ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خرید مبل کلاسیک در محدوده محله اتوبان آزادگان در شهر تهران

نام مرکز : دکوراسیون هور
نمایش تلفن و آدرس
با بیش از 25 سال تجربه در زمینه طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی مسکونی ، تجاری، اداری شامل انواع کفپوش ، پرده ، نقاشی ساختمان ، کابینت ، کاغذ دیواری ، سقف کاذب ، موکت و ...
0 %

نام مرکز : مهدیه
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - مبل سلطنتی - خرید مبل ارزان قیمت - صنایع چوبی - مبل ارزان قیمت - سرویس خواب - فروش مبل - فروش مبلمان - مبل و میز - مبل راحتی - خرید مبلمان - مبلمان استیل - مبلمان مدرن - فروش مبل ارزان - مبلمان چستر - مبلمان منزل - مبل تختخواب شو - مبلمان کلاسیک - پخش مبلمان - تولید مبلمان - خرید مبل ال - مبلمان سلطنتی - میز نهار خوری - مبلمان اداری - فروش مبل راحتی - مبل چست - مبل استیل -
0 %
نام مرکز : فرهنگ
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - صنایع چوبی - مبل سلطنتی - مبل تختخواب شو - مبلمان سلطنتی - خرید مبل ال - مبلمان استیل - خرید مبلمان - مبلمان کلاسیک - میز نهار خوری - خرید مبل ارزان قیمت - مبل ارزان قیمت - مبل و میز - تولید مبلمان - مبلمان مدرن - فروش مبل ارزان - سرویس خواب - مبلمان اداری - مبلمان منزل - فروش مبلمان - پخش مبلمان - مبلمان چستر - مبل راحتی - مبل چست - فروش مبل راحتی - فروش مبل - مبل استیل -
0 %
نام مرکز : شهر مبل
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - مبلمان اداری - مبلمان منزل - فروش مبل - مبل سلطنتی - مبل و میز - مبلمان مدرن - فروش مبلمان - مبلمان چستر - مبلمان کلاسیک - فروش مبل راحتی - صنایع چوبی - مبل راحتی - فروش مبل ارزان - مبل استیل - مبلمان سلطنتی - مبل تختخواب شو - خرید مبل ارزان قیمت - خرید مبل ال - مبلمان استیل - تولید مبلمان - مبل ارزان قیمت - پخش مبلمان - خرید مبلمان - میز نهار خوری - سرویس خواب - مبل چست -
0 %
نام مرکز : نگین
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - پخش مبلمان - فروش مبل - خرید مبل ارزان قیمت - فروش مبلمان و دکوراسیون - مبل ارزان قیمت - مبل تختخواب شو - مبلمان اداری - مبل و میز - تولید مبلمان - مبلمان مدرن - مبلمان کلاسیک - مبلمان استیل - مبلمان منزل - مبلمان سلطنتی - صنایع چوبی - فروش مبلمان - خرید مبلمان - فروش مبل راحتی - سرویس خواب - مبلمان چستر - میز نهار خوری - خرید مبل ال - فروش مبل ارزان -
0 %
نام مرکز : آنا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - مبل چست - مبل راحتی - میز نهار خوری - خرید مبل ال - مبلمان سلطنتی - فروش مبل ارزان - فروش مبل راحتی - مبلمان منزل - مبلمان مدرن - مبل استیل - مبل تختخواب شو - مبلمان چستر - فروش مبل - صنایع چوبی - خرید مبلمان - مبلمان کلاسیک - فروش مبلمان - مبل و میز - پخش مبلمان - تولید مبلمان - مبل سلطنتی - خرید مبل ارزان قیمت - مبل ارزان قیمت - سرویس خواب - مبلمان اداری - مبلمان استیل -
0 %
نام مرکز : علی هاشمی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - فروش مبل راحتی - مبل و میز - سرویس خواب - میز نهار خوری - فروش مبلمان و دکوراسیون - پخش مبلمان - خرید مبل ارزان قیمت - تولید مبلمان - مبلمان چستر - فروش مبل - صنایع چوبی - مبلمان منزل - مبلمان کلاسیک - مبل ارزان قیمت - مبلمان اداری - مبل تختخواب شو - فروش مبلمان - فروش مبل ارزان - خرید مبلمان - مبلمان استیل - مبلمان سلطنتی - مبلمان مدرن - خرید مبل ال -
0 %
نام مرکز : حمید دمیرچی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - مبلمان منزل - فروش مبل ارزان - مبل ارزان قیمت - مبل و میز - مبلمان سلطنتی - خرید مبل ال - فروش مبل - مبلمان اداری - خرید مبلمان - فروش مبلمان و دکوراسیون - فروش مبل راحتی - صنایع چوبی - فروش مبلمان - پخش مبلمان - سرویس خواب - مبلمان کلاسیک - مبلمان مدرن - تولید مبلمان - میز نهار خوری - خرید مبل ارزان قیمت - مبل تختخواب شو - مبلمان استیل - مبلمان چستر -
0 %
نام مرکز : احسان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - مبل استیل - مبلمان چستر - فروش مبل راحتی - خرید مبل ارزان قیمت - خرید مبلمان - میز نهار خوری - مبل ارزان قیمت - مبل تختخواب شو - مبلمان سلطنتی - مبلمان منزل - مبلمان استیل - مبلمان اداری - فروش مبلمان - سرویس خواب - مبل سلطنتی - فروش مبل - صنایع چوبی - مبل و میز - تولید مبلمان - فروش مبل ارزان - مبلمان مدرن - مبل راحتی - مبل چست - خرید مبل ال - پخش مبلمان - مبلمان کلاسیک -
