ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین باشگاه ورزشی در شهر تهران

نام مرکز : باشگاه بانک مرکزی - ضرابخانه
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه ورزشی - آمادگی جسمانی ارزان قیمت - سالن ورزشی - بهترین سالن ورزشی - ورزش های هوازی - سالن ورزشی ارزان قیمت - بهترین باشگاه ورزشی -
0 %
نام مرکز : یونیک - شمال غرب (گلستان)
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه ورزشی - بهترین باشگاه ورزشی - باشگاه بدنسازی - پرورش اندام - ورزش تناسب اندام - ورزش بدنسازی - آمادگی جسمانی - باشگاه بدنسازی ارزان - سالن ورزشی ارزان قیمت - بهترین سالن ورزشی ارزان قیمت - سالن ورزشی - باشگاه بدن سازی - بهترین باشگاه بدنسازی - ورزش های هوازی - باشگاه بیلیارد - آموزش حرکات بدنسازی -
0 %
نام مرکز : باشگاه ورزشی نوین تن
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه ورزشی - باشگاه ورزشی ارزان - پیلاتس - سالن ورزشی - اسپینینگ - بهترین سالن ورزشی - آمادگی جسمانی - ایروبیک - باشگاه بدنسازی - پرورش اندام - کراسفیت - فیتنس - ورزش های هوازی - بهترین باشگاه ورزشی - زومبا -
0 %
نام مرکز : بی 1
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه ورزشی - باشگاه ورزشی ارزان قیمت - سالن ورزشی ارزان قیمت - سالن ورزشی - بهترین سالن ورزشی - بهترین باشگاه ورزشی - آمادگی جسمانی - ورزش های هوازی -
0 %
نام مرکز : خادم
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه ورزشی - بهترین سالن ورزشی - ورزش های هوازی - سالن ورزشی ارزان قیمت ارزان قیمت - آمادگی جسمانی - سالن ورزشی - بهترین باشگاه ورزشی -
0 %
نام مرکز : صدف طلایی
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه ورزشی - سونای بخار - پیلاتس - شنا - سالن ورزشی ارزان قیمت - زومبا - سونای خشک - اسپینینگ - بدن سازی - بهترین باشگاه ورزشی - باشگاه بدن سازی - سونا - بهترین استخر - استخر تمیز - استخر - جکوزی - آموزش حرکات بدنسازی - ورزش بدنسازی - بهترین استخر و سونا - پرورش اندام - شنای تفریحی - بهترین باشگاه بدنسازی - بهترین سالن ورزشی - آمادگی جسمانی - ورزش تناسب اندام - باشگاه بدنسازی ارزان - استخر و سونا - سالن ورزشی - کراس فیت - فیتنس ارزان قیمت - ایروبیک - استخر ارزان - باشگاه بدنسازی - ورزش های هوازی -
0 %
نام مرکز : رزم سیمرغ (ژیمناستیک و ایروبیک)
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه ورزشی - ورزش های هوازی - ورزش تناسب اندام - باشگاه بدن سازی ارزان قیمت - آمادگی جسمانی - بهترین باشگاه بدنسازی - بهترین باشگاه ورزشی - پرورش اندام - ورزش بدنسازی - آموزش حرکات بدنسازی - سالن ورزشی - باشگاه بدنسازی - سالن ورزشی ارزان قیمت - باشگاه بدنسازی ارزان - بهترین سالن ورزشی -
0 %
نام مرکز : شهدا (ژیمناستیک)
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه ورزشی - باشگاه ورزشی ارزان قیمت - سالن ورزشی ارزان قیمت - سالن ورزشی - ورزش های هوازی - بهترین باشگاه ورزشی - بهترین سالن ورزشی - آمادگی جسمانی -
0 %
نام مرکز : بانک سپه
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه ورزشی - باشگاه ورزشی - سالن ورزشی ارزان قیمت - سالن ورزشی - ورزش های هوازی - بهترین سالن ورزشی - بهترین باشگاه ورزشی - آمادگی جسمانی ارزان قیمت -
0 %
نام مرکز : حسام
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه ورزشی - بهترین باشگاه ورزشی - بهترین باشگاه بدنسازی - آمادگی جسمانی - ورزش بدنسازی - آموزش حرکات بدنسازی - ورزش تناسب اندام ارزان قیمت - باشگاه بدنسازی - سالن ورزشی ارزان قیمت - بهترین سالن ورزشی - باشگاه بدن سازی - سالن ورزشی - پرورش اندام - باشگاه بدنسازی ارزان - ورزش های هوازی -
