ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ...
0 %

نام مرکز : دکتر شیده حاجی مدیری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی زیبایی - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی لثه - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - عصب کشی دندان - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی دندان عقل - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر سیامک عامری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - ونیر کامپوزیت - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه - روکش کردن دندان - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - عصب کشی دندان -
0 %
نام مرکز : تاج
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - کامپوزیت ونیر - کاشت دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - ایمپلنت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی -
0 %
نام مرکز : دکتر هایده طیبی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جرمگیری دندان - دندانپزشکی - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک - جرم گیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - جراحی لثه - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - بلیچینگ دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ویزیت دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - کاشت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر سیدمحمد میرخانی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - دندانپزشک - لمینت سرامیکی - ویزیت دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت کامپوزیتی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی - کاشت دندان - سفید کردن دندان - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - جراحی لثه - کشیدن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - مطب دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب -
0 %
نام مرکز : دکتر عیوض احمدی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جرمگیری دندان - دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - کشیدن دندان - لمینت سرامیکی - مطب دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - جرم گیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر احمد زارع زاده
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان - ونیر کامپوزیت - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی - جرم گیری دندان - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - لمینت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر زهرا قریشی زاده
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - کامپوزیت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی - سفید کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - کاشت دندان - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرم گیری دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - لمینت اقساطی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر آرین دخت آزادمنش
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - ونیر کامپوزیت - مطب دندانپزشکی - جرمگیری دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - کامپوزیت دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکی - کشیدن دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر فرزاد رمضان نیا
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - ونیر کامپوزیت - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - کاشت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر فرانک بیژن
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - لمینت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشک - جراحی لثه - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - پر کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - ونیر کامپوزیت - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرمگیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - کشیدن دندان - کاشت دندان - جرم گیری دندان -
0 %
نام مرکز : پاک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - درمانگاه دندانپزشکی - کاشت دندان - دندانپزشک - ایمپلنت دندان - لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - کامپوزیت ونیر - روکش کردن دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - ایمپلنت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی - پر کردن دندان - کشیدن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - لمینت دندان - کامپوزیت دندان - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی -
0 %
نام مرکز : دکتر خسرو صمدی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - جرم گیری دندان - کاشت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی زیبایی - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی - پر کردن دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - روکش کردن دندان - لمینت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر عبدالصاحب سلیمان نژاد
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - کشیدن دندان - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرم گیری دندان - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - عصب کشی دندان - سفید کردن دندان - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی -
0 %
نام مرکز : درخشان
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - مطب دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - عصب کشی دندان - ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - کامپوزیت ونیر - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - کلینیک ‌دندانپزشکی - دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - درمانگاه دندانپزشکی - روکش کردن دندان - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مهدی علی پور
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - لمینت دندان - دندانپزشکی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - مطب دندانپزشکی - کاشت دندان - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - جرم گیری دندان - لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر فرشید سیاوشان
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بهترین دندانپزشک - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - جرمگیری دندان - لمینت کامپوزیتی - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پر کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر سیما معتمدی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت سرامیکی - کشیدن دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - بهترین دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت دندان - دندانپزشکی زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت کامپوزیتی - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - دکتر دندانپزشک - بلیچینگ دندان - جراحی لثه -
0 %
نام مرکز : علی اکبری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - جرمگیری دندان - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - لمینت کامپوزیتی - پر کردن دندان - کشیدن دندان - لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - ارتودنسی ثابت و متحرک - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - جراحی لثه - دندانپزشکی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها -
0 %
نام مرکز : دکتر حسین حیدری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک زیبایی خوب - خدمات زیبایی دندان ها - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی زیبایی - بهترین دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان - کاشت دندان - جراحی لثه - جرم گیری دندان - لمینت دندان - روکش کردن دندان - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرمگیری دندان - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - لمینت اقساطی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مرتضوی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرمگیری دندان - کامپوزیت ونیر - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - لمینت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر سعید علی زاده
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جرم گیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - ارتودنسی ثابت و متحرک - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک - کاشت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی - پر کردن دندان - بلیچینگ دندان - عصب کشی دندان - روکش کردن دندان -
0 %
نام مرکز : پاسارگاد
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت سرامیکی - ایمپلنت دندان - کاشت دندان - عصب کشی دندان - کامپوزیت ونیر - دکتر دندانپزشک - درمانگاه دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی زیبایی - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - ارتودنسی ثابت و متحرک - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - کلینیک ‌دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر نرجس امیری طهرانی زاده
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان - جراحی لثه - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی زیبایی - دکتر دندانپزشک - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کشیدن دندان - بهترین دندانپزشک - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - لمینت کامپوزیتی - لمینت اقساطی دندان - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - روکش کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر رحیم آیتی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - کاشت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر تورج یزدان پناه
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی - پر کردن دندان - بلیچینگ دندان - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - ونیر کامپوزیت - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه -
0 %
نام مرکز : دکتر سمانه علی زاده
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - بهترین دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان - جراحی لثه - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان -
0 %
نام مرکز : تک آریاشهر
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - درمانگاه دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - ایمپلنت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - جراحی لثه - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت ونیر - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - بلیچینگ دندان - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - لمینت دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت اقساطی دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - کاشت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر سیاوش حجتی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جراحی دندان عقل - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - سفید کردن دندان - ونیر کامپوزیت - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت کامپوزیتی - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - کاشت دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - لمینت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب -
0 %
نام مرکز : کلینیک دندانپزشکی رز سفید
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جراحی دندان عقل - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - سفید کردن دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی زیبایی - کاشت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کامپوزیت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - دندانپزشک زیبایی خوب - عصب کشی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کامپوزیت ونیر - ویزیت دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - لمینت دندان - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه -
0 %
نام مرکز : مهدیس
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی - لمینت اقساطی دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان - روکش کردن دندان - درمانگاه دندانپزشکی - عصب کشی دندان - دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - جراحی لثه - پزشک متخصص دهان و دندان - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت دندان - لمینت کامپوزیتی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت ونیر - سفید کردن دندان - کامپوزیت دندان -
0 %
نام مرکز : لابراتوار پروتز دندان کیمیا
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - پر کردن دندان - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پروتز ثابت و متحرک دندان - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - سفید کردن دندان - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - لمینت دندان - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک خوب برای عصب کشی -
0 %
تعداد مراکز :80
 123  صفحه1از3
مطالب مفید
 دندانپزشکی زیبایی به صورت اقساطی
 