0 %
نام مرکز : ایران مبل
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - تولید مبلمان - مبلمان مدرن - مبل چست - مبل تختخواب شو - میز نهار خوری - مبل و میز - مبل استیل - خرید مبل ارزان قیمت - مبلمان استیل - خرید مبلمان - سرویس خواب - فروش مبل - پخش مبلمان - صنایع چوبی - مبلمان چستر - مبل سلطنتی - مبلمان منزل - مبل ارزان قیمت - مبلمان کلاسیک - مبلمان سلطنتی - فروش مبل ارزان - مبلمان اداری - فروش مبلمان - فروش مبل راحتی - خرید مبل ال - مبل راحتی -
0 %
نام مرکز : آکو
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - مبلمان منزل - خرید مبل ال - مبلمان سلطنتی - میز نهار خوری - مبلمان کلاسیک - سرویس خواب - مبلمان استیل - مبل ارزان قیمت - خرید مبل ارزان قیمت - مبلمان چستر - فروش مبل ارزان - پخش مبلمان - فروش مبلمان - فروش مبل راحتی - خرید مبلمان - فروش مبل - صنایع چوبی - مبلمان مدرن - مبل تختخواب شو - مبلمان اداری - فروش مبلمان و دکوراسیون - مبل و میز - تولید مبلمان -
0 %
نام مرکز : رضا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - فروش مبل - مبلمان منزل - صنایع چوبی - مبل ارزان قیمت - سرویس خواب - مبلمان چستر - مبلمان کلاسیک - مبل سلطنتی - فروش مبل ارزان - مبل استیل - مبلمان سلطنتی - پخش مبلمان - خرید مبلمان - فروش مبلمان - خرید مبل ارزان قیمت - مبلمان مدرن - مبل تختخواب شو - مبلمان اداری - میز نهار خوری - مبلمان استیل - فروش مبل راحتی - تولید مبلمان - مبل راحتی - خرید مبل ال - مبل و میز - مبل چست -
0 %
نام مرکز : فاطیما
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - مبلمان مدرن - تولید مبلمان - مبلمان اداری - سرویس خواب - خرید مبل ارزان قیمت - مبل سلطنتی - مبلمان کلاسیک - فروش مبلمان - خرید مبل ال - خرید مبلمان - مبلمان استیل - فروش مبل راحتی - مبل ارزان قیمت - فروش مبل - مبلمان سلطنتی - مبل استیل - مبل و میز - مبلمان چستر - میز نهار خوری - مبل تختخواب شو - مبل چست - پخش مبلمان - مبلمان منزل - مبل راحتی - فروش مبل ارزان - صنایع چوبی -
0 %
نام مرکز : محمد
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - صنایع چوبی - مبلمان کلاسیک - پخش مبلمان - مبل تختخواب شو - فروش مبلمان و دکوراسیون - فروش مبل - خرید مبلمان - خرید مبل ال - مبلمان اداری - مبل و میز - تولید مبلمان - فروش مبلمان - مبلمان منزل - مبلمان سلطنتی - مبلمان مدرن - سرویس خواب - مبلمان چستر - فروش مبل ارزان - میز نهار خوری - مبل ارزان قیمت - خرید مبل ارزان قیمت - مبلمان استیل - فروش مبل راحتی -
0 %
نام مرکز : دنیز
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - فروش مبل ارزان - پخش مبلمان - مبلمان کلاسیک - مبل چست - مبل سلطنتی - میز نهار خوری - خرید مبل ارزان قیمت - مبلمان سلطنتی - سرویس خواب - فروش مبل - مبل و میز - مبلمان چستر - مبلمان منزل - مبلمان استیل - فروش مبل راحتی - خرید مبل ال - مبل استیل - خرید مبلمان - فروش مبلمان - صنایع چوبی - مبل راحتی - مبلمان اداری - تولید مبلمان - مبل تختخواب شو - مبلمان مدرن - مبل ارزان قیمت -
0 %
نام مرکز : استیل اورجینال
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - مبلمان مدرن - سرویس خواب - مبل راحتی - صنایع چوبی - مبلمان استیل - فروش مبل راحتی - مبل تختخواب شو - مبلمان کلاسیک - خرید مبل ال - خرید مبلمان - خرید مبل ارزان قیمت - فروش مبلمان - مبلمان اداری - مبلمان سلطنتی - مبل و میز - تولید مبلمان - مبل چست - میز نهار خوری - مبلمان چستر - پخش مبلمان - فروش مبل ارزان - مبل ارزان قیمت - فروش مبل - مبل سلطنتی - مبل استیل - مبلمان منزل -
0 %
نام مرکز : آریو
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - مبلمان منزل - مبلمان کلاسیک - تولید مبلمان - سرویس خواب - فروش مبل - مبل چست - مبل راحتی - فروش مبل ارزان - صنایع چوبی - مبل ارزان قیمت - فروش مبل راحتی - مبلمان اداری - میز نهار خوری - مبل تختخواب شو - خرید مبل ال - خرید مبلمان - مبل سلطنتی - خرید مبل ارزان قیمت - مبل استیل - مبلمان سلطنتی - مبلمان چستر - فروش مبلمان - مبلمان مدرن - مبلمان استیل - مبل و میز - پخش مبلمان -
