ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در شهر تهران

نام مرکز : دکتر الهام رئوفیان
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - سفید کردن دندان - کشیدن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - لمینت کامپوزیتی - خدمات زیبایی دندان ها - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - بلیچینگ دندان - پر کردن دندان - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - کاشت دندان - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله شهرک اکباتان غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : فولاد (شبانه روزی)
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کلینیک ‌دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت دندان - کامپوزیت ونیر - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - درمانگاه دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان - کاشت دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله ولیعصر (منطقه 11) مرکز تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : دکتر فرهاد رهنما
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - عصب کشی دندان - ویزیت دندانپزشکی - جرم گیری دندان - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ونیر کامپوزیت - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - جراحی لثه - دندانپزشک - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرمگیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - کاشت دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله صادقیه غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر محمود کیایی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی - کاشت دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - خدمات زیبایی دندان ها - جرمگیری دندان - دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشک - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرم گیری دندان - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - پر کردن دندان - کشیدن دندان - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله حافظ مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر ماندانا شبیر
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کشیدن دندان - کامپوزیت دندان - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - جراحی لثه - لمینت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - جرمگیری دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - جرم گیری دندان - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله آزادی غرب تهران منطقه 9
0 %
نام مرکز : دکتر شهره سبحانی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک - جرمگیری دندان - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - پر کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - سفید کردن دندان - بهترین دندانپزشک - جراحی دندان عقل - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ایمپلنت اقساطی دندان - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله کشاورز مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر حمیرا حاتمی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان - پر کردن دندان - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - ونیر کامپوزیت - مطب دندانپزشکی - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله ساعی شمال تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر قاسم آشوری
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - دندانپزشکی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - مطب دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - بلیچینگ دندان - لمینت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله زعفرانیه شمال تهران منطقه 1
0 %
نام مرکز : دکتر منیژه خوشبخت
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک - جراحی لثه - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرمگیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله ولیعصر (منطقه 11) مرکز تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : دکتر رامین هدایی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - دندانپزشکی زیبایی - لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - پر کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - جرمگیری دندان - کاشت دندان - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - بلیچینگ دندان - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ونیر کامپوزیت - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت کامپوزیتی - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : دکتر فرشید محسن زاده
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - پر کردن دندان - ونیر کامپوزیت - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - لمینت کامپوزیتی - لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - کاشت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - دندانپزشکی - سفید کردن دندان - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی زیبایی - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله فاطمی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر مرتضوی
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرمگیری دندان - کامپوزیت ونیر - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - لمینت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت دندان - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله جردن شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر اکبر معیری
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جراحی دندان عقل - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی - کشیدن دندان - ونیر کامپوزیت - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - عصب کشی دندان - دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : محمدرضا عاشوری
دندانپزشک تجربی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت دندان - کشیدن دندان - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - جرم گیری دندان - دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ویزیت دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - لمینت سرامیکی - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله نبرد شرق تهران منطقه 14
0 %
نام مرکز : دکتر علی مرسلی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ونیر کامپوزیت - کاشت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پزشک متخصص دهان و دندان - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله گیشا غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دیباجی
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - درمانگاه دندانپزشکی - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان - ایمپلنت دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - کامپوزیت ونیر - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله دیباجی شمال تهران منطقه 1
0 %
نام مرکز : دکتر مهرناز انصاری
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - روکش کردن دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت دندان - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - عصب کشی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - جراحی لثه - کشیدن دندان - لمینت اقساطی دندان - پر کردن دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - بهترین دندانپزشک - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر محسن حاتمی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - کشیدن دندان - دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - عصب کشی دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - بهترین دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله هلال احمر مرکز تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : دکتر اسماعیل ترابی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - جرم گیری دندان - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - جراحی دندان عقل - کامپوزیت دندان - لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله کریم خان مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر حسن تقی زاده