  دندانپزشکی اقساطی 
 
خدمات  دندانپزشکی زیبایی  در ایران عموما قیمت بالایی دارد و بسیاری ار افراد مایل هستند از امکان  دندانپزشکی اقساطی  برای زیبایی و مشکلات دندان خود استفاده نمایند. اما همانطور که می‌دانید در همه کلینیک‌های دندانپزشکی شرایط اقساطی وجود ندارد و لازم است شما پس از انجام کار درمانی خود مبلغ مشخص شده را به صورت کامل پرداخت کنید. همین دو عامل یعنی گران بودن خدمات دندانپزشکی بخصوص دندانپزشکی زیبایی مانند ایمپلنت دندان و یا لمینت و کامپوزیت و اقساطی نبودن آن‌ها باعث می‌شود بسیاری از افراد، درست کردن دندان‌ها اعم از ترمیم کردن، عصب کشی و حتی ارتدونسی دندان‌ها را که تاثیر بسیار زیادی در زیبایی و البته سلامت دندان‌ها و بدن دارد را به تعویق اندازند و در بیشتر موارد درد و سختی ناشی از این مشکلات را تحمل نمایند. چنانچه تا انتهای این مطلب را بخوانید، ما چند نمونه از خدمات دندانپزشکی زیبایی را به شما معرفی خواهیم کرد تا بتوانید به آسانی  به مراکز و کلینیک‌هایی که خدمات زیبایی  دندانپزشکی را به صورت اقساطی ارائه می‌کنند مراجعه کرده و از آنها بهره ببرید.
 
