ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین ایمپلنت دندان در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ... لیست بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ایمپلنت دندان
تهران - ارائه خدمات در کلیه مناطق
0 %

نام مرکز : دکتر پرویز امانی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
ایمپلنت دندان - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - دندانپزشکی - کاشت دندان - جراحی لثه - لمینت دندان - دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - کاشت ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - جرم گیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی دندان عقل - لیست بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ایمپلنت دندان
تهران - محدوده محله گیشا غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر محمود احمدی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندان - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندان - لمینت کامپوزیتی - ونیر کامپوزیت - دکتر دندانپزشک - لمینت دندان - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - کاشت پر کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ویزیت دندانپزشکی - لیست بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ایمپلنت دندان
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر سیروس تابش
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی زیبایی - کاشت جرم گیری دندان - دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - بلیچینگ دندان - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - جرمگیری دندان - لیست بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ایمپلنت دندان
تهران - محدوده محله قیطریه شمال تهران منطقه 1
0 %
نام مرکز : محمد رسول اله
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
ایمپلنت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - کشیدن دندان - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - درمانگاه دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی زیبایی - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - بلیچینگ دندان - کامپوزیت ونیر - روکش کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - دندانپزشکی اقساطی - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - جراحی لثه - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - لیست بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ایمپلنت دندان
تهران - محدوده محله شهدا شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : دکتر علی اصغر حسامی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - کشیدن دندان - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - جرمگیری دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی زیبایی - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - ارتودنسی ثابت و متحرک - روکش کردن دندان - کاشت دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت اقساطی دندان - لیست بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ایمپلنت دندان
تهران - محدوده محله مطهری (منطقه 7) مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر سیدمحمد میرخانی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - دندانپزشک - لمینت سرامیکی - ویزیت دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی - کاشت دندان - سفید کردن دندان - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - جراحی لثه - کشیدن دندان - کاشت بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - مطب دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لیست بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ایمپلنت دندان
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : امام موسی کاظم - خیریه
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت دندان - دندانپزشکی - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - درمانگاه دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - کامپوزیت ونیر - دندانپزشکی اقساطی - لمینت دندان - بلیچینگ دندان - لمینت کامپوزیتی - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - بهترین دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - جراحی دندان عقل - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - کلینیک ‌دندانپزشکی - لیست بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ایمپلنت دندان
تهران - محدوده محله بهارستان مرکز تهران منطقه 12
0 %
نام مرکز : دکتر رعنا محمدی سیاه بومی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
ایمپلنت دندان - لمینت دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک - جرم گیری دندان - جراحی لثه - کاشت دندانپزشک زیبایی خوب - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - بلیچینگ دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکی - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - کامپوزیت دندان - پر کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لیست بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ایمپلنت دندان
تهران - محدوده محله وزرا مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر منصور بابایی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
ایمپلنت دندان - لمینت دندان - جرم گیری دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت کامپوزیتی - ونیر کامپوزیت - دکتر دندانپزشک - جراحی لثه - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - کاشت کاشت دندان - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - جراحی دندان عقل - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - لیست بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ایمپلنت دندان
تهران - محدوده محله گیشا غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : مرکز دندانپزشکی کودکان دردانه
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت کامپوزیتی - پر کردن دندان - کامپوزیت ونیر - لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - درمانگاه دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - کشیدن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی - پزشک متخصص دهان و دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کاشت دندان - لمینت دندان - لیست بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ایمپلنت دندان
تهران - محدوده محله ظفر شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر مهرزاد گودرزلو
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - کاشت ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - عصب کشی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرمگیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - لمینت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - لمینت دندان - دندانپزشکی اقساطی - کامپوزیت دندان - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی زیبایی - لمینت سرامیکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی - لیست بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ایمپلنت دندان
تهران - محدوده محله حشمت الدوله – جمالزاده مرکز تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : احمدعلی حاج ابراهیمی
دندانپزشک تجربی
نمایش تلفن و آدرس
ایمپلنت دندان - کاشت بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان - پر کردن دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی لثه - دندانپزشکی زیبایی - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - لیست بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ایمپلنت دندان
تهران - محدوده محله طرشت غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : مرکز دندانپزشکی بریانک
دندانپزشکی ترمیمی زیبایی
نمایش تلفن و آدرس
ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - کشیدن دندان - ویزیت دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کلینیک ‌دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه - جرم گیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - درمانگاه دندانپزشکی - عصب کشی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - بلیچینگ دندان - لمینت دندان - کاشت دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت ونیر - بهترین دندانپزشک - سفید کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - لمینت سرامیکی - کامپوزیت دندان - کاشت لیست بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ایمپلنت دندان
تهران - محدوده محله بریانک غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : فردای سلامت پارسیان
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک - کشیدن دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - بلیچینگ دندان - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - پر کردن دندان - درمانگاه دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - جرم گیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - کامپوزیت ونیر - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - کلینیک ‌دندانپزشکی - عصب کشی دندان - جراحی لثه - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - لیست بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ایمپلنت دندان
تهران - محدوده محله آزادی غرب تهران منطقه 9
0 %
نام مرکز : دکتر محمود نخعی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
ایمپلنت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت کامپوزیت دندان - پر کردن دندان - جراحی لثه - دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی اقساطی - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت دندان - سفید کردن دندان - لمینت سرامیکی - روکش کردن دندان - دندانپزشکی - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - لیست بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ایمپلنت دندان
تهران - محدوده محله کارگر جنوبی مرکز تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : صدرا شرق
