ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خیاطی در شهر تهران

نام مرکز : ترمه سرا
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزش خیاطی بانوان - آموزش طراحی لباس - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش دوخت لباس - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزشگاه بهترین آموزشگاه آموزش الگو کشی - آموزش آموزش خیاطی آسان - آموزش ضخیم دوز - آموزش نازک دوز - آموزش خیاطی با الگو - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی مبتدی -
0 %
نام مرکز : متخصص
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس زنانه - دوخت شلوارک زنانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت شلوار زنانه بانوان - دوخت لباس دخترانه - دوخت لباس نامزدی - سفارش دوخت لباس شب -
0 %
نام مرکز : جعفری
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت کت تک - دوخت لباس - دوخت جلیقه - دوخت شلوار - سفارش دوخت پالتو - دوخت پیراهن - دوخت کت و شلوار - دوخت شلوار تک -
0 %
نام مرکز : مهر نادیا
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی با الگو - آموزش ضخیم دوز - آموزش لباس شب - آموزش خیاطی از ابتدا - بهترین آموزشگاه آموزش نازک دوز - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش خیاطی آسان - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزشگاه آموزش الگو کشی - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش دوخت پیراهن - آموزش دوخت لباس - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزش طراحی لباس - آموزش
0 %
نام مرکز : ملکی
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش نازک دوز - آموزش دوخت لباس - آموزش بهترین آموزشگاه آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش الگو کشی - آموزش ضخیم دوز - آموزشگاه آموزش خیاطی آسان - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش خیاطی بانوان - آموزش طراحی لباس - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش خیاطی با الگو - آموزشگاه خیاطی با الگو -
0 %
نام مرکز : والفجر
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزش طراحی لباس - آموزش آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزش خیاطی با الگو - آموزش نازک دوز - آموزش دوخت پیراهن - آموزش خیاطی آسان - آموزش ضخیم دوز - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش دوخت لباس - آموزش خیاطی مبتدی - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی از ابتدا - بهترین آموزشگاه آموزش الگو کشی - آموزش دوخت کت و دامن - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزشگاه آموزش لباس شب - آموزش خیاطی بدون الگو -
0 %
نام مرکز : میلاد
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت لباس دخترانه - دوخت پیراهن زنانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت لباس زنانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت لباس نامزدی بانوان - دوخت شلوار زنانه - دوخت شلوارک زنانه -
0 %
نام مرکز : حوریه
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزش دوخت لباس - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی مبتدی - بهترین آموزشگاه آموزش آموزشگاه آموزش نازک دوز - آموزش خیاطی آسان - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش طراحی لباس - آموزش خیاطی با الگو - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش الگو کشی - آموزش ضخیم دوز - آموزش خیاطی بانوان -
0 %
نام مرکز : ممتاز نو
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت لباس - دوخت کت و شلوار - دوخت شلوار تک - دوخت پیراهن - سفارش دوخت پالتو - دوخت شلوار - دوخت جلیقه - دوخت کت تک -
0 %
نام مرکز : تک دوخت
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت لباس زنانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت لباس نامزدی بانوان - دوخت لباس مجلسی - دوخت لباس دخترانه - دوخت شلوار زنانه - دوخت شلوارک زنانه - دوخت پیراهن زنانه -
0 %
نام مرکز : کاکتوس
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزش آموزش دوخت لباس - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش الگو کشی - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش خیاطی با الگو - آموزشگاه آموزش خیاطی آسان - آموزش طراحی لباس - بهترین آموزشگاه آموزش ضخیم دوز - آموزش خیاطی بانوان - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش نازک دوز -
0 %
نام مرکز : شهربانو
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش ضخیم دوز - آموزش آموزش دوخت لباس - بهترین آموزشگاه آموزش لباس شب - آموزش نازک دوز - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش الگو کشی - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش خیاطی آسان - آموزشگاه آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش طراحی لباس - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش خیاطی با الگو - آموزش دوخت پیراهن -
0 %
نام مرکز : آریا دوخت
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزش ضخیم دوز - آموزش الگو کشی - آموزشگاه آموزش طراحی لباس - آموزش آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش نازک دوز - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش دوخت لباس - آموزش دوخت کت و دامن - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزش دوخت پیراهن - آموزش خیاطی با الگو - آموزش لباس شب - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی آسان - آموزش خیاطی از ابتدا - بهترین آموزشگاه آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزشگاه خیاطی بدون الگو -
0 %
نام مرکز : زینب کبری
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - خیاطی بانوان - دوخت شلوار زنانه - دوخت لباس زنانه - دوخت شلوارک زنانه - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت لباس دخترانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت لباس نامزدی -
0 %
نام مرکز : افشین
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - سفارش دوخت پالتو - دوخت شلوار تک - دوخت پیراهن - دوخت کت تک - دوخت جلیقه - دوخت شلوار - دوخت کت و شلوار - دوخت لباس -
0 %
نام مرکز : آریا
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزش خیاطی آسان - آموزش دوخت لباس - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش ضخیم دوز - آموزش الگو کشی - آموزش آموزش خیاطی با الگو - آموزش نازک دوز - آموزش خیاطی مبتدی - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزشگاه آموزش طراحی لباس - آموزشگاه خیاطی با الگو - بهترین آموزشگاه آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی بانوان - آموزش خیاطی بدون الگو -
0 %
نام مرکز : بهجو
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت لباس نامزدی - دوخت شلوارک زنانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت لباس دخترانه - دوخت لباس مجلسی بانوان - دوخت لباس زنانه - دوخت پیراهن زنانه - دوخت شلوار زنانه -
0 %
نام مرکز : دانش فرد
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش دوخت لباس - آموزش طراحی لباس - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش ضخیم دوز - آموزشگاه آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی مبتدی - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش دوخت پیراهن - آموزش نازک دوز - آموزش آموزش خیاطی با الگو - آموزش الگو کشی - بهترین آموزشگاه آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزش لباس شب - آموزش خیاطی آسان -
0 %
نام مرکز : ایده
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزش آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی آسان - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش طراحی لباس - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی بانوان - آموزش الگو کشی - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزشگاه آموزش دوخت لباس - آموزش خیاطی با الگو - آموزش نازک دوز - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش ضخیم دوز - بهترین آموزشگاه
0 %
نام مرکز : پریسا
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - سفارش دوخت لباس شب - دوخت شلوار زنانه - دوخت لباس دخترانه - دوخت شلوارک زنانه - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس نامزدی - دوخت لباس زنانه - دوخت لباس مجلسی بانوان -
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه4از4
مطالب مفید
۷ نشانه برای تشخیص یک خیاط خوب و خیاط حرفه ای

