ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خیاطی در شهر تهران

نام مرکز : خیاطی مُُُُدیست
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی مدیست سفارش دوخت انواع کت و شلوار، جلیقه ، کت تک مردانه ، پالتو ، شلوار تک مردانه و زنانه با پارچه فاستونی ایرانی و خارجی و تعمیرات انواع لباس مردانه و زنانه را پذیرا می باشد.
0 %

نام مرکز : ابراهیمی
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت لباس - دوخت جلیقه - دوخت شلوار تک - دوخت پیراهن - دوخت کت و شلوار - سفارش دوخت پالتو - دوخت کت تک - دوخت شلوار -
0 %
نام مرکز : قطبی
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت پیراهن - دوخت کت تک - سفارش دوخت پالتو - دوخت لباس - دوخت کت و شلوار - دوخت شلوار - دوخت شلوار تک - دوخت جلیقه -
0 %
نام مرکز : نوعروس
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت شلوار - دوخت لباس - دوخت کت تک - دوخت پیراهن - سفارش دوخت پالتو - دوخت کت و شلوار - دوخت جلیقه - دوخت شلوار تک -
0 %
نام مرکز : الناز
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - سفارش دوخت لباس شب - دوخت لباس دخترانه - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت شلوارک زنانه - دوخت شلوار زنانه - دوخت لباس زنانه - دوخت لباس نامزدی بانوان -
0 %
نام مرکز : ممتاز
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت شلوار - دوخت جلیقه - دوخت پیراهن - دوخت کت تک - دوخت لباس - دوخت شلوار تک - سفارش دوخت پالتو - دوخت کت و شلوار -
0 %
نام مرکز : آریا
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزش خیاطی آسان - آموزش دوخت لباس - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش ضخیم دوز - آموزش الگو کشی - آموزش آموزش خیاطی با الگو - آموزش نازک دوز - آموزش خیاطی مبتدی - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزشگاه آموزش طراحی لباس - آموزشگاه خیاطی با الگو - بهترین آموزشگاه آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی بانوان - آموزش خیاطی بدون الگو -
0 %
نام مرکز : کلبه هلیا
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزش نازک دوز - آموزش دوخت پیراهن - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزشگاه آموزش دوخت کت و دامن - آموزش لباس شب - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش الگو کشی - آموزش طراحی لباس - بهترین آموزشگاه آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی با الگو - آموزش آموزش دوخت لباس - آموزش ضخیم دوز - آموزش خیاطی آسان - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش خیاطی بدون الگو -
0 %
نام مرکز : هنرجو
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزش لباس شب - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش خیاطی آسان - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش طراحی لباس - آموزشگاه آموزش خیاطی با الگو - آموزش آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش الگو کشی - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزش دوخت لباس - آموزش نازک دوز - آموزش دوخت پیراهن - آموزش ضخیم دوز - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی بدون الگو - بهترین آموزشگاه
0 %
نام مرکز : جوادی
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت لباس - دوخت شلوار - دوخت کت تک - سفارش دوخت پالتو - دوخت جلیقه - دوخت کت و شلوار - دوخت پیراهن - دوخت شلوار تک -
0 %
نام مرکز : ایده
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزش آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی آسان - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش طراحی لباس - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی بانوان - آموزش الگو کشی - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزشگاه آموزش دوخت لباس - آموزش خیاطی با الگو - آموزش نازک دوز - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش ضخیم دوز - بهترین آموزشگاه
0 %
نام مرکز : پاکان
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش آموزش خیاطی با الگو - آموزش الگو کشی - آموزشگاه آموزش خیاطی آسان - آموزش طراحی لباس - آموزش خیاطی از ابتدا - بهترین آموزشگاه آموزش خیاطی مبتدی - آموزش دوخت پیراهن - آموزش دوخت کت و دامن - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش دوخت لباس - آموزش لباس شب - آموزش نازک دوز - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش ضخیم دوز - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزش خیاطی بدون الگو -
0 %
نام مرکز : جامع
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت شلوار - دوخت کت و شلوار - دوخت کت تک - دوخت پیراهن - دوخت لباس - دوخت شلوار تک - دوخت جلیقه - سفارش دوخت پالتو -
0 %
نام مرکز : جمشیدی
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت لباس مجلسی - دوخت لباس نامزدی - دوخت شلوار زنانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت لباس زنانه - دوخت پیراهن زنانه - دوخت شلوارک زنانه بانوان - دوخت لباس دخترانه -
0 %
نام مرکز : رستم
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت لباس مجلسی - دوخت لباس نامزدی - دوخت شلوارک زنانه - دوخت شلوار زنانه - سفارش دوخت لباس شب بانوان - دوخت لباس زنانه - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس دخترانه -
0 %
نام مرکز : بهجو
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت لباس نامزدی - دوخت شلوارک زنانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت لباس دخترانه - دوخت لباس مجلسی بانوان - دوخت لباس زنانه - دوخت پیراهن زنانه - دوخت شلوار زنانه -
0 %
نام مرکز : پارس پوشان
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت کت و شلوار - دوخت جلیقه - دوخت شلوار تک - دوخت پیراهن - دوخت شلوار - دوخت کت تک - سفارش دوخت پالتو - دوخت لباس -
0 %
نام مرکز : الهام
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت پیراهن - دوخت شلوار تک - دوخت شلوار - دوخت لباس - دوخت جلیقه - سفارش دوخت پالتو - دوخت کت و شلوار - دوخت کت تک -
0 %
نام مرکز : دنیای هنر
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزش الگو کشی - آموزش لباس شب - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش دوخت لباس - بهترین آموزشگاه آموزش دوخت پیراهن - آموزش طراحی لباس - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش خیاطی آسان - آموزش آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزشگاه آموزش خیاطی با الگو - آموزش نازک دوز - آموزش ضخیم دوز - آموزش خیاطی مبتدی - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی از ابتدا -
0 %
نام مرکز : پرانس نو
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت لباس مجلسی - دوخت شلوارک زنانه - دوخت لباس زنانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت پیراهن زنانه - دوخت شلوار زنانه بانوان - دوخت لباس دخترانه - دوخت لباس نامزدی -
0 %
نام مرکز : علی محمدنژاد
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت کت و شلوار - سفارش دوخت پالتو - دوخت شلوار تک - دوخت شلوار - دوخت کت تک - دوخت لباس - دوخت جلیقه - دوخت پیراهن -
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
۷ نشانه برای تشخیص یک خیاط خوب و خیاط حرفه ای