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - مطب دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - لمینت دندان - پر کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - درمانگاه دندانپزشکی - جرمگیری دندان - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - سفید کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - کامپوزیت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - بلیچینگ دندان - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - جراحی لثه - کامپوزیت ونیر - دندانپزشکی - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - لیست بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ایمپلنت دندان
تهران - محدوده محله گرگان شرق تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر سعید محمدی راد
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی اقساطی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - روکش کردن دندان - لمینت دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت سفید کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - جراحی لثه - جرم گیری دندان - دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - لیست بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ایمپلنت دندان
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر هاله اسلامی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
ایمپلنت دندان - ونیر کامپوزیت - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک - جرم گیری دندان - کاشت دکتر دندانپزشک - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرمگیری دندان - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - کامپوزیت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک زیبایی خوب - خدمات زیبایی دندان ها - سفید کردن دندان - کاشت دندان - دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - لیست بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ایمپلنت دندان
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر محمدجواد زارع
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - کشیدن دندان - سفید کردن دندان - ونیر کامپوزیت - مطب دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی اقساطی - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - جراحی دندان عقل - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک - کاشت دندان - لمینت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی - کاشت عصب کشی دندان - پر کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لیست بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ایمپلنت دندان
تهران - محدوده محله اسکندری مرکز تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : دکتر امیر مابینی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - کاشت ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - کاشت دندان - عصب کشی دندان - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی اقساطی - سفید کردن دندان - لمینت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت اقساطی دندان - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - کشیدن دندان - جراحی لثه - جرم گیری دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - مطب دندانپزشکی - لیست بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ایمپلنت دندان
تهران - محدوده محله پاسداران شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر شیوا قره چلو
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت اقساطی دندان - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت کشیدن دندان - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه - عصب کشی دندان - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی - جرم گیری دندان - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - لیست بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ایمپلنت دندان
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر مهدی فتح الهی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
ایمپلنت دندان - لمینت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - جراحی لثه - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - بلیچینگ دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - لیست بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ایمپلنت دندان
تهران - محدوده محله ولیعصر (منطقه 11) مرکز تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : دکتر سمانه علی زاده
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
ایمپلنت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - جراحی دندان عقل - بهترین دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان - جراحی لثه - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - لیست بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ایمپلنت دندان
تهران - محدوده محله شهرک اکباتان غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : دکتر رحیم اردکانی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک - کاشت جرمگیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی اقساطی - عصب کشی دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - لمینت دندان - بهترین دندانپزشک - لیست بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ایمپلنت دندان
تهران - محدوده محله ایرانشهر مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر علی رضا مستشاری
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - سفید کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرمگیری دندان - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - کاشت جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکی - لمینت اقساطی دندان - کاشت دندان - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - کامپوزیت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی زیبایی - لمینت دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشکی اقساطی - پر کردن دندان - لیست بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ایمپلنت دندان
تهران - محدوده محله فاطمی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر کمال بنی هاشمی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
ایمپلنت دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان - کشیدن دندان - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - لمینت دندان - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - جرم گیری دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی زیبایی - لیست بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ایمپلنت دندان
تهران - محدوده محله پاسداران شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر آلفرد داودی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
ایمپلنت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - سفید کردن دندان - دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان - جراحی لثه - کاشت لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی زیبایی - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - دندانپزشکی اقساطی - جراحی دندان عقل - مطب دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - لیست بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ایمپلنت دندان
تهران - محدوده محله هفت تیر مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر سعید صادقی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - جرم گیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت دندان - بلیچینگ دندان - ونیر کامپوزیت - روکش کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - جرمگیری دندان - لیست بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ایمپلنت دندان
تهران - محدوده محله فاطمی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : شرق
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
ایمپلنت دندان - دندانپزشک - پر کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - کشیدن دندان - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - جراحی دندان عقل - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - کامپوزیت ونیر - ارتودنسی ثابت و متحرک - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - درمانگاه دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - سفید کردن دندان - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - کاشت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لیست بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ایمپلنت دندان
تهران - محدوده محله هنگام شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : فراز
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل - لمینت اقساطی دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - جرم گیری دندان - دندانپزشک - کامپوزیت ونیر - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - جرمگیری دندان - عصب کشی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - دندانپزشکی اقساطی - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی زیبایی - سفید کردن دندان - لمینت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - پر کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - بلیچینگ دندان - لیست بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ایمپلنت دندان
تهران - محدوده محله ستارخان غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر فرخ پورنیا
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
ایمپلنت دندان - دندانپزشکی - سفید کردن دندان - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - پر کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - کاشت کاشت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان - لیست بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ایمپلنت دندان
تهران - محدوده محله امیر آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : صادقیه
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
ایمپلنت دندان - دندانپزشک - کاشت دندان - کامپوزیت ونیر - پر کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - بلیچینگ دندان - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - درمانگاه دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی اقساطی - لمینت اقساطی دندان - لیست بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ایمپلنت دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ایمپلنت دندان
تهران - محدوده محله ستارخان غرب تهران منطقه 2
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
انواع خدمات دندانپزشکی
 
