ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران

نام مرکز : کارگزاری بورس
خرید و فروش سهام و معاملات در بورس
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بورس کالا - طلا و سکه - تسهیلات مسکن در بورس - کارگزاری بورس - بورس - خرید و فروش سهام - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله شهرآرا غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : صدر
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - مشاورین املاک - اجاره خانه - فروش خانه - خرید آپارتمان - فروش ملک - رهن و اجاره - بنگاه املاک - اجاره مغازه - رهن مغازه - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - مشارکت در ساخت - آژانس مسکن - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - رهن خانه - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - خرید خانه - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - رهن آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : 2000
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن خانه - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره مسکن - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - رهن مغازه - فروش مسکن - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - رهن و اجاره - فروش ملک - خدمات ملکی - رهن مسکن - خرید و فروش ملک - خرید خانه - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - اجاره خانه - فروش خانه - مشاور املاک - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله گیشا غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : رشیدی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - فروش مسکن - فروش ملک - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - خرید آپارتمان - خدمات ملکی - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشاورین املاک - اجاره مسکن - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان - رهن خانه - فروش خانه - خرید خانه - بنگاه مسکن - فروش آپارتمان - اجاره خانه - رهن آپارتمان - رهن مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله گیشا غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : پارس
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - رهن مسکن - اجاره مغازه - آژانس مسکن - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - رهن خانه - خرید خانه - خرید آپارتمان - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - مشاور املاک - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - رهن مغازه - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - اجاره مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : ایران زمین
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - فروش آپارتمان - رهن مسکن - خرید آپارتمان - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مسکن - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - اجاره خانه - مشاور املاک - بنگاه املاک - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - خرید خانه - مشاورین املاک - فروش خانه - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - فروش ملک - اجاره مغازه - رهن و اجاره - رهن خانه - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : افشار
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - مشاور املاک - رهن مسکن - رهن مغازه - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - رهن و اجاره - رهن خانه - اجاره خانه - فروش خانه - خرید خانه - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - بنگاه املاک - اجاره مسکن - فروش ملک - مشاورین املاک - آژانس مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : آرتا
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - خرید خانه - رهن مغازه - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - خرید و فروش ملک - رهن آپارتمان - اجاره مغازه - خدمات ملکی - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - بنگاه املاک - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - بنگاه معاملات ملکی - مشاورین املاک - رهن خانه - آژانس مسکن - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - فروش ملک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله صادقیه غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : صادقی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - خرید خانه - اجاره مسکن - رهن مسکن - خرید و فروش ملک - فروش ملک - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - رهن خانه - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - فروش مسکن - رهن مغازه - اجاره مغازه - فروش خانه - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - بنگاه املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : آتیه
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - خرید آپارتمان - فروش ملک - مشاور املاک - فروش آپارتمان - مشاورین املاک - خرید خانه - آپارتمان فروشی - رهن مسکن - فروش مسکن - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - رهن خانه - اجاره خانه - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - رهن مغازه - خرید و فروش ملک - فروش خانه - مشارکت در ساخت - خدمات ملکی - اجاره مغازه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله ستارخان غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دالایی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش ملک - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - آپارتمان فروشی - خدمات ملکی - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - رهن خانه - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - اجاره مسکن - خرید و فروش ملک - رهن مسکن - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان - مشاورین املاک - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - آژانس مسکن - فروش مسکن - اجاره مغازه - فروش آپارتمان - اجاره خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : اطمینان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - فروش خانه - فروش ملک - اجاره مسکن - فروش مسکن - رهن مغازه - آپارتمان فروشی - اجاره مغازه - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه املاک - اجاره خانه - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - فروش آپارتمان - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - رهن و اجاره - خرید خانه - رهن مسکن - مشاورین املاک - رهن خانه - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله طرشت غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : فلاح یزدی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن خانه - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - اجاره مغازه - فروش ملک - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - مشاور املاک - بنگاه مسکن - اجاره خانه - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - خرید خانه - رهن مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : اسکان سعید
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت - بنگاه املاک - رهن مغازه - اجاره آپارتمان - فروش خانه - اجاره خانه - فروش مسکن - خرید و فروش ملک - رهن مسکن - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - اجاره مغازه - آژانس مسکن - خدمات ملکی - اجاره مسکن - مشاورین املاک - رهن خانه - بنگاه مسکن - خرید خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله ستارخان غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : پنجم
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - خرید آپارتمان - رهن خانه - مشارکت در ساخت - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک - فروش مسکن - اجاره مسکن - اجاره مغازه - اجاره خانه - رهن مغازه - مشاور املاک - رهن آپارتمان - آژانس مسکن - فروش خانه - رهن مسکن - خرید خانه - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : نگین یزد
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - رهن و اجاره - رهن خانه - خرید آپارتمان - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - رهن مسکن - خدمات ملکی - اجاره مغازه - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی - فروش آپارتمان - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - رهن آپارتمان - اجاره خانه - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - مشاورین املاک - خرید خانه - فروش ملک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دیپلمات
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - فروش خانه - بهترین مشاور املاک - مشاورین املاک - آژانس مسکن - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - خرید آپارتمان - رهن و اجاره - خرید خانه - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - خدمات ملکی - فروش ملک - رهن مغازه - بنگاه مسکن - رهن مسکن - مشاور املاک - رهن آپارتمان - فروش آپارتمان - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - آپارتمان فروشی - رهن خانه - اجاره مغازه - اجاره مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : ارشاد
