ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در محدوده محله جهاد در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ...
0 %

نام مرکز : دکتر حسین شریفی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - لمینت دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - مطب دندانپزشکی - جراحی دندان عقل -
0 %
نام مرکز : دکتر غلام رضا دریانی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ونیر کامپوزیت - لمینت سرامیکی - پر کردن دندان - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان - جرمگیری دندان - لمینت دندان - لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - کشیدن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - بهترین دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - دکتر دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر شهره مرتضوی راوری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - کشیدن دندان - دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - جراحی دندان عقل - جرم گیری دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر اسماعیل ترابی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - جرم گیری دندان - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - جراحی دندان عقل - کامپوزیت دندان - لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه -
0 %
نام مرکز : دکتر علی اسدی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک زیبایی خوب - ونیر کامپوزیت - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - پر کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - کامپوزیت دندان - جراحی لثه - لمینت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - مطب دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر سپیده فرید راد
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - ونیر کامپوزیت - جراحی دندان عقل - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - جراحی لثه - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر زهرا قریشی زاده
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - کامپوزیت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی - سفید کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - کاشت دندان - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرم گیری دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - لمینت اقساطی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر محمدحسن سالاری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - کاشت دندان - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - بلیچینگ دندان - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر احمد زارع زاده
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان - ونیر کامپوزیت - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی - جرم گیری دندان - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - لمینت دندان -
0 %
نام مرکز : رها
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - بلیچینگ دندان - کاشت دندان - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - جرم گیری دندان - درمانگاه دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - کامپوزیت ونیر - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر صدیقه مویدی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی - پر کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - سفید کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مریم جلالی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ونیر کامپوزیت - سفید کردن دندان - لمینت دندان - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرم گیری دندان - عصب کشی دندان - لمینت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر منوچهر شریف زاده
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - لمینت دندان - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک - جراحی دندان عقل - جراحی لثه - پر کردن دندان - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت اقساطی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر ناصر امیرمالک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - دندانپزشک - روکش کردن دندان - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - مطب دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - عصب کشی دندان - لمینت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پر کردن دندان - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر حمیرا حاتمی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان - پر کردن دندان - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - ونیر کامپوزیت - مطب دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دارابی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - پر کردن دندان - ونیر کامپوزیت - کاشت دندان - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی - کشیدن دندان - جراحی لثه - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل - لمینت کامپوزیتی - ویزیت دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر هاله اسلامی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ونیر کامپوزیت - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - دندانپزشک - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرمگیری دندان - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - کامپوزیت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک زیبایی خوب - خدمات زیبایی دندان ها - سفید کردن دندان - کاشت دندان - دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر سرور میرعلی اکبری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - روکش کردن دندان - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - عصب کشی دندان - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - بلیچینگ دندان - لمینت کامپوزیتی - ونیر کامپوزیت - کامپوزیت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - جراحی لثه - پر کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان -
0 %
نام مرکز : درین (شبانه روزی)
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - درمانگاه دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - ایمپلنت دندان - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - کامپوزیت ونیر - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - لمینت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان - دندانپزشک - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - جراحی لثه - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان -
0 %
