ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در شهر تهران

نام مرکز : شهر نور
تابلو کامپیوتری تبلیغاتی
نمایش تلفن و آدرس
تابلو و تیزر تبلیغاتی - تابلو و تیزر تبلیغاتی لیست بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی
تهران - محدوده محله شهرک مسعودیه جنوب تهران منطقه 15
0 %
نام مرکز : آینه هنر و تصویر
تبلیغات: تولید فیلم و تیزر
نمایش تلفن و آدرس
تابلو و تیزر تبلیغاتی - تابلو و تیزر تبلیغاتی لیست بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی
تهران - محدوده محله جردن شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : اندیشه تبلیغ
تبلیغات: تابلو تبلیغاتی (بیلبورد)/ تبلیغات: نمایشگاه - طراحی, تولید و اجرای غرفه
نمایش تلفن و آدرس
تابلو و تیزر تبلیغاتی - تابلو و تیزر تبلیغاتی لیست بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی
تهران - محدوده محله جمهوری مرکز تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : تکاور
تبلیغات: تابلو تبلیغاتی (بیلبورد)/ تبلیغات: تابلوسازی - فلکسی گلاس و/یا بنر تبلیغاتی
نمایش تلفن و آدرس
تابلو و تیزر تبلیغاتی - تابلو و تیزر تبلیغاتی لیست بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی
تهران - محدوده محله شهر ری جنوب تهران منطقه 20
0 %
نام مرکز : فریم آخر
تبلیغات: تولید فیلم و تیزر
نمایش تلفن و آدرس
تابلو و تیزر تبلیغاتی - تابلو و تیزر تبلیغاتی لیست بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی
تهران - محدوده محله نبرد شرق تهران منطقه 14
0 %
نام مرکز : موسسه فرهنگی هنری آفتاب
تبلیغات: تولید فیلم و تیزر / سمینار: خدمات برگزاری/ تبلیغات: نمایشگاه - طراحی, تولید و اجرای غرفه
نمایش تلفن و آدرس
تابلو و تیزر تبلیغاتی - تابلو و تیزر تبلیغاتی لیست بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی
تهران - محدوده محله عباس آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : قدس
تبلیغات: تابلوسازی - طلق (پلکسی گلاس)
نمایش تلفن و آدرس
تابلو و تیزر تبلیغاتی - تابلو و تیزر تبلیغاتی لیست بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی
تهران - محدوده محله افسریه شرق تهران منطقه 15
0 %
نام مرکز : چاپ و تبلیغات نارنجی
چاپ و تبلیغات
نمایش تلفن و آدرس
تابلو و تیزر تبلیغاتی - تابلو سازی - چاپ و تبلیغات - فلکسی چلنیوم - چاپ تراکت - ساخت انواع تابلو - لیست بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی
تهران - محدوده محله صادقیه غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : شرکت تیراژ فیلم
تبلیغات: تولید فیلم و تیزر
نمایش تلفن و آدرس
تابلو و تیزر تبلیغاتی - تابلو و تیزر تبلیغاتی لیست بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی
تهران - محدوده محله گاندی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : گروه ارتباطات نوآور فجر
تبلیغات: تولید فیلم و تیزر/ سمینار: خدمات برگزاری
نمایش تلفن و آدرس
تابلو و تیزر تبلیغاتی - تابلو و تیزر تبلیغاتی لیست بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی
تهران - محدوده محله کشاورز مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : موشن گرافیک
تبلیغات: تولید فیلم و تیزر
نمایش تلفن و آدرس
تابلو و تیزر تبلیغاتی - تابلو و تیزر تبلیغاتی لیست بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی
تهران - محدوده محله شهران غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : چاپ نقش شایان
تبلیغات: تابلوسازی - فلکسی گلاس و/یا بنر تبلیغاتی/ تبلیغات - طراحی و چاپ/ چاپ و نشر- چاپ دیجیتال
نمایش تلفن و آدرس
تابلو و تیزر تبلیغاتی - تابلو و تیزر تبلیغاتی لیست بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی
تهران - محدوده محله فاطمی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : پردازشگران الکترونیک