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - پر کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - کاشت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - جراحی لثه - سفید کردن دندان - بلیچینگ دندان - ونیر کامپوزیت - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت سرامیکی - پزشک متخصص دهان و دندان - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله تهرانسر غرب تهران منطقه 21
0 %
نام مرکز : دکتر فرج اله زاهد
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - عصب کشی دندان - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان - پر کردن دندان - جراحی لثه - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک - جرم گیری دندان - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - دندانپزشکی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کامپوزیت دندان - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله مینی سیتی شمال تهران منطقه 1
0 %
نام مرکز : دکتر علی اسدی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک زیبایی خوب - ونیر کامپوزیت - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - پر کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - کامپوزیت دندان - جراحی لثه - لمینت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - مطب دندانپزشکی - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : سارا
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی - جرم گیری دندان - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان - درمانگاه دندانپزشکی - پر کردن دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی زیبایی - کلینیک ‌دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - کامپوزیت ونیر - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - ایمپلنت دندان - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله شریعتی شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر غلام رضا مهدیان
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - درمانگاه دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت ونیر - لمینت کامپوزیتی - کشیدن دندان - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - دندانپزشک - سفید کردن دندان - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله نارمک شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : دکتر رحیم بوشاسب
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک - جرم گیری دندان - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان - سفید کردن دندان - کشیدن دندان - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - جراحی لثه - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله دولت آباد جنوب تهران منطقه 20
0 %
نام مرکز : دکتر محمد حکمت یزدی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - عصب کشی دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشک - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله گیشا غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دندانپزشکی شادمان
جراح دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جرمگیری دندان - دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بلیچینگ دندان - ونیر کامپوزیت - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی لثه - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - دندانپزشک - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله هاشمی غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : دکتر عباس هنردوست
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - کاشت دندان - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - جرمگیری دندان - ونیر کامپوزیت - پزشک متخصص دهان و دندان - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله منیریه جنوب تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : دکتر فریدون رامیار
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جرمگیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ویزیت دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی دندان عقل - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - سفید کردن دندان - لمینت دندان - جراحی لثه - درمانگاه دندانپزشکی - عصب کشی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - کامپوزیت ونیر - دندانپزشک - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی زیبایی - جرم گیری دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی - ایمپلنت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت دندان - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله ستاری غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : دکتر سیدحسن محسنی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - مطب دندانپزشکی - کاشت دندان - جرم گیری دندان - جرمگیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک زیبایی خوب - دکتر دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - روکش کردن دندان - جراحی لثه - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت دندان - بهترین دندانپزشک - بلیچینگ دندان - لمینت کامپوزیتی - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله کرمان شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : دکتر پریسا صمدی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه - لمینت دندان - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - ونیر کامپوزیت - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - کاشت دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - سفید کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - کاشت ایمپلنت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پر کردن دندان - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله جردن شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : رضا اقبالی
دندان سازی تجربی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - کشیدن دندان - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - مطب دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک زیبایی خوب - کامپوزیت دندان - دکتر دندانپزشک - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله گیشا غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دندانپزشکی بالوی پور
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جراحی دندان عقل - کشیدن دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی زیبایی - سفید کردن دندان - لمینت دندان - پرکردن دندان - پزشکی و سلامت - مطب دندانپزشکی - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - کامپوزیت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشکی اقساطی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشکی اقساطی
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه3از4
مطالب مفید
 دندانپزشکی زیبایی به صورت اقساطی
 
  دندانپزشکی اقساطی 
 
خدمات  دندانپزشکی زیبایی  در ایران عموما قیمت بالایی دارد و بسیاری ار افراد مایل هستند از امکان  دندانپزشکی اقساطی  برای زیبایی و مشکلات دندان خود استفاده نمایند. اما همانطور که می‌دانید در همه کلینیک‌های دندانپزشکی شرایط اقساطی وجود ندارد و لازم است شما پس از انجام کار درمانی خود مبلغ مشخص شده را به صورت کامل پرداخت کنید. همین دو عامل یعنی گران بودن خدمات دندانپزشکی بخصوص دندانپزشکی زیبایی مانند ایمپلنت دندان و یا لمینت و کامپوزیت و اقساطی نبودن آن‌ها باعث می‌شود بسیاری از افراد، درست کردن دندان‌ها اعم از ترمیم کردن، عصب کشی و حتی ارتدونسی دندان‌ها را که تاثیر بسیار زیادی در زیبایی و البته سلامت دندان‌ها و بدن دارد را به تعویق اندازند و در بیشتر موارد درد و سختی ناشی از این مشکلات را تحمل نمایند. چنانچه تا انتهای این مطلب را بخوانید، ما چند نمونه از خدمات دندانپزشکی زیبایی را به شما معرفی خواهیم کرد تا بتوانید به آسانی  به مراکز و کلینیک‌هایی که خدمات زیبایی  دندانپزشکی را به صورت اقساطی ارائه می‌کنند مراجعه کرده و از آنها بهره ببرید.