نام مرکز : منتظری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - کاشت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - جراحی لثه - لمینت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پر کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت ونیر - ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کلینیک ‌دندانپزشکی - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - کامپوزیت دندان - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی - دندانپزشک - جرم گیری دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر جبار جلالی کوشا
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - بلیچینگ دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشکی - کاشت دندان - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - جراحی دندان عقل - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - پر کردن دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - روکش کردن دندان - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت اقساطی دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب -
0 %
نام مرکز : دکتر بهجت بختیاری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - بهترین دندانپزشک - عصب کشی دندان - کاشت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر صادق بلاش آبادی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه - لمینت دندان - جرمگیری دندان - کاشت دندان - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - روکش کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر یوسف بهبود
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - لمینت دندان - کاشت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - مطب دندانپزشکی - جرم گیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی لثه - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - پر کردن دندان - لمینت اقساطی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر ناصر اعلم ملکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - جراحی دندان عقل - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کامپوزیت دندان - پر کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - کاشت دندان - جرمگیری دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت سرامیکی -
0 %
نام مرکز : دکتر ندا مستفیذی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جرم گیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - لمینت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت کامپوزیتی - لمینت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - جراحی لثه - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - پر کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر امید سیاه مرگویی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - کاشت دندان - مطب دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر صفار هرندی - سیرنا
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت دندان - لمینت اقساطی دندان - پر کردن دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - لمینت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - درمانگاه دندانپزشکی - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - کامپوزیت ونیر - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - پزشک متخصص دهان و دندان - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل -
0 %
نام مرکز : دکتر مسلم بختیاری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کشیدن دندان - دندانپزشک - بلیچینگ دندان - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - جرم گیری دندان - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - دکتر دندانپزشک - جرمگیری دندان - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت دندان - عصب کشی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر محمدرضا طاهریان
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت سرامیکی - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشکی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - جرمگیری دندان - دکتر دندانپزشک - سفید کردن دندان - دندانپزشک - کشیدن دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - بلیچینگ دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - لمینت دندان - جرم گیری دندان - کاشت دندان - مطب دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت -
0 %
نام مرکز : دکتر شیده حاجی مدیری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی زیبایی - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی لثه - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - عصب کشی دندان - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی دندان عقل - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر زوبین قدوسی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - کامپوزیت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - لمینت سرامیکی - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت اقساطی دندان - پر کردن دندان - روکش کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - مطب دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان -
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
 دندانپزشکی زیبایی به صورت اقساطی
 
  دندانپزشکی اقساطی 
 
خدمات  دندانپزشکی زیبایی  در ایران عموما قیمت بالایی دارد و بسیاری ار افراد مایل هستند از امکان  دندانپزشکی اقساطی  برای زیبایی و مشکلات دندان خود استفاده نمایند. اما همانطور که می‌دانید در همه کلینیک‌های دندانپزشکی شرایط اقساطی وجود ندارد و لازم است شما پس از انجام کار درمانی خود مبلغ مشخص شده را به صورت کامل پرداخت کنید. همین دو عامل یعنی گران بودن خدمات دندانپزشکی بخصوص دندانپزشکی زیبایی مانند ایمپلنت دندان و یا لمینت و کامپوزیت و اقساطی نبودن آن‌ها باعث می‌شود بسیاری از افراد، درست کردن دندان‌ها اعم از ترمیم کردن، عصب کشی و حتی ارتدونسی دندان‌ها را که تاثیر بسیار زیادی در زیبایی و البته سلامت دندان‌ها و بدن دارد را به تعویق اندازند و در بیشتر موارد درد و سختی ناشی از این مشکلات را تحمل نمایند. چنانچه تا انتهای این مطلب را بخوانید، ما چند نمونه از خدمات دندانپزشکی زیبایی را به شما معرفی خواهیم کرد تا بتوانید به آسانی  به مراکز و کلینیک‌هایی که خدمات زیبایی  دندانپزشکی را به صورت اقساطی ارائه می‌کنند مراجعه کرده و از آنها بهره ببرید.
 
لمینت دندان
به هر لایه و پوسته‌ای که روی جسمی قرار می‌گیرد و علاوه بر زیباتر کردن آن به استحکام آن نیز کمک می‌کند لمینت می‌گویند. امروزه از این ویژگی و قابلیت در موارد بسیاری اعم از صنعتی، دکوراسیون و حتی موارد مرتبط با زیبایی بخصوص دندانپزشکی استفاده‌های فراوانی می‌شود. لمینت دندان که جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید از جنس سرامیک بوده و امروزه برای پوشاندن سطح رویی دندان به کار رفته و علاوه بر بهبود سطح ظاهری دندان‌ها به زیباتر شدن خنده فرد کمک می‌کند. با استفاده از این روش پزشکان می‌توانند مشکلاتی از قبیل رنگ زرد دندان‌ها، فواصل موجود بین هر دندان و عیوب موجود در شکل ظاهری دندان‌ها مانند کج بودن، شکستگی و ..را برطرف کرده و آن‌ها را اصلاح نمایند.
