ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در شهر تهران

نام مرکز : دکتر مسعود تنکابلی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرمگیری دندان - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله پاسداران و ضرابخانه شمال تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : دکتر محسن امین سبحانی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - سفید کردن دندان - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله فاطمی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : پویان
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - لمینت اقساطی دندان - پر کردن دندان - ایمپلنت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی زیبایی - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - روکش کردن دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - کامپوزیت ونیر - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - درمانگاه دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - بلیچینگ دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله نیروی هوایی شرق تهران منطقه 13
0 %
نام مرکز : دکتر مهدی علی پور
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - لمینت دندان - دندانپزشکی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - مطب دندانپزشکی - کاشت دندان - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - جرم گیری دندان - لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : مطب دندانپزشکی دکتر مسعودی
جراح - دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت سرامیکی - درمانگاه دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - کامپوزیت دندان - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان - کشیدن دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - کامپوزیت ونیر - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - جرم گیری دندان - لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله هاشمی غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : هامون
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - درمانگاه دندانپزشکی - دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت ونیر - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - لمینت دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - عصب کشی دندان - دکتر دندانپزشک - جراحی لثه - پر کردن دندان - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله مطهری (منطقه 7) مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : علی اکبری
دندانسازی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - جرمگیری دندان - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - لمینت کامپوزیتی - پر کردن دندان - کشیدن دندان - لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - ارتودنسی ثابت و متحرک - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - جراحی لثه - دندانپزشکی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : آیلین
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جرم گیری دندان - دکتر دندانپزشک - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - جراحی لثه - لمینت دندان - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت ونیر - لمینت کامپوزیتی - بلیچینگ دندان - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی زیبایی - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله شهرک ولیعصر غرب تهران منطقه 18
0 %
نام مرکز : دکتر ژاله ژاژیان
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - روکش کردن دندان - دندانپزشک - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کاشت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی دندان عقل - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - جرمگیری دندان - جراحی لثه - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - پر کردن دندان - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر حمید میرسیاقی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - دندانپزشک - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - لمینت کامپوزیتی - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - مطب دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله ملاصدرا مرکز تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر شهره هزاره
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پزشک متخصص دهان و دندان - ونیر کامپوزیت - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - خدمات زیبایی دندان ها - بهترین دندانپزشک - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : مهدی کفایتی
دندان سازی تجربی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جرم گیری دندان - لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - لمینت کامپوزیتی - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - جراحی دندان عقل - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله افسریه شرق تهران منطقه 15
0 %
نام مرکز : دکتر فریدون بدل
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی لثه - ونیر کامپوزیت - کاشت دندان - جرمگیری دندان - بلیچینگ دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - لمینت دندان - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - دندانپزشک - سفید کردن دندان - جرم گیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی زیبایی - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - لمینت سرامیکی - ویزیت دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - دکتر دندانپزشک - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله میرزای شیرازی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر سیمین مزدیسنا
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک - عصب کشی دندان - دندانپزشکی زیبایی - سفید کردن دندان - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت کامپوزیتی - ونیر کامپوزیت - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله پاسداران شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : مجید
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک - لمینت دندان - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - سفید کردن دندان - ایمپلنت دندان - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت ونیر - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی زیبایی - بلیچینگ دندان - درمانگاه دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان - جراحی لثه - جراحی دندان عقل - جرم گیری دندان - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله دماوند شرق تهران منطقه 13
0 %
نام مرکز : توسن
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - سفید کردن دندان - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت ونیر - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک - درمانگاه دندانپزشکی - جرم گیری دندان - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - کلینیک ‌دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - جرمگیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله ظفر شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر محمود یاوری
دندانپزشک - متخصص پروتز دندان (پروتزیست)
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - کشیدن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - جراحی لثه - لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - عصب کشی دندان - ونیر کامپوزیت - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله وحدت اسلامی (شاپور) جنوب تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : دکتر مراد صدقیانی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی زیبایی - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - کاشت دندان - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان - دندانپزشک - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - بلیچینگ دندان - لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - کشیدن دندان - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله ملاصدرا مرکز تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دندانپزشکی مروارید
