ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خیاطی بانوان در شهر تهران

نام مرکز : خیاطی مُُُُدیست
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی مدیست سفارش دوخت انواع کت و شلوار، جلیقه ، کت تک مردانه ، پالتو ، شلوار تک مردانه و زنانه با پارچه فاستونی ایرانی و خارجی و تعمیرات انواع لباس مردانه و زنانه را پذیرا می باشد.
0 %

نام مرکز : برش زاده
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی بانوان - آموزشگاه آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش دوخت لباس - آموزش طراحی لباس - آموزش الگو کشی - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی آسان - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش ضخیم دوز - آموزش نازک دوز - آموزش خیاطی با الگو - آموزش خیاطی - آموزش لباس شب - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش دوخت پیراهن - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش دوخت کت و دامن - آموزشگاه خیاطی -
0 %
نام مرکز : ایده آل
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی بانوان - دوخت شلوار زنانه - دوخت پیراهن زنانه - دوخت شلوارک زنانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت لباس زنانه - دوخت لباس دخترانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت لباس نامزدی -
0 %
نام مرکز : شایگان
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی بانوان - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش خیاطی - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش لباس شب - آموزش طراحی لباس - آموزشگاه خیاطی - آموزش الگو کشی - آموزش نازک دوز - آموزش دوخت لباس - آموزش خیاطی با الگو - آموزش دوخت پیراهن - آموزش ضخیم دوز - آموزشگاه آموزش خیاطی مبتدی - آموزش خیاطی آسان - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش خیاطی بدون الگو - بهترین آموزشگاه خیاطی -
0 %
نام مرکز : خانه لباس
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی بانوان - دوخت لباس زنانه - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس نامزدی - دوخت لباس دخترانه - دوخت شلوارک زنانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت شلوار زنانه - سفارش دوخت لباس شب -
0 %
نام مرکز : بهرامی
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی بانوان - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش طراحی لباس - آموزش خیاطی آسان - آموزش خیاطی بدون الگو - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش دوخت پیراهن - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزشگاه خیاطی - آموزش نازک دوز - آموزش خیاطی - آموزش الگو کشی - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش دوخت لباس - آموزش خیاطی با الگو - آموزشگاه آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش لباس شب - آموزش ضخیم دوز - آموزش خیاطی مبتدی -
0 %
نام مرکز : صادق پور
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی بانوان - آموزش طراحی لباس - آموزش نازک دوز - آموزش لباس شب - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش دوخت لباس - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش دوخت پیراهن - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش خیاطی - آموزش خیاطی آسان - آموزش ضخیم دوز - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزشگاه خیاطی - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش الگو کشی - آموزش خیاطی با الگو - آموزشگاه
0 %
نام مرکز : هنرجو
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی بانوان - آموزش لباس شب - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش خیاطی آسان - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش طراحی لباس - آموزشگاه خیاطی - آموزش خیاطی با الگو - آموزش خیاطی - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش الگو کشی - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزشگاه آموزش دوخت لباس - آموزش نازک دوز - آموزش دوخت پیراهن - آموزش ضخیم دوز - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی بدون الگو - بهترین آموزشگاه خیاطی -
0 %
نام مرکز : خاتون
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی بانوان - دوخت شلوار زنانه - دوخت لباس مجلسی - سفارش دوخت لباس شب - دوخت لباس زنانه - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس دخترانه - دوخت شلوارک زنانه - دوخت لباس نامزدی -
0 %
نام مرکز : کاکتوس
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی بانوان - آموزش خیاطی - آموزش دوخت لباس - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش الگو کشی - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش خیاطی با الگو - آموزشگاه خیاطی - آموزش خیاطی آسان - آموزش طراحی لباس - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش ضخیم دوز - آموزش آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش نازک دوز -
0 %
نام مرکز : برتر
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی بانوان - دوخت پیراهن زنانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت لباس مجلسی - دوخت لباس زنانه - دوخت لباس دخترانه - دوخت شلوار زنانه - دوخت شلوارک زنانه - دوخت لباس نامزدی -
0 %
نام مرکز : مهین بانو
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی بانوان - دوخت لباس مجلسی - دوخت لباس زنانه - دوخت لباس نامزدی - دوخت شلوار زنانه - دوخت پیراهن زنانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت شلوارک زنانه - دوخت لباس دخترانه -
0 %
نام مرکز : پارسانوین
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی بانوان - آموزش نازک دوز - آموزش خیاطی آسان - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش طراحی لباس - آموزش لباس شب - آموزش الگو کشی - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزشگاه آموزش خیاطی - آموزش ضخیم دوز - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش خیاطی با الگو - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش دوخت لباس - آموزشگاه خیاطی - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش دوخت پیراهن - آموزشگاه خیاطی با الگو -
0 %
نام مرکز : حوریه
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی بانوان - آموزش دوخت لباس - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی مبتدی - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش خیاطی - آموزشگاه خیاطی - آموزش نازک دوز - آموزش خیاطی آسان - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش طراحی لباس - آموزش خیاطی با الگو - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش الگو کشی - آموزش ضخیم دوز - آموزش
0 %
نام مرکز : صبا
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی بانوان - دوخت کت تک - سفارش دوخت پالتو - دوخت جلیقه - دوخت شلوار - دوخت شلوار تک - خیاطی - دوخت پیراهن - دوخت لباس - دوخت کت و شلوار -
0 %
نام مرکز : کیمیا دوخت
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی بانوان - آموزشگاه خیاطی - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش ضخیم دوز - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش نازک دوز - آموزش خیاطی مبتدی - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش دوخت پیراهن - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش لباس شب - آموزش خیاطی با الگو - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی آسان - آموزش طراحی لباس - آموزش دوخت لباس - آموزشگاه آموزش خیاطی - آموزش الگو کشی -
0 %
نام مرکز : شکوفه