همانطور که می‌دانید لمینت دندان جز درمان‌های زیبایی به شمار می‌آید و اغلب هزینه‌های زیادی را برای فرد به همراه دارد و بسیاری سعی می‌کنند مطب و یا مرکزی را بیابند که با انجام  لمینت اقساطی دندان  بتواند در رفع مشکل به آن‌ها کمک نماید.
لمینت اقساطی دندان در مراکزی که درمان‌های دندانپزشکی اقساطی را ارائه می‌کنند، به شما کمک می‌کند تا بتوانید فرآیند درمان و بهبود شکل ظاهری دندان‌های خود را به گونه‌ای که در توان‌تان است انجام دهید و زیبایی را به دندان‌های خود بازگردانید.
به همین منظور و پیش از هزینه کردن برای این مورد لازم است از ویژگی‌ها، مزایا و معایب لمینت مطلع شوید. هنگام استفاده از درمان لمینت دندان‌ها تراش کمتری می‌خورند و یا در بعضی موارد تراشی روی دندان‌ها صورت نمی‎گیرد. این نوع روکش‌های سرامیکی بسیار محکمند و هنگامی که با لایه زیرین ترکیب می‌شوند بر استحکام و مقاومت آن‌ها افزوده می‌شود.
 
کامپوزیت دندان
یکی دیگر از درمان‌هایی که جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید، کامپوزیت دندان است و این نوع درمان نیز اغلب هزینه بالایی دارد و بسیاری ترجیح می‌دهند این نوع درمان را در مراکزی انجام دهند که با ارائه خدمات دندانپزشکی اقساطی و کامپوزیت اقساطی دندان به آن‌ها کمک نمایند تا بتوانند از پس هزینه‌های آن برآیند. لمینت کامپوزیتی نوعی از لمینت است که در مقابل لمینت سرامیکی قرار دارد و می‌توان گفت برخلاف لمینت سرامیکی که کار ساخت آن در لابراتوار انجام می‌شود، در لمینت کامپوزیتی مواد با استفاده از هنر دندانپزشک روی دندان‌های بیمار قرار می‌گیرد و به آن شکل داده می‌شود. در روش دندانپزشکی زیبایی کامپوزیت اغلب تراش بسیار کمی روی دندان‌ها وارد می‌شود و دست پزشک برای استفاده از رنگ باز است. در این نوع درمان، ترمیم دندان‌های شکسته، بد رنگی دندان‌ها، و درمان فاصله بین دندان‌ها به خوبی انجام می‌شود.
از آن جا که این نوع درمان نیز جزء دندانپزشکی زیبایی محسوب می‌شود کمتر کلینیک و یا مطبی را می‌توان یافت که انجام  کامپوزیت اقساطی دندان  را انجام دهد زیرا انجام آن تحت یک جلسه پایان می‌پذیرد. بنابراین اگر بتوانید مرکزی را بیابید که دندانپزشکی اقساطی را ارائه می‌کند، به این صورت گره از کار شما باز شده و می‌توانید درمان خود را با هزینه‌ای مناسب و پرداختی اقساطی و آسان انجام دهید.
 
ایمپلنت دندان
از دیگر خدمات دنداپزشکی که جزء دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید و می‌تواند دندان‌های از دست رفته را به شما بازگردانده و زیبایی و بهداشت دهان و دندان شما را تضمین نماید،  ایمپلنت دندان  است. در این روش شما می‌توانید با مراجعه به دندانپزشک متخصصی که کار ایمپلنت دندان را انجام می‌دهد دندان جدیدی را به جای دندانی که در گذشته کشیده‌اید و جای آن خای است قرار دهید. ایمپلنت دندان چگونه صورت می‌پذیرد؟
ساختار ایمپلنت دندان از جنس تیتانیوم بوده و به این دلیل از تیتانیوم ساخته شده که با بدن انسان سازگاری خواهد داشت، بنابراین چنانچه بتوان برای فردی از درمان ایمپلنت برای بازیابی دندان‌های از دست رفته استفاده کرد، این نوع درمان عمر بالایی داشته و شما دغدغه‌ای درباره از دست دادن دوباره دندان‌هایتان نخواهید داشت.