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - کلینیک ‌دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - بلیچینگ دندان - درمانگاه دندانپزشکی - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - کامپوزیت ونیر - ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کامپوزیت دندان - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - کاشت دندان - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : منتظری
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - کاشت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - جراحی لثه - لمینت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پر کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت ونیر - ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کلینیک ‌دندانپزشکی - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - کامپوزیت دندان - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی - دندانپزشک - جرم گیری دندان - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله نجات الهی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : اوستا
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - جراحی لثه - روکش کردن دندان - عصب کشی دندان - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی - درمانگاه دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بلیچینگ دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - جرم گیری دندان - ایمپلنت دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت ونیر - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله توحید مرکز تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر ویتالی آبویانس
دندانپزشک متخصص بیماری های دهان (استوماتولوژیست)
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ونیر کامپوزیت - عصب کشی دندان - دندانپزشک - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - دندانپزشکی زیبایی - روکش کردن دندان - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت دندان - لمینت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - جرم گیری دندان - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله آرژانتین مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر لیدا مومنی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - کاشت دندان - دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت سرامیکی - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی زیبایی - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر اکرم شیرازی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی لثه - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - لمینت دندان - دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک زیبایی خوب - جرم گیری دندان - دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله ملاصدرا مرکز تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر فرشید اختری
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - سفید کردن دندان - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی زیبایی - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - روکش کردن دندان - جراحی لثه - لمینت دندان - بلیچینگ دندان - لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی - دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله پاسدار گمنام شرق تهران منطقه 14
0 %
نام مرکز : دکتر سید نجم الدین باباطاهری
جراح و دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - کشیدن دندان - دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ارتودنسی ثابت و متحرک - مطب دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - روکش کردن دندان - دندانپزشک - لمینت دندان - جراحی لثه - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - جراحی دندان عقل - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله قصرالدشت غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : دکتر آلن زادوریان
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - لمینت دندان - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - جراحی لثه - سفید کردن دندان - دندانپزشک - لمینت سرامیکی - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله بهار مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : مینا دیس
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی زیبایی - عصب کشی دندان - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت ونیر - جرم گیری دندان - لمینت دندان - لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - روکش کردن دندان - ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - درمانگاه دندانپزشکی - سفید کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله گیشا غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر توسلی
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - بلیچینگ دندان - لمینت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کامپوزیت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی دندان عقل - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشکی - لمینت دندان - سفید کردن دندان - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت ونیر - عصب کشی دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - جراحی لثه - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله بلوار فردوس غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : دکتر سعید بهزادی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - دندانپزشکی زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت اقساطی دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله تجریش شمال تهران منطقه 1
0 %
نام مرکز : خورشید
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کلینیک ‌دندانپزشکی - کامپوزیت ونیر - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - جراحی دندان عقل - کشیدن دندان - درمانگاه دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - پر کردن دندان - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان - روکش کردن دندان - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله اتوبان حکیم غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر شیرین خسروی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت دندان - لمینت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - ونیر کامپوزیت - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله پاسداران شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر صدیقه مظفر
دندانپزشک - متخصص کودکان (اطفال)
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - کشیدن دندان - دندانپزشکی زیبایی - بلیچینگ دندان - لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی - پر کردن دندان - جراحی لثه - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله هفت حوض شرق تهران منطقه 8
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه4از4
مطالب مفید
 دندانپزشکی زیبایی به صورت اقساطی
 
  دندانپزشکی اقساطی 
 
خدمات  دندانپزشکی زیبایی  در ایران عموما قیمت بالایی دارد و بسیاری ار افراد مایل هستند از امکان  دندانپزشکی اقساطی  برای زیبایی و مشکلات دندان خود استفاده نمایند. اما همانطور که می‌دانید در همه کلینیک‌های دندانپزشکی شرایط اقساطی وجود ندارد و لازم است شما پس از انجام کار درمانی خود مبلغ مشخص شده را به صورت کامل پرداخت کنید. همین دو عامل یعنی گران بودن خدمات دندانپزشکی بخصوص دندانپزشکی زیبایی مانند ایمپلنت دندان و یا لمینت و کامپوزیت و اقساطی نبودن آن‌ها باعث می‌شود بسیاری از افراد، درست کردن دندان‌ها اعم از ترمیم کردن، عصب کشی و حتی ارتدونسی دندان‌ها را که تاثیر بسیار زیادی در زیبایی و البته سلامت دندان‌ها و بدن دارد را به تعویق اندازند و در بیشتر موارد درد و سختی ناشی از این مشکلات را تحمل نمایند. چنانچه تا انتهای این مطلب را بخوانید، ما چند نمونه از خدمات دندانپزشکی زیبایی را به شما معرفی خواهیم کرد تا بتوانید به آسانی  به مراکز و کلینیک‌هایی که خدمات زیبایی  دندانپزشکی را به صورت اقساطی ارائه می‌کنند مراجعه کرده و از آنها بهره ببرید.
