ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خیاطی در محدوده محله پاسداران و ضرابخانه در شهر تهران

نام مرکز : خیاطی مُُُُدیست
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی مدیست سفارش دوخت انواع کت و شلوار، جلیقه ، کت تک مردانه ، پالتو ، شلوار تک مردانه و زنانه با پارچه فاستونی ایرانی و خارجی و تعمیرات انواع لباس مردانه و زنانه را پذیرا می باشد.
0 %

نام مرکز : کاکتوس
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزش آموزش دوخت لباس - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش الگو کشی - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش خیاطی با الگو - آموزشگاه آموزش خیاطی آسان - آموزش طراحی لباس - بهترین آموزشگاه آموزش ضخیم دوز - آموزش خیاطی بانوان - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش نازک دوز -
0 %
نام مرکز : شایگان
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش لباس شب - آموزش طراحی لباس - آموزشگاه آموزش الگو کشی - آموزش نازک دوز - آموزش دوخت لباس - آموزش خیاطی با الگو - آموزش دوخت پیراهن - آموزش ضخیم دوز - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش خیاطی آسان - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش خیاطی بدون الگو - بهترین آموزشگاه
0 %
نام مرکز : خانه لباس
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت لباس زنانه - دوخت پیراهن زنانه بانوان - دوخت لباس نامزدی - دوخت لباس دخترانه - دوخت شلوارک زنانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت شلوار زنانه - سفارش دوخت لباس شب -
0 %
نام مرکز : فریدون حسنی
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت کت تک - سفارش دوخت پالتو - دوخت پیراهن - دوخت شلوار - دوخت جلیقه - دوخت کت و شلوار - دوخت شلوار تک - دوخت لباس -
0 %
نام مرکز : هنرجو
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزش لباس شب - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش خیاطی آسان - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش طراحی لباس - آموزشگاه آموزش خیاطی با الگو - آموزش آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش الگو کشی - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزش دوخت لباس - آموزش نازک دوز - آموزش دوخت پیراهن - آموزش ضخیم دوز - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی بدون الگو - بهترین آموزشگاه
0 %
نام مرکز : صبا
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت کت تک - سفارش دوخت پالتو - دوخت جلیقه - دوخت شلوار - دوخت شلوار تک - دوخت پیراهن - دوخت لباس - دوخت کت و شلوار -
0 %
نام مرکز : نمونه
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - بهترین آموزشگاه آموزش لباس شب - آموزش ضخیم دوز - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش خیاطی مبتدی - آموزشگاه آموزش دوخت پیراهن - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزش خیاطی با الگو - آموزش آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش خیاطی آسان - آموزش نازک دوز - آموزش الگو کشی - آموزش دوخت لباس - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش طراحی لباس -
0 %
نام مرکز : مزون شهرزاد
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزش دوخت لباس - آموزش الگو کشی - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش نازک دوز - آموزش طراحی لباس - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی بانوان - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزشگاه آموزش ضخیم دوز - بهترین آموزشگاه آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی با الگو - آموزش آموزش خیاطی آسان -
0 %
نام مرکز : خدایاری
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزشگاه آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش بهترین آموزشگاه آموزش ضخیم دوز - آموزش دوخت لباس - آموزش دوخت پیراهن - آموزش لباس شب - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش خیاطی با الگو - آموزش خیاطی مبتدی - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی آسان - آموزش نازک دوز - آموزش الگو کشی - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش طراحی لباس -
0 %
نام مرکز : حقیقت
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت کت تک - سفارش دوخت پالتو - دوخت جلیقه - دوخت لباس - دوخت کت و شلوار - دوخت شلوار تک - دوخت شلوار - دوخت پیراهن -
0 %
نام مرکز : جویا
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش نازک دوز - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش الگو کشی - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش طراحی لباس - آموزشگاه آموزش خیاطی با الگو - بهترین آموزشگاه آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش دوخت کت و دامن - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزش دوخت لباس - آموزش خیاطی آسان - آموزش ضخیم دوز - آموزش آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش دوخت پیراهن - آموزش لباس شب -
0 %
نام مرکز : بانو فرهنگی
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزش طراحی لباس - آموزش نازک دوز - آموزش خیاطی آسان - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی با الگو - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزشگاه آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش لباس شب - آموزش خیاطی مبتدی - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش الگو کشی - آموزش ضخیم دوز - آموزش آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش دوخت پیراهن - آموزش دوخت کت و دامن - بهترین آموزشگاه آموزش دوخت لباس -