احتمالا خیلی از شما دوست دارید برای دوختن لباس هایتان یک خیاط ماهر پیدا کنید . مشکل اندامی دارید و به هر خیاطی که مراجعه می کنید باز هم نتیجه دلخواه را نمی گیرید . برای اولین بار می خواهید یک خیاط لباس هایتان را بدوزد و ….  .

یا شاید یک خیاط هستید و می خواهید بدانید که چه ویژگی های شما را به یک خیاط حرفه ای تبدیل می کند . پیشنهاد ما این است که این مقاله را از دست ندهید

1-تحقیق کنید .
از دوستان ، اقوام و آشنایانتان که به خیاط مراجعه می کنند و سبک و استایل و دوخت لباس هایشان را می پسندید پرس وجو کنید .
یا می توانید از مزون ها و فروشگاه هایی که لباس دوخت شخصی دارند بخواهید که خیاط های خوب را به شما معرفی کنند . قطعا کسانی که کار خوبی دارند به مرور زمان شناخته می شوند .

2-از تلفن آنها را امتحان کنید
با آنها تماس بگیرید و بپرسید آیا می توانند آستین یک کت را از شانه کوتاه کنند ؟ این یکی از کارهای سخت در خیاطی محسوب می شود . و یا یک مدل لباس سخت را برای آنها بفرستید و بپرسید می توانند این مدل را بدوزند . از این طریق می توانید مهارت های آنها را بشناسید .
 
3-به محل کار آنها سر بزنید .

آیا شبیه به یک تولیدی شلوغ و کثیف است یا همه چیز منظم است ؟ اگر یک خیاط خوب را می خواهید بشناسید به محل کار او توجه کنید . کسانی که حرفه ای هستند همیشه محل کار خودشان را منظم و تمیز نگه می دارند و شما پارچه یا لباسی بر روی زمین نمی بینید .