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مغازه - آپارتمان فروشی - رهن مسکن - مشاورین املاک - فروش مسکن - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت - فروش خانه - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - خرید آپارتمان - رهن و اجاره - خرید خانه - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - خدمات ملکی - مشاور املاک - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره خانه - اجاره مسکن - فروش ملک - بهترین مشاور املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله رودکی غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : امامی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - اجاره خانه - خدمات ملکی - فروش ملک - مشاورین املاک - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - فروش خانه - رهن مغازه - اجاره آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره مسکن - رهن مسکن - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - رهن خانه - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله ستارخان غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : آرمان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - بنگاه مسکن - اجاره مغازه - فروش ملک - اجاره خانه - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - خدمات ملکی - خرید خانه - رهن مسکن - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره مسکن - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - فروش مسکن - بنگاه املاک - رهن و اجاره - مشاور املاک - فروش آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - رهن خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله ستارخان غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : قصر
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره آپارتمان - فروش خانه - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - آژانس مسکن - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - اجاره مغازه - رهن خانه - رهن آپارتمان - رهن مسکن - فروش آپارتمان - بهترین مشاور املاک - فروش ملک - خرید خانه - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - فروش مسکن - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه - مشاورین املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : بهروز
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - اجاره خانه - فروش خانه - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - مشاورین املاک - رهن و اجاره - خرید خانه - خرید آپارتمان - خرید و فروش ملک - بنگاه مسکن - مشاور املاک - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - فروش آپارتمان - بهترین مشاور املاک - رهن مغازه - رهن آپارتمان - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن خانه - بنگاه املاک - فروش ملک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله گیشا غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : مشاورین خانه پی. دی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - اجاره مغازه - بنگاه املاک - فروش خانه - فروش مسکن - فروش ملک - اجاره خانه - رهن مغازه - خدمات ملکی - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - خرید خانه - اجاره مسکن - رهن آپارتمان - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - رهن خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : هفت
آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - فروش آپارتمان - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - خرید خانه - اجاره مسکن - فروش مسکن - رهن مسکن - رهن خانه - فروش ملک - رهن آپارتمان - آپارتمان فروشی - اجاره آپارتمان - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - مشاور املاک - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - رهن مغازه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - فروش خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله پونک شمالی غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : جا ب جا
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه مسکن - خرید خانه - خدمات ملکی - فروش ملک - فروش مسکن - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن خانه - خرید آپارتمان - فروش خانه - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - رهن آپارتمان - اجاره مغازه - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - آپارتمان فروشی - رهن مسکن - آژانس مسکن - اجاره خانه - بنگاه املاک - رهن مغازه - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله صادقیه غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : خانیران
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - اجاره خانه - اجاره مغازه - خرید خانه - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - فروش ملک - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - مشاور املاک - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - مشاورین املاک - بنگاه املاک - رهن مغازه - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دانش مرزداران
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - رهن و اجاره - اجاره خانه - خدمات ملکی - بنگاه املاک - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی - فروش ملک - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - بهترین مشاور املاک - رهن مغازه - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - رهن آپارتمان - رهن مسکن - مشاور املاک - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - خرید خانه - فروش مسکن - فروش خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : بلوچستان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - مشاور املاک - مشارکت در ساخت - رهن مسکن - بنگاه مسکن - فروش خانه - آژانس مسکن - رهن مغازه - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - فروش ملک - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان - اجاره خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله گیشا غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : خانواده
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن خانه - رهن مغازه - رهن آپارتمان - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - فروش خانه - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - خرید خانه - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - آپارتمان فروشی - فروش آپارتمان - بنگاه املاک - رهن مسکن - مشاورین املاک - مشاور املاک - رهن و اجاره - فروش مسکن - خدمات ملکی - بهترین مشاور املاک - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - خرید آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : خانواده
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - فروش آپارتمان - فروش مسکن - خرید خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان - آپارتمان فروشی - مشاور املاک - خدمات ملکی - مشاورین املاک - اجاره مسکن - رهن خانه - رهن مغازه - اجاره خانه - خرید آپارتمان - فروش خانه - بهترین مشاور املاک - رهن آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : پرشیا
آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - فروش ملک - رهن خانه - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - مشاور املاک - فروش خانه - اجاره مسکن - خرید خانه - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - خدمات ملکی - بنگاه املاک - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - رهن مغازه - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - خرید و فروش ملک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله پونک جنوبی غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : عابدی
آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - رهن آپارتمان - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - بنگاه معاملات ملکی - خرید خانه - بنگاه مسکن - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - رهن خانه - رهن مسکن - اجاره مسکن - آژانس مسکن - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - فروش ملک - رهن و اجاره - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله پونک جنوبی غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : بهار
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - اجاره مسکن - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - خرید خانه - خدمات ملکی - مشاورین املاک - فروش مسکن - مشاور املاک - رهن مغازه - فروش خانه - فروش ملک - رهن خانه - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرآرا در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله صادقیه غرب تهران منطقه 2
0 %
تعداد مراکز :111
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
مشاور املاک به چه کسی گفته می‌شود:

امروزه از کارهایی که دو طرف معامله انجام می‌دهند قبول کردن فردی مطمئن به‌عنوان امین، شاهد و رابط معامله است. به این‌ اشخاص مشاور املاک یا مشاور مسکن می‌گویند که طرفین  را به یکدیگر معرفی کرده و برای معامله‌ یک قرارداد قانونی که دارای کد رهگیری است را  تنظیم می‌کند و به هر دو طرف معامله‌ از آن قرارداد یک نسخه می‌دهد.
در واقع مشاور املاک یک شخص مورد اعتماد و مورد اطمینان برای دو طرف معامله است که ملک، چک و اسناد خود را به دست او می‌سپارند؛ تا یک معامله به‌خوبی و کاملاً قانونی انجام بگیرد. مشاور املاک و مستغلات وظیفه دارد تا از درست بودن هویت دو طرف مطمئن شود و تمام مدارک آن‌ها را بررسی کرده و از اصل بودنشان اطمینان کامل پیدا کند.

فراموش نکنید که مراجعه کردن به مشاور املاک خوب یک امر کاملا‌ اجتناب‌ناپذیر است و به ‌هیچ‌ وجه معامله‌ را بدون حضور شاهد و شناخت طرف مقابل به ‌صورت دستی انجام ندهید. در این صورت معامله فاقد اعتبار قانونی است و اگر اختلافاتی پیش بیاید، قانون حقی برای طرفین در نظر نمی‌گیرد
 یک مشاور املاک حرفه‌ای شخصی است که در مرحله اول قصد دارد نیاز مشتری را برطرف کند و در نهایت یک خروجی سودمند داشته باشد، به طوری که مشتری نهایت رضایت را داشته باشد و او را  به تمام نزدیکان و دوستانش معرفی کند. نتیجه این کار داشتن مشتری‌های اختصاصی حتی در بدترین روزهای بازار است.

.توجه داشته باشید باید از اعتبار مشاورین مسکن مطمئن باشیم و یک فرد مناسب را انتخاب کنیم تا به هیچ وجه دچار مشکل نشویم. اما مشاور املاک خوب چه کسی است؟ در ادامه ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب را برایتان بیان می‌کنیم تا با آگاهی و شناخت کافی بتوانید معاملات خود را به نحو احسن انجام دهید.