0 %
نام مرکز : راش کاران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - میز نهار خوری - فروش مبل ارزان - مبلمان منزل - خرید مبل ال - مبل سلطنتی - مبلمان مدرن - خرید مبلمان - فروش مبل راحتی - مبل استیل - فروش مبل - فروش مبلمان - مبلمان کلاسیک - مبل راحتی - مبل و میز - مبلمان استیل - مبل چست - پخش مبلمان - صنایع چوبی - مبلمان سلطنتی - مبلمان چستر - خرید مبل ارزان قیمت - تولید مبلمان - مبل تختخواب شو - سرویس خواب - مبل ارزان قیمت - مبلمان اداری -
0 %
نام مرکز : وزیری
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - مبل راحتی - فروش مبل ارزان - خرید مبل ارزان قیمت - پخش مبلمان - فروش مبلمان - مبل و میز - مبلمان اداری - مبلمان کلاسیک - صنایع چوبی - میز نهار خوری - فروش مبل - مبل سلطنتی - فروش مبل راحتی - تولید مبلمان - خرید مبلمان - مبلمان مدرن - مبلمان چستر - مبل چست - مبلمان استیل - خرید مبل ال - مبل ارزان قیمت - مبل تختخواب شو - مبلمان منزل - مبل استیل - مبلمان سلطنتی - سرویس خواب -
0 %
نام مرکز : ایده آل
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - مبل تختخواب شو - تولید مبلمان - مبل چست - مبلمان مدرن - خرید مبلمان - مبلمان اداری - مبلمان سلطنتی - مبل استیل - خرید مبل ال - فروش مبلمان - صنایع چوبی - مبل راحتی - خرید مبل ارزان قیمت - مبل ارزان قیمت - مبلمان منزل - فروش مبل - مبلمان استیل - میز نهار خوری - سرویس خواب - فروش مبل راحتی - مبل سلطنتی - فروش مبل ارزان - پخش مبلمان - مبلمان چستر - مبلمان کلاسیک - مبل و میز -
0 %
نام مرکز : خلیلی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - خرید مبلمان - مبلمان استیل - مبل ارزان قیمت - خرید مبل ارزان قیمت - مبلمان مدرن - مبل چست - فروش مبلمان - مبلمان کلاسیک - فروش مبل راحتی - مبل راحتی - صنایع چوبی - مبل استیل - مبل سلطنتی - فروش مبل - مبلمان چستر - تولید مبلمان - مبل تختخواب شو - میز نهار خوری - مبلمان سلطنتی - مبلمان منزل - خرید مبل ال - سرویس خواب - فروش مبل ارزان - پخش مبلمان - مبل و میز - مبلمان اداری -
0 %
نام مرکز : آناهیتا 2 (واردات)
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - سرویس خواب - پخش مبلمان - مبل ارزان قیمت - فروش مبلمان و دکوراسیون - فروش مبل راحتی - خرید مبلمان - مبلمان کلاسیک - مبل تختخواب شو - میز نهار خوری - مبل و میز - مبلمان چستر - فروش مبل - مبلمان منزل - مبلمان استیل - مبلمان سلطنتی - خرید مبل ال - خرید مبل ارزان قیمت - تولید مبلمان - مبلمان مدرن - مبلمان اداری - فروش مبلمان - صنایع چوبی - فروش مبل ارزان -
0 %
نام مرکز : ال ایران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - مبل ارزان قیمت - مبلمان اداری - مبلمان سلطنتی - مبلمان مدرن - مبلمان استیل - مبلمان منزل - مبل راحتی - مبلمان چستر - فروش مبل ارزان - فروش مبلمان - مبلمان کلاسیک - پخش مبلمان - صنایع چوبی - خرید مبلمان - مبل چست - میز نهار خوری - فروش مبل - خرید مبل ال - مبل تختخواب شو - خرید مبل ارزان قیمت - تولید مبلمان - فروش مبل راحتی - سرویس خواب - مبل سلطنتی - مبل و میز - مبل استیل -
0 %
نام مرکز : سیما مبل
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - مبل چست - مبل راحتی - مبل سلطنتی - مبلمان اداری - میز نهار خوری - خرید مبل ال - فروش مبل راحتی - مبلمان منزل - مبلمان سلطنتی - پخش مبلمان - تولید مبلمان - فروش مبل ارزان - مبلمان کلاسیک - خرید مبلمان - مبل تختخواب شو - مبل و میز - مبلمان استیل - صنایع چوبی - مبل استیل - فروش مبل - سرویس خواب - فروش مبلمان - مبلمان مدرن - خرید مبل ارزان قیمت - مبلمان چستر - مبل ارزان قیمت -
0 %
نام مرکز : مجلل آزاد
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - مبلمان استیل - مبلمان سلطنتی - مبلمان مدرن - مبلمان منزل - سرویس خواب - میز نهار خوری - مبلمان چستر - فروش مبل راحتی - مبلمان اداری - پخش مبلمان - خرید مبل ارزان قیمت - مبل راحتی - مبل سلطنتی - خرید مبل ال - فروش مبل ارزان - فروش مبل - فروش مبلمان - مبل ارزان قیمت - تولید مبلمان - مبل چست - خرید مبلمان - مبل تختخواب شو - مبل استیل - مبل و میز - مبلمان کلاسیک - صنایع چوبی -
0 %
نام مرکز : یاسین
