ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خیاطی در محدوده محله زرتشت در شهر تهران

نام مرکز : خیاطی مُُُُدیست
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی مدیست سفارش دوخت انواع کت و شلوار، جلیقه ، کت تک مردانه ، پالتو ، شلوار تک مردانه و زنانه با پارچه فاستونی ایرانی و خارجی و تعمیرات انواع لباس مردانه و زنانه را پذیرا می باشد.
0 %

نام مرکز : میترا
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت کت و شلوار - دوخت شلوار تک - دوخت شلوار - دوخت لباس - دوخت کت تک - دوخت جلیقه - سفارش دوخت پالتو - دوخت پیراهن -
0 %
نام مرکز : مجله ژورنال لباس موگه
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت پیراهن - سفارش دوخت پالتو - دوخت جلیقه - دوخت کت و شلوار - دوخت شلوار تک - دوخت شلوار - دوخت کت تک - دوخت لباس -
0 %
نام مرکز : ملکه هنر - شعبه 1
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزشگاه آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش نازک دوز - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش آموزش ضخیم دوز - آموزش طراحی لباس - بهترین آموزشگاه آموزش خیاطی با الگو - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی بانوان - آموزش الگو کشی - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش دوخت لباس - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش خیاطی آسان -
0 %
نام مرکز : روحی
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - سفارش دوخت پالتو - دوخت شلوار تک - دوخت پیراهن - دوخت شلوار - دوخت کت و شلوار - دوخت جلیقه - دوخت کت تک - دوخت لباس -
0 %
نام مرکز : حساس
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت شلوار تک - دوخت لباس - دوخت جلیقه - دوخت کت و شلوار - دوخت پیراهن - سفارش دوخت پالتو - دوخت کت تک - دوخت شلوار -
0 %
نام مرکز : داماد
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - سفارش دوخت پالتو - دوخت شلوار تک - دوخت جلیقه - دوخت پیراهن - دوخت لباس - دوخت کت و شلوار - دوخت شلوار - دوخت کت تک -
0 %
نام مرکز : جعفری
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت کت تک - دوخت لباس - دوخت جلیقه - دوخت شلوار - سفارش دوخت پالتو - دوخت پیراهن - دوخت کت و شلوار - دوخت شلوار تک -
0 %
نام مرکز : بهرامی
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش طراحی لباس - آموزش خیاطی آسان - آموزش خیاطی بدون الگو - بهترین آموزشگاه آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش دوخت پیراهن - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزشگاه آموزش نازک دوز - آموزش آموزش الگو کشی - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش دوخت لباس - آموزش خیاطی با الگو - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش لباس شب - آموزش ضخیم دوز - آموزش خیاطی مبتدی -
0 %
نام مرکز : حوریه
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزش دوخت لباس - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی مبتدی - بهترین آموزشگاه آموزش آموزشگاه آموزش نازک دوز - آموزش خیاطی آسان - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش طراحی لباس - آموزش خیاطی با الگو - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش الگو کشی - آموزش ضخیم دوز - آموزش خیاطی بانوان -
0 %
نام مرکز : ماه منیر
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزش آموزش دوخت پیراهن - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش دوخت لباس - آموزش نازک دوز - آموزش ضخیم دوز - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی آسان - آموزشگاه آموزش دوخت کت و دامن - آموزش خیاطی با الگو - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - بهترین آموزشگاه آموزش الگو کشی - آموزش لباس شب - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش طراحی لباس - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزش خیاطی بدون الگو -
0 %
نام مرکز : پارس پوشان
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت کت و شلوار - دوخت جلیقه - دوخت شلوار تک - دوخت پیراهن - دوخت شلوار - دوخت کت تک - سفارش دوخت پالتو - دوخت لباس -
0 %
نام مرکز : مهرگان
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت لباس زنانه - دوخت لباس نامزدی بانوان - دوخت شلوارک زنانه - دوخت لباس دخترانه - دوخت لباس مجلسی - سفارش دوخت لباس شب - دوخت شلوار زنانه - دوخت پیراهن زنانه -
0 %
نام مرکز : لاله
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت لباس نامزدی - دوخت شلوارک زنانه بانوان - دوخت شلوار زنانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت لباس زنانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت لباس دخترانه - دوخت پیراهن زنانه -
0 %
نام مرکز : آوا - شعبه 1
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت شلوار - سفارش دوخت پالتو - دوخت کت تک - دوخت پیراهن - دوخت لباس - دوخت شلوار تک - دوخت جلیقه - دوخت کت و شلوار -
0 %
نام مرکز : آریا دوخت
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزش ضخیم دوز - آموزش الگو کشی - آموزشگاه آموزش طراحی لباس - آموزش آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش نازک دوز - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش دوخت لباس - آموزش دوخت کت و دامن - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزش دوخت پیراهن - آموزش خیاطی با الگو - آموزش لباس شب - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی آسان - آموزش خیاطی از ابتدا - بهترین آموزشگاه آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزشگاه خیاطی بدون الگو -
0 %
نام مرکز : بهار
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزش الگو کشی - آموزش نازک دوز - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش دوخت لباس - آموزش خیاطی آسان - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش لباس شب - آموزش دوخت پیراهن - آموزش خیاطی با الگو - آموزش خیاطی از ابتدا - بهترین آموزشگاه آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش ضخیم دوز - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش طراحی لباس - آموزشگاه
0 %
نام مرکز : مجتمع آموزشی سپید پوش
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزشگاه آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش لباس شب - آموزش آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی آسان - آموزش خیاطی با الگو - بهترین آموزشگاه آموزش دوخت کت و دامن - آموزش طراحی لباس - آموزش الگو کشی - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش نازک دوز - آموزش دوخت پیراهن - آموزش دوخت لباس - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش ضخیم دوز - آموزشگاه خیاطی بدون الگو -
0 %
نام مرکز : افروز
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - سفارش دوخت پالتو - دوخت کت تک - دوخت پیراهن - دوخت جلیقه - دوخت لباس - دوخت شلوار تک - دوخت شلوار - دوخت کت و شلوار -
0 %
نام مرکز : عبدی
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت شلوار تک - دوخت کت و شلوار - دوخت شلوار - دوخت کت تک - دوخت لباس - دوخت جلیقه - سفارش دوخت پالتو - دوخت پیراهن -
0 %
نام مرکز : تامیلا
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش الگو کشی - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش خیاطی با الگو - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی آسان - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش دوخت لباس - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش ضخیم دوز - بهترین آموزشگاه آموزش آموزشگاه آموزش خیاطی بانوان - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش طراحی لباس - آموزش نازک دوز -
0 %
نام مرکز : نراقی
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت پیراهن - دوخت کت و شلوار - دوخت لباس - دوخت کت تک - سفارش دوخت پالتو - دوخت شلوار تک - دوخت جلیقه - دوخت شلوار -
0 %
نام مرکز : پورایمان
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت لباس دخترانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت شلوار زنانه - سفارش دوخت لباس شب بانوان - دوخت شلوارک زنانه - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس زنانه - دوخت لباس نامزدی -
0 %
نام مرکز : قیچی طلایی
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت لباس - دوخت شلوار تک - دوخت کت تک - دوخت کت و شلوار - دوخت پیراهن - دوخت شلوار - دوخت جلیقه - سفارش دوخت پالتو -
0 %
نام مرکز : بهروز
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت کت تک - دوخت پیراهن - سفارش دوخت پالتو - دوخت کت و شلوار - دوخت شلوار - دوخت لباس - دوخت شلوار تک - دوخت جلیقه -
0 %
تعداد مراکز :38
 12  صفحه1از2
مطالب مفید
۷ نشانه برای تشخیص یک خیاط خوب و خیاط حرفه ای