لمینت دندان
به هر لایه و پوسته‌ای که روی جسمی قرار می‌گیرد و علاوه بر زیباتر کردن آن به استحکام آن نیز کمک می‌کند لمینت می‌گویند. امروزه از این ویژگی و قابلیت در موارد بسیاری اعم از صنعتی، دکوراسیون و حتی موارد مرتبط با زیبایی بخصوص دندانپزشکی استفاده‌های فراوانی می‌شود. لمینت دندان که جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید از جنس سرامیک بوده و امروزه برای پوشاندن سطح رویی دندان به کار رفته و علاوه بر بهبود سطح ظاهری دندان‌ها به زیباتر شدن خنده فرد کمک می‌کند. با استفاده از این روش پزشکان می‌توانند مشکلاتی از قبیل رنگ زرد دندان‌ها، فواصل موجود بین هر دندان و عیوب موجود در شکل ظاهری دندان‌ها مانند کج بودن، شکستگی و ..را برطرف کرده و آن‌ها را اصلاح نمایند.
همانطور که می‌دانید لمینت دندان جز درمان‌های زیبایی به شمار می‌آید و اغلب هزینه‌های زیادی را برای فرد به همراه دارد و بسیاری سعی می‌کنند مطب و یا مرکزی را بیابند که با انجام  لمینت اقساطی دندان  بتواند در رفع مشکل به آن‌ها کمک نماید.
لمینت اقساطی دندان در مراکزی که درمان‌های دندانپزشکی اقساطی را ارائه می‌کنند، به شما کمک می‌کند تا بتوانید فرآیند درمان و بهبود شکل ظاهری دندان‌های خود را به گونه‌ای که در توان‌تان است انجام دهید و زیبایی را به دندان‌های خود بازگردانید.
به همین منظور و پیش از هزینه کردن برای این مورد لازم است از ویژگی‌ها، مزایا و معایب لمینت مطلع شوید. هنگام استفاده از درمان لمینت دندان‌ها تراش کمتری می‌خورند و یا در بعضی موارد تراشی روی دندان‌ها صورت نمی‎گیرد. این نوع روکش‌های سرامیکی بسیار محکمند و هنگامی که با لایه زیرین ترکیب می‌شوند بر استحکام و مقاومت آن‌ها افزوده می‌شود.
 
کامپوزیت دندان
یکی دیگر از درمان‌هایی که جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید، کامپوزیت دندان است و این نوع درمان نیز اغلب هزینه بالایی دارد و بسیاری ترجیح می‌دهند این نوع درمان را در مراکزی انجام دهند که با ارائه خدمات دندانپزشکی اقساطی و کامپوزیت اقساطی دندان به آن‌ها کمک نمایند تا بتوانند از پس هزینه‌های آن برآیند. لمینت کامپوزیتی نوعی از لمینت است که در مقابل لمینت سرامیکی قرار دارد و می‌توان گفت برخلاف لمینت سرامیکی که کار ساخت آن در لابراتوار انجام می‌شود، در لمینت کامپوزیتی مواد با استفاده از هنر دندانپزشک روی دندان‌های بیمار قرار می‌گیرد و به آن شکل داده می‌شود. در روش دندانپزشکی زیبایی کامپوزیت اغلب تراش بسیار کمی روی دندان‌ها وارد می‌شود و دست پزشک برای استفاده از رنگ باز است. در این نوع درمان، ترمیم دندان‌های شکسته، بد رنگی دندان‌ها، و درمان فاصله بین دندان‌ها به خوبی انجام می‌شود.
از آن جا که این نوع درمان نیز جزء دندانپزشکی زیبایی محسوب می‌شود کمتر کلینیک و یا مطبی را می‌توان یافت که انجام  کامپوزیت اقساطی دندان  را انجام دهد زیرا انجام آن تحت یک جلسه پایان می‌پذیرد. بنابراین اگر بتوانید مرکزی را بیابید که دندانپزشکی اقساطی را ارائه می‌کند، به این صورت گره از کار شما باز شده و می‌توانید درمان خود را با هزینه‌ای مناسب و پرداختی اقساطی و آسان انجام دهید.
 
