ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در محدوده محله امام خمینی در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ...
0 %

نام مرکز : الغدیر
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی - جرمگیری دندان - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دکتر دندانپزشک - جراحی لثه - کشیدن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ایمپلنت دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - کاشت دندان - کامپوزیت ونیر - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - مطب دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - درمانگاه دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : درمانگاه فروردین
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت سرامیکی - لمینت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - جرم گیری دندان - کاشت دندان - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت ونیر - درمانگاه دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشکی زیبایی - جراحی لثه - دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان - ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی - کامپوزیت دندان -
0 %
نام مرکز : مطب دکتر علی صادقی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - ایمپلنت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - ونیر کامپوزیت - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی لثه - لمینت کامپوزیتی - سفید کردن دندان - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - دندانپزشکی زیبایی - دکتر دندانپزشک - کشیدن دندان - پر کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرم گیری دندان - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر الهه یگانه
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - مطب دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - سفید کردن دندان - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی - جرم گیری دندان - جراحی لثه - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - لمینت دندان - پر کردن دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل -
0 %
نام مرکز : دندانپزشکی دکتر فرامرز فرزانه
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - سینوس لیفت فک بالا - کامپوزیت دندان - کاشت ایمپلنت - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت کامپوزیتی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - بستن فاصله بین دندانی - عصب کشی دندان - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - لامینت - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان ها - دندانپزشکی - لمینت دندان - جراحی لثه - اصلاح فرم و شکل دندان ها - کشیدن دندان - لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - پر کردن دندان - ونیر کامپوزیت - وینر کامپوزیت - دندانپزشک زیبایی خوب - جرم گیری دندان -
0 %
نام مرکز : رعدالغدیر - ویژه معلولین
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ارتودنسی ثابت و متحرک - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی - سفید کردن دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - روکش کردن دندان - عصب کشی دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - جراحی دندان عقل - کامپوزیت ونیر - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر نسیما اسلامی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه - دندانپزشکی زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت -
0 %
نام مرکز : دکتر رودابه طالبی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - ونیر کامپوزیت - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - جراحی لثه - جرمگیری دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - سفید کردن دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - کامپوزیت دندان - لمینت کامپوزیتی - جرم گیری دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر ناهید آلانی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ونیر کامپوزیت - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک - لمینت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - لمینت کامپوزیتی - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - عصب کشی دندان - کاشت دندان - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر غلامرضا رهبر
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکی - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - لمینت دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کشیدن دندان - عصب کشی دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه -
0 %
نام مرکز : ملت
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک - کامپوزیت دندان - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت ونیر - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - درمانگاه دندانپزشکی - کشیدن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - سفید کردن دندان - لمینت دندان - کاشت دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - جراحی لثه -
0 %
نام مرکز : تک آریاشهر
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - درمانگاه دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - ایمپلنت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - جراحی لثه - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت ونیر - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - بلیچینگ دندان - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - لمینت دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت اقساطی دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - کاشت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر عباس رنجبریان
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - عصب کشی دندان - جراحی لثه - جرمگیری دندان - سفید کردن دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر اصغر دارابی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت سرامیکی - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک - کاشت دندان - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک زیبایی خوب - عصب کشی دندان - دندانپزشکی - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - روکش کردن دندان -
0 %
نام مرکز : قائم
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کلینیک ‌دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت سرامیکی - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - کامپوزیت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - درمانگاه دندانپزشکی - دندانپزشکی - ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - روکش کردن دندان - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک - بلیچینگ دندان - کامپوزیت ونیر - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر یاشیل احدی مقدم
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت سرامیکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پزشک متخصص دهان و دندان - سفید کردن دندان - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - کاشت دندان - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - مطب دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر سید نجم الدین باباطاهری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - کشیدن دندان - دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ارتودنسی ثابت و متحرک - مطب دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - روکش کردن دندان - دندانپزشک - لمینت دندان - جراحی لثه - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - جراحی دندان عقل -
0 %