اگر مشکلی در ظاهر دندان های شما وجود دارد و می خواهید لبخند زیبایی داشته باشید، باید به یک دندانپزشک ماهر مراجعه کنید تا با توجه به مشکل دندان شما، روش خاصی را برای برطرف کردن آن در نظر بگیرد. در این مقاله، برخی از روش های زیبا کردن دندان ها توسط دندانپزشک را برای شما بیان می کنیم.
 
امروزه اصطلاح دندانپزشک زیبایی که به Cosmetic dentistry معروف است بسیار رواج پیدا کرده است. دندانپزشک زیبایی در واقع با ظاهر دندان ها و افزایش زیبایی فرد درگیر است که تاکید بر هنر دندانپزشکی بیشتر از علم دندانپزشکی دیده می شود.

استفاده از مهارت در کنار زیبایی و ظرافت بیشتر از سایر شاخه های این رشته در دندانپزشک زیبایی دیده می شود. علم دندانپزشکی زیبایی فراتر از دندانپزشکی می باشد. چرا که در کنار عواملی از جمله شناخت مواد و کار با مواد دندانپزشکی و آگاهی از آناتومی دندان باید با علم زیبایی آشنا باشد.
از آنجا برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از خدمات زیبایی  دندانپزشکی اقساطی  بدون نگرانی بهرمند شوید.
 
1. بستن فاصله دندانی
یکی دیگر از فرایند هایی که دندانپزشکان زیبایی انجام می دهند بستن فاصله دندانی میباشد که به دیاستم معروف است.

2. تاج گذاشتن روی دندان
تاج به عنوان کلاه دندان می باشد. هنگامی که دندان ضعیف و یا به مقدار زیاد تخریب شود، برای بهبود شکل، اندازه و ظاهر دندان از تاج استفاده می کنند. بیشتر تاج ها، 5 تا 15 سال باقی می مانند.
جنس تاج ها از فلز، چینی متصل به فلز، صمغ و یا سرامیک می باشد. قبل از قرار دادن تاج، دندان را کمی تراش می دهند و سپس تاج بر روی دندان چسبیده می شود و کاملا دندان را می پوشاند.
 
3. بلیچینگ
یکی از درمان های دندانپزشک زیبایی  بلیچینگ دندان  می باشد که در راستای سفید کردن دندان انجام می شود. بلیچینگ که دارای دو درمان خانگی و مطب می باشد باعث سفیدی دندان  ها می شود این روش یکی از ارزان ترین تکنیک های سفید کردن دندان است. یکی از پر تقاضاترین خدمات زیبایی دندانپزشکی روشن کردن رنگ دندان های تیره، زرد یا قهوه ای می باشد.
 
4. میناکاری دندان
میناکاری، یک روش سریع و بدون درد می باشد. این روش برای تصحیح عیوب کوچک مانند دندان های ناهموار و یا دندان های روی هم گرفته، استفاده می شود. نتیجه فورا بدست می آید و نیازی به بیهوشی نیست. اغلب به همراه مینا کاری، سفید کردن، روکش کردن (ونیر) و باندینگ نیز انجام می شود.
 