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - مبلمان استیل - مبل ارزان قیمت - میز نهار خوری - سرویس خواب - مبلمان سلطنتی - فروش مبل - خرید مبلمان - فروش مبل ارزان - فروش مبلمان - مبلمان کلاسیک - مبل سلطنتی - مبلمان چستر - مبل تختخواب شو - خرید مبل ال - فروش مبل راحتی - مبلمان مدرن - مبلمان منزل - تولید مبلمان - صنایع چوبی - مبل و میز - خرید مبل ارزان قیمت - مبل راحتی - پخش مبلمان - مبل استیل - مبل چست - مبلمان اداری -
0 %
نام مرکز : نقش آرا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - مبلمان استیل - خرید مبل ارزان قیمت - تولید مبلمان - فروش مبل ارزان - خرید مبل ال - مبلمان سلطنتی - مبل چست - سرویس خواب - مبل ارزان قیمت - خرید مبلمان - مبل و میز - مبلمان کلاسیک - میز نهار خوری - مبلمان اداری - مبل استیل - مبل راحتی - صنایع چوبی - فروش مبلمان - مبلمان چستر - مبلمان منزل - مبل تختخواب شو - مبل سلطنتی - مبلمان مدرن - فروش مبل راحتی - پخش مبلمان - فروش مبل -
0 %
نام مرکز : هومن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - مبلمان چستر - مبل سلطنتی - پخش مبلمان - مبلمان منزل - خرید مبل ال - فروش مبل ارزان - تولید مبلمان - فروش مبل راحتی - مبل ارزان قیمت - مبلمان کلاسیک - مبل تختخواب شو - مبل و میز - فروش مبل - فروش مبلمان - خرید مبلمان - مبل چست - مبلمان سلطنتی - صنایع چوبی - مبلمان اداری - خرید مبل ارزان قیمت - مبل راحتی - میز نهار خوری - سرویس خواب - مبلمان مدرن - مبل استیل - مبلمان استیل -
0 %
نام مرکز : نادری
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - مبلمان چستر - مبل تختخواب شو - خرید مبلمان - میز نهار خوری - فروش مبل ارزان - فروش مبلمان - صنایع چوبی - مبلمان استیل - مبلمان اداری - فروش مبل - مبلمان مدرن - مبلمان سلطنتی - مبل و میز - خرید مبل ال - مبلمان منزل - مبلمان کلاسیک - فروش مبلمان و دکوراسیون - مبل ارزان قیمت - خرید مبل ارزان قیمت - تولید مبلمان - سرویس خواب - پخش مبلمان - فروش مبل راحتی -
0 %
نام مرکز : قصر مبل
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - میز نهار خوری - مبلمان کلاسیک - مبل تختخواب شو - خرید مبل ارزان قیمت - مبل راحتی - خرید مبل ال - مبلمان مدرن - مبل و میز - سرویس خواب - مبل چست - فروش مبل راحتی - مبلمان چستر - پخش مبلمان - فروش مبل - صنایع چوبی - مبلمان استیل - فروش مبلمان - مبل سلطنتی - مبل استیل - مبل ارزان قیمت - مبلمان سلطنتی - مبلمان اداری - خرید مبلمان - فروش مبل ارزان - مبلمان منزل - تولید مبلمان -
0 %
نام مرکز : صبوری
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - فروش مبل ارزان - مبلمان سلطنتی - سرویس خواب - مبلمان اداری - مبلمان استیل - مبل چست - مبلمان منزل - مبلمان مدرن - فروش مبل - تولید مبلمان - مبل ارزان قیمت - مبل و میز - مبلمان چستر - مبل راحتی - فروش مبلمان - خرید مبلمان - خرید مبل ارزان قیمت - مبل تختخواب شو - فروش مبل راحتی - مبلمان کلاسیک - خرید مبل ال - صنایع چوبی - مبل استیل - پخش مبلمان - مبل سلطنتی - میز نهار خوری -
0 %
نام مرکز : البرز - شعبه 2
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - میز نهار خوری - سرویس خواب - مبل سلطنتی - مبلمان منزل - مبلمان اداری - خرید مبلمان - مبل چست - صنایع چوبی - مبلمان استیل - پخش مبلمان - فروش مبلمان - فروش مبل ارزان - خرید مبل ارزان قیمت - مبل و میز - خرید مبل ال - مبلمان مدرن - تولید مبلمان - مبل استیل - مبلمان چستر - مبل تختخواب شو - مبلمان سلطنتی - مبل راحتی - مبلمان کلاسیک - مبل ارزان قیمت - فروش مبل - فروش مبل راحتی -
0 %
نام مرکز : به آسا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مبل کلاسیک - مبلمان مدرن - مبلمان چستر - فروش مبل راحتی - مبل سلطنتی - مبل استیل - مبلمان استیل - خرید مبل ال - خرید مبلمان - مبلمان اداری - پخش مبلمان - مبلمان کلاسیک - فروش مبل ارزان - سرویس خواب - مبل راحتی - خرید مبل ارزان قیمت - مبل ارزان قیمت - میز نهار خوری - صنایع چوبی - فروش مبل - فروش مبلمان - مبلمان منزل - مبلمان سلطنتی - مبل تختخواب شو - مبل و میز - مبل چست - تولید مبلمان -
0 %
تعداد مراکز :117
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
چگونه مبلمان مناسب انتخاب کنیم؟ 
 