نام مرکز : دکتر محمود عباس علی پور
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت سرامیکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - ونیر کامپوزیت - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - لمینت دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان -
0 %
نام مرکز : درمانگاه دندانپزشکی شبانه روزی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - درمانگاه دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت ونیر - دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - جراحی لثه - عصب کشی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - کامپوزیت دندان - جرمگیری دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : جواد توتونچی شبستری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - پر کردن دندان - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی زیبایی - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - بهترین دندانپزشک - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت کامپوزیتی - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت دندان - روکش کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دندونت
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کشیدن دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - درمانگاه دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - جرمگیری دندان - جراحی لثه - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - جرم گیری دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی - پر کردن دندان - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - لمینت سرامیکی - مطب دندانپزشکی - کاشت دندان - کامپوزیت ونیر - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر محمدعلی عبداله جانی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - جرمگیری دندان - دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک - لمینت دندان - کامپوزیت دندان - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ونیر کامپوزیت - مطب دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت اقساطی دندان - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر محمدعلی عبدالله جانی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - جراحی لثه - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی زیبایی - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - لمینت دندان - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر دانیال مولایی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان - دندانپزشکی زیبایی - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - لمینت سرامیکی - لمینت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - پر کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی -
0 %
نام مرکز : دکتر محمد طالبی پورنیکو
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - بلیچینگ دندان - جرم گیری دندان - لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - روکش کردن دندان - دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - جرمگیری دندان - کشیدن دندان - دندانپزشکی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - ونیر کامپوزیت - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - کاشت دندان - جراحی لثه - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر کمیل کلبادی نژاد
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - جرم گیری دندان - جراحی لثه - کاشت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت اقساطی دندان - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - جراحی دندان عقل - کشیدن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر رودابه طالبی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - لمینت اقساطی دندان - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - جرم گیری دندان - دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - جرمگیری دندان - دکتر دندانپزشک - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی زیبایی - کامپوزیت دندان - دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک -
0 %
نام مرکز : دکتر هادی آقابابایی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - لمینت کامپوزیتی - سفید کردن دندان - کامپوزیت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - لمینت دندان - عصب کشی دندان - کاشت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - دندانپزشک - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرمگیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها -
0 %
نام مرکز : مرکز دندانپزشکی بریانک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - کشیدن دندان - ویزیت دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کلینیک ‌دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه - جرم گیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - درمانگاه دندانپزشکی - عصب کشی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - بلیچینگ دندان - لمینت دندان - کاشت دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت ونیر - بهترین دندانپزشک - سفید کردن دندان - لمینت سرامیکی - کامپوزیت دندان - کاشت ایمپلنت دندان -
0 %
نام مرکز : لابراتوار کاوه
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - جرمگیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ونیر کامپوزیت - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشک - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مریم امیرطوری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - کاشت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ونیر کامپوزیت - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک - کشیدن دندان - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - کامپوزیت دندان - جرمگیری دندان - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - بلیچینگ دندان - ایمپلنت اقساطی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر پریسا شجاع الدین
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت سرامیکی - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - جراحی لثه - پر کردن دندان - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - لمینت دندان - دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - جرمگیری دندان - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ویزیت دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - بهترین دندانپزشک -
0 %
تعداد مراکز :61
 12  صفحه1از2
مطالب مفید
 دندانپزشکی زیبایی به صورت اقساطی
 
  دندانپزشکی اقساطی 
 
خدمات  دندانپزشکی زیبایی  در ایران عموما قیمت بالایی دارد و بسیاری ار افراد مایل هستند از امکان  دندانپزشکی اقساطی  برای زیبایی و مشکلات دندان خود استفاده نمایند. اما همانطور که می‌دانید در همه کلینیک‌های دندانپزشکی شرایط اقساطی وجود ندارد و لازم است شما پس از انجام کار درمانی خود مبلغ مشخص شده را به صورت کامل پرداخت کنید. همین دو عامل یعنی گران بودن خدمات دندانپزشکی بخصوص دندانپزشکی زیبایی مانند ایمپلنت دندان و یا لمینت و کامپوزیت و اقساطی نبودن آن‌ها باعث می‌شود بسیاری از افراد، درست کردن دندان‌ها اعم از ترمیم کردن، عصب کشی و حتی ارتدونسی دندان‌ها را که تاثیر بسیار زیادی در زیبایی و البته سلامت دندان‌ها و بدن دارد را به تعویق اندازند و در بیشتر موارد درد و سختی ناشی از این مشکلات را تحمل نمایند. چنانچه تا انتهای این مطلب را بخوانید، ما چند نمونه از خدمات دندانپزشکی زیبایی را به شما معرفی خواهیم کرد تا بتوانید به آسانی  به مراکز و کلینیک‌هایی که خدمات زیبایی  دندانپزشکی را به صورت اقساطی ارائه می‌کنند مراجعه کرده و از آنها بهره ببرید.