ویژگی‌های مشاور املاک خوب:

درست‌کاری و صداقت
عضویت در اتحادیه ملی املاک و مستغلات و انجمن‌های وابسته، از راه‌های کسب اعتبار حرفه‌ای و موفقیت طولانی مدت مشاور املاک به منظور دستیابی به استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای در این کار است. برای اخذ این مجوزها باید در کلاس‌های مختلف آموزشی شرکت کند و این جوازها را دریافت کند زیرا داشتن این مجوزها پایبند بودن مشاور املاک را به قوانین و مقررات نشان می‌دهد که در جلب اعتماد مشتری تاثیر بسزایی دارد.

اصرار و سخت‌کوشی
یک مشاور املاک موفق و پردرآمد روحیه سخت‌کوشی و کار دارد. به طوری که برای محقق کردن نیازهای مشتری، فرد پیگیری است و با فکر خود کار می‌کند و زمان مناسب را برای این کار اختصاص می‌دهد و در نهایت برای به نتیجه رسیدن قرارداد هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهد.

شنونده خوب
بهتر است مشاوره املاک ابتدا از احساسات و تفکرات مشتری اطلاعات کسب کند سپس شروع به رهنمود و صحبت کند، در نتیجه یک مشاور املاک خوب ابتدا شنونده خوبی است . او اجازه می‌دهد مشتریان از مشکلات بازار ملک شکایت کنند ولی به هیچ وجه حرف آن‌ها را قطع نمی‌کند و در نهایت در نقش یک مشاور برای حل مشکل مسکن مشتری عمل می‌کند.

شخصیت جذاب
نشان دادن شخصیت اصلی و خود واقعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قطعاً مردم به افراد با شخصیت، صادق، خوش‌برخورد و افرادی که به توانایی‌های خود مطمئن هستند، توجه می‌کنند و رضایتمندی بیشتری نیز خواهند داشت.

مهم شمردن جزئیات
توجه کردن ریزبینانه به جزئیات و نیازهای شخصی مشتریان و همچنین توجه کردن به تک‌تک خواسته‌های مشتریان از ویژگی‌های بی‌نظیر یک مشاور املاک خوب است که باعث بستن هرچه سریع‌تر قرارداد خواهد شد.

اطلاع از بازار محلی مسکن
یک مشاور املاک خوب و متمایز اطلاعات دقیق و آگاهی و شناخت کافی از بازار املاک، مخصوصاً در منطقه فعالیت خود دارد و به خوبی از تغییرات قیمتی مسکن مطلع است. موفقیت، هنگامی حاصل می‌شود که با درک موقعیت و شرایط محلی بازار، موردهای خوب را شناسایی کرده و نهایت بهره‌برداری را  از آن‌ها داشته باشد.

علم و دانش فراوان
مشاورین املاکی که مطالعه و ادامه تحصیل در این رشته را دارند پیشرفت زیادی می‌کنند و نسبت به دیگر همکارانشان اولویت بهتری برای انتخاب مشتریان به حساب می‌آیند. به‌روز بودن به ویژه در حوزه املاک به مشاور املاک کمک می‌کند تا خدمات بهتر و بیشتری را در اختیار مشتریان قرار دهد. با افزایش دانش در خصوص املاک و اصول تجارت،‌ می‌توانند کسب‌وکار خودشان را توسعه دهند و پیشتاز میدان رقابت باشند. بهتر است همواره در حال یادگیری باشند.

مشتریان آنلاین را بررسی می‌کند
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ارتباط افراد با فضاهای مجازی نیز بیشتر شده است. در این شغل هر فرد یک فرصت به‌حساب آمده که از آن بهترین استفاده را باید برد. یک مشاور املاک موفق از فضاهای مجازی نیز برای پیشبرد هدف‌هایش بیشترین استفاده را می‌کند. بسیاری از افراد قبل از مراجعه به مشاورین املاک ابتدا سری به گوگل زده‌اند و جست‌وجوهای لازم را در ارتباط با کارشان انجام داده‌اند در نتیجه مشاور املاک موفق نیز بهتر است در این فضاها حضور داشته باشد و روزانه بخشی از وقت خالی‌اش را برای بررسی کانال‌های اجتماعی و ارسال پیام اختصاص دهد..