نکات مهم در خرید مبل: تناسب
ابعاد و اندازه یکی از نکات مهم در خرید مبل محسوب می شود. مبل جدید شما باید متناسب با اندازه و شکل فضای نشیمن تان انتخاب شود. پیش از خرید مبلتان فضای رفت و آمد در اتاقتان را در نظر بگیرید حتی می توانید روی زمین علامت گذاری کنید تا مطمئن شوید فضای اشغال شده فعالیت های شما را مختل نخواهد کرد.

نکته: به همان اندازه تناسب یک مبل در فضای داخلی مهم است، تناسب آن برای رسیدن به فضای داخلی خانه تان نیز اهمیت دارد. در انتخاب مبل خود به ابعاد درگاه، ورودی و یا راه پله خود دقت کنید که آیا به راحتی از آن عبور می کند یا نه .


نکات مهم در خرید مبل: راحتی
راحتی یکی دیگر از نکات مهم در خرید مبل است. توجه داشته باشید که علاوه بر زیبایی یک مبل ایده آل باید حتما راحت و با کیفیت باشد چرا که دست کم پنج سال دیگر می خواهید از آن استفاده کنید، پس راحتی و کیفیت ساخت باید شاخص مهمی برای خرید مبل شما باشد.نکات مهم در خرید مبل: شکل و اندازه