 
لمینت دندان
به هر لایه و پوسته‌ای که روی جسمی قرار می‌گیرد و علاوه بر زیباتر کردن آن به استحکام آن نیز کمک می‌کند لمینت می‌گویند. امروزه از این ویژگی و قابلیت در موارد بسیاری اعم از صنعتی، دکوراسیون و حتی موارد مرتبط با زیبایی بخصوص دندانپزشکی استفاده‌های فراوانی می‌شود. لمینت دندان که جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید از جنس سرامیک بوده و امروزه برای پوشاندن سطح رویی دندان به کار رفته و علاوه بر بهبود سطح ظاهری دندان‌ها به زیباتر شدن خنده فرد کمک می‌کند. با استفاده از این روش پزشکان می‌توانند مشکلاتی از قبیل رنگ زرد دندان‌ها، فواصل موجود بین هر دندان و عیوب موجود در شکل ظاهری دندان‌ها مانند کج بودن، شکستگی و ..را برطرف کرده و آن‌ها را اصلاح نمایند.
همانطور که می‌دانید لمینت دندان جز درمان‌های زیبایی به شمار می‌آید و اغلب هزینه‌های زیادی را برای فرد به همراه دارد و بسیاری سعی می‌کنند مطب و یا مرکزی را بیابند که با انجام  لمینت اقساطی دندان  بتواند در رفع مشکل به آن‌ها کمک نماید.
لمینت اقساطی دندان در مراکزی که درمان‌های دندانپزشکی اقساطی را ارائه می‌کنند، به شما کمک می‌کند تا بتوانید فرآیند درمان و بهبود شکل ظاهری دندان‌های خود را به گونه‌ای که در توان‌تان است انجام دهید و زیبایی را به دندان‌های خود بازگردانید.
به همین منظور و پیش از هزینه کردن برای این مورد لازم است از ویژگی‌ها، مزایا و معایب لمینت مطلع شوید. هنگام استفاده از درمان لمینت دندان‌ها تراش کمتری می‌خورند و یا در بعضی موارد تراشی روی دندان‌ها صورت نمی‎گیرد. این نوع روکش‌های سرامیکی بسیار محکمند و هنگامی که با لایه زیرین ترکیب می‌شوند بر استحکام و مقاومت آن‌ها افزوده می‌شود.
 
کامپوزیت دندان
یکی دیگر از درمان‌هایی که جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید، کامپوزیت دندان است و این نوع درمان نیز اغلب هزینه بالایی دارد و بسیاری ترجیح می‌دهند این نوع درمان را در مراکزی انجام دهند که با ارائه خدمات دندانپزشکی اقساطی و کامپوزیت اقساطی دندان به آن‌ها کمک نمایند تا بتوانند از پس هزینه‌های آن برآیند. لمینت کامپوزیتی نوعی از لمینت است که در مقابل لمینت سرامیکی قرار دارد و می‌توان گفت برخلاف لمینت سرامیکی که کار ساخت آن در لابراتوار انجام می‌شود، در لمینت کامپوزیتی مواد با استفاده از هنر دندانپزشک روی دندان‌های بیمار قرار می‌گیرد و به آن شکل داده می‌شود. در روش دندانپزشکی زیبایی کامپوزیت اغلب تراش بسیار کمی روی دندان‌ها وارد می‌شود و دست پزشک برای استفاده از رنگ باز است. در این نوع درمان، ترمیم دندان‌های شکسته، بد رنگی دندان‌ها، و درمان فاصله بین دندان‌ها به خوبی انجام می‌شود.
از آن جا که این نوع درمان نیز جزء دندانپزشکی زیبایی محسوب می‌شود کمتر کلینیک و یا مطبی را می‌توان یافت که انجام  کامپوزیت اقساطی دندان  را انجام دهد زیرا انجام آن تحت یک جلسه پایان می‌پذیرد. بنابراین اگر بتوانید مرکزی را بیابید که دندانپزشکی اقساطی را ارائه می‌کند، به این صورت گره از کار شما باز شده و می‌توانید درمان خود را با هزینه‌ای مناسب و پرداختی اقساطی و آسان انجام دهید.