5. باندینگ (پیوند) دندان
باندینگ دندان عملی است که در آن مواد رزین رنگ دندان ( مواد پلاستیکی با دوام)، به دندان استعمال شده و با تاباندن نور خاصی سخت می شود و در نهایت به دندان میچسبد تا لبخند را زیبا سازد. این روش از جمله کم هزینه ترین و آسان ترین روشهای جراحی زیبایی دندان است که در موارد مختلفی از آن استفاده می شود.
 
6. ناهماهنگی های های لبه ای دندان ها یا کوتاه و بلند بودن لبه های دندان ها نسبت به یکدیگر 
 می تواند ناشی از تفاوت اندازه دندان ها یا نحوه قرار گرفتن آن ها در کنار هم و یا حتی به دلیل پریدگی های ناشی از دندان قروچه یا جویدن خوراکی های سخت باشد. علت آن هرچه باشد براحتی با مواد همرنگ و شبیه سازی شده مینای دندان قابل مرتفع شدن و یک اندازه کردن ارتفاع دندان ها است. به علاوه استفاده از فلوراید در محل اتصال ترمیم و دندان موجب افزایش استحکام دندان می گردد.
 
7. پرکردن با کامپوزیت
پرکردگی دندان گاهی در اثر خرد شدن نیاز به جایگزینی دارد. بسیاری از افراد آمالگام نقره ای را با  کامپوزیت  هم رنگ دندان تعویض می کنند. افراد برای زیبا شدن دندان ها به جای آمالگام نقره ای، از کامپوزیت هم رنگ دندان استفاده می کنند.

برخی از افراد هم نگران هستند که آمالگام نقره ای محتوای جیوه می باشد و برای سلامتی خطر دارد، لذا از کامپوزیت هم رنگ دندان استفاده می کنند. در پرکردگی بزرگ با کامپوزیت نسبت به آمالگام نقره ای، دندان پرکرده زودتر فرسوده می شوند. اما در پرکردگی های کوچک، کامپوزیت به خوبی عمل می کند.
 
8. کرادینگ
کرادینگ همان اصلاح بهم ریختگی دندانی می باشد که بدون ارتودنسی انجام می شود. دندانپزشک زیبایی با توجه با مواد ترمیمی نامنظمی های دندان را رفع می کند و ظاهری جذاب در چهره شما ایجاد می کند.
 
9. ارتودنسی
دندانپزشکان در طراحی لبخند از عدد خاصی به عنوان نسبت طلایی استفاده می کنند. این عدد که یکی از زیبایی های دنیای ریاضی است و  از تناسب های موجود در بدن انسان گرفته شده است در برجسته ترین بناها از جمله  در اهرام مصر رعایت شده است و حاصل محاسبات دانشمندان بزرگی چون اقلیدس ، فیبوناچی ...است.

خداوند بزرگترین ریاضیدان است. هرچه نسبت اعضای بدن به این عدد نزدیکتر باشد تناسب اندام بهتری برقرار شده است. فرم واندازه دندان ها نیز از این امر مستثنی نیستند. برای داشتن زیباترین لبخند باید نسبت طلایی با در نظر گرفتن محدودیت های موجود در دهان هر شخص به درستی رعایت شود. گاهی همین تغییرات کوچک و محدود،لبخندی استثنایی به شما می بخشد.
 
10. روکش های دندانی
یکی دیگر از روش هایی که دندانپزشک زیبایی برای زیباسازی و ترمیم دندان های شما استفاده می کند. استفاده از روکش دندان می باشد. روکش های مختلفی با نام های مختلف موجود می باشد که با توجه به وضعیت دندان های بیمار روی دندان ها قرار می گیرد.
 
11. بریج دندان
در صورتی که دندانی کشیده شود، برای جایگزینی آن، دو دندان مجاور ناحیه بی‌دندانی به عنوان پایه در نظر گرفته شده و ناحیه وسط پر می ‌شود. به این روش که یکپارچه بوده و سه دندان (دو دندان پایه و یک دندان وسط) متصل به هم هستند، بریج یا پل گفته می‌شود.
بریج ها از دو روکش برای دندان های دو طرف ساخته شده اند و دندان ساختگی در بین این دو روکش قرار دارد. این دندان های ساختگی می تواند از جنس: طلا، آلیاژ، چینی و یا ترکیبی از این مواد باشد. بریج ها حمایت کننده دندان های طبیعی و یا ایمپلنت ها می باشند. 
بریج جهت درمان بی دندانی ساخته می‌شود؛ به این صورت که با قرار گرفتن روی دندان های طرفین ناحیه بی دندانی، به شکل یک پل قسمت بی دندانی را کامل می‌کند.
 