0 %
نام مرکز : مادر
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - خیاطی بانوان - دوخت لباس نامزدی - دوخت لباس دخترانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت لباس زنانه - دوخت شلوارک زنانه - دوخت پیراهن زنانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت شلوار زنانه -
0 %
نام مرکز : درج
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزش دوخت لباس - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش طراحی لباس - آموزش خیاطی آسان - آموزش لباس شب - بهترین آموزشگاه آموزش دوخت پیراهن - آموزش الگو کشی - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش نازک دوز - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی با الگو - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش ضخیم دوز - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزشگاه آموزش آموزشگاه خیاطی بدون الگو -
0 %
نام مرکز : صمصامی
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزش خیاطی بانوان - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش دوخت لباس - آموزش نازک دوز - آموزش طراحی لباس - بهترین آموزشگاه آموزش خیاطی با الگو - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزشگاه آموزش آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش ضخیم دوز - آموزش خیاطی آسان - آموزش الگو کشی -
0 %
نام مرکز : همشهری
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت جلیقه - سفارش دوخت پالتو - دوخت کت تک - دوخت پیراهن - دوخت شلوار تک - دوخت کت و شلوار - دوخت لباس - دوخت شلوار -
0 %
نام مرکز : آیدینا
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزش خیاطی مبتدی - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزش دوخت لباس - آموزش ضخیم دوز - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش لباس شب - آموزش دوخت کت و دامن - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی با الگو - آموزش دوخت پیراهن - بهترین آموزشگاه آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش نازک دوز - آموزش خیاطی آسان - آموزشگاه آموزش آموزش طراحی لباس - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش الگو کشی -
0 %
نام مرکز : رضایی
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت جلیقه - دوخت شلوار - سفارش دوخت پالتو - دوخت شلوار تک - دوخت کت و شلوار - دوخت پیراهن - دوخت کت تک - دوخت لباس -
0 %
نام مرکز : سروری
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزش لباس شب - آموزش خیاطی آسان - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش ضخیم دوز - آموزش دوخت پیراهن - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزش دوخت لباس - آموزش نازک دوز - آموزش طراحی لباس - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزشگاه آموزش خیاطی مبتدی - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی با الگو - بهترین آموزشگاه آموزش الگو کشی -
0 %
نام مرکز : مد روز
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت کت تک - سفارش دوخت پالتو - دوخت شلوار - دوخت جلیقه - دوخت کت و شلوار - دوخت شلوار تک - دوخت پیراهن - دوخت لباس -
0 %
نام مرکز : همراز (لباس عروس)
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش الگو کشی - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزش لباس شب - آموزش طراحی لباس - آموزشگاه آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی آسان - آموزش ضخیم دوز - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش دوخت لباس - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش آموزش خیاطی با الگو - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش دوخت پیراهن - بهترین آموزشگاه آموزش نازک دوز -
0 %
نام مرکز : مرکز آموزش خانه کارگرنازی آباد
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزش آموزش کامپیوتر - آموزش آرایشگری بانوان - کلاس های زبان - کلاس های ورزشی - کلاس حسابداری - آموزش آشپزی -
0 %
نام مرکز : علی محمدنژاد
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت کت و شلوار - سفارش دوخت پالتو - دوخت شلوار تک - دوخت شلوار - دوخت کت تک - دوخت لباس - دوخت جلیقه - دوخت پیراهن -
0 %
نام مرکز : آذر
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - سفارش دوخت لباس شب - دوخت لباس دخترانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت پیراهن زنانه - دوخت شلوارک زنانه بانوان - دوخت لباس نامزدی - دوخت شلوار زنانه - دوخت لباس زنانه -
0 %
نام مرکز : آریستون
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - خیاطی بانوان - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس نامزدی - دوخت لباس دخترانه - دوخت شلوار زنانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت لباس زنانه - دوخت شلوارک زنانه - دوخت لباس مجلسی -
0 %
نام مرکز : ممتاز
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت شلوار - دوخت جلیقه - دوخت پیراهن - دوخت کت تک - دوخت لباس - دوخت شلوار تک - سفارش دوخت پالتو - دوخت کت و شلوار -
0 %
تعداد مراکز :42
 12  صفحه1از2
مطالب مفید
۷ نشانه برای تشخیص یک خیاط خوب و خیاط حرفه ای