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی بانوان - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش نازک دوز - آموزشگاه خیاطی - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش لباس شب - آموزش خیاطی با الگو - آموزش طراحی لباس - آموزش الگو کشی - آموزش دوخت پیراهن - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزشگاه آموزش دوخت لباس - آموزش خیاطی مبتدی - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش خیاطی - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش خیاطی آسان - آموزش ضخیم دوز - آموزش خیاطی بدون الگو -
0 %
نام مرکز : بانو محمودی
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی بانوان - آموزش خیاطی - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش خیاطی آسان - آموزش دوخت لباس - آموزش طراحی لباس - آموزش لباس شب - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزشگاه خیاطی - آموزش خیاطی با الگو - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش ضخیم دوز - آموزش دوخت پیراهن - آموزش نازک دوز - آموزشگاه آموزش دوخت کت و دامن - آموزش الگو کشی -
0 %
نام مرکز : بهمن
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی بانوان - دوخت شلوار زنانه - دوخت شلوارک زنانه - دوخت لباس دخترانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس زنانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت لباس نامزدی -
0 %
نام مرکز : پاترون
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی بانوان - آموزش خیاطی با الگو - آموزش دوخت لباس - آموزشگاه آموزش دوخت کت و دامن - آموزش نازک دوز - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش دوخت پیراهن - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش ضخیم دوز - آموزش طراحی لباس - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی آسان - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش الگو کشی - آموزشگاه خیاطی - آموزش لباس شب -
0 %
نام مرکز : نمونه
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی بانوان - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش لباس شب - آموزش ضخیم دوز - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش خیاطی مبتدی - آموزشگاه خیاطی - آموزش دوخت پیراهن - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزشگاه آموزش خیاطی با الگو - آموزش خیاطی - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش خیاطی آسان - آموزش نازک دوز - آموزش الگو کشی - آموزش دوخت لباس - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش طراحی لباس -
0 %
نام مرکز : بهنام
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی بانوان - دوخت جلیقه - خیاطی - دوخت لباس - سفارش دوخت پالتو - دوخت پیراهن - دوخت شلوار - دوخت شلوار تک - دوخت کت تک - دوخت کت و شلوار -
0 %
نام مرکز : زمانی (تعاون)
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی بانوان - آموزش دوخت لباس - آموزش خیاطی - آموزش طراحی لباس - آموزش ضخیم دوز - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش لباس شب - آموزش دوخت پیراهن - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش خیاطی آسان - آموزش دوخت کت و دامن - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزشگاه خیاطی - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش الگو کشی - آموزش خیاطی با الگو - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزشگاه آموزش نازک دوز -
0 %
نام مرکز : مقتدری
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی بانوان - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش الگو کشی - آموزش خیاطی با الگو - آموزش نازک دوز - آموزشگاه آموزش ضخیم دوز - آموزش طراحی لباس - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش خیاطی - آموزش دوخت لباس - آموزشگاه خیاطی - آموزش دوخت پیراهن - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی آسان - آموزشگاه خیاطی با الگو - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش لباس شب - آموزش دوخت کت و دامن -
0 %
نام مرکز : شکریان
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی بانوان - دوخت شلوارک زنانه - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس نامزدی - دوخت لباس مجلسی - دوخت لباس زنانه - دوخت شلوار زنانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت لباس دخترانه -
0 %
نام مرکز : ماه منیر
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی بانوان - آموزش خیاطی - آموزش دوخت پیراهن - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش دوخت لباس - آموزش نازک دوز - آموزش ضخیم دوز - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی آسان - آموزشگاه خیاطی - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش خیاطی با الگو - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش الگو کشی - آموزش لباس شب - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش طراحی لباس - آموزشگاه آموزش خیاطی بدون الگو -
0 %
نام مرکز : متخصص
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی بانوان - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس زنانه - دوخت شلوارک زنانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت شلوار زنانه - دوخت لباس دخترانه - دوخت لباس نامزدی - سفارش دوخت لباس شب -
0 %
نام مرکز : شهر مد
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی بانوان - دوخت لباس دخترانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس زنانه - دوخت شلوارک زنانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت شلوار زنانه - دوخت لباس نامزدی -
0 %
نام مرکز : ملکی
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی بانوان - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش نازک دوز - آموزش دوخت لباس - آموزش خیاطی - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش الگو کشی - آموزش ضخیم دوز - آموزشگاه خیاطی - آموزش خیاطی آسان - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش آموزش طراحی لباس - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش خیاطی با الگو - آموزشگاه خیاطی با الگو -
0 %
نام مرکز : محمد
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی بانوان - دوخت لباس مجلسی - دوخت لباس دخترانه - دوخت شلوارک زنانه - دوخت لباس نامزدی - سفارش دوخت لباس شب - دوخت لباس زنانه - دوخت پیراهن زنانه - دوخت شلوار زنانه -
0 %
نام مرکز : رامین ما
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی بانوان - آموزش خیاطی آسان - آموزش دوخت پیراهن - آموزشگاه آموزش خیاطی از ابتدا - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزش طراحی لباس - آموزش خیاطی - آموزش خیاطی با الگو - آموزش الگو کشی - آموزشگاه خیاطی - آموزش دوخت کت و دامن - آموزش لباس شب - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش دوخت لباس - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش ضخیم دوز - آموزش نازک دوز - آموزش خیاطی بدون الگو -
0 %
نام مرکز : مزون شهرزاد
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی بانوان - آموزش دوخت لباس - آموزش الگو کشی - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش نازک دوز - آموزش طراحی لباس - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزشگاه خیاطی - آموزش ضخیم دوز - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی با الگو - آموزش خیاطی - آموزش خیاطی آسان -
0 %
نام مرکز : گل مریم
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی بانوان - دوخت کت و شلوار - سفارش دوخت پالتو - دوخت کت تک - دوخت شلوار - خیاطی - دوخت پیراهن - دوخت لباس - دوخت شلوار تک - دوخت جلیقه -
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
۷ نشانه برای تشخیص یک خیاط خوب و خیاط حرفه ای