تبلیغات: تابلو کامپیوتری تبلیغاتی/ الکترونیک: طراحی, تولید, نصب و/یا تعمیر سیستم
نمایش تلفن و آدرس
تابلو و تیزر تبلیغاتی - تابلو و تیزر تبلیغاتی لیست بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی
تهران - محدوده محله میرداماد شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : نئون پلاستیک دنا
تبلیغات: تابلوسازی - طلق (پلکسی گلاس)
نمایش تلفن و آدرس
تابلو و تیزر تبلیغاتی - تابلو و تیزر تبلیغاتی لیست بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی
تهران - محدوده محله افسریه شرق تهران منطقه 15
0 %
نام مرکز : ماهان
تبلیغات: تابلوسازی - طلق (پلکسی گلاس)
نمایش تلفن و آدرس
تابلو و تیزر تبلیغاتی - تابلو و تیزر تبلیغاتی لیست بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی
تهران - محدوده محله هروی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : تیزچنگ
تابلو تبلیغاتی (بیلبورد)
نمایش تلفن و آدرس
تابلو و تیزر تبلیغاتی - تابلو و تیزر تبلیغاتی لیست بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی
تهران - محدوده محله شهر ری جنوب تهران منطقه 20
0 %
نام مرکز : شرکت نوران الکترونیک
تابلو کامپیوتری تبلیغاتی
نمایش تلفن و آدرس
تابلو و تیزر تبلیغاتی - تابلو و تیزر تبلیغاتی لیست بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : کیارش
تبلیغات: تابلوسازی - طلق (پلکسی گلاس)
نمایش تلفن و آدرس
تابلو و تیزر تبلیغاتی - تابلو و تیزر تبلیغاتی لیست بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی
تهران - محدوده محله افسریه شرق تهران منطقه 15
0 %
نام مرکز : شرکت نگارستان ابر و باد
تبلیغات: تابلوسازی و/یا تابلونویسی - طراحی و/یا خطاطی
نمایش تلفن و آدرس
تابلو و تیزر تبلیغاتی - تابلو و تیزر تبلیغاتی لیست بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی
تهران - محدوده محله شهرک اکباتان غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : موسسه تبلیغاتی آبی و رابی
تبلیغات: تولید فیلم و تیزر/ تبلیغات: آژانس و شرکت تبلیغاتی/ عکاسی صنعتی
نمایش تلفن و آدرس
تابلو و تیزر تبلیغاتی - تابلو و تیزر تبلیغاتی لیست بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی
تهران - محدوده محله شهران غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : استودیو ویدیوشات
تبلیغات: تولید فیلم و تیزر
نمایش تلفن و آدرس
تابلو و تیزر تبلیغاتی - تابلو و تیزر تبلیغاتی لیست بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی
تهران - محدوده محله فاطمی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : یاس سپید فیلم (یاس فیلم)
تولید فیلم و تیزر - عکاسی و یا فیلم برداری - میکس و مونتاژ در موسسات سینمایی و فیلم سازی
نمایش تلفن و آدرس
تابلو و تیزر تبلیغاتی - تابلو و تیزر تبلیغاتی لیست بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی
تهران - محدوده محله طرشت غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : ثابت
تابلو تبلیغاتی (بیلبورد)
نمایش تلفن و آدرس
تابلو و تیزر تبلیغاتی - تابلو و تیزر تبلیغاتی لیست بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی
تهران - محدوده محله زرتشت مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : مهران
تبلیغات: تابلوسازی - طلق (پلکسی گلاس)
نمایش تلفن و آدرس
تابلو و تیزر تبلیغاتی - تابلو و تیزر تبلیغاتی لیست بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی
تهران - محدوده محله تهرانسر غرب تهران منطقه 21
0 %
نام مرکز : خط هفتم
تبلیغات: آژانس و شرکت تبلیغاتی/ تبلیغات - طراحی و چاپ/ فیلم و تیزر /چاپ کاتالوگ و بروشور
نمایش تلفن و آدرس
تابلو و تیزر تبلیغاتی - آژانس و شرکت تبلیغاتی لیست بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی
تهران - محدوده محله گیشا غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : پردازش سیگنال الماس (تلویزیون شهری)
تبلیغات: تابلو کامپیوتری تبلیغاتی/ تاسیسات شهری
نمایش تلفن و آدرس
تابلو و تیزر تبلیغاتی - تابلو و تیزر تبلیغاتی لیست بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی
تهران - محدوده محله بلوار فردوس غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : اسدی
تبلیغات: تابلوسازی - طلق (پلکسی گلاس)
نمایش تلفن و آدرس
تابلو و تیزر تبلیغاتی - تابلو و تیزر تبلیغاتی لیست بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی
تهران - محدوده محله شهر ری جنوب تهران منطقه 20
0 %
نام مرکز : درویش
تبلیغات: تابلوسازی - طلق (پلکسی گلاس)
نمایش تلفن و آدرس
تابلو و تیزر تبلیغاتی - تابلو و تیزر تبلیغاتی لیست بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی
تهران - محدوده محله گرگان شرق تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : شرکت دید
تبلیغات: تولید فیلم و تیزر
نمایش تلفن و آدرس
تابلو و تیزر تبلیغاتی - تابلو و تیزر تبلیغاتی لیست بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی
تهران - محدوده محله زرتشت مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : حبیب
تبلیغات: تابلوسازی و/یا تابلونویسی - طراحی و/یا خطاطی
نمایش تلفن و آدرس
تابلو و تیزر تبلیغاتی - تابلو و تیزر تبلیغاتی لیست بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی
تهران - محدوده محله وحدت اسلامی (شاپور) جنوب تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : آوای مهرگان آسیا
اطلاع رسانی و سیستم اطلاعاتی/ فیلم و تیزر - نمایشگاه - طراحی, تولید و اجرای غرفه/ آژانس و شرکت تبلیغاتی
نمایش تلفن و آدرس
تابلو و تیزر تبلیغاتی - آژانس و شرکت تبلیغاتی لیست بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی
تهران - محدوده محله جردن شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : گروه تبلیغات و هنر فردوس
تابلو تبلیغاتی (بیلبورد)
نمایش تلفن و آدرس
تابلو و تیزر تبلیغاتی - تابلو و تیزر تبلیغاتی لیست بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی
تهران - محدوده محله بلوار فردوس غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : نوری گرافیک
تبلیغات: تابلو تبلیغاتی (بیلبورد)/ تبلیغات: تابلوسازی - فلکسی گلاس و/یا بنر تبلیغاتی/ تبلیغات - طراحی و چاپ
نمایش تلفن و آدرس
تابلو و تیزر تبلیغاتی - تابلو و تیزر تبلیغاتی لیست بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین تابلو و تیزر تبلیغاتی
تهران - محدوده محله نظام آباد شرق تهران منطقه 7
0 %
تعداد مراکز :38
 12  صفحه1از2
مطالب مفید
تابلو مغازه و انواع تابلو تبلیغاتی

امروزه بسیاری از فروشگاه ها و مغازه ها برای تبلیغ کالاهایی که می فروشند و یا برای تبلیغات خود از تابلو مغازه استفاده می کنند. تابلو مغازه در ایران دارای تنوع بسیار بالایی است که هرکسی با توجه به سلیقه و بودجه ای که دارد از آن ها استفاده می کنند. تابلوهای تبلیغاتی امروزه نقش مهمی در رونق بخشیدن به کسب و کار مغازه داران را ایفا می کند. اگر از تابلو مغازه یا تابلو تبلیغاتی مناسب استفاده کنید می تواند تا حد زیادی نظر عابرین را به خود جلب کند. امروزه تابلوهای تبلیغاتی نقش مهمی را در بازاریابی ایفا می کنند که این امر خود تبلیغات خوبی برای شما محسوب می شود. تابلو مغازه در عین سادگی می بایست درون مغازه را برای عابرین توصیف کند یعنی هنگامی که نوشته ی روی تابلو را می خوانند یا تصویری را می بینند در نگاه اول باید متوجه شوند در این مغازه چه کالاهایی به فروش می رسد. پس برای انتخاب جمله، کلمه، متن متحرک، تصویر، انیمیشن و ... بر روی تابلو تبلیغاتی بهتر است با طراحان این تابلوهای تبلیغاتی مشورت کنید.