0 %
نام مرکز : مازیار - شمیران
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه ورزشی - بهترین سالن ورزشی - بهترین باشگاه ورزشی - ورزش های هوازی ارزان قیمت - آمادگی جسمانی - سالن ورزشی ارزان قیمت - سالن ورزشی -
0 %
نام مرکز : راه برنا
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه ورزشی - بهترین سالن ورزشی - سالن ورزشی ارزان قیمت ارزان قیمت - ورزش های هوازی - سالن ورزشی - بهترین باشگاه ورزشی - آمادگی جسمانی -
0 %
نام مرکز : دارت
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه ورزشی - باشگاه ورزشی ارزان قیمت - سالن ورزشی ارزان قیمت - سالن ورزشی - بهترین باشگاه ورزشی - آمادگی جسمانی - بهترین سالن ورزشی - ورزش های هوازی -
0 %
نام مرکز : خانه ورزشکاران ایران
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه ورزشی - باشگاه ورزشی - سالن ورزشی - سالن ورزشی ارزان قیمت - بهترین باشگاه ورزشی - ورزش های هوازی - آمادگی جسمانی - بهترین سالن ورزشی ارزان قیمت -
0 %
نام مرکز : حکمت (روباز)
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه ورزشی - استخر ارزان - سالن ورزشی ارزان قیمت - آمادگی جسمانی - سالن ورزشی - بهترین سالن ورزشی - پیلاتس - شنای تفریحی - اسپینینگ - شنا - بهترین باشگاه ورزشی - ورزش های هوازی - پرورش اندام - استخر و سونا - بهترین استخر - کراس فیت - بهترین استخر و سونا - سونا - استخر ارزان قیمت - جکوزی - استخر تمیز - سونای بخار - زومبا - ایروبیک - سونای خشک - فیتنس -
0 %
نام مرکز : پایتخت
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه ورزشی - بهترین باشگاه ورزشی - آمادگی جسمانی ارزان قیمت - بهترین سالن ورزشی - سالن ورزشی - ورزش های هوازی - سالن ورزشی ارزان قیمت -
0 %
نام مرکز : بین الملل
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه ورزشی - باشگاه ورزشی ارزان قیمت - بهترین سالن ورزشی - ورزش های هوازی - سالن ورزشی - سالن ورزشی ارزان قیمت - بهترین باشگاه ورزشی - آمادگی جسمانی -
0 %
نام مرکز : تحصیل
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه ورزشی - بهترین باشگاه ورزشی - سالن ورزشی - بهترین سالن ورزشی ارزان قیمت - سالن ورزشی ارزان قیمت - ورزش های هوازی - آمادگی جسمانی -
0 %
نام مرکز : بانک مسکن
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه ورزشی - فیتنس - سونای خشک - شنای تفریحی - استخر ارزان - آمادگی جسمانی ارزان قیمت - استخر و سونا - سونا - استخر - سونای بخار - بهترین سالن ورزشی - بهترین باشگاه ورزشی - ورزش های هوازی - کراس فیت - جکوزی - شنا - استخر تمیز - زومبا - اسپینینگ - پرورش اندام - سالن ورزشی - پیلاتس - سالن ورزشی ارزان قیمت - بهترین استخر - ایروبیک - بهترین استخر و سونا -
0 %
نام مرکز : شهباز - شعبه 2 (مدرسه شطرنج)
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه ورزشی - سالن ورزشی - بهترین باشگاه ورزشی - بهترین سالن ورزشی - سالن ورزشی ارزان قیمت ارزان قیمت -
0 %
نام مرکز : آرش
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه ورزشی - آمادگی جسمانی ارزان قیمت - بهترین باشگاه ورزشی - سالن ورزشی ارزان قیمت - ورزش های هوازی - بهترین سالن ورزشی - سالن ورزشی -
0 %
نام مرکز : راش (پینت بال)
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه ورزشی - بهترین سالن ورزشی - سالن ورزشی ارزان قیمت - آمادگی جسمانی - ورزش های هوازی - بهترین باشگاه ورزشی ارزان قیمت - سالن ورزشی -
