ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ...
0 %

نام مرکز : دکتر شهره مرتضوی راوری
نمایش تلفن و آدرس
بهترین دندانپزشکی اقساطی - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - کشیدن دندان - دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - جراحی دندان عقل - جرم گیری دندان -
0 %
نام مرکز : بهشاد
نمایش تلفن و آدرس
بهترین دندانپزشکی اقساطی - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - درمانگاه دندانپزشکی - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کامپوزیت ونیر - ایمپلنت اقساطی دندان - ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - عصب کشی دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - جراحی لثه - دندانپزشکی اقساطی - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر اسماعیل ترابی
نمایش تلفن و آدرس
بهترین دندانپزشکی اقساطی - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - جرم گیری دندان - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - جراحی دندان عقل - کامپوزیت دندان - لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه -
0 %
نام مرکز : دکتر مسعود تنکابلی
نمایش تلفن و آدرس
بهترین دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی - کشیدن دندان - دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرمگیری دندان - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر عباس هنردوست
نمایش تلفن و آدرس
بهترین دندانپزشکی اقساطی - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - کاشت دندان - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - جرمگیری دندان - ونیر کامپوزیت - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : اکبر فدوی
نمایش تلفن و آدرس
بهترین دندانپزشکی اقساطی - مطب دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - کشیدن دندان - کاشت دندان - دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی اقساطی - بلیچینگ دندان - روکش کردن دندان - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - سفید کردن دندان - پر کردن دندان - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی زیبایی - جراحی لثه - لمینت اقساطی دندان - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر سارا عرفانی
نمایش تلفن و آدرس
بهترین دندانپزشکی اقساطی - جرمگیری دندان - دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه - جرم گیری دندان - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت دندان - مطب دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی دندان عقل - کامپوزیت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک - کشیدن دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی -
0 %
نام مرکز : دکتر داریوش زربافی
نمایش تلفن و آدرس
بهترین دندانپزشکی اقساطی - لمینت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - کشیدن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت دندان - جرمگیری دندان - دکتر دندانپزشک - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی زیبایی - روکش کردن دندان - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - عصب کشی دندان - دندانپزشکی اقساطی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر علی اسدی
نمایش تلفن و آدرس
بهترین دندانپزشکی اقساطی - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک زیبایی خوب - ونیر کامپوزیت - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - پر کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - کامپوزیت دندان - جراحی لثه - لمینت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - مطب دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر شهرام محمدی
نمایش تلفن و آدرس
بهترین دندانپزشکی اقساطی - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - پر کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان - عصب کشی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت کامپوزیتی - ویزیت دندانپزشکی - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی اقساطی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - جراحی لثه -
0 %
نام مرکز : دکتر سهیلا صبوری
نمایش تلفن و آدرس
بهترین دندانپزشکی اقساطی - لمینت دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشک - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - لمینت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مریم بهرامی
نمایش تلفن و آدرس
بهترین دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک زیبایی خوب - جرمگیری دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - لمینت دندان - پر کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - لمینت سرامیکی - خدمات زیبایی دندان ها - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - روکش کردن دندان -
0 %
نام مرکز : سرسبز
نمایش تلفن و آدرس
بهترین دندانپزشکی اقساطی - جرم گیری دندان - ایمپلنت دندان - لمینت دندان - لمینت کامپوزیتی - روکش کردن دندان - سفید کردن دندان - پر کردن دندان - دندانپزشک - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - درمانگاه دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - بلیچینگ دندان - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - جراحی لثه - جراحی دندان عقل - کامپوزیت ونیر - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان -
0 %
نام مرکز : رویا
نمایش تلفن و آدرس
بهترین دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - دندانپزشک - درمانگاه دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - لمینت دندان - بلیچینگ دندان - لمینت کامپوزیتی - پر کردن دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کامپوزیت ونیر - جرم گیری دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - جرمگیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک -
0 %
نام مرکز : دکتر سپیده فرید راد
نمایش تلفن و آدرس
بهترین دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - ونیر کامپوزیت - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی اقساطی - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - جراحی لثه - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر سیدمحسن سالاری
نمایش تلفن و آدرس
بهترین دندانپزشکی اقساطی - جرمگیری دندان - دندانپزشکی اقساطی - لمینت سرامیکی - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - ونیر کامپوزیت - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - لمینت دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - عصب کشی دندان -
0 %
نام مرکز : رضا اقبالی
نمایش تلفن و آدرس
بهترین دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - کشیدن دندان - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - روکش کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - مطب دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک زیبایی خوب - کامپوزیت دندان - دکتر دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر ماریتا شکاریان
نمایش تلفن و آدرس
بهترین دندانپزشکی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی اقساطی - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - جراحی دندان عقل - لمینت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک -
0 %
نام مرکز : سیب
نمایش تلفن و آدرس
بهترین دندانپزشکی اقساطی - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک - کامپوزیت ونیر - کلینیک ‌دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - عصب کشی دندان - درمانگاه دندانپزشکی - جراحی لثه - لمینت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی زیبایی - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی -
0 %
نام مرکز : دکتر ماندانا شبیر
نمایش تلفن و آدرس
بهترین دندانپزشکی اقساطی - کشیدن دندان - کامپوزیت دندان - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - جراحی لثه - لمینت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - جرمگیری دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - جرم گیری دندان - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی -
0 %
نام مرکز : دکتر زهرا قریشی زاده
نمایش تلفن و آدرس
بهترین دندانپزشکی اقساطی - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - کامپوزیت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی - سفید کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - کاشت دندان - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرم گیری دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - لمینت اقساطی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر سعیده حلی فرقان پرست
نمایش تلفن و آدرس
بهترین دندانپزشکی اقساطی - جراحی دندان عقل - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - عصب کشی دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی زیبایی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی اقساطی - جرمگیری دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر محمدحسن سالاری
نمایش تلفن و آدرس
بهترین دندانپزشکی اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی اقساطی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - کاشت دندان - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - بلیچینگ دندان - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر شاهین نیک زاد
نمایش تلفن و آدرس
بهترین دندانپزشکی اقساطی - لمینت دندان - جرمگیری دندان - لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - دندانپزشکی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دکتر دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت دندان - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - لمینت کامپوزیتی - ارتودنسی ثابت و متحرک - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - جرم گیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - جراحی لثه - سفید کردن دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : شرق (رسالت)
نمایش تلفن و آدرس
بهترین دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - درمانگاه دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - کلینیک ‌دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت دندان - لمینت دندان - دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت ونیر - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - جراحی دندان عقل - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - روکش کردن دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندان - عصب کشی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر احمد زارع زاده
نمایش تلفن و آدرس
