ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خیاطی در شهر تهران

نام مرکز : رامین ما
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزش خیاطی آسان - آموزش دوخت پیراهن - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش طراحی لباس - آموزش آموزش خیاطی با الگو - آموزش الگو کشی - آموزشگاه آموزش دوخت کت و دامن - آموزش لباس شب - بهترین آموزشگاه آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش دوخت لباس - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش ضخیم دوز - آموزش نازک دوز - آموزش خیاطی بدون الگو -
0 %
نام مرکز : مزون شهرزاد
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزش دوخت لباس - آموزش الگو کشی - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش نازک دوز - آموزش طراحی لباس - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی بانوان - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزشگاه آموزش ضخیم دوز - بهترین آموزشگاه آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی با الگو - آموزش آموزش خیاطی آسان -
0 %
نام مرکز : گل مریم
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت کت و شلوار - سفارش دوخت پالتو - دوخت کت تک - دوخت شلوار - دوخت پیراهن - دوخت لباس - دوخت شلوار تک - دوخت جلیقه -
0 %
نام مرکز : گلنار
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزش الگو کشی - بهترین آموزشگاه آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش طراحی لباس - آموزش ضخیم دوز - آموزش خیاطی با الگو - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش دوخت پیراهن - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش لباس شب - آموزش دوخت لباس - آموزشگاه آموزش خیاطی آسان - آموزش نازک دوز - آموزش دوخت کت و دامن - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزش خیاطی بدون الگو -
0 %
نام مرکز : امیر
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت لباس - دوخت کت و شلوار - دوخت شلوار تک - دوخت جلیقه - دوخت شلوار - سفارش دوخت پالتو - دوخت پیراهن - دوخت کت تک -
0 %
نام مرکز : اندیشه
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - سفارش دوخت پالتو - دوخت کت تک - دوخت لباس - دوخت جلیقه - دوخت شلوار تک - دوخت پیراهن - دوخت شلوار - دوخت کت و شلوار -
0 %
نام مرکز : پارس پوشان
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت کت و شلوار - دوخت جلیقه - دوخت شلوار تک - دوخت پیراهن - دوخت شلوار - دوخت کت تک - سفارش دوخت پالتو - دوخت لباس -
0 %
نام مرکز : خدایاری
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزشگاه آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش بهترین آموزشگاه آموزش ضخیم دوز - آموزش دوخت لباس - آموزش دوخت پیراهن - آموزش لباس شب - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش خیاطی با الگو - آموزش خیاطی مبتدی - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی آسان - آموزش نازک دوز - آموزش الگو کشی - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش طراحی لباس -
0 %
نام مرکز : خرازی قاضی
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - خرازی - بورس لوازم فروش کاموا - خرید کاموا - - لوازم فروشگاه لوازم ملزومات وسایل خرید ابزار و لوازم خرازی - فروش لوازم خرید لوازم بهترین لوازم لوازم خیاطی فانتزی - جعبه لوازم قیمت وسایل لوازم خیاطی ارزان قیمت - وسایل خیاطی حرفه ای - خرید وسایل فروش وسایل خیاطی
0 %
نام مرکز : مهرگان
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت لباس زنانه - دوخت لباس نامزدی بانوان - دوخت شلوارک زنانه - دوخت لباس دخترانه - دوخت لباس مجلسی - سفارش دوخت لباس شب - دوخت شلوار زنانه - دوخت پیراهن زنانه -
0 %
نام مرکز : حسین هاشمی زاد
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت کت تک - دوخت لباس - دوخت شلوار - دوخت پیراهن - دوخت شلوار تک - سفارش دوخت پالتو - دوخت کت و شلوار - دوخت جلیقه -
0 %
نام مرکز : حقیقت
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت کت تک - سفارش دوخت پالتو - دوخت جلیقه - دوخت لباس - دوخت کت و شلوار - دوخت شلوار تک - دوخت شلوار - دوخت پیراهن -
