ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خیاطی در محدوده محله ایرانشهر در شهر تهران

نام مرکز : خیاطی مُُُُدیست
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی مدیست سفارش دوخت انواع کت و شلوار، جلیقه ، کت تک مردانه ، پالتو ، شلوار تک مردانه و زنانه با پارچه فاستونی ایرانی و خارجی و تعمیرات انواع لباس مردانه و زنانه را پذیرا می باشد.
0 %

نام مرکز : آناهید
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت کت تک - دوخت جلیقه - دوخت کت و شلوار - دوخت شلوار تک - سفارش دوخت پالتو - دوخت لباس - دوخت شلوار - دوخت پیراهن -
0 %
نام مرکز : پرشین
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت شلوار تک - دوخت لباس - دوخت جلیقه - سفارش دوخت پالتو - دوخت کت و شلوار - دوخت پیراهن - دوخت کت تک - دوخت شلوار -
0 %
نام مرکز : رامادان
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - سفارش دوخت پالتو - دوخت شلوار - دوخت شلوار تک - دوخت جلیقه - دوخت لباس - دوخت کت تک - دوخت پیراهن - دوخت کت و شلوار -
0 %
نام مرکز : ملکی (گلپایگانی)
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت کت و شلوار - دوخت جلیقه - دوخت شلوار تک - دوخت پیراهن - دوخت لباس - دوخت کت تک - دوخت شلوار - سفارش دوخت پالتو -
0 %
نام مرکز : تماشا
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت پیراهن - دوخت شلوار تک - دوخت کت تک - دوخت شلوار - دوخت کت و شلوار - دوخت لباس - سفارش دوخت پالتو - دوخت جلیقه -
0 %
نام مرکز : آریا دوخت
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزش ضخیم دوز - آموزش الگو کشی - آموزشگاه آموزش طراحی لباس - آموزش آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش نازک دوز - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش دوخت لباس - آموزش دوخت کت و دامن - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزش دوخت پیراهن - آموزش خیاطی با الگو - آموزش لباس شب - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی آسان - آموزش خیاطی از ابتدا - بهترین آموزشگاه آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزشگاه خیاطی بدون الگو -
0 %
نام مرکز : مزون شهرزاد
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزش دوخت لباس - آموزش الگو کشی - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش نازک دوز - آموزش طراحی لباس - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی بانوان - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزشگاه آموزش ضخیم دوز - بهترین آموزشگاه آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی با الگو - آموزش آموزش خیاطی آسان -
0 %
نام مرکز : قشقایی
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت لباس - دوخت کت و شلوار - دوخت جلیقه - دوخت کت تک - دوخت پیراهن - دوخت شلوار تک - دوخت شلوار - سفارش دوخت پالتو -
0 %
نام مرکز : پیچکا
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت جلیقه - دوخت کت و شلوار - دوخت شلوار تک - سفارش دوخت پالتو - دوخت لباس - دوخت شلوار - دوخت کت تک - دوخت پیراهن -
0 %
نام مرکز : علی
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - سفارش دوخت پالتو - دوخت شلوار - دوخت لباس - دوخت جلیقه - دوخت کت تک - دوخت پیراهن - دوخت شلوار تک - دوخت کت و شلوار -
0 %
نام مرکز : رضا نیکوفر
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت شلوار تک - دوخت کت و شلوار - دوخت لباس - دوخت پیراهن - سفارش دوخت پالتو - دوخت جلیقه - دوخت کت تک - دوخت شلوار -
0 %
نام مرکز : مهرخاتون
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزش دوخت لباس - آموزشگاه آموزش خیاطی با الگو - آموزش لباس شب - آموزش دوخت پیراهن - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش نازک دوز - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش ضخیم دوز - آموزش آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش الگو کشی - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش طراحی لباس - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی آسان - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی مبتدی - آموزشگاه خیاطی بانوان - بهترین آموزشگاه
0 %
نام مرکز : بابک
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت لباس - سفارش دوخت پالتو - دوخت کت و شلوار - دوخت کت تک - دوخت شلوار - دوخت شلوار تک - دوخت پیراهن - دوخت جلیقه -
0 %
نام مرکز : بهمن
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت شلوار زنانه - دوخت شلوارک زنانه - دوخت لباس دخترانه بانوان - دوخت لباس مجلسی - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس زنانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت لباس نامزدی -
0 %
نام مرکز : مهتاب
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس نامزدی - دوخت لباس زنانه - دوخت شلوار زنانه بانوان - دوخت لباس دخترانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت شلوارک زنانه - دوخت لباس مجلسی -
0 %
نام مرکز : پیریایی
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - سفارش دوخت لباس شب - دوخت لباس زنانه - دوخت لباس نامزدی - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس مجلسی بانوان - دوخت شلوارک زنانه - دوخت لباس دخترانه - دوخت شلوار زنانه -
0 %
نام مرکز : صادق پور
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزش طراحی لباس - آموزش نازک دوز - آموزش لباس شب - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش دوخت لباس - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش دوخت پیراهن - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش آموزش خیاطی آسان - آموزش ضخیم دوز - بهترین آموزشگاه آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزشگاه آموزش دوخت کت و دامن - آموزش الگو کشی - آموزش خیاطی با الگو - آموزشگاه خیاطی بانوان -
0 %
نام مرکز : گلنار
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزش الگو کشی - بهترین آموزشگاه آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش طراحی لباس - آموزش ضخیم دوز - آموزش خیاطی با الگو - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش دوخت پیراهن - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش لباس شب - آموزش دوخت لباس - آموزشگاه آموزش خیاطی آسان - آموزش نازک دوز - آموزش دوخت کت و دامن - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزش خیاطی بدون الگو -
0 %
نام مرکز : ایرانپارس
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - آموزش خیاطی آسان - آموزش طراحی لباس - آموزش نازک دوز - آموزش آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش دوخت کت و دامن - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزشگاه آموزش خیاطی با الگو - آموزشگاه خیاطی بانوان - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش ضخیم دوز - آموزش دوخت پیراهن - آموزش دوخت لباس - آموزش لباس شب - بهترین آموزشگاه آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش الگو کشی -
0 %
نام مرکز : قلب طلایی (ولی)
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی - دوخت شلوار - دوخت لباس - سفارش دوخت پالتو - دوخت شلوار تک - دوخت کت و شلوار - دوخت پیراهن - دوخت کت تک - دوخت جلیقه -
0 %
تعداد مراکز :28
 1  صفحه1از1
مطالب مفید
۷ نشانه برای تشخیص یک خیاط خوب و خیاط حرفه ای