بهترین دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان - ونیر کامپوزیت - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی - جرم گیری دندان - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - لمینت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر سیدمحمود حسینی
نمایش تلفن و آدرس
بهترین دندانپزشکی اقساطی - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - عصب کشی دندان - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک - کشیدن دندان - لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - جرمگیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر محمدحسن فقیهی
نمایش تلفن و آدرس
بهترین دندانپزشکی اقساطی - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت دندان - لمینت اقساطی دندان - کشیدن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - جرمگیری دندان - جراحی لثه - سفید کردن دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی زیبایی - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی اقساطی - لمینت سرامیکی - دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - عصب کشی دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر حمید اخوین
نمایش تلفن و آدرس
بهترین دندانپزشکی اقساطی - لمینت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - جرمگیری دندان - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - کامپوزیت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان -
0 %
نام مرکز : یزدان
نمایش تلفن و آدرس
بهترین دندانپزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - ایمپلنت دندان - دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - درمانگاه دندانپزشکی - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت ونیر - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر زهرا معذوری
نمایش تلفن و آدرس
بهترین دندانپزشکی اقساطی - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - لمینت دندان - لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - بهترین دندانپزشک - بلیچینگ دندان - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - دندانپزشکی زیبایی - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - کاشت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - دندانپزشکی - دندانپزشک - کامپوزیت دندان - لمینت کامپوزیتی - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت سرامیکی - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : رها
نمایش تلفن و آدرس
بهترین دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - دندانپزشکی اقساطی - بلیچینگ دندان - کاشت دندان - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - جرم گیری دندان - درمانگاه دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - کامپوزیت ونیر - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان -
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
 دندانپزشکی زیبایی به صورت اقساطی
 
  دندانپزشکی اقساطی 
 
خدمات  دندانپزشکی زیبایی  در ایران عموما قیمت بالایی دارد و بسیاری ار افراد مایل هستند از امکان  دندانپزشکی اقساطی  برای زیبایی و مشکلات دندان خود استفاده نمایند. اما همانطور که می‌دانید در همه کلینیک‌های دندانپزشکی شرایط اقساطی وجود ندارد و لازم است شما پس از انجام کار درمانی خود مبلغ مشخص شده را به صورت کامل پرداخت کنید. همین دو عامل یعنی گران بودن خدمات دندانپزشکی بخصوص دندانپزشکی زیبایی مانند ایمپلنت دندان و یا لمینت و کامپوزیت و اقساطی نبودن آن‌ها باعث می‌شود بسیاری از افراد، درست کردن دندان‌ها اعم از ترمیم کردن، عصب کشی و حتی ارتدونسی دندان‌ها را که تاثیر بسیار زیادی در زیبایی و البته سلامت دندان‌ها و بدن دارد را به تعویق اندازند و در بیشتر موارد درد و سختی ناشی از این مشکلات را تحمل نمایند. چنانچه تا انتهای این مطلب را بخوانید، ما چند نمونه از خدمات دندانپزشکی زیبایی را به شما معرفی خواهیم کرد تا بتوانید به آسانی  به مراکز و کلینیک‌هایی که خدمات زیبایی  دندانپزشکی را به صورت اقساطی ارائه می‌کنند مراجعه کرده و از آنها بهره ببرید.
 
لمینت دندان
به هر لایه و پوسته‌ای که روی جسمی قرار می‌گیرد و علاوه بر زیباتر کردن آن به استحکام آن نیز کمک می‌کند لمینت می‌گویند. امروزه از این ویژگی و قابلیت در موارد بسیاری اعم از صنعتی، دکوراسیون و حتی موارد مرتبط با زیبایی بخصوص دندانپزشکی استفاده‌های فراوانی می‌شود. لمینت دندان که جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید از جنس سرامیک بوده و امروزه برای پوشاندن سطح رویی دندان به کار رفته و علاوه بر بهبود سطح ظاهری دندان‌ها به زیباتر شدن خنده فرد کمک می‌کند. با استفاده از این روش پزشکان می‌توانند مشکلاتی از قبیل رنگ زرد دندان‌ها، فواصل موجود بین هر دندان و عیوب موجود در شکل ظاهری دندان‌ها مانند کج بودن، شکستگی و ..را برطرف کرده و آن‌ها را اصلاح نمایند.
همانطور که می‌دانید لمینت دندان جز درمان‌های زیبایی به شمار می‌آید و اغلب هزینه‌های زیادی را برای فرد به همراه دارد و بسیاری سعی می‌کنند مطب و یا مرکزی را بیابند که با انجام  لمینت اقساطی دندان  بتواند در رفع مشکل به آن‌ها کمک نماید.
لمینت اقساطی دندان در مراکزی که درمان‌های دندانپزشکی اقساطی را ارائه می‌کنند، به شما کمک می‌کند تا بتوانید فرآیند درمان و بهبود شکل ظاهری دندان‌های خود را به گونه‌ای که در توان‌تان است انجام دهید و زیبایی را به دندان‌های خود بازگردانید.
