ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خیاطی در شهر تهران

نام مرکز : رامادان
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - سفارش دوخت پالتو - دوخت شلوار - دوخت شلوار تک - دوخت جلیقه - دوخت لباس - دوخت کت تک - دوخت پیراهن - دوخت کت و شلوار -
0 %
نام مرکز : کیمیا دوخت
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزشگاه آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش ضخیم دوز - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش نازک دوز - آموزش خیاطی مبتدی - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش دوخت پیراهن - بهترین آموزشگاه آموزش لباس شب - آموزش خیاطی با الگو - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی آسان - آموزش طراحی لباس - آموزش دوخت لباس - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزش آموزش الگو کشی -
0 %
نام مرکز : شکوفه
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - بهترین آموزشگاه آموزش نازک دوز - آموزشگاه آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش لباس شب - آموزش خیاطی با الگو - آموزش طراحی لباس - آموزش الگو کشی - آموزش دوخت پیراهن - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزش دوخت لباس - آموزش خیاطی مبتدی - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش خیاطی آسان - آموزش ضخیم دوز - آموزش خیاطی بدون الگو -
0 %
نام مرکز : بانو محمودی
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزش آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش خیاطی آسان - آموزش دوخت لباس - آموزش طراحی لباس - آموزش لباس شب - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزشگاه آموزش خیاطی با الگو - بهترین آموزشگاه آموزش ضخیم دوز - آموزش دوخت پیراهن - آموزش نازک دوز - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش الگو کشی -
0 %
نام مرکز : بهمن
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت شلوار زنانه - دوخت شلوارک زنانه - دوخت لباس دخترانه بانوان - دوخت لباس مجلسی - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس زنانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت لباس نامزدی -
0 %
نام مرکز : پاترون
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزش خیاطی با الگو - آموزش دوخت لباس - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش نازک دوز - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش دوخت پیراهن - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش ضخیم دوز - آموزش طراحی لباس - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی آسان - بهترین آموزشگاه آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش الگو کشی - آموزشگاه آموزش لباس شب -
0 %
نام مرکز : نمونه
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - بهترین آموزشگاه آموزش لباس شب - آموزش ضخیم دوز - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش خیاطی مبتدی - آموزشگاه آموزش دوخت پیراهن - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزش خیاطی با الگو - آموزش آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش خیاطی آسان - آموزش نازک دوز - آموزش الگو کشی - آموزش دوخت لباس - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش طراحی لباس -
0 %
نام مرکز : بهنام
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت جلیقه - دوخت لباس - سفارش دوخت پالتو - دوخت پیراهن - دوخت شلوار - دوخت شلوار تک - دوخت کت تک - دوخت کت و شلوار -
0 %
نام مرکز : زمانی (تعاون)
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزش دوخت لباس - آموزش آموزش طراحی لباس - آموزش ضخیم دوز - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش لباس شب - آموزش دوخت پیراهن - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش خیاطی آسان - آموزش دوخت کت و دامن - بهترین آموزشگاه آموزشگاه آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش الگو کشی - آموزش خیاطی با الگو - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزش نازک دوز -
0 %
نام مرکز : مقتدری
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش الگو کشی - آموزش خیاطی با الگو - آموزش نازک دوز - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزش ضخیم دوز - آموزش طراحی لباس - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش آموزش دوخت لباس - آموزشگاه آموزش دوخت پیراهن - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی آسان - آموزشگاه خیاطی با الگو - بهترین آموزشگاه آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش لباس شب - آموزش دوخت کت و دامن -
0 %
نام مرکز : شکریان
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت شلوارک زنانه - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس نامزدی بانوان - دوخت لباس مجلسی - دوخت لباس زنانه - دوخت شلوار زنانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت لباس دخترانه -
0 %
نام مرکز : ماه منیر
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزش آموزش دوخت پیراهن - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش دوخت لباس - آموزش نازک دوز - آموزش ضخیم دوز - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی آسان - آموزشگاه آموزش دوخت کت و دامن - آموزش خیاطی با الگو - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - بهترین آموزشگاه آموزش الگو کشی - آموزش لباس شب - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش طراحی لباس - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزش خیاطی بدون الگو -
0 %
نام مرکز : پارس
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت پیراهن - دوخت جلیقه - دوخت کت و شلوار - سفارش دوخت پالتو - دوخت شلوار تک - دوخت لباس - دوخت شلوار - دوخت کت تک -
0 %
نام مرکز : متخصص
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس زنانه - دوخت شلوارک زنانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت شلوار زنانه بانوان - دوخت لباس دخترانه - دوخت لباس نامزدی - سفارش دوخت لباس شب -
0 %
نام مرکز : شهر مد
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت لباس دخترانه - سفارش دوخت لباس شب بانوان - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس زنانه - دوخت شلوارک زنانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت شلوار زنانه - دوخت لباس نامزدی -
0 %
نام مرکز : میترا
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت کت و شلوار - دوخت شلوار تک - دوخت شلوار - دوخت لباس - دوخت کت تک - دوخت جلیقه - سفارش دوخت پالتو - دوخت پیراهن -
0 %
نام مرکز : ملکی
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش نازک دوز - آموزش دوخت لباس - آموزش بهترین آموزشگاه آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش الگو کشی - آموزش ضخیم دوز - آموزشگاه آموزش خیاطی آسان - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش خیاطی بانوان - آموزش طراحی لباس - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش خیاطی با الگو - آموزشگاه خیاطی با الگو -
0 %
نام مرکز : خیاطی معین
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - کت و شلوار مردانه - دوخت شلوار - دوخت کت تک - دوخت لباس - سفارش دوخت پالتو - دوخت کت و شلوار مردانه - دوخت کت و شلوار - دوخت شلوار تک - دوخت جلیقه - دوخت پیراهن -
0 %
نام مرکز : محمد
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت لباس مجلسی - دوخت لباس دخترانه - دوخت شلوارک زنانه - دوخت لباس نامزدی - سفارش دوخت لباس شب بانوان - دوخت لباس زنانه - دوخت پیراهن زنانه - دوخت شلوار زنانه -
0 %
نام مرکز : ایزدیار
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت جلیقه - دوخت پیراهن - دوخت لباس - دوخت کت و شلوار - سفارش دوخت پالتو - دوخت کت تک - دوخت شلوار تک - دوخت شلوار -
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه2از4
مطالب مفید
۷ نشانه برای تشخیص یک خیاط خوب و خیاط حرفه ای