قیمت تابلو مغازه :
تابلو مغازه با توجه به تنوعی که دارد از قیمت های گوناگونی برخوردار است. از عوامل تاثیر گذار بر قیمت تابلو مغازه می توان به متریال به کار رفته شده و شرکت سازنده اشاره کرد. هرچه مواد سازنده ی تابلوی تبلیغاتی بهتر باشد طول عمر تابلو بالا می رود در نتیجه قیمت آن افزایش می یابد. شرکت های معتبری نیز وجود دارند که از وسایل چینی استفاده نمی کنند و تابلوی مورد نظر شما را 12 تا 18 ماه گارانتی می کنند.

تابلو مغازه ارزان :
با توجه به این که تابلو مغازه در بالا و فضای بیرونی مغازه نصب می شود، در معرض باد، باران، طوفان و تابش مستقیم نور خورشید است و شما باید برای خرید تابلو مغازه با کیفیت بالا و طول عمر زیاد نباید در هزینه ها کوتاهی کنید. البته که انواع تابلوهای تبلیغاتی مانند تابلو چلنیوم ، تابلو ال ای دی، تابلو استیل و ... وجود دارند که به دو دسته چینی و غیر چینی تقسیم می شوند. تابلو تبلیغاتی هایی که از اجناس نامرغوب چینی ساخته شده اند بسیار ارزان قیمت هستند ولی بسیار زود از کار می افتند اما اگر از تابلوهای با کیفیت بالا استفاده کنید می بایست هزینه بیشتری را پرداخت کنید اما از نظر کالا و کیفیت خیالتان راحت است.

تابلو تبلیغاتی و انواع آن ها:
برای تابلوتبلیغاتی و استفاده بهینه و تو چشم بودن باید به این نکته دقت کنید که چه مدلی از تابلوهای تبلیغاتی را می خواهید استفاده نمایید. انواع تابلو های تبلیغاتی عبارتند از تابلو چلنیوم، تابلو استیل ، تابلو با حروف برجسته، تابلو استیل طلایی، تابلو چلنیوم الماسی ، تابلو چلنیوم کریستالی، تابلو چلنیوم پانچ شده، تابلو استیل، تابلو استیل طلایی
 

   منبع:www.saftysign.ir
3.7 امتیاز از 16 رأی
جدیدترین مقالات
خیاطی از جمله هنرهایی است که دارای سبک ها و متد های مختلف بوده ضمن آنکه این هنر قدمت طولانی داشته و در طی سالیان افراد مختلف سبک ها و روش های مختلفی را ابداع یا تغییراتی در متد های قبلی به وجود آورده اند و باعث شکل گیری انواع متد های خیاطی شده اند.
مقاومت دوربین در برابر باراش باران و برف و آب از جمله ویژگی‌هایی بسیار مهم و اساسی یک دوربین مدار بسته است که در محیط خارج از ساختمان و در فضای باز مورد استفاده قرار می‌گیرد. دوربین‌هایی که در فضاهای بیرون نصب می‌شوند به دلیل اینکه بیشتر در معرض تغییرات آب و هوایی قرار دارند مسلما به میزان مقاومت بیشتری نیز در برابر این تغییرات نیازمند هستند.
تزریق بوتاکس از جمله روش های برطرف کردن چین و چروک بر روی صورت و دیگر نواحی بدن می باشد. برای تزریق بوتاکس از سمی استفاده می کنند که وظیفه آن فلج کردن موقت در ناحیه تزریق شده و در نتیجه از بین بردن چین و چروک برای مدتی می باشد. امروزه تزریق بوتاکس به خاطر مزایایی که دارد دارای طرفداران بسیاری است.
همه ما با مراحل دوخت یک لباس آشنا هستیم. اگر حتی هیچگونه آشنایی با حرفه خیاطی نداشته باشیم، دیده ایم که پس از اندازه گیری، الگوی لباس را طبق متدهای مختلف خیاطی روی کاغذ الگو پیاده می کنند و پس از آن الگو را روی پارچه پهن کرده و طبق آن عملیات برش و دوخت را انجام می دهند. اما در یادگیری اصول خیاطی بدون الگو، این مراحل کمی متفاوت است. در واقع تعریف خیاطی بدون الگو در یک جمله، خلاص شدن از رسم الگوهای کاغذی است. در این روش شما دیگر ترسیم هایی با اعداد و ارقام پیچیده روی کاغذ الگو ندارید و الگو را مستقیما روی پارچه پیاده می کنید.