به همین منظور و پیش از هزینه کردن برای این مورد لازم است از ویژگی‌ها، مزایا و معایب لمینت مطلع شوید. هنگام استفاده از درمان لمینت دندان‌ها تراش کمتری می‌خورند و یا در بعضی موارد تراشی روی دندان‌ها صورت نمی‎گیرد. این نوع روکش‌های سرامیکی بسیار محکمند و هنگامی که با لایه زیرین ترکیب می‌شوند بر استحکام و مقاومت آن‌ها افزوده می‌شود.
 
کامپوزیت دندان
یکی دیگر از درمان‌هایی که جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید، کامپوزیت دندان است و این نوع درمان نیز اغلب هزینه بالایی دارد و بسیاری ترجیح می‌دهند این نوع درمان را در مراکزی انجام دهند که با ارائه خدمات دندانپزشکی اقساطی و کامپوزیت اقساطی دندان به آن‌ها کمک نمایند تا بتوانند از پس هزینه‌های آن برآیند. لمینت کامپوزیتی نوعی از لمینت است که در مقابل لمینت سرامیکی قرار دارد و می‌توان گفت برخلاف لمینت سرامیکی که کار ساخت آن در لابراتوار انجام می‌شود، در لمینت کامپوزیتی مواد با استفاده از هنر دندانپزشک روی دندان‌های بیمار قرار می‌گیرد و به آن شکل داده می‌شود. در روش دندانپزشکی زیبایی کامپوزیت اغلب تراش بسیار کمی روی دندان‌ها وارد می‌شود و دست پزشک برای استفاده از رنگ باز است. در این نوع درمان، ترمیم دندان‌های شکسته، بد رنگی دندان‌ها، و درمان فاصله بین دندان‌ها به خوبی انجام می‌شود.
از آن جا که این نوع درمان نیز جزء دندانپزشکی زیبایی محسوب می‌شود کمتر کلینیک و یا مطبی را می‌توان یافت که انجام  کامپوزیت اقساطی دندان  را انجام دهد زیرا انجام آن تحت یک جلسه پایان می‌پذیرد. بنابراین اگر بتوانید مرکزی را بیابید که دندانپزشکی اقساطی را ارائه می‌کند، به این صورت گره از کار شما باز شده و می‌توانید درمان خود را با هزینه‌ای مناسب و پرداختی اقساطی و آسان انجام دهید.
 
ایمپلنت دندان
از دیگر خدمات دنداپزشکی که جزء دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید و می‌تواند دندان‌های از دست رفته را به شما بازگردانده و زیبایی و بهداشت دهان و دندان شما را تضمین نماید،  ایمپلنت دندان  است. در این روش شما می‌توانید با مراجعه به دندانپزشک متخصصی که کار ایمپلنت دندان را انجام می‌دهد دندان جدیدی را به جای دندانی که در گذشته کشیده‌اید و جای آن خای است قرار دهید. ایمپلنت دندان چگونه صورت می‌پذیرد؟
ساختار ایمپلنت دندان از جنس تیتانیوم بوده و به این دلیل از تیتانیوم ساخته شده که با بدن انسان سازگاری خواهد داشت، بنابراین چنانچه بتوان برای فردی از درمان ایمپلنت برای بازیابی دندان‌های از دست رفته استفاده کرد، این نوع درمان عمر بالایی داشته و شما دغدغه‌ای درباره از دست دادن دوباره دندان‌هایتان نخواهید داشت.
در این چند سال اخیر که با پیشرفت علم، ایمپلنت دندان به عنوان درمانی برای بازیابی دندان‌های از دست رفته شناخته شده است این مورد توانسته جای استفاده از پل‌ها و پروتزهای دندانی را بگیرد، هر چند که برای بعضی افراد که سابقه شیمی درمانی داشته‌اند و یا دچار بیماری پوکی استخوان هستند توصیه می‌شود از همان روش پروتز‌های دندانی برای درمان استفاده نمایند.