احتمالا خیلی از شما دوست دارید برای دوختن لباس هایتان یک خیاط ماهر پیدا کنید . مشکل اندامی دارید و به هر خیاطی که مراجعه می کنید باز هم نتیجه دلخواه را نمی گیرید . برای اولین بار می خواهید یک خیاط لباس هایتان را بدوزد و ….  .

یا شاید یک خیاط هستید و می خواهید بدانید که چه ویژگی های شما را به یک خیاط حرفه ای تبدیل می کند . پیشنهاد ما این است که این مقاله را از دست ندهید

1-تحقیق کنید .
از دوستان ، اقوام و آشنایانتان که به خیاط مراجعه می کنند و سبک و استایل و دوخت لباس هایشان را می پسندید پرس وجو کنید .
یا می توانید از مزون ها و فروشگاه هایی که لباس دوخت شخصی دارند بخواهید که خیاط های خوب را به شما معرفی کنند . قطعا کسانی که کار خوبی دارند به مرور زمان شناخته می شوند .

2-از تلفن آنها را امتحان کنید
با آنها تماس بگیرید و بپرسید آیا می توانند آستین یک کت را از شانه کوتاه کنند ؟ این یکی از کارهای سخت در خیاطی محسوب می شود . و یا یک مدل لباس سخت را برای آنها بفرستید و بپرسید می توانند این مدل را بدوزند . از این طریق می توانید مهارت های آنها را بشناسید .
 
3-به محل کار آنها سر بزنید .

آیا شبیه به یک تولیدی شلوغ و کثیف است یا همه چیز منظم است ؟ اگر یک خیاط خوب را می خواهید بشناسید به محل کار او توجه کنید . کسانی که حرفه ای هستند همیشه محل کار خودشان را منظم و تمیز نگه می دارند و شما پارچه یا لباسی بر روی زمین نمی بینید .

4-نمونه کار آنها را ببینید .