قاطعیت
از دیگر ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب می‌توان به قاطعیت آن اشاره نمود. قاطعیت کافی و پشتکار خارق‌العاده به منظور متقاعد کردن مشتریان الزامی است. این فرد زمان زیادی را صرف نمی‌کند و فقط با زبانی خوش و تصمیم‌های هوشمندانه، در زمانی کوتاه مشتری را ترغیب می‌نماید و همه کارهای مربوط به بستن قرارداد را انجام می‌دهد.

علاقه به شغل
علاقه‌ی واقعی به املاک و این شغل و حتی موارد مرتبط به معماری آن‌ها، مشاور املاک را نسبت به دیگر فروشندگان در موضعی برتر قرار می‌دهد. زیرا هنگامی‌که مشتریان در زمان مکالمه میزان علاقه و دانش این افراد را ببینند تصور می‌کنند که با یک فرد آگاه مشورت می‌کنند.

خودساختگی
اراده‌ای قوی و اعتمادبه‌نفس بالا در مدیریت شرایط، از ویژگی‌های مهم رفتاری افراد حرفه‌ای در این زمینه‌ محسوب می‌شوند. یک مشاور املاک برای موفق بودن، به میزان فراوانی خودساختگی و اراده قوی نیاز دارد.

ارتباطات قوی
مشاورین املاک خوب در زمینه حوزه‌ی شغلی خود، ارتباطات فراوانی با افراد متفاوت دارند. آن‌ها با افراد تاثیرگذاری مانند سایر مشاورین املاک و کارگزاران مسکن، خریداران و فروشندگان احتمالی، کارشناسان فنی ملک، متصدیان وام مسکن و کارشناسان قیمت‌گذاری مسکن باید در ارتباط باشند.

مشاوره املاک، شغل اولشان باشد
در این صنف اکثر فعالان در سطح مدیریت بنگاه‌ها، بازنشسته در سطوح کارمندی هستند. همچنین برخی از کسانی که پاسخگوی خریدار و فروشنده هستند نیز گاهی گروه‌های سنی جوانی هستند که تحصیل‌کرده نیستند و قشر دانشجوی کاسب در بنگاه مسکن کمتر دیده می‌شود. البته گروه‌های تحصیل‌کرده در رشته‌های مدیریت تجارت و یا حقوق نیز در ردیف مدیران بنگاه‌ها هستند که این گروه بهترین روش‌های بازاریابی را در بازار مسکن اجرا می‌کنند. اینکه شغل اول مشاور املاک باشد یا خیر، بر روی فروش تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

مشاور املاک موفق

عدم خدمت به مشتری در حد پورسانت
بعضی از مشاوران املاک به جای این‌که به اصول حرفه‌ای مشاوره ملک و شناسایی خواسته خریدار بپردازند و در نهایت در مدیریت عرضه همه توانشان را به کار ببرند تا خریدار و فروشنده را پای میز مذاکره فرا بخوانند، با وعده‌هایی که فروشنده تا حد رضایت خریدار تخفیف می‌دهد و از طرف دیگر به فروشنده بیان می‌کنند که خریدار از قیمت و ملک رضایت دارد، آن‌ها را پای میز می‌کشانند تا به پورسانت خود برسند. در نتیجه در این حالت، در اغلب مواقع با دوره کردن خریدار به وسیله مشاور املاک و فروشنده، او راضی می‌شود و برخی اوقات نیز معامله صورت نمی‌پذیرد.


سابقه کاری
از اهمیت این نکته غافل نشوید که در زمان مراجعه به مشاور املاک در ابتدا درباره‌ سابقه‌ او بین ساکنین محله‌های اطراف و سایر کاسبان تحقیق کنید تا اطمینان پیدا کنید که این مشاور املاک در حیطه کاری خود تجربه دارد یا خیر؟ تا جایی که می‌توانید معامله‌های بزرگ را در مشاور املاک‌های تازه‌کار انجام ندهید زیرا این افراد هر چقدر هم که درست‌کار و مورد اعتماد باشند، اما ممکن است تجربه مناسب و کافی را نداشته باشند و کلاه‌برداران سوءاستفاده کنند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب سابقه کاری کافی است.