اگر اتاق نشیمن شما باریک و کوچک است و با قرار دادن یک مبل در این فضا سایر عملکردهای شما مختل می شود، پس به دنبال خرید یک مبل هماهنگ با شکل و اندازه ی فضای نشیمن خود بروید و از داشتنش لذت ببرید.


نکات مهم در خرید مبل: کاربرد
یکی از نکات مهم در خرید مبل در نظر گرفتن کاربرد آن است به طور مثال اگر مبل انتخابی شما برای تماشای تلوزیون است پس انتخاب مبل L شکل و یا U شکل نسبت به مبلمان استیل گزینه ی ایده آل و صحیح تری برای شما می باشد چرا که همه ی اعضای خانواده را می تواند دور هم جمع کند و با استفاده از آن ها راحتی مناسبی در این فضا خواهید داشت.

نکات مهم در خرید مبل: انتخاب بدنه مقاوم

انتخاب یک مبل با بدنه ی محکم و مقاوم از نکات مهم در خرید مبل به شمار می رود که باید به آن توجه بیشتری داشت. قاب های چوبی بهترین انتخاب برای بدنه مبلمان محسوب می شود، فریم و قاب فلزی نیز برای این منظور مناسب است اما جا به جایی مبلمان را با چالش مواجه خواهد کرد.


نکات مهم در خرید مبل: شکل دسته
شاید شکل دسته مبل از نکات مهم در خرید مبل محسوب نشود، اما باید بگوییم که راحتی دسته مبل نیز به اندازه نشیمنش دارای اهمیت است، یک دسته باریک و سفت مانع از آرامش شما در زمان استراحت، فیلم دیدن و یا گپ و گفتگو می شود پس در انتخاب مبلمتان حتما به راحتی دسته ها نیز توجه کنید.


نکات مهم در خرید مبل: کوسن
 به طور معمول سه کوسن برای پشتی مبل ها در نظر می گیرند، اما می توانید خودتان کوسن های اضافی و تزئینی به مبلمانتان اضافه کنید حتما توجه داشته باشید که نهایتا دو کسن روی مبلمان خود قرار دهید، مبل برای نشستن است نه ویترین نمایش کوسن های شما!

