ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین باشگاه بدنسازی در شهر تهران

نام مرکز : بای لاین - شعبه پاسداران
باشگاه بدنسازی
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه بدنسازی - ورزش های هوازی - بهترین باشگاه بدنسازی - پرورش اندام - آمادگی جسمانی - ورزش بدنسازی - آموزش حرکات بدنسازی - ورزش تناسب اندام - باشگاه بدن سازی ارزان - لیست بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین باشگاه بدنسازی
تهران - محدوده محله هروی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : پاراکس
باشگاه بدنسازی
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه بدنسازی - آمادگی جسمانی - باشگاه بدن سازی - پرورش اندام - ورزش بدنسازی - ورزش های هوازی - ورزش تناسب اندام ارزان - بهترین باشگاه بدنسازی - آموزش حرکات بدنسازی - لیست بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین باشگاه بدنسازی
تهران - محدوده محله دزاشیب شمال تهران منطقه 1
0 %
نام مرکز : الوند نوین
باشگاه بدنسازی
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه بدنسازی - باشگاه بدن سازی - پرورش اندام - آموزش حرکات بدنسازی - آمادگی جسمانی - ورزش بدنسازی - ورزش تناسب اندام ارزان - بهترین باشگاه بدنسازی - ورزش های هوازی - لیست بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین باشگاه بدنسازی
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : رزم سیمرغ (ژیمناستیک و ایروبیک)
اماکن ورزشی - بدنسازی/ باشگاه ورزشی
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه بدنسازی - ورزش های هوازی - ورزش تناسب اندام - باشگاه بدن سازی - باشگاه ورزشی ارزان قیمت - آمادگی جسمانی - بهترین باشگاه بدنسازی - باشگاه ورزشی - بهترین باشگاه ورزشی - پرورش اندام - ورزش بدنسازی - آموزش حرکات بدنسازی - سالن ورزشی - سالن ورزشی ارزان قیمت ارزان - بهترین سالن ورزشی - لیست بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین باشگاه بدنسازی
تهران - محدوده محله نیروی هوایی شرق تهران منطقه 13
0 %
نام مرکز : اما
باشگاه بدنسازی
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه بدنسازی - باشگاه بدن سازی - ورزش بدنسازی - پرورش اندام ارزان - بهترین باشگاه بدنسازی - ورزش های هوازی - ورزش تناسب اندام - آمادگی جسمانی - آموزش حرکات بدنسازی - لیست بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین باشگاه بدنسازی
تهران - محدوده محله میرزای شیرازی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : باشگاه ورزشی پارت نوین
خدمات ورزشی و بدنسازی
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه بدنسازی - ای ام اس(EMS) - ورزش های هوازی - آمادگی جسمانی - پرورش اندام - بدنسازی و کار با دستگاه - آموزش حرکات بدنسازی - ایروبیک - فیتنس ارزان - کلاس یوگا - تی آر ایکس(trx) - فانکشنال - ورزش بدنسازی - باشگاه بدن سازی - ورزش تناسب اندام - بهترین باشگاه بدنسازی - پیلاتس - لیست بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین باشگاه بدنسازی
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : یونیک - شمال غرب (گلستان)
اماکن ورزشی - بیلیارد باشگاه ورزشی و بدنسازی
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه بدنسازی - بهترین باشگاه ورزشی - پرورش اندام - ورزش تناسب اندام - ورزش بدنسازی - باشگاه ورزشی - آمادگی جسمانی ارزان - سالن ورزشی ارزان قیمت - بهترین سالن ورزشی - باشگاه ورزشی ارزان قیمت - سالن ورزشی - باشگاه بدن سازی - بهترین باشگاه بدنسازی - ورزش های هوازی - باشگاه بیلیارد - آموزش حرکات بدنسازی - لیست بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین باشگاه بدنسازی
تهران - محدوده محله شهرک غرب غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : بامبو
باشگاه بدنسازی
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه بدنسازی - پرورش اندام - ورزش های هوازی - آمادگی جسمانی - بهترین باشگاه بدنسازی - باشگاه بدن سازی - ورزش بدنسازی - ورزش تناسب اندام ارزان - آموزش حرکات بدنسازی - لیست بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین باشگاه بدنسازی
تهران - محدوده محله میرداماد شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : پارس نوین - شعبه 2
باشگاه بدنسازی