 
ایمپلنت دندان
از دیگر خدمات دنداپزشکی که جزء دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید و می‌تواند دندان‌های از دست رفته را به شما بازگردانده و زیبایی و بهداشت دهان و دندان شما را تضمین نماید،  ایمپلنت دندان  است. در این روش شما می‌توانید با مراجعه به دندانپزشک متخصصی که کار ایمپلنت دندان را انجام می‌دهد دندان جدیدی را به جای دندانی که در گذشته کشیده‌اید و جای آن خای است قرار دهید. ایمپلنت دندان چگونه صورت می‌پذیرد؟
ساختار ایمپلنت دندان از جنس تیتانیوم بوده و به این دلیل از تیتانیوم ساخته شده که با بدن انسان سازگاری خواهد داشت، بنابراین چنانچه بتوان برای فردی از درمان ایمپلنت برای بازیابی دندان‌های از دست رفته استفاده کرد، این نوع درمان عمر بالایی داشته و شما دغدغه‌ای درباره از دست دادن دوباره دندان‌هایتان نخواهید داشت.
در این چند سال اخیر که با پیشرفت علم، ایمپلنت دندان به عنوان درمانی برای بازیابی دندان‌های از دست رفته شناخته شده است این مورد توانسته جای استفاده از پل‌ها و پروتزهای دندانی را بگیرد، هر چند که برای بعضی افراد که سابقه شیمی درمانی داشته‌اند و یا دچار بیماری پوکی استخوان هستند توصیه می‌شود از همان روش پروتز‌های دندانی برای درمان استفاده نمایند.
در این روش پایه ایمپلنت با ایجاد شکافی در استخوان فک جای می‌گیرد. بسته به نیاز بیمار و تشخیص دندانپزشک ایمپلنت دندان می‌تواند به صورت یکپارچه و یا دو تکه برای بیمار در نظر گرفته شود که در مدل دو تکه با استفاده از پیچ اتصال بخش تاج دندان به قسمت ریشه که در فک قرار داده شده است متصل می‌شود.
ایمپلنت دندان نیز جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی و البته گرانقیمتی به شمار می‌آید که فرد باید هزینه‌های زیادی برای آن بپردازد. به همین منظور با مراجعه به مراکزی که درمان‌ها و خدمات دندانپزشکی اقساطی ارائه می‌کنند، شاید بتوان تا حد زیادی دغدغه پرداخت هزینه‌های آن را کم نمود.
4.4 امتیاز از 25 رأی
جدیدترین مقالات
انواع ورزش های رزمی برای بانوان ضروری است. همه خانم ها باید به خوبی آموزش ببینند تا بتوانند از خود در برابر مزاحمت ها محافظت کنند. جرم و جنایت علیه بانوان در سال های اخیر زیاد شده است. بنابراین بانوان باید از نظر فیزیکی و ذهنی قوی باشند. زیرا اثرات ناشی از این خشونت ها تا مدت ها بر زندگی آن ها اثر می گذارد.
کابینت های گلاس بهترین انتخاب برای آشپزخانه های مدرن و امروزی است. با پیشرفت تکنولوژی، مصالح ساختمانی هم به روز شده و زیباتر و مقاوم تر شده اند. از جمله کابینت های آشپزخانه که دیگر محدود به جنس فلز یا چوب نیستند. این روزها در بین کابینت های شیک و مدرن، کابینت های گلاس به دلیل زیبایی خیره کننده و سادگی و مینیمال بودن آن حرف اول را می زند. دراین مطلب با ما همراه باشید تا بیشتر با مزایا و معایب کابینت های گلاس آشنا شوید.
همه ما با مراحل دوخت یک لباس آشنا هستیم. اگر حتی هیچگونه آشنایی با حرفه خیاطی نداشته باشیم، دیده ایم که پس از اندازه گیری، الگوی لباس را طبق متدهای مختلف خیاطی روی کاغذ الگو پیاده می کنند و پس از آن الگو را روی پارچه پهن کرده و طبق آن عملیات برش و دوخت را انجام می دهند. اما در یادگیری اصول خیاطی بدون الگو، این مراحل کمی متفاوت است. در واقع تعریف خیاطی بدون الگو در یک جمله، خلاص شدن از رسم الگوهای کاغذی است. در این روش شما دیگر ترسیم هایی با اعداد و ارقام پیچیده روی کاغذ الگو ندارید و الگو را مستقیما روی پارچه پیاده می کنید.
انسان همواره برای زیبا بودن و داشتن چهره ای جوان و شفاف تلاش می کنند. با رشد علم پزشکی و به وجود آمدن روش های مدرن و با عوارض کم، دست یافتن به چهره ای جوان و جذاب دیگر دور از دسترس نیست. امروزه مراجعه به کلینیک های تخصصی پوست، مو و زیبایی یک امر کاملا عادی تلقی می شود.