4-نمونه کار آنها را ببینید .

اگر محل کارشان تمیز بود از او بخواهید نمونه کارهایش را نشان شما دهد . قطعا هر خیاط خوبی باید با افتخار نمونه کارهایش را به شما نشان دهد . چک کنید که محصول نهایی به چه شکل است و دوختش خوب و تمیز هست یا نه .
یک روش ساده
یکی از لباس هایی که از خراب شدن آن ناراحت نمی شوید را انتخاب کنید و به خیاط بدهید تا آن را تغییر دهد . خیاط های خوب معمولا تنها به تغییری که شما پیشنهاد دادید بسنده نمی کنند و تغییر بیشتری را پیشنهاد می کنند یا حتی ایرادهای لباس شما را می گیرند چون چشمان تیزی دارند . کمتر خیاطی به چروک های یک کت در پشت شما توجه می کند و این نشان یک خیاط ماهر است .

6-با حس خود جلو بروید
اگر خیاط به شما تغییری را پیشنهاد داد حس می کنید که خواسته شما را فریب بدهد و جذب کند یا واقعا تغییری برای بهتر شدن لباس شما پیشنهاد داده ؟


7-رابطه تان با خیاطتان را بسازید
اگر دلتان قرص شد و او را انتخاب کردید با خیال راحت لباس را به خیاطتان بسپارید و نگران نباشید و به قول معروف ریش و قیچی را به دست او بسپارید . البته یکی از موارد دیگر این است که آیا خیاط اسم شما را به خاطر می آورد ؟ سبک و علاقه شما را می داند ؟ یک خیاط خوب همیشه سلیقه مشتری اش را می داند و با او ارتباط نزدیکی دارد . مشتری از حس مهم تلقی شدن لذت می برد .
 

منبع:www.dropnet.ir
4.8 امتیاز از 5 رأی
جدیدترین مقالات
نقش پرده در دکوراسیون داخلی بی شک بر هیچ کس پوشیده نیست. در گذشته پرده ها اغلب به عنوان سدی برای جلوگیری از نفوذ گرما و سرما به داخل منازل استفاده می شد. اما امروزه پرده ها یکی از عناصر بسیار مهم در دکوراسیون داخلی منازل هستند که در واقع تاثیر بسیار زیادی بر کل فضای داخلی خواهند داشت، به شکلی که در بسیاری از منازل که جای پرده در آنها خالی است، متخصصان طراحی داخلی در برخی از موارد حتی بر روی یک دیوار کانونی و مناسب از پرده ها برای تغییر دکوراسیون استفاده می کنند.
تزریق بوتاکس از جمله روش های برطرف کردن چین و چروک بر روی صورت و دیگر نواحی بدن می باشد. برای تزریق بوتاکس از سمی استفاده می کنند که وظیفه آن فلج کردن موقت در ناحیه تزریق شده و در نتیجه از بین بردن چین و چروک برای مدتی می باشد. امروزه تزریق بوتاکس به خاطر مزایایی که دارد دارای طرفداران بسیاری است.
فرش ها جز وسائل آسیب پذیر منزل هستند و نیازبه مراقبت دارند. مراقب نکردن از آن ها یا استفاده نادرست باعث آسیب دیدگی، پوسیدگی و غیره می شود. بعضی از افراد فکر می کنند، همینکه فرش دچار چنین آسیب هایی شد باید آن را عوض کرد، ولی امروزه با دانش رفوگری فرش می توان، این خرابی های فرش را ترمیم کرد. کلمه ای که مطمئنا بارها به گوشتان خورده است ولی شاید تا الان در مورد آن اطلاعاتی نداشتید یا جدی نمی گرفتید. در این بخش قصد داریم تا در خصوص رفوگری فرش و چگونگی انجام آن صحبت کنیم.
در سال‌های اخیر پرده عمودی با طرح و سیستمی کاراتر دوباره جایگاه خود را در منازل، دفاتر، رستوران‌ها و … پیدا کرده است و دیگر این نوع پرده نه یک پرده‌ی‌ قدیمی که یک پرده‌ی مدرن و شیک به‌شمار می‌آید. در حال حاضر پرده عمودی با نام پرده لوردراپه شناخته می‌شود.