در این روش پایه ایمپلنت با ایجاد شکافی در استخوان فک جای می‌گیرد. بسته به نیاز بیمار و تشخیص دندانپزشک ایمپلنت دندان می‌تواند به صورت یکپارچه و یا دو تکه برای بیمار در نظر گرفته شود که در مدل دو تکه با استفاده از پیچ اتصال بخش تاج دندان به قسمت ریشه که در فک قرار داده شده است متصل می‌شود.
ایمپلنت دندان نیز جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی و البته گرانقیمتی به شمار می‌آید که فرد باید هزینه‌های زیادی برای آن بپردازد. به همین منظور با مراجعه به مراکزی که درمان‌ها و خدمات دندانپزشکی اقساطی ارائه می‌کنند، شاید بتوان تا حد زیادی دغدغه پرداخت هزینه‌های آن را کم نمود.
4.4 امتیاز از 25 رأی
جدیدترین مقالات
مروزه کابینت آشپزخانه مدرن طرفداران بسیاری دارد. این سبک کابینت از نظر قیمت جزو دسته کابینت های مقرون به صرفه به شمار می آید. علی الخصوص نسبت به کابینت سبک کلاسیک که با مطالعه این مقاله می توانید به دلایل آن پی ببرید. سبک کابینت مدرن شامل مدل های متفاوت از متریال متنوع در صدها رنگ مختلف است. همچنین در این مقاله قصد داریم انواع کابینت مدرن که شامل: کابینت های گلاس، کابینت فوق برجسته (فرامید)، کابینت ملامینه (کابینت ام دی اف) و کابینت دو رنگ می باشد را به شما معرفی کنیم.
فرش ها جز وسائل آسیب پذیر منزل هستند و نیازبه مراقبت دارند. مراقب نکردن از آن ها یا استفاده نادرست باعث آسیب دیدگی، پوسیدگی و غیره می شود. بعضی از افراد فکر می کنند، همینکه فرش دچار چنین آسیب هایی شد باید آن را عوض کرد، ولی امروزه با دانش رفوگری فرش می توان، این خرابی های فرش را ترمیم کرد. کلمه ای که مطمئنا بارها به گوشتان خورده است ولی شاید تا الان در مورد آن اطلاعاتی نداشتید یا جدی نمی گرفتید. در این بخش قصد داریم تا در خصوص رفوگری فرش و چگونگی انجام آن صحبت کنیم.
در فرهنگ ما ایرانیان، پوشش و تزیین پنجره‌های خانه نسبت به دیگر نقاط جهان از اهمیت زیادی برخوردار است، به گونه‌ای که هر روز طرح‌ها و مدل‌های جدیدی به بازار عرضه می‌شود. این تنوع در طرح و مدل دست مشتری را برای انتخاب انواع پارچه پرده‌ای باز می‌گذارد، اما از طرف دیگر همین تنوع پارچه، مشتری را برای انتخاب دچار سردرگمی می‌کند؛ به همین دلیل شناخت از انواع پارچه پرده‌ای که در بازار موجود است، حائز اهمیت می‌باشد.
ما در این مقاله سعی کرده‌ایم، با معرفی انواع پارچه پرده‌ای شما را به شناختی ابتدایی در این زمینه برسانیم.
یکی از مواردی که می تواند تاثیر به سزایی برای امنیت منزل داشته باشد استفاده از درب ضد سرقت بجای درب معمولی، می باشد.
شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید تفاوت درب ضد سرقت و درب معمولی چیست؟ و تعویض درب چقدر میتواند در بالا بردن امنیت آپارتمان ها تاثیرگذار باشد. به همین جهت در این مطلب به مقایسه درب ضد سرقت و درب معمولی می پردازیم.