احتمالا خیلی از شما دوست دارید برای دوختن لباس هایتان یک خیاط ماهر پیدا کنید . مشکل اندامی دارید و به هر خیاطی که مراجعه می کنید باز هم نتیجه دلخواه را نمی گیرید . برای اولین بار می خواهید یک خیاط لباس هایتان را بدوزد و ….  .

یا شاید یک خیاط هستید و می خواهید بدانید که چه ویژگی های شما را به یک خیاط حرفه ای تبدیل می کند . پیشنهاد ما این است که این مقاله را از دست ندهید

1-تحقیق کنید .
از دوستان ، اقوام و آشنایانتان که به خیاط مراجعه می کنند و سبک و استایل و دوخت لباس هایشان را می پسندید پرس وجو کنید .
یا می توانید از مزون ها و فروشگاه هایی که لباس دوخت شخصی دارند بخواهید که خیاط های خوب را به شما معرفی کنند . قطعا کسانی که کار خوبی دارند به مرور زمان شناخته می شوند .

2-از تلفن آنها را امتحان کنید
با آنها تماس بگیرید و بپرسید آیا می توانند آستین یک کت را از شانه کوتاه کنند ؟ این یکی از کارهای سخت در خیاطی محسوب می شود . و یا یک مدل لباس سخت را برای آنها بفرستید و بپرسید می توانند این مدل را بدوزند . از این طریق می توانید مهارت های آنها را بشناسید .
 