 
لمینت دندان
به هر لایه و پوسته‌ای که روی جسمی قرار می‌گیرد و علاوه بر زیباتر کردن آن به استحکام آن نیز کمک می‌کند لمینت می‌گویند. امروزه از این ویژگی و قابلیت در موارد بسیاری اعم از صنعتی، دکوراسیون و حتی موارد مرتبط با زیبایی بخصوص دندانپزشکی استفاده‌های فراوانی می‌شود. لمینت دندان که جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید از جنس سرامیک بوده و امروزه برای پوشاندن سطح رویی دندان به کار رفته و علاوه بر بهبود سطح ظاهری دندان‌ها به زیباتر شدن خنده فرد کمک می‌کند. با استفاده از این روش پزشکان می‌توانند مشکلاتی از قبیل رنگ زرد دندان‌ها، فواصل موجود بین هر دندان و عیوب موجود در شکل ظاهری دندان‌ها مانند کج بودن، شکستگی و ..را برطرف کرده و آن‌ها را اصلاح نمایند.
همانطور که می‌دانید لمینت دندان جز درمان‌های زیبایی به شمار می‌آید و اغلب هزینه‌های زیادی را برای فرد به همراه دارد و بسیاری سعی می‌کنند مطب و یا مرکزی را بیابند که با انجام  لمینت اقساطی دندان  بتواند در رفع مشکل به آن‌ها کمک نماید.
لمینت اقساطی دندان در مراکزی که درمان‌های دندانپزشکی اقساطی را ارائه می‌کنند، به شما کمک می‌کند تا بتوانید فرآیند درمان و بهبود شکل ظاهری دندان‌های خود را به گونه‌ای که در توان‌تان است انجام دهید و زیبایی را به دندان‌های خود بازگردانید.
به همین منظور و پیش از هزینه کردن برای این مورد لازم است از ویژگی‌ها، مزایا و معایب لمینت مطلع شوید. هنگام استفاده از درمان لمینت دندان‌ها تراش کمتری می‌خورند و یا در بعضی موارد تراشی روی دندان‌ها صورت نمی‎گیرد. این نوع روکش‌های سرامیکی بسیار محکمند و هنگامی که با لایه زیرین ترکیب می‌شوند بر استحکام و مقاومت آن‌ها افزوده می‌شود.
 
کامپوزیت دندان
یکی دیگر از درمان‌هایی که جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید، کامپوزیت دندان است و این نوع درمان نیز اغلب هزینه بالایی دارد و بسیاری ترجیح می‌دهند این نوع درمان را در مراکزی انجام دهند که با ارائه خدمات دندانپزشکی اقساطی و کامپوزیت اقساطی دندان به آن‌ها کمک نمایند تا بتوانند از پس هزینه‌های آن برآیند. لمینت کامپوزیتی نوعی از لمینت است که در مقابل لمینت سرامیکی قرار دارد و می‌توان گفت برخلاف لمینت سرامیکی که کار ساخت آن در لابراتوار انجام می‌شود، در لمینت کامپوزیتی مواد با استفاده از هنر دندانپزشک روی دندان‌های بیمار قرار می‌گیرد و به آن شکل داده می‌شود. در روش دندانپزشکی زیبایی کامپوزیت اغلب تراش بسیار کمی روی دندان‌ها وارد می‌شود و دست پزشک برای استفاده از رنگ باز است. در این نوع درمان، ترمیم دندان‌های شکسته، بد رنگی دندان‌ها، و درمان فاصله بین دندان‌ها به خوبی انجام می‌شود.
از آن جا که این نوع درمان نیز جزء دندانپزشکی زیبایی محسوب می‌شود کمتر کلینیک و یا مطبی را می‌توان یافت که انجام  کامپوزیت اقساطی دندان  را انجام دهد زیرا انجام آن تحت یک جلسه پایان می‌پذیرد. بنابراین اگر بتوانید مرکزی را بیابید که دندانپزشکی اقساطی را ارائه می‌کند، به این صورت گره از کار شما باز شده و می‌توانید درمان خود را با هزینه‌ای مناسب و پرداختی اقساطی و آسان انجام دهید.