0 %
نام مرکز : قهرمانان پایتخت
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه ورزشی - بهترین باشگاه ورزشی - آمادگی جسمانی - سالن ورزشی - بهترین سالن ورزشی - سالن ورزشی ارزان قیمت ارزان قیمت - ورزش های هوازی -
0 %
نام مرکز : تهرانسر
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه ورزشی - باشگاه ورزشی - سالن ورزشی ارزان قیمت - بهترین سالن ورزشی - ورزش های هوازی - آمادگی جسمانی - بهترین باشگاه ورزشی ارزان قیمت - سالن ورزشی -
0 %
نام مرکز : خانه تناسب اندام غرب
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه ورزشی - بهترین سالن ورزشی - سالن ورزشی ارزان قیمت ارزان قیمت - آمادگی جسمانی - باشگاه بدنسازی - ورزش های هوازی - سالن ورزشی - بهترین باشگاه ورزشی -
0 %
نام مرکز : آلیس
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه ورزشی - باشگاه ورزشی ارزان قیمت - سالن ورزشی ارزان قیمت - سالن ورزشی - آمادگی جسمانی - بهترین سالن ورزشی - بهترین باشگاه ورزشی - ورزش های هوازی -
0 %
نام مرکز : شهیدجواد اسماعیل نسب - شمال غرب
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه ورزشی - سالن ورزشی ارزان قیمت - ورزش های هوازی - بهترین باشگاه ورزشی ارزان قیمت - سالن ورزشی - آمادگی جسمانی - بهترین سالن ورزشی -
0 %
نام مرکز : آریا (بانوان)
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه ورزشی - سالن ورزشی ارزان قیمت - بهترین باشگاه ورزشی - بهترین سالن ورزشی - سالن ورزشی - آمادگی جسمانی ارزان قیمت - ورزش های هوازی -
0 %
نام مرکز : آرتین
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه ورزشی - بهترین باشگاه ورزشی ارزان قیمت - سالن ورزشی ارزان قیمت - سالن ورزشی - ورزش های هوازی - بهترین سالن ورزشی - آمادگی جسمانی -
0 %
نام مرکز : گلبانگ
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه ورزشی - سالن ورزشی - بهترین باشگاه ورزشی - آمادگی جسمانی - بهترین سالن ورزشی - سالن ورزشی ارزان قیمت ارزان قیمت - ورزش های هوازی -
0 %
نام مرکز : کمان پردیسان
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه ورزشی - باشگاه ورزشی - ورزش های هوازی - سالن ورزشی ارزان قیمت - آمادگی جسمانی ارزان قیمت - بهترین باشگاه ورزشی - بهترین سالن ورزشی - سالن ورزشی -
0 %
نام مرکز : شهیدشجاعی (بانوان)
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه ورزشی - استخر - سالن ورزشی ارزان قیمت - جکوزی - شنای تفریحی - شنا - کراس فیت - بهترین استخر - آمادگی جسمانی - بهترین استخر و سونا - اسپینینگ - سونای بخار - پرورش اندام - فیتنس - ایروبیک - استخر تمیز ارزان قیمت - پیلاتس - زومبا - استخر ارزان - سالن ورزشی - بهترین سالن ورزشی - سونای خشک - سونا - بهترین باشگاه ورزشی - استخر و سونا - ورزش های هوازی -
0 %
نام مرکز : تن آرا (بیت اله عباسپور)
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه ورزشی - ورزش بدنسازی - ورزش های هوازی ارزان قیمت - ورزش تناسب اندام - بهترین سالن ورزشی - آمادگی جسمانی - بهترین باشگاه بدنسازی - باشگاه بدن سازی - باشگاه بدنسازی - آموزش حرکات بدنسازی - بهترین باشگاه ورزشی - پرورش اندام - سالن ورزشی ارزان قیمت - باشگاه بدنسازی ارزان - سالن ورزشی -
0 %
تعداد مراکز :108
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
ویژگی‌های یک باشگاه ورزشی خوب و مناسب
 
یک سالن ورزشی مناسب می‌بایست نیازهای شخصی فرد را برآورده کند.