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه بدنسازی - ورزش تناسب اندام ارزان - بهترین باشگاه بدنسازی - ورزش بدنسازی - آموزش حرکات بدنسازی - پرورش اندام - آمادگی جسمانی - ورزش های هوازی - باشگاه بدن سازی - لیست بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین باشگاه بدنسازی
تهران - محدوده محله خانی آباد نو جنوب تهران منطقه 19
0 %
نام مرکز : کاوه
باشگاه بدنسازی
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه بدنسازی - ورزش تناسب اندام - آموزش حرکات بدنسازی ارزان - آمادگی جسمانی - ورزش بدنسازی - بهترین باشگاه بدنسازی - باشگاه بدن سازی - پرورش اندام - ورزش های هوازی - لیست بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین باشگاه بدنسازی
تهران - محدوده محله بلوار فردوس غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : شادپرور (بانوان)
باشگاه بدنسازی
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه بدنسازی - پرورش اندام - بهترین باشگاه بدنسازی - ورزش تناسب اندام - آمادگی جسمانی - آموزش حرکات بدنسازی - ورزش بدنسازی - باشگاه بدن سازی - ورزش های هوازی ارزان - لیست بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین باشگاه بدنسازی
تهران - محدوده محله شهرک اکباتان غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : مسعود
باشگاه بدنسازی
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه بدنسازی - باشگاه بدنسازی - پرورش اندام - ورزش تناسب اندام - باشگاه بدن سازی - ورزش های هوازی - آمادگی جسمانی ارزان - آموزش حرکات بدنسازی - بهترین باشگاه بدنسازی - ورزش بدنسازی - لیست بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین باشگاه بدنسازی
تهران - محدوده محله بلوار فردوس غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : باختر
باشگاه بدنسازی
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه بدنسازی - آمادگی جسمانی ارزان - ورزش های هوازی - پرورش اندام - ورزش بدنسازی - باشگاه بدن سازی - ورزش تناسب اندام - بهترین باشگاه بدنسازی - آموزش حرکات بدنسازی - لیست بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین باشگاه بدنسازی
تهران - محدوده محله ستارخان غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : ارمگان
باشگاه ورزشی - بدنسازی
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه بدنسازی - باشگاه بدنسازی - باشگاه بدن سازی - سالن ورزشی - بهترین باشگاه بدنسازی - پرورش اندام - باشگاه ورزشی - آمادگی جسمانی - سالن ورزشی ارزان قیمت - بهترین باشگاه ورزشی ارزان - بهترین سالن ورزشی - ورزش بدنسازی - ورزش تناسب اندام - ورزش های هوازی - باشگاه ورزشی ارزان قیمت - آموزش حرکات بدنسازی - لیست بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین باشگاه بدنسازی
تهران - محدوده محله ازگل شمال تهران منطقه 1
0 %
نام مرکز : آرسس
باشگاه ورزشی - بدنسازی
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه بدنسازی - آموزش حرکات بدنسازی ارزان - بهترین باشگاه ورزشی - پرورش اندام - ورزش بدنسازی - سالن ورزشی - آمادگی جسمانی - بهترین باشگاه بدنسازی - باشگاه ورزشی ارزان قیمت - سالن ورزشی ارزان قیمت - بهترین سالن ورزشی - باشگاه بدن سازی - باشگاه ورزشی - ورزش تناسب اندام - ورزش های هوازی - لیست بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین باشگاه بدنسازی
تهران - محدوده محله پونک جنوبی غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : سرزمین ورزش
باشگاه بدنسازی (بانوان -آقایان)
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه بدنسازی - آمادگی جسمانی - باشگاه بدن سازی - بدن سازی - آموزش حرکات بدنسازی - تی ارایکس پیشرفته - پرورش اندام - ورزش های هوازی - ورزش تناسب اندام - بهترین باشگاه بدنسازی ارزان - ایروبیک - ورزش بدنسازی - لیست بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین باشگاه بدنسازی
تهران - محدوده محله نازی آباد جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : زوبین
باشگاه ورزشی - بدنسازی
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه بدنسازی - ورزش بدنسازی - ورزش های هوازی - بهترین باشگاه بدنسازی - بهترین باشگاه ورزشی - سالن ورزشی ارزان قیمت - پرورش اندام - آموزش حرکات بدنسازی - باشگاه بدن سازی - باشگاه ورزشی - سالن ورزشی ارزان - بهترین سالن ورزشی - آمادگی جسمانی - باشگاه ورزشی ارزان قیمت - ورزش تناسب اندام - لیست بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین باشگاه بدنسازی