احتمالا خیلی از شما دوست دارید برای دوختن لباس هایتان یک خیاط ماهر پیدا کنید . مشکل اندامی دارید و به هر خیاطی که مراجعه می کنید باز هم نتیجه دلخواه را نمی گیرید . برای اولین بار می خواهید یک خیاط لباس هایتان را بدوزد و ….  .

یا شاید یک خیاط هستید و می خواهید بدانید که چه ویژگی های شما را به یک خیاط حرفه ای تبدیل می کند . پیشنهاد ما این است که این مقاله را از دست ندهید

1-تحقیق کنید .
از دوستان ، اقوام و آشنایانتان که به خیاط مراجعه می کنند و سبک و استایل و دوخت لباس هایشان را می پسندید پرس وجو کنید .
یا می توانید از مزون ها و فروشگاه هایی که لباس دوخت شخصی دارند بخواهید که خیاط های خوب را به شما معرفی کنند . قطعا کسانی که کار خوبی دارند به مرور زمان شناخته می شوند .

2-از تلفن آنها را امتحان کنید
با آنها تماس بگیرید و بپرسید آیا می توانند آستین یک کت را از شانه کوتاه کنند ؟ این یکی از کارهای سخت در خیاطی محسوب می شود . و یا یک مدل لباس سخت را برای آنها بفرستید و بپرسید می توانند این مدل را بدوزند . از این طریق می توانید مهارت های آنها را بشناسید .
 
3-به محل کار آنها سر بزنید .

آیا شبیه به یک تولیدی شلوغ و کثیف است یا همه چیز منظم است ؟ اگر یک خیاط خوب را می خواهید بشناسید به محل کار او توجه کنید . کسانی که حرفه ای هستند همیشه محل کار خودشان را منظم و تمیز نگه می دارند و شما پارچه یا لباسی بر روی زمین نمی بینید .