 
ایمپلنت دندان
از دیگر خدمات دنداپزشکی که جزء دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید و می‌تواند دندان‌های از دست رفته را به شما بازگردانده و زیبایی و بهداشت دهان و دندان شما را تضمین نماید،  ایمپلنت دندان  است. در این روش شما می‌توانید با مراجعه به دندانپزشک متخصصی که کار ایمپلنت دندان را انجام می‌دهد دندان جدیدی را به جای دندانی که در گذشته کشیده‌اید و جای آن خای است قرار دهید. ایمپلنت دندان چگونه صورت می‌پذیرد؟
ساختار ایمپلنت دندان از جنس تیتانیوم بوده و به این دلیل از تیتانیوم ساخته شده که با بدن انسان سازگاری خواهد داشت، بنابراین چنانچه بتوان برای فردی از درمان ایمپلنت برای بازیابی دندان‌های از دست رفته استفاده کرد، این نوع درمان عمر بالایی داشته و شما دغدغه‌ای درباره از دست دادن دوباره دندان‌هایتان نخواهید داشت.
در این چند سال اخیر که با پیشرفت علم، ایمپلنت دندان به عنوان درمانی برای بازیابی دندان‌های از دست رفته شناخته شده است این مورد توانسته جای استفاده از پل‌ها و پروتزهای دندانی را بگیرد، هر چند که برای بعضی افراد که سابقه شیمی درمانی داشته‌اند و یا دچار بیماری پوکی استخوان هستند توصیه می‌شود از همان روش پروتز‌های دندانی برای درمان استفاده نمایند.
در این روش پایه ایمپلنت با ایجاد شکافی در استخوان فک جای می‌گیرد. بسته به نیاز بیمار و تشخیص دندانپزشک ایمپلنت دندان می‌تواند به صورت یکپارچه و یا دو تکه برای بیمار در نظر گرفته شود که در مدل دو تکه با استفاده از پیچ اتصال بخش تاج دندان به قسمت ریشه که در فک قرار داده شده است متصل می‌شود.
ایمپلنت دندان نیز جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی و البته گرانقیمتی به شمار می‌آید که فرد باید هزینه‌های زیادی برای آن بپردازد. به همین منظور با مراجعه به مراکزی که درمان‌ها و خدمات دندانپزشکی اقساطی ارائه می‌کنند، شاید بتوان تا حد زیادی دغدغه پرداخت هزینه‌های آن را کم نمود.
4.4 امتیاز از 25 رأی
جدیدترین مقالات
ترک شیشه با مواد مخدر دیگر بسیار تفاوت دارد چراکه ترک اعتیاد به شیشه به دلیل وابستگی بالای فرد به آن، باید حتما با مشاوره و تحت نظر یک درمانگر متخصص صورت گیرد. شیشه یکی از مواد محرکی است که در میان افراد رواج بسیاری پیدا کرده است و با عوارض جسمی و روانی مختلفی نیز همراه است. بعد از مصرف شیشه افراد معمولا سطح انرژیشان بسیار بالا رفته و توهم شدید دارند. مصرف کنندگان شیشه در دفعات اولیه معمولا تا 72 ساعت نمی‌خوابند. بعد از تمام شدن نئشگی این ماده مصرف کننده، طوری احساس خستگی دارند که ممکن است حدود دو شبانه روز به‌طور پیوسته خواب باشند و پس‌از بیداری سردردهای شدید، بی‌قراری، لرزش و حرکات غیرعادی در دست و سر خواهند داشت.
تی آر ایکس در حال حاضر جزو بخش های جدا نشدنی و ذاتی هر باشگاه بدنسازی است که بصورت فانکشنال و عملکرد محور مانند ( یوگا ، پیلاتس ، سی ایکس ، تکواندو ، ژیمناستیک ، جودو ، کوهنودی ، صخره نوردی ، دره نوردی ، اسکای جامپ ، گلف ، تنیس ، زومبا و کلیه ورزشها ) شده است.
ICDL چهار حرف اول کلمات تشکیل دهنده عبارت International Computer Driving License به معنای مدرک بین المللی کاربری رایانه است. شرکت در کلاس های مرتبط با ICDL درک کار آموزان از رایانه را بهبود می بخشد و باعث استفاده کارآمد از نرم افزارها توسط این افراد می شود. این مدرک که توسط کارفرمایان به عنوان اثبات توانایی و شایستگی برای کار در زمینه IT بر شمرده می شود، تنها پس از یادگیری طیف گسترده ای از توانایی های کامپیوتری قابل دریافت است.
تزریق بوتاکس از جمله روش های برطرف کردن چین و چروک بر روی صورت و دیگر نواحی بدن می باشد. برای تزریق بوتاکس از سمی استفاده می کنند که وظیفه آن فلج کردن موقت در ناحیه تزریق شده و در نتیجه از بین بردن چین و چروک برای مدتی می باشد. امروزه تزریق بوتاکس به خاطر مزایایی که دارد دارای طرفداران بسیاری است.