احتمالا خیلی از شما دوست دارید برای دوختن لباس هایتان یک خیاط ماهر پیدا کنید . مشکل اندامی دارید و به هر خیاطی که مراجعه می کنید باز هم نتیجه دلخواه را نمی گیرید . برای اولین بار می خواهید یک خیاط لباس هایتان را بدوزد و ….  .

یا شاید یک خیاط هستید و می خواهید بدانید که چه ویژگی های شما را به یک خیاط حرفه ای تبدیل می کند . پیشنهاد ما این است که این مقاله را از دست ندهید

1-تحقیق کنید .
از دوستان ، اقوام و آشنایانتان که به خیاط مراجعه می کنند و سبک و استایل و دوخت لباس هایشان را می پسندید پرس وجو کنید .
یا می توانید از مزون ها و فروشگاه هایی که لباس دوخت شخصی دارند بخواهید که خیاط های خوب را به شما معرفی کنند . قطعا کسانی که کار خوبی دارند به مرور زمان شناخته می شوند .

2-از تلفن آنها را امتحان کنید
با آنها تماس بگیرید و بپرسید آیا می توانند آستین یک کت را از شانه کوتاه کنند ؟ این یکی از کارهای سخت در خیاطی محسوب می شود . و یا یک مدل لباس سخت را برای آنها بفرستید و بپرسید می توانند این مدل را بدوزند . از این طریق می توانید مهارت های آنها را بشناسید .
 
3-به محل کار آنها سر بزنید .

آیا شبیه به یک تولیدی شلوغ و کثیف است یا همه چیز منظم است ؟ اگر یک خیاط خوب را می خواهید بشناسید به محل کار او توجه کنید . کسانی که حرفه ای هستند همیشه محل کار خودشان را منظم و تمیز نگه می دارند و شما پارچه یا لباسی بر روی زمین نمی بینید .

4-نمونه کار آنها را ببینید .