4-نمونه کار آنها را ببینید .

اگر محل کارشان تمیز بود از او بخواهید نمونه کارهایش را نشان شما دهد . قطعا هر خیاط خوبی باید با افتخار نمونه کارهایش را به شما نشان دهد . چک کنید که محصول نهایی به چه شکل است و دوختش خوب و تمیز هست یا نه .
یک روش ساده
یکی از لباس هایی که از خراب شدن آن ناراحت نمی شوید را انتخاب کنید و به خیاط بدهید تا آن را تغییر دهد . خیاط های خوب معمولا تنها به تغییری که شما پیشنهاد دادید بسنده نمی کنند و تغییر بیشتری را پیشنهاد می کنند یا حتی ایرادهای لباس شما را می گیرند چون چشمان تیزی دارند . کمتر خیاطی به چروک های یک کت در پشت شما توجه می کند و این نشان یک خیاط ماهر است .

6-با حس خود جلو بروید
اگر خیاط به شما تغییری را پیشنهاد داد حس می کنید که خواسته شما را فریب بدهد و جذب کند یا واقعا تغییری برای بهتر شدن لباس شما پیشنهاد داده ؟


7-رابطه تان با خیاطتان را بسازید
اگر دلتان قرص شد و او را انتخاب کردید با خیال راحت لباس را به خیاطتان بسپارید و نگران نباشید و به قول معروف ریش و قیچی را به دست او بسپارید . البته یکی از موارد دیگر این است که آیا خیاط اسم شما را به خاطر می آورد ؟ سبک و علاقه شما را می داند ؟ یک خیاط خوب همیشه سلیقه مشتری اش را می داند و با او ارتباط نزدیکی دارد . مشتری از حس مهم تلقی شدن لذت می برد .
 

منبع:www.dropnet.ir
4.8 امتیاز از 5 رأی
جدیدترین مقالات
اعتیاد به مواد مخدر و محرک، کم بلایی نیست؛ اما آن چه این بلا را بیشتر و فاجعه بارتر می کند، برخورد اشتباه خانواده و اطرافیان با فرد معتاد است؛ برخوردهایی که موجب می شود خشونت پنهان در این افراد بیش از پیش بروز و ظهور داشته باشد.
افزایش مصرف مواد مخدر و شیوع آن در بین جوانان از یک سو و ارتباط داشتن برخی خشونت ها و جنایات به عوارض مصرف این مواد از سوی دیگر زنگ خطر بزرگی را به صدا در می آورد که می بایست نهادهای کوچکتر فرهنگی اجتماعی آموزشی مثل خانواده و مدرسه علاوه بر امید داشتن به برنامه ریزی های کلان در مورد کنترل شیوع مواد مخدر و اقدامات بزرگ فرهنگی، خودشان برای پیشگیری از عوارض گسترده اعتیاد کمر همت ببندند.
دندانپزشکی زیبایی در واقع خدماتی هستند که در جهت زیباسازی دندان ها و ایجاد لبخندی زیبا انجام می شود که تاکید بر هنر دندانپزشکی بیشتر از علم دندانپزشکی دیده می شود. شما می توانید با مراجعه به یک دندانپزشکی زیبایی علاوه از زیبایی دندان ها خط لبخند زیبایی نیز داشته باشید و زیبایی را به صورت خود هدیه دهید.
ترک شیشه با مواد مخدر دیگر بسیار تفاوت دارد چراکه ترک اعتیاد به شیشه به دلیل وابستگی بالای فرد به آن، باید حتما با مشاوره و تحت نظر یک درمانگر متخصص صورت گیرد. شیشه یکی از مواد محرکی است که در میان افراد رواج بسیاری پیدا کرده است و با عوارض جسمی و روانی مختلفی نیز همراه است. بعد از مصرف شیشه افراد معمولا سطح انرژیشان بسیار بالا رفته و توهم شدید دارند. مصرف کنندگان شیشه در دفعات اولیه معمولا تا 72 ساعت نمی‌خوابند. بعد از تمام شدن نئشگی این ماده مصرف کننده، طوری احساس خستگی دارند که ممکن است حدود دو شبانه روز به‌طور پیوسته خواب باشند و پس‌از بیداری سردردهای شدید، بی‌قراری، لرزش و حرکات غیرعادی در دست و سر خواهند داشت.
ارتودنسیارتودنسی قسمتی از دندان پزشکی است که در معنای لغوی به معنای ردیف کردن دندان است . در ارتودنسی دندان هایی که سر جای خود نیستند را با استفاده از ابزار ارتودنسی در سرجای خود قرار داده و مشکلات نامرتبی دندان را رفع می کنند .