ایمپلنت دندان
از دیگر خدمات دنداپزشکی که جزء دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید و می‌تواند دندان‌های از دست رفته را به شما بازگردانده و زیبایی و بهداشت دهان و دندان شما را تضمین نماید،  ایمپلنت دندان  است. در این روش شما می‌توانید با مراجعه به دندانپزشک متخصصی که کار ایمپلنت دندان را انجام می‌دهد دندان جدیدی را به جای دندانی که در گذشته کشیده‌اید و جای آن خای است قرار دهید. ایمپلنت دندان چگونه صورت می‌پذیرد؟
ساختار ایمپلنت دندان از جنس تیتانیوم بوده و به این دلیل از تیتانیوم ساخته شده که با بدن انسان سازگاری خواهد داشت، بنابراین چنانچه بتوان برای فردی از درمان ایمپلنت برای بازیابی دندان‌های از دست رفته استفاده کرد، این نوع درمان عمر بالایی داشته و شما دغدغه‌ای درباره از دست دادن دوباره دندان‌هایتان نخواهید داشت.
در این چند سال اخیر که با پیشرفت علم، ایمپلنت دندان به عنوان درمانی برای بازیابی دندان‌های از دست رفته شناخته شده است این مورد توانسته جای استفاده از پل‌ها و پروتزهای دندانی را بگیرد، هر چند که برای بعضی افراد که سابقه شیمی درمانی داشته‌اند و یا دچار بیماری پوکی استخوان هستند توصیه می‌شود از همان روش پروتز‌های دندانی برای درمان استفاده نمایند.
در این روش پایه ایمپلنت با ایجاد شکافی در استخوان فک جای می‌گیرد. بسته به نیاز بیمار و تشخیص دندانپزشک ایمپلنت دندان می‌تواند به صورت یکپارچه و یا دو تکه برای بیمار در نظر گرفته شود که در مدل دو تکه با استفاده از پیچ اتصال بخش تاج دندان به قسمت ریشه که در فک قرار داده شده است متصل می‌شود.
ایمپلنت دندان نیز جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی و البته گرانقیمتی به شمار می‌آید که فرد باید هزینه‌های زیادی برای آن بپردازد. به همین منظور با مراجعه به مراکزی که درمان‌ها و خدمات دندانپزشکی اقساطی ارائه می‌کنند، شاید بتوان تا حد زیادی دغدغه پرداخت هزینه‌های آن را کم نمود.
4.4 امتیاز از 25 رأی
جدیدترین مقالات
کابینت ممبران سبکی نو از دسته ی کابینت کلاسیک می باشد. این نوع از کابینت می تواند انتخاب خوبی برای طراحی دکوراسیون آشپزخانه باشد. به همین دلیل پیشنهاد می کنم تا انتها این مقاله را بخوانید و با کابینت ممبران و ویژگی های آن به طور کامل آشنا شوید تا انتخاب مناسبی برای کابینت آشپزخانه خود داشته باشید.

کابینت های گلاس بهترین انتخاب برای آشپزخانه های مدرن و امروزی است. با پیشرفت تکنولوژی، مصالح ساختمانی هم به روز شده و زیباتر و مقاوم تر شده اند. از جمله کابینت های آشپزخانه که دیگر محدود به جنس فلز یا چوب نیستند. این روزها در بین کابینت های شیک و مدرن، کابینت های گلاس به دلیل زیبایی خیره کننده و سادگی و مینیمال بودن آن حرف اول را می زند. دراین مطلب با ما همراه باشید تا بیشتر با مزایا و معایب کابینت های گلاس آشنا شوید.
بهترین روش ها و ساده‌ترین روشهای شستن انواع پرده برای خانه تکانی رابه شما آموزش خواهیم داد . شستن انواع پرده : «پرده تور؛ پرده پارچه ای؛ پرده پلیسه؛ پرده چوبی و ..» . پرده ها به دلیل این که پشت پنجره ها قرار می‌گیرند آلودگی بالایی رابه خود جذب میکنند و به همین خاطر تمیز کردن آن همه ی ساله توصیه میشود. برای شستن انواع پرده چیکار باید کرد.
یکی از مواردی که می تواند تاثیر به سزایی برای امنیت منزل داشته باشد استفاده از درب ضد سرقت بجای درب معمولی، می باشد.
شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید تفاوت درب ضد سرقت و درب معمولی چیست؟ و تعویض درب چقدر میتواند در بالا بردن امنیت آپارتمان ها تاثیرگذار باشد. به همین جهت در این مطلب به مقایسه درب ضد سرقت و درب معمولی می پردازیم.