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرقی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : اکسیژن رویال
باشگاه بدنسازی
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه بدنسازی - باشگاه بدنسازی ارزان - پرورش اندام - ورزش های هوازی - ورزش بدنسازی - ورزش تناسب اندام - باشگاه بدن سازی - بهترین باشگاه بدنسازی - آمادگی جسمانی - آموزش حرکات بدنسازی - لیست بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین باشگاه بدنسازی
تهران - محدوده محله زعفرانیه شمال تهران منطقه 1
0 %
نام مرکز : اطهر
باشگاه بدنسازی
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه بدنسازی - ورزش بدنسازی - پرورش اندام - ورزش های هوازی - بهترین باشگاه بدنسازی - ورزش تناسب اندام - آمادگی جسمانی ارزان - باشگاه بدن سازی - آموزش حرکات بدنسازی - لیست بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین باشگاه بدنسازی
تهران - محدوده محله ستارخان غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : بای لاین - شعبه سهروردی
باشگاه بدنسازی
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه بدنسازی - ورزش های هوازی - آموزش حرکات بدنسازی - ورزش تناسب اندام - بهترین باشگاه بدنسازی ارزان - پرورش اندام - باشگاه بدن سازی - آمادگی جسمانی - ورزش بدنسازی - لیست بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین باشگاه بدنسازی
تهران - محدوده محله سهروردی مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : اسپینو
باشگاه بدنسازی
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه بدنسازی - بهترین باشگاه بدنسازی - آمادگی جسمانی - ورزش های هوازی - پرورش اندام ارزان - ورزش تناسب اندام - باشگاه بدن سازی - آموزش حرکات بدنسازی - ورزش بدنسازی - لیست بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین باشگاه بدنسازی
تهران - محدوده محله پاسداران شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : حسام
باشگاه ورزشی/ اماکن ورزشی - بدنسازی
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه بدنسازی - بهترین باشگاه ورزشی - بهترین باشگاه بدنسازی - باشگاه ورزشی - آمادگی جسمانی - ورزش بدنسازی - آموزش حرکات بدنسازی - ورزش تناسب اندام - باشگاه ورزشی ارزان قیمت - سالن ورزشی ارزان قیمت - بهترین سالن ورزشی - باشگاه بدن سازی - سالن ورزشی - پرورش اندام ارزان - ورزش های هوازی - لیست بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین باشگاه بدنسازی
تهران - محدوده محله گیشا غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : طوس
باشگاه بدنسازی
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه بدنسازی - ورزش بدنسازی - آمادگی جسمانی - بهترین باشگاه بدنسازی - آموزش حرکات بدنسازی - باشگاه بدن سازی - ورزش تناسب اندام - ورزش های هوازی ارزان - پرورش اندام - لیست بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین باشگاه بدنسازی
تهران - محدوده محله عباس آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : مجموعه پزشکی ورزشی انرژی
باشگاه بدنسازی
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه بدنسازی - پرورش اندام - باشگاه بدن سازی - بهترین باشگاه بدنسازی - ورزش های هوازی - آموزش حرکات بدنسازی - ورزش تناسب اندام - آمادگی جسمانی - ورزش بدنسازی ارزان - لیست بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین باشگاه بدنسازی
تهران - محدوده محله شهرک اکباتان غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : جوانان رضوی
باشگاه بدنسازی
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه بدنسازی - آموزش حرکات بدنسازی - باشگاه بدن سازی ارزان - ورزش های هوازی - ورزش تناسب اندام - بهترین باشگاه بدنسازی - پرورش اندام - ورزش بدنسازی - آمادگی جسمانی - لیست بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین باشگاه بدنسازی
تهران - محدوده محله نظام آباد شرق تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : پارس نوین - شعبه 1
باشگاه بدنسازی
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه بدنسازی - بهترین باشگاه بدنسازی - ورزش تناسب اندام - باشگاه بدن سازی - پرورش اندام - آموزش حرکات بدنسازی - ورزش بدنسازی - آمادگی جسمانی ارزان - ورزش های هوازی - لیست بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین باشگاه بدنسازی