در این چند سال اخیر که با پیشرفت علم، ایمپلنت دندان به عنوان درمانی برای بازیابی دندان‌های از دست رفته شناخته شده است این مورد توانسته جای استفاده از پل‌ها و پروتزهای دندانی را بگیرد، هر چند که برای بعضی افراد که سابقه شیمی درمانی داشته‌اند و یا دچار بیماری پوکی استخوان هستند توصیه می‌شود از همان روش پروتز‌های دندانی برای درمان استفاده نمایند.
در این روش پایه ایمپلنت با ایجاد شکافی در استخوان فک جای می‌گیرد. بسته به نیاز بیمار و تشخیص دندانپزشک ایمپلنت دندان می‌تواند به صورت یکپارچه و یا دو تکه برای بیمار در نظر گرفته شود که در مدل دو تکه با استفاده از پیچ اتصال بخش تاج دندان به قسمت ریشه که در فک قرار داده شده است متصل می‌شود.
ایمپلنت دندان نیز جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی و البته گرانقیمتی به شمار می‌آید که فرد باید هزینه‌های زیادی برای آن بپردازد. به همین منظور با مراجعه به مراکزی که درمان‌ها و خدمات دندانپزشکی اقساطی ارائه می‌کنند، شاید بتوان تا حد زیادی دغدغه پرداخت هزینه‌های آن را کم نمود.
4.4 امتیاز از 25 رأی
جدیدترین مقالات
کابینت های گلاس بهترین انتخاب برای آشپزخانه های مدرن و امروزی است. با پیشرفت تکنولوژی، مصالح ساختمانی هم به روز شده و زیباتر و مقاوم تر شده اند. از جمله کابینت های آشپزخانه که دیگر محدود به جنس فلز یا چوب نیستند. این روزها در بین کابینت های شیک و مدرن، کابینت های گلاس به دلیل زیبایی خیره کننده و سادگی و مینیمال بودن آن حرف اول را می زند. دراین مطلب با ما همراه باشید تا بیشتر با مزایا و معایب کابینت های گلاس آشنا شوید.
از مهم ترین عناصر دکوراسیون آشپزخانه، کابینت ها هستند که باعث شکل گرفتن و جلوه بخشیدن به فضای آشپزخانه می شود. کابینت ها دارای انواع متنوع و گوناگونی بوده که هر کدام دارای جنس های متفاوت و با طرح های مخصوص به خود، پاسخگوی هر نوع سلیقه ای می باشند. اما هر کدام از این کابینت ها می بایست متناسب با محیط اجرا یا همان آشپزخانه انتخاب شوند و مسلما آشنایی با انواع آنها و تفاوت هایی که با یکدیگر دارند، می تواند کمک قابل توجهی در انتخاب بهتر کابینت های شما داشته باشد.
انسان همواره برای زیبا بودن و داشتن چهره ای جوان و شفاف تلاش می کنند. با رشد علم پزشکی و به وجود آمدن روش های مدرن و با عوارض کم، دست یافتن به چهره ای جوان و جذاب دیگر دور از دسترس نیست. امروزه مراجعه به کلینیک های تخصصی پوست، مو و زیبایی یک امر کاملا عادی تلقی می شود.
در فرهنگ ما ایرانیان، پوشش و تزیین پنجره‌های خانه نسبت به دیگر نقاط جهان از اهمیت زیادی برخوردار است، به گونه‌ای که هر روز طرح‌ها و مدل‌های جدیدی به بازار عرضه می‌شود. این تنوع در طرح و مدل دست مشتری را برای انتخاب انواع پارچه پرده‌ای باز می‌گذارد، اما از طرف دیگر همین تنوع پارچه، مشتری را برای انتخاب دچار سردرگمی می‌کند؛ به همین دلیل شناخت از انواع پارچه پرده‌ای که در بازار موجود است، حائز اهمیت می‌باشد.
ما در این مقاله سعی کرده‌ایم، با معرفی انواع پارچه پرده‌ای شما را به شناختی ابتدایی در این زمینه برسانیم.