احتمالا خیلی از شما دوست دارید برای دوختن لباس هایتان یک خیاط ماهر پیدا کنید . مشکل اندامی دارید و به هر خیاطی که مراجعه می کنید باز هم نتیجه دلخواه را نمی گیرید . برای اولین بار می خواهید یک خیاط لباس هایتان را بدوزد و ….  .

یا شاید یک خیاط هستید و می خواهید بدانید که چه ویژگی های شما را به یک خیاط حرفه ای تبدیل می کند . پیشنهاد ما این است که این مقاله را از دست ندهید

1-تحقیق کنید .
از دوستان ، اقوام و آشنایانتان که به خیاط مراجعه می کنند و سبک و استایل و دوخت لباس هایشان را می پسندید پرس وجو کنید .
یا می توانید از مزون ها و فروشگاه هایی که لباس دوخت شخصی دارند بخواهید که خیاط های خوب را به شما معرفی کنند . قطعا کسانی که کار خوبی دارند به مرور زمان شناخته می شوند .

2-از تلفن آنها را امتحان کنید
با آنها تماس بگیرید و بپرسید آیا می توانند آستین یک کت را از شانه کوتاه کنند ؟ این یکی از کارهای سخت در خیاطی محسوب می شود . و یا یک مدل لباس سخت را برای آنها بفرستید و بپرسید می توانند این مدل را بدوزند . از این طریق می توانید مهارت های آنها را بشناسید .
 
3-به محل کار آنها سر بزنید .

آیا شبیه به یک تولیدی شلوغ و کثیف است یا همه چیز منظم است ؟ اگر یک خیاط خوب را می خواهید بشناسید به محل کار او توجه کنید . کسانی که حرفه ای هستند همیشه محل کار خودشان را منظم و تمیز نگه می دارند و شما پارچه یا لباسی بر روی زمین نمی بینید .

4-نمونه کار آنها را ببینید .