12. ایمپلنت
دندانپزشک زیبایی در بسیاری از موارد از  ایمپلنت دندان  استفاده می کند. مواد ایمپلنتی در ترمیم دندان استفاده می شوند و برای جایگزینی دندان های از دست رفته استفاده به کار می روند.
 
13. دندان مصنوعی
افرادی که فاقد دندان و بافت اطراف دندان هستند، از دندان مصنوعی استفاده می کنند. دو نوع دندان مصنوعی داریم، کامل و جزئی. هنگامی از دندان مصنوعی کامل استفاده می شود که تمام دندان های فرد افتاده باشد. اما اگر هنوز تعدادی دندان های سالم وجود داشته باشد، از دندان مصنوعی جزئی استفاده می شود.

14. جراحی و تغییر شکل لثه
دندانپزشک زیبایی در بسیاری از موارد با جراحی لثه شکل لثه را تغییر می دهد و موجب افزایش زیبایی دهان و دندان فرد می شود. در این روش با بلند کردن لایه های از لثه زیبایی دهان و دندان افزایش می یابد.
 
15. پیوند لثه
ریشه دندان در اثر تخریب لثه ممکن است نسبت به غذاها و یا مایعات سرد و یا گرم حساس شود و ممکن است دندان ها ظاهری دراز داشته باشند. تخریب لثه می تواند باعث پوسیدگی ریشه دندان، از دست دادن استخوان های دندان و در نهایت از دست دادن دندان ها گردد.
پیوند بافت نرم که بافت لثه سالم را از یک منطقه دهان به منطقه دیگر حرکت می دهد، میتواند تخریب لثه و نابودی استخوان دندانی را متوقف کند.
 
16. اصلاح خطوط لثه با دندانپزشکی زیبایی 
با روش محافظه کارانه ای که فناوری لیزر مخصوص دندانپزشکی توسط دندانپزشک متخصص در زمینه لیزر دهان و دندان انجام می شود،خدماتی مفید به همراه آورده است که باعث منظم کردن خطوط لثه ای بدون بی حسی، درد، خونریزی و حتی بخیه انجام پذیر شده است که با کاهش باکتری بافت های مجاور نسج دندان رعایت بهداشت دهان را نیز تسهیل می سازد.
 
17. کاشت نگین دندانی
یکی از خدمات دندانپزشک زیبایی کاشت نگین های دندانی می باشد که با توجه به رنگ دندان ها و به تناسب اندازه دندان های شما روی دندان قرار می گیرد.
 
4.4 امتیاز از 36 رأی
جدیدترین مقالات
سفید کردن دندانها یا بلیچینگ درمانی است که در آن بد رنگیها و رنگدانه هایی که به مرور زمان باعث تغییر رنگ دندانها شده و حتی بعضی بد رنگیهای ژنتیکی را بر طرف نموده ودندانهایی سفید و زیبا را به شما هدیه میکند.
شیشه دوجداره طرح دار یا شیشه دکوراتیو یکی از اجزای جذاب ساختمان های امروز است که زیبایی خاصی به نمای آپارتمان ها و سایر ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی بخشیده است. شیشه دوجداره طرح دار یا شیشه دکوراتیو در واقع نوعی شیشه ی تزیینی است که در معماری این روزها استفاده های متعددی دارد و علاوه بر نما در معماری داخلی نیز مورد استفاده قرار می گیرد .
فرش ها جز وسائل آسیب پذیر منزل هستند و نیازبه مراقبت دارند. مراقب نکردن از آن ها یا استفاده نادرست باعث آسیب دیدگی، پوسیدگی و غیره می شود. بعضی از افراد فکر می کنند، همینکه فرش دچار چنین آسیب هایی شد باید آن را عوض کرد، ولی امروزه با دانش رفوگری فرش می توان، این خرابی های فرش را ترمیم کرد. کلمه ای که مطمئنا بارها به گوشتان خورده است ولی شاید تا الان در مورد آن اطلاعاتی نداشتید یا جدی نمی گرفتید. در این بخش قصد داریم تا در خصوص رفوگری فرش و چگونگی انجام آن صحبت کنیم.
لیفت و لمینت مژه و ابرو این روزها یکی از خدمات زیبایی جدید سالن‌های زیبایی می‌باشد. لیفت و لمینت مژه و ابرو باعث بالا رفتن، تقویت، پرپشتی می‌شود، اگر می‌خواهید مژه و ابروهای شما بالا و به صورت هاشوری مانند ستاره‌های سینما به نظر برسد ما لیفت و لمینت را به شما پیشنهاد می‌دهیم؛