احتمالا خیلی از شما دوست دارید برای دوختن لباس هایتان یک خیاط ماهر پیدا کنید . مشکل اندامی دارید و به هر خیاطی که مراجعه می کنید باز هم نتیجه دلخواه را نمی گیرید . برای اولین بار می خواهید یک خیاط لباس هایتان را بدوزد و ….  .

یا شاید یک خیاط هستید و می خواهید بدانید که چه ویژگی های شما را به یک خیاط حرفه ای تبدیل می کند . پیشنهاد ما این است که این مقاله را از دست ندهید

1-تحقیق کنید .
از دوستان ، اقوام و آشنایانتان که به خیاط مراجعه می کنند و سبک و استایل و دوخت لباس هایشان را می پسندید پرس وجو کنید .
یا می توانید از مزون ها و فروشگاه هایی که لباس دوخت شخصی دارند بخواهید که خیاط های خوب را به شما معرفی کنند . قطعا کسانی که کار خوبی دارند به مرور زمان شناخته می شوند .

2-از تلفن آنها را امتحان کنید
با آنها تماس بگیرید و بپرسید آیا می توانند آستین یک کت را از شانه کوتاه کنند ؟ این یکی از کارهای سخت در خیاطی محسوب می شود . و یا یک مدل لباس سخت را برای آنها بفرستید و بپرسید می توانند این مدل را بدوزند . از این طریق می توانید مهارت های آنها را بشناسید .
 
3-به محل کار آنها سر بزنید .

آیا شبیه به یک تولیدی شلوغ و کثیف است یا همه چیز منظم است ؟ اگر یک خیاط خوب را می خواهید بشناسید به محل کار او توجه کنید . کسانی که حرفه ای هستند همیشه محل کار خودشان را منظم و تمیز نگه می دارند و شما پارچه یا لباسی بر روی زمین نمی بینید .

4-نمونه کار آنها را ببینید .

اگر محل کارشان تمیز بود از او بخواهید نمونه کارهایش را نشان شما دهد . قطعا هر خیاط خوبی باید با افتخار نمونه کارهایش را به شما نشان دهد . چک کنید که محصول نهایی به چه شکل است و دوختش خوب و تمیز هست یا نه .
یک روش ساده
یکی از لباس هایی که از خراب شدن آن ناراحت نمی شوید را انتخاب کنید و به خیاط بدهید تا آن را تغییر دهد . خیاط های خوب معمولا تنها به تغییری که شما پیشنهاد دادید بسنده نمی کنند و تغییر بیشتری را پیشنهاد می کنند یا حتی ایرادهای لباس شما را می گیرند چون چشمان تیزی دارند . کمتر خیاطی به چروک های یک کت در پشت شما توجه می کند و این نشان یک خیاط ماهر است .

6-با حس خود جلو بروید
اگر خیاط به شما تغییری را پیشنهاد داد حس می کنید که خواسته شما را فریب بدهد و جذب کند یا واقعا تغییری برای بهتر شدن لباس شما پیشنهاد داده ؟


7-رابطه تان با خیاطتان را بسازید
اگر دلتان قرص شد و او را انتخاب کردید با خیال راحت لباس را به خیاطتان بسپارید و نگران نباشید و به قول معروف ریش و قیچی را به دست او بسپارید . البته یکی از موارد دیگر این است که آیا خیاط اسم شما را به خاطر می آورد ؟ سبک و علاقه شما را می داند ؟ یک خیاط خوب همیشه سلیقه مشتری اش را می داند و با او ارتباط نزدیکی دارد . مشتری از حس مهم تلقی شدن لذت می برد .
 

منبع:www.dropnet.ir
4.8 امتیاز از 5 رأی
جدیدترین مقالات
برای زیباتر شدن کف منزل و نمای کلی منزل از کفپوش استفاده می کند. امروزه استفاده از پارکت و لمینت در جهان و ایران گسترش یافته و برای انجام این خدمات ساختمانی که پوشاندن کف منازل می باشد از پارکت چوبی یا لمینت ( پارکت لمینت) استفاده می کنند.
اعتیاد به مواد مخدر و محرک، کم بلایی نیست؛ اما آن چه این بلا را بیشتر و فاجعه بارتر می کند، برخورد اشتباه خانواده و اطرافیان با فرد معتاد است؛ برخوردهایی که موجب می شود خشونت پنهان در این افراد بیش از پیش بروز و ظهور داشته باشد.
افزایش مصرف مواد مخدر و شیوع آن در بین جوانان از یک سو و ارتباط داشتن برخی خشونت ها و جنایات به عوارض مصرف این مواد از سوی دیگر زنگ خطر بزرگی را به صدا در می آورد که می بایست نهادهای کوچکتر فرهنگی اجتماعی آموزشی مثل خانواده و مدرسه علاوه بر امید داشتن به برنامه ریزی های کلان در مورد کنترل شیوع مواد مخدر و اقدامات بزرگ فرهنگی، خودشان برای پیشگیری از عوارض گسترده اعتیاد کمر همت ببندند.
تزریق بوتاکس از جمله روش های برطرف کردن چین و چروک بر روی صورت و دیگر نواحی بدن می باشد. برای تزریق بوتاکس از سمی استفاده می کنند که وظیفه آن فلج کردن موقت در ناحیه تزریق شده و در نتیجه از بین بردن چین و چروک برای مدتی می باشد. امروزه تزریق بوتاکس به خاطر مزایایی که دارد دارای طرفداران بسیاری است.
ایمپلنت دندان در واقع یک پایه تیتانیومی (و گاهی اوقات زیرکونیا) است که در داخل استخوان فک در زیر لثه جایگذاری می‌شود تا همانند ریشه دندان عمل کرده و روکش دندان یا دندان مصنوعی را در جای خود ثابت و محکم نگه دارد.