0 %
نام مرکز : پیچکا
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت جلیقه - دوخت کت و شلوار - دوخت شلوار تک - سفارش دوخت پالتو - دوخت لباس - دوخت شلوار - دوخت کت تک - دوخت پیراهن -
0 %
نام مرکز : پیریایی
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - سفارش دوخت لباس شب - دوخت لباس زنانه - دوخت لباس نامزدی - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس مجلسی بانوان - دوخت شلوارک زنانه - دوخت لباس دخترانه - دوخت شلوار زنانه -
0 %
نام مرکز : سحر
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش دوخت لباس - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزشگاه آموزش دوخت کت و دامن - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزش طراحی لباس - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش آموزش نازک دوز - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش لباس شب - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش ضخیم دوز - آموزش دوخت پیراهن - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی آسان - آموزش خیاطی با الگو - آموزش الگو کشی - بهترین آموزشگاه
0 %
نام مرکز : ملکی (گلپایگانی)
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت کت و شلوار - دوخت جلیقه - دوخت شلوار تک - دوخت پیراهن - دوخت لباس - دوخت کت تک - دوخت شلوار - سفارش دوخت پالتو -
0 %
نام مرکز : پرنسس
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - سفارش دوخت پالتو - دوخت کت و شلوار - دوخت کت تک - دوخت شلوار - دوخت شلوار تک - دوخت لباس - دوخت پیراهن - دوخت جلیقه -
0 %
نام مرکز : خیاطی زیپ زاپ
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت شلوار تک - دوخت کت و شلوار - دوخت کت تک - دوخت پیراهن - تعمیرات لباس - دوخت لباس زنانه - تعمیر لباس - سفارش دوخت پالتو - دوخت جلیقه - دوخت شلوار - دوخت لباس -
0 %
نام مرکز : مزون حلیا
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت شلوار زنانه - دوخت کت و شلوار - دوخت شلوار تک - دوخت شلوار - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس شب - دوخت جلیقه - دوخت کت تک - دوخت شلوار دخترانه - دوخت لباس زنانه - سفارش دوخت لباس زنانه - سفارش دوخت پالتو - دوخت لباس - دوخت پیراهن - مزون لباس زنانه -
0 %
نام مرکز : جویا
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش نازک دوز - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش الگو کشی - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش طراحی لباس - آموزشگاه آموزش خیاطی با الگو - بهترین آموزشگاه آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش دوخت کت و دامن - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزش دوخت لباس - آموزش خیاطی آسان - آموزش ضخیم دوز - آموزش آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش دوخت پیراهن - آموزش لباس شب -
0 %
نام مرکز : پدیده
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزش خیاطی با الگو - آموزش نازک دوز - آموزش آموزش دوخت کت و دامن - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - بهترین آموزشگاه آموزش خیاطی مبتدی - آموزش ضخیم دوز - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش دوخت لباس - آموزش لباس شب - آموزش الگو کشی - آموزشگاه آموزش خیاطی آسان - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش طراحی لباس - آموزش دوخت پیراهن -
0 %
نام مرکز : لاوش
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت پیراهن زنانه - دوخت شلوارک زنانه - دوخت شلوار زنانه بانوان - دوخت لباس نامزدی - دوخت لباس مجلسی - دوخت لباس زنانه - دوخت لباس دخترانه - سفارش دوخت لباس شب -
0 %
نام مرکز : نیازی
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت لباس دخترانه - دوخت شلوارک زنانه - دوخت پیراهن زنانه بانوان - دوخت شلوار زنانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت لباس زنانه - دوخت لباس نامزدی - دوخت لباس مجلسی -
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه3از4
مطالب مفید
۷ نشانه برای تشخیص یک خیاط خوب و خیاط حرفه ای