 
لمینت دندان
به هر لایه و پوسته‌ای که روی جسمی قرار می‌گیرد و علاوه بر زیباتر کردن آن به استحکام آن نیز کمک می‌کند لمینت می‌گویند. امروزه از این ویژگی و قابلیت در موارد بسیاری اعم از صنعتی، دکوراسیون و حتی موارد مرتبط با زیبایی بخصوص دندانپزشکی استفاده‌های فراوانی می‌شود. لمینت دندان که جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید از جنس سرامیک بوده و امروزه برای پوشاندن سطح رویی دندان به کار رفته و علاوه بر بهبود سطح ظاهری دندان‌ها به زیباتر شدن خنده فرد کمک می‌کند. با استفاده از این روش پزشکان می‌توانند مشکلاتی از قبیل رنگ زرد دندان‌ها، فواصل موجود بین هر دندان و عیوب موجود در شکل ظاهری دندان‌ها مانند کج بودن، شکستگی و ..را برطرف کرده و آن‌ها را اصلاح نمایند.
همانطور که می‌دانید لمینت دندان جز درمان‌های زیبایی به شمار می‌آید و اغلب هزینه‌های زیادی را برای فرد به همراه دارد و بسیاری سعی می‌کنند مطب و یا مرکزی را بیابند که با انجام  لمینت اقساطی دندان  بتواند در رفع مشکل به آن‌ها کمک نماید.
لمینت اقساطی دندان در مراکزی که درمان‌های دندانپزشکی اقساطی را ارائه می‌کنند، به شما کمک می‌کند تا بتوانید فرآیند درمان و بهبود شکل ظاهری دندان‌های خود را به گونه‌ای که در توان‌تان است انجام دهید و زیبایی را به دندان‌های خود بازگردانید.
به همین منظور و پیش از هزینه کردن برای این مورد لازم است از ویژگی‌ها، مزایا و معایب لمینت مطلع شوید. هنگام استفاده از درمان لمینت دندان‌ها تراش کمتری می‌خورند و یا در بعضی موارد تراشی روی دندان‌ها صورت نمی‎گیرد. این نوع روکش‌های سرامیکی بسیار محکمند و هنگامی که با لایه زیرین ترکیب می‌شوند بر استحکام و مقاومت آن‌ها افزوده می‌شود.
 
کامپوزیت دندان
یکی دیگر از درمان‌هایی که جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید، کامپوزیت دندان است و این نوع درمان نیز اغلب هزینه بالایی دارد و بسیاری ترجیح می‌دهند این نوع درمان را در مراکزی انجام دهند که با ارائه خدمات دندانپزشکی اقساطی و کامپوزیت اقساطی دندان به آن‌ها کمک نمایند تا بتوانند از پس هزینه‌های آن برآیند. لمینت کامپوزیتی نوعی از لمینت است که در مقابل لمینت سرامیکی قرار دارد و می‌توان گفت برخلاف لمینت سرامیکی که کار ساخت آن در لابراتوار انجام می‌شود، در لمینت کامپوزیتی مواد با استفاده از هنر دندانپزشک روی دندان‌های بیمار قرار می‌گیرد و به آن شکل داده می‌شود. در روش دندانپزشکی زیبایی کامپوزیت اغلب تراش بسیار کمی روی دندان‌ها وارد می‌شود و دست پزشک برای استفاده از رنگ باز است. در این نوع درمان، ترمیم دندان‌های شکسته، بد رنگی دندان‌ها، و درمان فاصله بین دندان‌ها به خوبی انجام می‌شود.
از آن جا که این نوع درمان نیز جزء دندانپزشکی زیبایی محسوب می‌شود کمتر کلینیک و یا مطبی را می‌توان یافت که انجام  کامپوزیت اقساطی دندان  را انجام دهد زیرا انجام آن تحت یک جلسه پایان می‌پذیرد. بنابراین اگر بتوانید مرکزی را بیابید که دندانپزشکی اقساطی را ارائه می‌کند، به این صورت گره از کار شما باز شده و می‌توانید درمان خود را با هزینه‌ای مناسب و پرداختی اقساطی و آسان انجام دهید.