اگر محل کارشان تمیز بود از او بخواهید نمونه کارهایش را نشان شما دهد . قطعا هر خیاط خوبی باید با افتخار نمونه کارهایش را به شما نشان دهد . چک کنید که محصول نهایی به چه شکل است و دوختش خوب و تمیز هست یا نه .
یک روش ساده
یکی از لباس هایی که از خراب شدن آن ناراحت نمی شوید را انتخاب کنید و به خیاط بدهید تا آن را تغییر دهد . خیاط های خوب معمولا تنها به تغییری که شما پیشنهاد دادید بسنده نمی کنند و تغییر بیشتری را پیشنهاد می کنند یا حتی ایرادهای لباس شما را می گیرند چون چشمان تیزی دارند . کمتر خیاطی به چروک های یک کت در پشت شما توجه می کند و این نشان یک خیاط ماهر است .

6-با حس خود جلو بروید
اگر خیاط به شما تغییری را پیشنهاد داد حس می کنید که خواسته شما را فریب بدهد و جذب کند یا واقعا تغییری برای بهتر شدن لباس شما پیشنهاد داده ؟


7-رابطه تان با خیاطتان را بسازید
اگر دلتان قرص شد و او را انتخاب کردید با خیال راحت لباس را به خیاطتان بسپارید و نگران نباشید و به قول معروف ریش و قیچی را به دست او بسپارید . البته یکی از موارد دیگر این است که آیا خیاط اسم شما را به خاطر می آورد ؟ سبک و علاقه شما را می داند ؟ یک خیاط خوب همیشه سلیقه مشتری اش را می داند و با او ارتباط نزدیکی دارد . مشتری از حس مهم تلقی شدن لذت می برد .
 

منبع:www.dropnet.ir
4.8 امتیاز از 5 رأی
جدیدترین مقالات
سفید کردن دندانها یا بلیچینگ درمانی است که در آن بد رنگیها و رنگدانه هایی که به مرور زمان باعث تغییر رنگ دندانها شده و حتی بعضی بد رنگیهای ژنتیکی را بر طرف نموده ودندانهایی سفید و زیبا را به شما هدیه میکند.
کمیکال ماده خطرناکی است که این روزها متاسفانه بخاطر مصرف شایع تر و عوارض خطرناک آن بیشتر از گذشته به گوش می خورد.لغت کمیکال (chemical)به معنی ماده شیمیایی و سنتتیک میباشد و واژه ای کلی و عام است.اما به نظر می رسد ماده کمیکال شناخته شده فعلی ، مشتقات ساختگی وکارگاهی از دسته مواد کانابینویید که در گل یا حشیش وجود دارد باشد.بنابراین صرف اینکه گفته شود این ماده گیاهی است یا پایه گیاهی دارد به هیچ وجه به معنی بی خطر بودن آن برای مصرف کننده نیست.نام اصلی این ماد مراسوئیت است که وقتی با «مریم گلی» که نوعی گیاه است پخته شود کمیکال به‌دست آمد.همچنین این ماده مخدر از خانواده AM بوده که شواهد نشان می‌دهد توسط یک دختر از رژیم صهیونسیتی وارد ایران شد.
اعتیاد به مواد مخدر و محرک، کم بلایی نیست؛ اما آن چه این بلا را بیشتر و فاجعه بارتر می کند، برخورد اشتباه خانواده و اطرافیان با فرد معتاد است؛ برخوردهایی که موجب می شود خشونت پنهان در این افراد بیش از پیش بروز و ظهور داشته باشد.
افزایش مصرف مواد مخدر و شیوع آن در بین جوانان از یک سو و ارتباط داشتن برخی خشونت ها و جنایات به عوارض مصرف این مواد از سوی دیگر زنگ خطر بزرگی را به صدا در می آورد که می بایست نهادهای کوچکتر فرهنگی اجتماعی آموزشی مثل خانواده و مدرسه علاوه بر امید داشتن به برنامه ریزی های کلان در مورد کنترل شیوع مواد مخدر و اقدامات بزرگ فرهنگی، خودشان برای پیشگیری از عوارض گسترده اعتیاد کمر همت ببندند.
سالهاست که به تاخیر انداختن روند پیری پوست و تغییراتی که بعد از دهه سوم زندگی در آن ایجاد می شود از مهم ترین دغدغه ها برای پزشکان و متخصصان زیبایی است. برخی ترجیح می دهند در طبیعت بدن خود تغییر چندانی ایجاد نکنند، اما رفته رفته بر تعداد افرادی که چنین مداخلاتی را اجتناب ناپذیر می دانند و به استفاده از شیوه های جوانسازی پوست رو می آورند افزوده می شود. در این نوشته بر آن خواهیم بود تا مروری بر انواع این شیوه ها و ویژگی هر یک داشته باشیم.