نکات مهم در خرید مبل: پارچه

انتخاب پارچه یکی از نکات مهم در خرید مبل به شمار می آید نکته ای که تاثیر بسیار زیادی در زیبایی و جلوه فضای داخلی شما خواهد داشت. در انتخاب طرح و رنگ پارچه تان باید به هماهنگی آن با فضای نشیمن تان بپردازید. برای داشتن یک انتخاب مناسب بهتر است پیش از خرید به مطلب انواع پارچه رومبلی را قبل از خرید بشناسید! از چیدانه سری بزنید.


نکات مهم در خرید مبل: جنس
جنس پارچه رو مبلی در واقع تاثیر زیادی در زیبایی و ظاهر سبک دکوراسیون شما دارد. باید توجه داشته باشید که حتما نوع بادوام آن ها را انتخاب کنید و سال ها در دکوراسیون خود داشته باشید و مثل روز اول در فضای داخلی تان بدرخشد، پس بهتر است در هنگام خرید از فروشگاه های معتبر خرید کنید و از آن ها نحوه ی نگهداری و مراقبت آن ها را بپرسید تا بتوانید همیشه مبلمانی منحصر به فرد داشته باشید.


نکات مهم در خرید مبل: رنگ
برای انتخاب رنگ مبل مورد علاقه تان حتما به سبک، ابعاد و سایر جزییات دکوراسیون خود باید توجه داشته باشید. در این انتخاب خود ست کردن پرده، مبلمان و فرش در دکوراسیون منزل را فراموش نکنید! و توجه داشته باشید که اگر فرزند کوچکی دارید و رفت و آمد در فضای نشمن شما زیاد است و یا زمان نظافت را ندارید پس رنگ های چرک تاب بهترین انتخاب برای شما محسوب می شود.
 

منبع: www.chidaneh.com
4.1 امتیاز از 11 رأی
جدیدترین مقالات
در ابتدا لازم است توضیحاتی در زمینه کامپوزیت ونیر و لمینت دندان بیان کنیم.یک لایه از مواد همرنگ دندان و یا روشن تر بنام کامپوزیت توسط دندانپزشک زیبایی بر روی دندان جهت اصلاح لبخند و یا رنگ و شکل دندان ها قرار داده می شود که به آن کامپوزیت ونیر گفته می شود.لمینت دندان عبارت است از یک لایه بسیار نازک از مواد همرنگ دندان از جنس سرامیک که برای اصلاح فرم ،رنگ و بهبود وضعیت قرارگیری دندانها و... در لابراتوار به دستور دندانپزشک زیبایی ساخته می شوند و پس از ارسال به مطب توسط دندانپزشک روی سطح بیرونی دندانها قرار می گیرند.
دندانپزشکی زیبایی در واقع خدماتی هستند که در جهت زیباسازی دندان ها و ایجاد لبخندی زیبا انجام می شود که تاکید بر هنر دندانپزشکی بیشتر از علم دندانپزشکی دیده می شود. شما می توانید با مراجعه به یک دندانپزشکی زیبایی علاوه از زیبایی دندان ها خط لبخند زیبایی نیز داشته باشید و زیبایی را به صورت خود هدیه دهید.
درب و پنجره UPVC از پروفیل هایی از جنس UPVC ساخته می شوند. این نوع از درب و پنجره ها با مواد وینیلی بسیار سخت عرضه می گردند و ویژگی های مفیدی دارند. از جمله آنکه عایق سر و صدا، و سرما و گرما می باشند و در برابر رطوبت و آب باران مقاوم بوده، وغیرقابل نفوذ در برابر آلودگی هستند، به علاوه صرفه جویی در انرژی داشته و ایمن می باشند.
فرش ها جز وسائل آسیب پذیر منزل هستند و نیازبه مراقبت دارند. مراقب نکردن از آن ها یا استفاده نادرست باعث آسیب دیدگی، پوسیدگی و غیره می شود. بعضی از افراد فکر می کنند، همینکه فرش دچار چنین آسیب هایی شد باید آن را عوض کرد، ولی امروزه با دانش رفوگری فرش می توان، این خرابی های فرش را ترمیم کرد. کلمه ای که مطمئنا بارها به گوشتان خورده است ولی شاید تا الان در مورد آن اطلاعاتی نداشتید یا جدی نمی گرفتید. در این بخش قصد داریم تا در خصوص رفوگری فرش و چگونگی انجام آن صحبت کنیم.