سالنی در نزدیکی خانه یا محل کار پیدا کنید، فردی که به سالن ورزشی نزدیک خانه‌اش می‌رود، می‌تواند صبح‌ها به سالن رفته و بعد دوش بگیرد و به سرکار برود.
اگر مسئول عضویت به شما پیشنهاد کنند در مقابل تخفیف در هزینه ماهانه، پول عضویت چند سال را از پیش بپردازید، باید حواستان را بیشتر جمع کنید. این پیشنهادها به معنای آن است که سالن ورزشی ازلحاظ مالی دچار مشکل است.
یکی از مکان‌های مهم در سالن‌های ورزشی اتاق رختکن است؛
اتاق رختکنی که به‌هم‌ریخته باشد و حوله‌ها در آن روی زمین انباشته‌شده باشند و محل دوش گرفتنش کثیف باشد، یک ویژگی منفی بزرگ برای سالن ورزشی است. اطمینان حاصل کنید که اتاق رختکن بهداشتی است، حوله‌ها به‌طور مرتب عوض می‌شوند و تجهیزات کافی دارد به‌طوری‌که پس از ۱ ساعت ورزش کردن مجبور نیستید برای یک دوش خالی منتظر بمانید.
کمدهای شخصی مهم هستند به‌خصوص اگر پیش یا پس از کار به سالن می‌روید و نیاز به محلی ایمن برای قرار دادن لباس کار و چیزهای قیمتی‌تان دارید. مطمئن شوید که کمدهای شخصی در سالن وجود دارند و ایمن هستند هزینه در اختیار داشتن آن‌ها چقدر است.
سالن‌های تناسب‌اندام معمولاً در شروع، خدماتی مانند یک جلسه رایگان با مربی شخصی را به مشتریان عرضه می‌کنند.
4.4 امتیاز از 18 رأی
جدیدترین مقالات
سفید کردن دندانها یا بلیچینگ درمانی است که در آن بد رنگیها و رنگدانه هایی که به مرور زمان باعث تغییر رنگ دندانها شده و حتی بعضی بد رنگیهای ژنتیکی را بر طرف نموده ودندانهایی سفید و زیبا را به شما هدیه میکند.
انسان همواره برای زیبا بودن و داشتن چهره ای جوان و شفاف تلاش می کنند. با رشد علم پزشکی و به وجود آمدن روش های مدرن و با عوارض کم، دست یافتن به چهره ای جوان و جذاب دیگر دور از دسترس نیست. امروزه مراجعه به کلینیک های تخصصی پوست، مو و زیبایی یک امر کاملا عادی تلقی می شود.
یکی از مواردی که می تواند تاثیر به سزایی برای امنیت منزل داشته باشد استفاده از درب ضد سرقت بجای درب معمولی، می باشد.
شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید تفاوت درب ضد سرقت و درب معمولی چیست؟ و تعویض درب چقدر میتواند در بالا بردن امنیت آپارتمان ها تاثیرگذار باشد. به همین جهت در این مطلب به مقایسه درب ضد سرقت و درب معمولی می پردازیم.
منظور از جرم گیری دندان، پاکسازی دندان توسط دندانپزشک به کمک ابزار های دندانپزشکی و یا دستگاه اولتراسونیک می باشد. جرم گیری باعث تمیز شدن دندان ها و بر طرف شدن حالت زبری دندان ها می شود.