تهران - محدوده محله نازی آباد جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : پارت تن
باشگاه بدنسازی
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه بدنسازی - بهترین باشگاه بدنسازی - آمادگی جسمانی - آموزش حرکات بدنسازی - پرورش اندام - ورزش های هوازی - باشگاه بدن سازی - ورزش تناسب اندام - ورزش بدنسازی ارزان - لیست بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین باشگاه بدنسازی
تهران - محدوده محله صادقیه غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : تن آرا (بیت اله عباسپور)
باشگاه ورزشی - بدنسازی
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه بدنسازی - ورزش بدنسازی - ورزش های هوازی - باشگاه ورزشی - باشگاه ورزشی ارزان قیمت - ورزش تناسب اندام - بهترین سالن ورزشی - آمادگی جسمانی - بهترین باشگاه بدنسازی - باشگاه بدن سازی - آموزش حرکات بدنسازی - بهترین باشگاه ورزشی - پرورش اندام - سالن ورزشی ارزان قیمت ارزان - سالن ورزشی - لیست بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین باشگاه بدنسازی
تهران - محدوده محله ازگل شمال تهران منطقه 1
0 %
نام مرکز : پارسیان (بانوان)
باشگاه بدنسازی
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه بدنسازی - پرورش اندام - ورزش های هوازی - آموزش حرکات بدنسازی - ورزش بدنسازی - آمادگی جسمانی ارزان - ورزش تناسب اندام - بهترین باشگاه بدنسازی - باشگاه بدن سازی - لیست بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین باشگاه بدنسازی
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : اطلس
باشگاه بدنسازی
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه بدنسازی - باشگاه بدن سازی - ورزش بدنسازی ارزان - پرورش اندام - ورزش های هوازی - بهترین باشگاه بدنسازی - ورزش تناسب اندام - آمادگی جسمانی - آموزش حرکات بدنسازی - لیست بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین باشگاه بدنسازی
تهران - محدوده محله کامرانیه شمال تهران منطقه 1
0 %
نام مرکز : بی. تی. ام (بانوان)
باشگاه بدنسازی
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه بدنسازی - پرورش اندام - ورزش تناسب اندام - ورزش های هوازی - آمادگی جسمانی ارزان - باشگاه بدن سازی - آموزش حرکات بدنسازی - ورزش بدنسازی - بهترین باشگاه بدنسازی - لیست بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین باشگاه بدنسازی
تهران - محدوده محله ملاصدرا مرکز تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : صدف طلایی
باشگاه ورزشی - استخر و سونا – بدنسازی
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه بدنسازی - سونای بخار - پیلاتس - شنا - سالن ورزشی ارزان قیمت - زومبا - سونای خشک - اسپینینگ - بدن سازی - بهترین باشگاه ورزشی - باشگاه بدن سازی - سونا - بهترین استخر - استخر تمیز - استخر - جکوزی - آموزش حرکات بدنسازی - ورزش بدنسازی - بهترین استخر و سونا - پرورش اندام - شنای تفریحی - بهترین باشگاه بدنسازی - بهترین سالن ورزشی - آمادگی جسمانی - ورزش تناسب اندام ارزان - باشگاه ورزشی - استخر و سونا - سالن ورزشی - کراس فیت - فیتنس - باشگاه ورزشی ارزان قیمت - ایروبیک - استخر ارزان - ورزش های هوازی - لیست بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین باشگاه بدنسازی
تهران - محدوده محله امیر آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : امیر ولی عصر (راسپینا)
باشگاه بدنسازی
نمایش تلفن و آدرس
باشگاه بدنسازی - آموزش حرکات بدنسازی - ورزش بدنسازی - آمادگی جسمانی ارزان - بهترین باشگاه بدنسازی - باشگاه بدن سازی - پرورش اندام - ورزش های هوازی - ورزش تناسب اندام - لیست بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین باشگاه بدنسازی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین باشگاه بدنسازی
تهران - محدوده محله ساعی شمال تهران منطقه 6
0 %
تعداد مراکز :45
 12  صفحه1از2
مطالب مفید
ویژگی‌های یک باشگاه ورزشی خوب و مناسب
یک سالن ورزشی مناسب می‌بایست نیازهای شخصی فرد را برآورده کند.

سالنی در نزدیکی خانه یا محل کار پیدا کنید، فردی که به سالن ورزشی نزدیک خانه‌اش می‌رود، می‌تواند صبح‌ها به سالن رفته و بعد دوش بگیرد و به سرکار برود.