احتمالا خیلی از شما دوست دارید برای دوختن لباس هایتان یک خیاط ماهر پیدا کنید . مشکل اندامی دارید و به هر خیاطی که مراجعه می کنید باز هم نتیجه دلخواه را نمی گیرید . برای اولین بار می خواهید یک خیاط لباس هایتان را بدوزد و ….  .

یا شاید یک خیاط هستید و می خواهید بدانید که چه ویژگی های شما را به یک خیاط حرفه ای تبدیل می کند . پیشنهاد ما این است که این مقاله را از دست ندهید

1-تحقیق کنید .
از دوستان ، اقوام و آشنایانتان که به خیاط مراجعه می کنند و سبک و استایل و دوخت لباس هایشان را می پسندید پرس وجو کنید .
یا می توانید از مزون ها و فروشگاه هایی که لباس دوخت شخصی دارند بخواهید که خیاط های خوب را به شما معرفی کنند . قطعا کسانی که کار خوبی دارند به مرور زمان شناخته می شوند .

2-از تلفن آنها را امتحان کنید
با آنها تماس بگیرید و بپرسید آیا می توانند آستین یک کت را از شانه کوتاه کنند ؟ این یکی از کارهای سخت در خیاطی محسوب می شود . و یا یک مدل لباس سخت را برای آنها بفرستید و بپرسید می توانند این مدل را بدوزند . از این طریق می توانید مهارت های آنها را بشناسید .
 
3-به محل کار آنها سر بزنید .

آیا شبیه به یک تولیدی شلوغ و کثیف است یا همه چیز منظم است ؟ اگر یک خیاط خوب را می خواهید بشناسید به محل کار او توجه کنید . کسانی که حرفه ای هستند همیشه محل کار خودشان را منظم و تمیز نگه می دارند و شما پارچه یا لباسی بر روی زمین نمی بینید .

4-نمونه کار آنها را ببینید .

اگر محل کارشان تمیز بود از او بخواهید نمونه کارهایش را نشان شما دهد . قطعا هر خیاط خوبی باید با افتخار نمونه کارهایش را به شما نشان دهد . چک کنید که محصول نهایی به چه شکل است و دوختش خوب و تمیز هست یا نه .
یک روش ساده
یکی از لباس هایی که از خراب شدن آن ناراحت نمی شوید را انتخاب کنید و به خیاط بدهید تا آن را تغییر دهد . خیاط های خوب معمولا تنها به تغییری که شما پیشنهاد دادید بسنده نمی کنند و تغییر بیشتری را پیشنهاد می کنند یا حتی ایرادهای لباس شما را می گیرند چون چشمان تیزی دارند . کمتر خیاطی به چروک های یک کت در پشت شما توجه می کند و این نشان یک خیاط ماهر است .

6-با حس خود جلو بروید
اگر خیاط به شما تغییری را پیشنهاد داد حس می کنید که خواسته شما را فریب بدهد و جذب کند یا واقعا تغییری برای بهتر شدن لباس شما پیشنهاد داده ؟


7-رابطه تان با خیاطتان را بسازید
اگر دلتان قرص شد و او را انتخاب کردید با خیال راحت لباس را به خیاطتان بسپارید و نگران نباشید و به قول معروف ریش و قیچی را به دست او بسپارید . البته یکی از موارد دیگر این است که آیا خیاط اسم شما را به خاطر می آورد ؟ سبک و علاقه شما را می داند ؟ یک خیاط خوب همیشه سلیقه مشتری اش را می داند و با او ارتباط نزدیکی دارد . مشتری از حس مهم تلقی شدن لذت می برد .
 

منبع:www.dropnet.ir
4.8 امتیاز از 5 رأی
جدیدترین مقالات
انسان همواره برای زیبا بودن و داشتن چهره ای جوان و شفاف تلاش می کنند. با رشد علم پزشکی و به وجود آمدن روش های مدرن و با عوارض کم، دست یافتن به چهره ای جوان و جذاب دیگر دور از دسترس نیست. امروزه مراجعه به کلینیک های تخصصی پوست، مو و زیبایی یک امر کاملا عادی تلقی می شود.
منظور از جرم گیری دندان، پاکسازی دندان توسط دندانپزشک به کمک ابزار های دندانپزشکی و یا دستگاه اولتراسونیک می باشد. جرم گیری باعث تمیز شدن دندان ها و بر طرف شدن حالت زبری دندان ها می شود.
سالهاست که به تاخیر انداختن روند پیری پوست و تغییراتی که بعد از دهه سوم زندگی در آن ایجاد می شود از مهم ترین دغدغه ها برای پزشکان و متخصصان زیبایی است. برخی ترجیح می دهند در طبیعت بدن خود تغییر چندانی ایجاد نکنند، اما رفته رفته بر تعداد افرادی که چنین مداخلاتی را اجتناب ناپذیر می دانند و به استفاده از شیوه های جوانسازی پوست رو می آورند افزوده می شود. در این نوشته بر آن خواهیم بود تا مروری بر انواع این شیوه ها و ویژگی هر یک داشته باشیم.
ارتودنسیارتودنسی قسمتی از دندان پزشکی است که در معنای لغوی به معنای ردیف کردن دندان است . در ارتودنسی دندان هایی که سر جای خود نیستند را با استفاده از ابزار ارتودنسی در سرجای خود قرار داده و مشکلات نامرتبی دندان را رفع می کنند .