اگر محل کارشان تمیز بود از او بخواهید نمونه کارهایش را نشان شما دهد . قطعا هر خیاط خوبی باید با افتخار نمونه کارهایش را به شما نشان دهد . چک کنید که محصول نهایی به چه شکل است و دوختش خوب و تمیز هست یا نه .
یک روش ساده
یکی از لباس هایی که از خراب شدن آن ناراحت نمی شوید را انتخاب کنید و به خیاط بدهید تا آن را تغییر دهد . خیاط های خوب معمولا تنها به تغییری که شما پیشنهاد دادید بسنده نمی کنند و تغییر بیشتری را پیشنهاد می کنند یا حتی ایرادهای لباس شما را می گیرند چون چشمان تیزی دارند . کمتر خیاطی به چروک های یک کت در پشت شما توجه می کند و این نشان یک خیاط ماهر است .

6-با حس خود جلو بروید
اگر خیاط به شما تغییری را پیشنهاد داد حس می کنید که خواسته شما را فریب بدهد و جذب کند یا واقعا تغییری برای بهتر شدن لباس شما پیشنهاد داده ؟


7-رابطه تان با خیاطتان را بسازید
اگر دلتان قرص شد و او را انتخاب کردید با خیال راحت لباس را به خیاطتان بسپارید و نگران نباشید و به قول معروف ریش و قیچی را به دست او بسپارید . البته یکی از موارد دیگر این است که آیا خیاط اسم شما را به خاطر می آورد ؟ سبک و علاقه شما را می داند ؟ یک خیاط خوب همیشه سلیقه مشتری اش را می داند و با او ارتباط نزدیکی دارد . مشتری از حس مهم تلقی شدن لذت می برد .
 

منبع:www.dropnet.ir
4.8 امتیاز از 5 رأی
جدیدترین مقالات
کابینت چوبی از جمله محبوب ترین اجزای هر آشپزخانه ای می باشد. چوب یکی از متریال هایی است که بیشترین کاربرد را برای ساخت کابینت های آشپزخانه دارد. اما چرا؟ چه چیزی چوب را تبدیل به یکی از متریال های محبوب برای ساخت کابینت در آشپزخانه های لوکس و متوسط می کند؟ در اینجا مزایا و معایب کابینت چوبی بیان خواهیم کرد تا شما را برای بهترین تصمیم گیری کمک نماییم.
نفوذ گرد و غبار موجود در هوا ، ریختن غذا ، خوراکی ها ، چای و نوشیدنی ها بر روی مبلمان ، تخت ، و ... امری است طبیعی ، پس برای تمیز شدن محیط اطرافمان نیاز به شستشوی وسایل ذکر شده میباشد . اما گاهی استفاده از آب در هنگام شستشو باعث خراب شدن وسایلی چون تشک تخت ، مبل و ... میشود و در این مواقع است که خشکشویی کابردی ویژه برای ما خواهد داشت . اکثر قالیشویی ها گزینه خشکشویی مبلمان ، موکت و فرش در محل را ، جهت رفاه حال مشتریان خود در لیست خدمت رسانی قرار داده اند .
کمیکال ماده خطرناکی است که این روزها متاسفانه بخاطر مصرف شایع تر و عوارض خطرناک آن بیشتر از گذشته به گوش می خورد.لغت کمیکال (chemical)به معنی ماده شیمیایی و سنتتیک میباشد و واژه ای کلی و عام است.اما به نظر می رسد ماده کمیکال شناخته شده فعلی ، مشتقات ساختگی وکارگاهی از دسته مواد کانابینویید که در گل یا حشیش وجود دارد باشد.بنابراین صرف اینکه گفته شود این ماده گیاهی است یا پایه گیاهی دارد به هیچ وجه به معنی بی خطر بودن آن برای مصرف کننده نیست.نام اصلی این ماد مراسوئیت است که وقتی با «مریم گلی» که نوعی گیاه است پخته شود کمیکال به‌دست آمد.همچنین این ماده مخدر از خانواده AM بوده که شواهد نشان می‌دهد توسط یک دختر از رژیم صهیونسیتی وارد ایران شد.
نقش پرده در دکوراسیون داخلی بی شک بر هیچ کس پوشیده نیست. در گذشته پرده ها اغلب به عنوان سدی برای جلوگیری از نفوذ گرما و سرما به داخل منازل استفاده می شد. اما امروزه پرده ها یکی از عناصر بسیار مهم در دکوراسیون داخلی منازل هستند که در واقع تاثیر بسیار زیادی بر کل فضای داخلی خواهند داشت، به شکلی که در بسیاری از منازل که جای پرده در آنها خالی است، متخصصان طراحی داخلی در برخی از موارد حتی بر روی یک دیوار کانونی و مناسب از پرده ها برای تغییر دکوراسیون استفاده می کنند.