اگر مسئول عضویت به شما پیشنهاد کنند در مقابل تخفیف در هزینه ماهانه، پول عضویت چند سال را از پیش بپردازید، باید حواستان را بیشتر جمع کنید. این پیشنهادها به معنای آن است که سالن ورزشی ازلحاظ مالی دچار مشکل است.
یکی از مکان‌های مهم در سالن‌های ورزشی اتاق رختکن است؛
اتاق رختکنی که به‌هم‌ریخته باشد و حوله‌ها در آن روی زمین انباشته‌شده باشند و محل دوش گرفتنش کثیف باشد، یک ویژگی منفی بزرگ برای سالن ورزشی است. اطمینان حاصل کنید که اتاق رختکن بهداشتی است، حوله‌ها به‌طور مرتب عوض می‌شوند و تجهیزات کافی دارد به‌طوری‌که پس از ۱ ساعت ورزش کردن مجبور نیستید برای یک دوش خالی منتظر بمانید.
کمدهای شخصی مهم هستند به‌خصوص اگر پیش یا پس از کار به سالن می‌روید و نیاز به محلی ایمن برای قرار دادن لباس کار و چیزهای قیمتی‌تان دارید. مطمئن شوید که کمدهای شخصی در سالن وجود دارند و ایمن هستند هزینه در اختیار داشتن آن‌ها چقدر است.
سالن‌های تناسب‌اندام معمولاً در شروع، خدماتی مانند یک جلسه رایگان با مربی شخصی را به مشتریان عرضه می‌کنند.
4.7 امتیاز از 13 رأی
جدیدترین مقالات
ترک شیشه با مواد مخدر دیگر بسیار تفاوت دارد چراکه ترک اعتیاد به شیشه به دلیل وابستگی بالای فرد به آن، باید حتما با مشاوره و تحت نظر یک درمانگر متخصص صورت گیرد. شیشه یکی از مواد محرکی است که در میان افراد رواج بسیاری پیدا کرده است و با عوارض جسمی و روانی مختلفی نیز همراه است. بعد از مصرف شیشه افراد معمولا سطح انرژیشان بسیار بالا رفته و توهم شدید دارند. مصرف کنندگان شیشه در دفعات اولیه معمولا تا 72 ساعت نمی‌خوابند. بعد از تمام شدن نئشگی این ماده مصرف کننده، طوری احساس خستگی دارند که ممکن است حدود دو شبانه روز به‌طور پیوسته خواب باشند و پس‌از بیداری سردردهای شدید، بی‌قراری، لرزش و حرکات غیرعادی در دست و سر خواهند داشت.
تزریق بوتاکس از جمله روش های برطرف کردن چین و چروک بر روی صورت و دیگر نواحی بدن می باشد. برای تزریق بوتاکس از سمی استفاده می کنند که وظیفه آن فلج کردن موقت در ناحیه تزریق شده و در نتیجه از بین بردن چین و چروک برای مدتی می باشد. امروزه تزریق بوتاکس به خاطر مزایایی که دارد دارای طرفداران بسیاری است.
مقاومت دوربین در برابر باراش باران و برف و آب از جمله ویژگی‌هایی بسیار مهم و اساسی یک دوربین مدار بسته است که در محیط خارج از ساختمان و در فضای باز مورد استفاده قرار می‌گیرد. دوربین‌هایی که در فضاهای بیرون نصب می‌شوند به دلیل اینکه بیشتر در معرض تغییرات آب و هوایی قرار دارند مسلما به میزان مقاومت بیشتری نیز در برابر این تغییرات نیازمند هستند.
اعتیاد به مواد مخدر و محرک، کم بلایی نیست؛ اما آن چه این بلا را بیشتر و فاجعه بارتر می کند، برخورد اشتباه خانواده و اطرافیان با فرد معتاد است؛ برخوردهایی که موجب می شود خشونت پنهان در این افراد بیش از پیش بروز و ظهور داشته باشد.
افزایش مصرف مواد مخدر و شیوع آن در بین جوانان از یک سو و ارتباط داشتن برخی خشونت ها و جنایات به عوارض مصرف این مواد از سوی دیگر زنگ خطر بزرگی را به صدا در می آورد که می بایست نهادهای کوچکتر فرهنگی اجتماعی آموزشی مثل خانواده و مدرسه علاوه بر امید داشتن به برنامه ریزی های کلان در مورد کنترل شیوع مواد مخدر و اقدامات بزرگ فرهنگی، خودشان برای پیشگیری از عوارض گسترده اعتیاد کمر همت ببندند.