 
ایمپلنت دندان
از دیگر خدمات دنداپزشکی که جزء دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید و می‌تواند دندان‌های از دست رفته را به شما بازگردانده و زیبایی و بهداشت دهان و دندان شما را تضمین نماید،  ایمپلنت دندان  است. در این روش شما می‌توانید با مراجعه به دندانپزشک متخصصی که کار ایمپلنت دندان را انجام می‌دهد دندان جدیدی را به جای دندانی که در گذشته کشیده‌اید و جای آن خای است قرار دهید. ایمپلنت دندان چگونه صورت می‌پذیرد؟
ساختار ایمپلنت دندان از جنس تیتانیوم بوده و به این دلیل از تیتانیوم ساخته شده که با بدن انسان سازگاری خواهد داشت، بنابراین چنانچه بتوان برای فردی از درمان ایمپلنت برای بازیابی دندان‌های از دست رفته استفاده کرد، این نوع درمان عمر بالایی داشته و شما دغدغه‌ای درباره از دست دادن دوباره دندان‌هایتان نخواهید داشت.
در این چند سال اخیر که با پیشرفت علم، ایمپلنت دندان به عنوان درمانی برای بازیابی دندان‌های از دست رفته شناخته شده است این مورد توانسته جای استفاده از پل‌ها و پروتزهای دندانی را بگیرد، هر چند که برای بعضی افراد که سابقه شیمی درمانی داشته‌اند و یا دچار بیماری پوکی استخوان هستند توصیه می‌شود از همان روش پروتز‌های دندانی برای درمان استفاده نمایند.
در این روش پایه ایمپلنت با ایجاد شکافی در استخوان فک جای می‌گیرد. بسته به نیاز بیمار و تشخیص دندانپزشک ایمپلنت دندان می‌تواند به صورت یکپارچه و یا دو تکه برای بیمار در نظر گرفته شود که در مدل دو تکه با استفاده از پیچ اتصال بخش تاج دندان به قسمت ریشه که در فک قرار داده شده است متصل می‌شود.
ایمپلنت دندان نیز جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی و البته گرانقیمتی به شمار می‌آید که فرد باید هزینه‌های زیادی برای آن بپردازد. به همین منظور با مراجعه به مراکزی که درمان‌ها و خدمات دندانپزشکی اقساطی ارائه می‌کنند، شاید بتوان تا حد زیادی دغدغه پرداخت هزینه‌های آن را کم نمود.
4.4 امتیاز از 25 رأی
جدیدترین مقالات
ترک شیشه با مواد مخدر دیگر بسیار تفاوت دارد چراکه ترک اعتیاد به شیشه به دلیل وابستگی بالای فرد به آن، باید حتما با مشاوره و تحت نظر یک درمانگر متخصص صورت گیرد. شیشه یکی از مواد محرکی است که در میان افراد رواج بسیاری پیدا کرده است و با عوارض جسمی و روانی مختلفی نیز همراه است. بعد از مصرف شیشه افراد معمولا سطح انرژیشان بسیار بالا رفته و توهم شدید دارند. مصرف کنندگان شیشه در دفعات اولیه معمولا تا 72 ساعت نمی‌خوابند. بعد از تمام شدن نئشگی این ماده مصرف کننده، طوری احساس خستگی دارند که ممکن است حدود دو شبانه روز به‌طور پیوسته خواب باشند و پس‌از بیداری سردردهای شدید، بی‌قراری، لرزش و حرکات غیرعادی در دست و سر خواهند داشت.
انتخاب پرده منزل به نوبه خود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. نقش این المان و عنصر دکوراسیونی در چیدمان و کارآیی فضای منزل به حدی است که می توان با انتخابی اشتباه به طور کلی دکوراسیون خانه را تحت تاثیر قرار داد. در این میان انواع پرده منزل نیز دارای تنوع بسیاری هستند و با توجه به نوع کارکرد فضا، سلیقه افراد، بودجه، ماهیت فضا و... می تواند به شکل متفاوتی انتخاب شود. یکی از محبوب ترین و پرانتخاب ترین پرده های منزل، پرده کرکره ای منزل هستند. در این مطلب از وب سایت چیدانه با ما همراه باشید تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم و شما را با انواع پرده کرکره منزل آشنا نماییم.
جالب آن است که بدانیم برخلاف تصور عامه مردم، سیگار با داشتن ماده شیمیایی به نام نیکوتین یکی از اعتیادآورترین ماده های کشیدنی در سراسر دنیاست که سالانه سبب بسیاری از بیماری های جدی و خطرناک می گردد. با این حال ترک اعتیاد از این ماده با اراده خود فرد و یا مرکز ترک اعتیاد امکان پذیر است.
پرده‌ زبرا بهترین انتخاب برای دکوراسیون‌های ساده اما در عین حال مدرن است. افرادی که مایل به حفظ توازن میان دکوراسیون مدرن و سنتی هستند، پرده‌ زبرا را برای دکوراسیون خود بر می گزینند.