3-به محل کار آنها سر بزنید .

آیا شبیه به یک تولیدی شلوغ و کثیف است یا همه چیز منظم است ؟ اگر یک خیاط خوب را می خواهید بشناسید به محل کار او توجه کنید . کسانی که حرفه ای هستند همیشه محل کار خودشان را منظم و تمیز نگه می دارند و شما پارچه یا لباسی بر روی زمین نمی بینید .

4-نمونه کار آنها را ببینید .

اگر محل کارشان تمیز بود از او بخواهید نمونه کارهایش را نشان شما دهد . قطعا هر خیاط خوبی باید با افتخار نمونه کارهایش را به شما نشان دهد . چک کنید که محصول نهایی به چه شکل است و دوختش خوب و تمیز هست یا نه .
یک روش ساده
یکی از لباس هایی که از خراب شدن آن ناراحت نمی شوید را انتخاب کنید و به خیاط بدهید تا آن را تغییر دهد . خیاط های خوب معمولا تنها به تغییری که شما پیشنهاد دادید بسنده نمی کنند و تغییر بیشتری را پیشنهاد می کنند یا حتی ایرادهای لباس شما را می گیرند چون چشمان تیزی دارند . کمتر خیاطی به چروک های یک کت در پشت شما توجه می کند و این نشان یک خیاط ماهر است .

6-با حس خود جلو بروید
اگر خیاط به شما تغییری را پیشنهاد داد حس می کنید که خواسته شما را فریب بدهد و جذب کند یا واقعا تغییری برای بهتر شدن لباس شما پیشنهاد داده ؟


7-رابطه تان با خیاطتان را بسازید
اگر دلتان قرص شد و او را انتخاب کردید با خیال راحت لباس را به خیاطتان بسپارید و نگران نباشید و به قول معروف ریش و قیچی را به دست او بسپارید . البته یکی از موارد دیگر این است که آیا خیاط اسم شما را به خاطر می آورد ؟ سبک و علاقه شما را می داند ؟ یک خیاط خوب همیشه سلیقه مشتری اش را می داند و با او ارتباط نزدیکی دارد . مشتری از حس مهم تلقی شدن لذت می برد .
 

منبع:www.dropnet.ir
4.8 امتیاز از 5 رأی
جدیدترین مقالات
بهترین روش ها و ساده‌ترین روشهای شستن انواع پرده برای خانه تکانی رابه شما آموزش خواهیم داد . شستن انواع پرده : «پرده تور؛ پرده پارچه ای؛ پرده پلیسه؛ پرده چوبی و ..» . پرده ها به دلیل این که پشت پنجره ها قرار می‌گیرند آلودگی بالایی رابه خود جذب میکنند و به همین خاطر تمیز کردن آن همه ی ساله توصیه میشود. برای شستن انواع پرده چیکار باید کرد.
برای زیباتر شدن کف منزل و نمای کلی منزل از کفپوش استفاده می کند. امروزه استفاده از پارکت و لمینت در جهان و ایران گسترش یافته و برای انجام این خدمات ساختمانی که پوشاندن کف منازل می باشد از پارکت چوبی یا لمینت ( پارکت لمینت) استفاده می کنند.
نفوذ گرد و غبار موجود در هوا ، ریختن غذا ، خوراکی ها ، چای و نوشیدنی ها بر روی مبلمان ، تخت ، و ... امری است طبیعی ، پس برای تمیز شدن محیط اطرافمان نیاز به شستشوی وسایل ذکر شده میباشد . اما گاهی استفاده از آب در هنگام شستشو باعث خراب شدن وسایلی چون تشک تخت ، مبل و ... میشود و در این مواقع است که خشکشویی کابردی ویژه برای ما خواهد داشت . اکثر قالیشویی ها گزینه خشکشویی مبلمان ، موکت و فرش در محل را ، جهت رفاه حال مشتریان خود در لیست خدمت رسانی قرار داده اند .
کابینت چوبی از جمله محبوب ترین اجزای هر آشپزخانه ای می باشد. چوب یکی از متریال هایی است که بیشترین کاربرد را برای ساخت کابینت های آشپزخانه دارد. اما چرا؟ چه چیزی چوب را تبدیل به یکی از متریال های محبوب برای ساخت کابینت در آشپزخانه های لوکس و متوسط می کند؟ در اینجا مزایا و معایب کابینت چوبی بیان خواهیم کرد تا شما را برای بهترین تصمیم گیری کمک نماییم.