نحوه بیان
نحوه‌ سخن گفتن مشاور املاک بسیار مهم است، اگر این فرد بدون هیچ تردیدی به مشتریان  قول داد و در ارتباط با همه ‌چیز با اطمینان سخن گفت، فرد قابل‌اطمینانی نیست؛ زیرا هیچ‌کس به‌طور صد در صد نمی‌تواند هیچ‌چیزی را پیش‌بینی کند.

مشاور املاک خوب شخصی است که هیچ­گاه قول صد در صد در امری را به مشتری خود اعلام نمی­کند و درصدی را برای خطا و اشتباه قائل می­شود.

مشاور املاک خوب

دست‌پر بودن
یک مشاور املاک خوب سعی می‌کند همواره حداقل برای مراجعه‌کننده‌های خود یک راه پیشنهادی داشته باشد و دست‌پر باشد.

دلسوز بودن
بهتر است چاپلوس نباشد و امین و دلسوز در مقابل مشتری باشد زیرا مشتری به او اعتماد می‌کند و در این صورت راه انجام معامله هموار خواهد شد.

عدم پرچانگی
صحبت‌های زیاد و اضافه و همچنین پرچانگی کردن سبب سردرگمی مشتری می‌شود و ممکن است که اثرات مخربی روی معامله داشته باشد. باید به مشتری اجازه داد که بعد از دیده‌ها و شنیده‌های خود مقداری فکر کند و به یک تصمیم و نتیجه قاطع به منظور شروع فرآیند معامله برسد.

پاسخ و پیگیری‌های تلفنی دارد
با مشتریان خود در ارتباط است و با جواب دادن به تلفن‌ها و در اختیار دادن اطلاعات و پیگیری‌ها، مشتریان احتمالی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مشاور املاک یکی از حرفه‌های خدماتی است که به تبحر خاصی نیاز دارد. امروزه اعتماد کردن و تشخیص مشاور املاک‌های موفق و خوب برای برخی از افراد دشوار است. در این مقاله به بررسی ویژگی‌هایی که یک مشاور املاک خوب باید داشته باشد پرداختیم تا هم مشاورین املاک از این نکته‌ها برای پیشرفت کار خود استفاده کنند و هم مشتریان شناخت و آگاهی‌شان نسبت به مشاور املاک خوب افزایش پیدا کند. امیدواریم پس از مطالعه این مقاله بتوانید معامله‌های رضایت بخشی را انجام دهید.
 

منبع : homing.ir
4.5 امتیاز از 23 رأی
جدیدترین مقالات
جالب آن است که بدانیم برخلاف تصور عامه مردم، سیگار با داشتن ماده شیمیایی به نام نیکوتین یکی از اعتیادآورترین ماده های کشیدنی در سراسر دنیاست که سالانه سبب بسیاری از بیماری های جدی و خطرناک می گردد. با این حال ترک اعتیاد از این ماده با اراده خود فرد و یا مرکز ترک اعتیاد امکان پذیر است.
همه ما با مراحل دوخت یک لباس آشنا هستیم. اگر حتی هیچگونه آشنایی با حرفه خیاطی نداشته باشیم، دیده ایم که پس از اندازه گیری، الگوی لباس را طبق متدهای مختلف خیاطی روی کاغذ الگو پیاده می کنند و پس از آن الگو را روی پارچه پهن کرده و طبق آن عملیات برش و دوخت را انجام می دهند. اما در یادگیری اصول خیاطی بدون الگو، این مراحل کمی متفاوت است. در واقع تعریف خیاطی بدون الگو در یک جمله، خلاص شدن از رسم الگوهای کاغذی است. در این روش شما دیگر ترسیم هایی با اعداد و ارقام پیچیده روی کاغذ الگو ندارید و الگو را مستقیما روی پارچه پیاده می کنید.
پرده‌ زبرا بهترین انتخاب برای دکوراسیون‌های ساده اما در عین حال مدرن است. افرادی که مایل به حفظ توازن میان دکوراسیون مدرن و سنتی هستند، پرده‌ زبرا را برای دکوراسیون خود بر می گزینند.
منظور از جرم گیری دندان، پاکسازی دندان توسط دندانپزشک به کمک ابزار های دندانپزشکی و یا دستگاه اولتراسونیک می باشد. جرم گیری باعث تمیز شدن دندان ها و بر طرف شدن حالت زبری دندان ها می شود.