اگر محل کارشان تمیز بود از او بخواهید نمونه کارهایش را نشان شما دهد . قطعا هر خیاط خوبی باید با افتخار نمونه کارهایش را به شما نشان دهد . چک کنید که محصول نهایی به چه شکل است و دوختش خوب و تمیز هست یا نه .
یک روش ساده
یکی از لباس هایی که از خراب شدن آن ناراحت نمی شوید را انتخاب کنید و به خیاط بدهید تا آن را تغییر دهد . خیاط های خوب معمولا تنها به تغییری که شما پیشنهاد دادید بسنده نمی کنند و تغییر بیشتری را پیشنهاد می کنند یا حتی ایرادهای لباس شما را می گیرند چون چشمان تیزی دارند . کمتر خیاطی به چروک های یک کت در پشت شما توجه می کند و این نشان یک خیاط ماهر است .

6-با حس خود جلو بروید
اگر خیاط به شما تغییری را پیشنهاد داد حس می کنید که خواسته شما را فریب بدهد و جذب کند یا واقعا تغییری برای بهتر شدن لباس شما پیشنهاد داده ؟


7-رابطه تان با خیاطتان را بسازید
اگر دلتان قرص شد و او را انتخاب کردید با خیال راحت لباس را به خیاطتان بسپارید و نگران نباشید و به قول معروف ریش و قیچی را به دست او بسپارید . البته یکی از موارد دیگر این است که آیا خیاط اسم شما را به خاطر می آورد ؟ سبک و علاقه شما را می داند ؟ یک خیاط خوب همیشه سلیقه مشتری اش را می داند و با او ارتباط نزدیکی دارد . مشتری از حس مهم تلقی شدن لذت می برد .
 

منبع:www.dropnet.ir
4.8 امتیاز از 5 رأی
جدیدترین مقالات
انتخاب پرده منزل به نوبه خود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. نقش این المان و عنصر دکوراسیونی در چیدمان و کارآیی فضای منزل به حدی است که می توان با انتخابی اشتباه به طور کلی دکوراسیون خانه را تحت تاثیر قرار داد. در این میان انواع پرده منزل نیز دارای تنوع بسیاری هستند و با توجه به نوع کارکرد فضا، سلیقه افراد، بودجه، ماهیت فضا و... می تواند به شکل متفاوتی انتخاب شود. یکی از محبوب ترین و پرانتخاب ترین پرده های منزل، پرده کرکره ای منزل هستند. در این مطلب از وب سایت چیدانه با ما همراه باشید تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم و شما را با انواع پرده کرکره منزل آشنا نماییم.
در ابتدا لازم است توضیحاتی در زمینه کامپوزیت ونیر و لمینت دندان بیان کنیم.یک لایه از مواد همرنگ دندان و یا روشن تر بنام کامپوزیت توسط دندانپزشک زیبایی بر روی دندان جهت اصلاح لبخند و یا رنگ و شکل دندان ها قرار داده می شود که به آن کامپوزیت ونیر گفته می شود.لمینت دندان عبارت است از یک لایه بسیار نازک از مواد همرنگ دندان از جنس سرامیک که برای اصلاح فرم ،رنگ و بهبود وضعیت قرارگیری دندانها و... در لابراتوار به دستور دندانپزشک زیبایی ساخته می شوند و پس از ارسال به مطب توسط دندانپزشک روی سطح بیرونی دندانها قرار می گیرند.
فرش ها جز وسائل آسیب پذیر منزل هستند و نیازبه مراقبت دارند. مراقب نکردن از آن ها یا استفاده نادرست باعث آسیب دیدگی، پوسیدگی و غیره می شود. بعضی از افراد فکر می کنند، همینکه فرش دچار چنین آسیب هایی شد باید آن را عوض کرد، ولی امروزه با دانش رفوگری فرش می توان، این خرابی های فرش را ترمیم کرد. کلمه ای که مطمئنا بارها به گوشتان خورده است ولی شاید تا الان در مورد آن اطلاعاتی نداشتید یا جدی نمی گرفتید. در این بخش قصد داریم تا در خصوص رفوگری فرش و چگونگی انجام آن صحبت کنیم.
بهترین روش ها و ساده‌ترین روشهای شستن انواع پرده برای خانه تکانی رابه شما آموزش خواهیم داد . شستن انواع پرده : «پرده تور؛ پرده پارچه ای؛ پرده پلیسه؛ پرده چوبی و ..» . پرده ها به دلیل این که پشت پنجره ها قرار می‌گیرند آلودگی بالایی رابه خود جذب میکنند و به همین خاطر تمیز کردن آن همه ی ساله توصیه میشود. برای شستن انواع پرده چیکار باید کرد.