ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین ابزار برقی در شهر تهران

نام مرکز : آشنا
تولید و پخش تجهیزات برق صنعتی و یا ساختمانی
نمایش تلفن و آدرس
ابزار برقی - ابزار برقی لیست بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ابزار برقی
تهران - محدوده محله لاله زار مرکز تهران منطقه 12
0 %
نام مرکز : آذری (صنعتی)
تولید و پخش تجهیزات برق صنعتی و یا ساختمانی
نمایش تلفن و آدرس
ابزار برقی - ابزار برقی لیست بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ابزار برقی
تهران - محدوده محله لاله زار مرکز تهران منطقه 12
0 %
نام مرکز : پست 63 کیلوولت مصلی
توزیع برق و یا انتقال نیرو
نمایش تلفن و آدرس
ابزار برقی - ابزار برقی لیست بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ابزار برقی
تهران - محدوده محله آرژانتین مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : ارکه
فروش سیم وکابل
نمایش تلفن و آدرس
ابزار برقی - ابزار برقی لیست بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ابزار برقی
تهران - محدوده محله لاله زار مرکز تهران منطقه 12
0 %
نام مرکز : الکترو ابن سینا
تاسیسات برق صنعتی و یا ساختمانی - سیم کشی
نمایش تلفن و آدرس
ابزار برقی - ابزار برقی لیست بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ابزار برقی
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : بهمن - نمایندگی بوش
تولید فروش و تعمیر ابزار برقی
نمایش تلفن و آدرس
ابزار برقی - فروش و تعمیر لوازم برقی لیست بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ابزار برقی
تهران - محدوده محله وحدت اسلامی (شاپور) جنوب تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : پیمانکاری آبتین
توزیع برق و یا انتقال نیرو
نمایش تلفن و آدرس
ابزار برقی - ابزار برقی لیست بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ابزار برقی
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : قاسمی
تاسیسات - سیم کشی برق صنعتی و یا ساختمانی
نمایش تلفن و آدرس
ابزار برقی - ابزار برقی لیست بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ابزار برقی
تهران - محدوده محله دزاشیب شمال تهران منطقه 1
0 %
نام مرکز : شرکت صنایع کابل کمان
فروش سیم وکابل
نمایش تلفن و آدرس
ابزار برقی - ابزار برقی لیست بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ابزار برقی
تهران - محدوده محله سنایی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : ارشیا
تولید و پخش تجهیزات برق صنعتی و یا ساختمانی
نمایش تلفن و آدرس
ابزار برقی - ابزار برقی لیست بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ابزار برقی
تهران - محدوده محله لاله زار مرکز تهران منطقه 12
0 %
نام مرکز : بوش
تولید فروش و تعمیر ابزار برقی
نمایش تلفن و آدرس
ابزار برقی - فروش و تعمیر لوازم برقی لیست بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ابزار برقی
تهران - محدوده محله شهر ری جنوب تهران منطقه 20
0 %
نام مرکز : شرکت آذرآب
برق - تولید (نیروگاه)/ تاسیسات حرارتی: دیگ بخار
نمایش تلفن و آدرس
ابزار برقی - ابزار برقی لیست بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ابزار برقی
تهران - محدوده محله ملاصدرا مرکز تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : توان صنعت آردین
تولید و پخش تجهیزات برق صنعتی و یا ساختمانی
نمایش تلفن و آدرس
ابزار برقی - ابزار برقی لیست بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ابزار برقی
تهران - محدوده محله فردوسی مرکز تهران منطقه 12
0 %
نام مرکز : بازرگانی تاسیساتی دلتا رایان سل
تولید فروش و تعمیر ابزار برقی
نمایش تلفن و آدرس
ابزار برقی - فروش و تعمیر لوازم برقی لیست بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ابزار برقی
تهران - محدوده محله هروی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : الکترو بهار 110
فروش لوله خرطومی/ سیم و/یا کابل -/ سینی کابل و نردبان کابل و تراکینگ کابل
نمایش تلفن و آدرس
ابزار برقی - ابزار برقی لیست بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ابزار برقی
تهران - محدوده محله لاله زار مرکز تهران منطقه 12
0 %
نام مرکز : الکترومکانیک مهران
سیم پیچی
نمایش تلفن و آدرس
ابزار برقی - ابزار برقی لیست بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ابزار برقی
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : صادق
تاسیسات برق صنعتی و یا ساختمانی
نمایش تلفن و آدرس
ابزار برقی - ابزار برقی لیست بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ابزار برقی
تهران - محدوده محله ایرانشهر مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : تامین
ترانسفورماتور
نمایش تلفن و آدرس
ابزار برقی - ابزار برقی لیست بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ابزار برقی
تهران - محدوده محله فردوسی مرکز تهران منطقه 12
0 %
نام مرکز : شرکت نیروگستر سهند
برق: دکل انتقال نیرو
نمایش تلفن و آدرس
ابزار برقی - ابزار برقی لیست بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ابزار برقی
تهران - محدوده محله ساعی شمال تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : برکه
فروش و تعمیر الکتروموتور
نمایش تلفن و آدرس
ابزار برقی - ابزار برقی لیست بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ابزار برقی
تهران - محدوده محله اختیاریه شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : رحیم
سیم پیچی
نمایش تلفن و آدرس
ابزار برقی - ابزار برقی لیست بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ابزار برقی
تهران - محدوده محله جوادیه (منطقه 16) جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : شرکت مهندسی رامان
برق صنعتی ، اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق
نمایش تلفن و آدرس
ابزار برقی - فروش شیر برقی - فروش پوزیشنر - مینیاتوری - HMI - رله - فروش محصولات امرون - صاعقه گیر - کلید حرارتی - فروش محصولات فونیکس - پوزیشنر YTC - فروش کنتاکتور - پوزیشنر سامسون - محافظ جان - پوزیشنر فیشر - فروش بیمتال - فروش محصولات اشنایدر - سنسور - فروش محصولات زیمنس - PLC - کلید هوایی - لیست بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ابزار برقی
تهران - محدوده محله فردوسی مرکز تهران منطقه 12
0 %
نام مرکز : آرمین
تولید و پخش تجهیزات برق صنعتی و یا ساختمانی
نمایش تلفن و آدرس
ابزار برقی - ابزار برقی لیست بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ابزار برقی
تهران - محدوده محله لاله زار مرکز تهران منطقه 12
0 %
نام مرکز : پوشش نیرو منورگستر
فروش سینی کابل و نردبان کابل و تراکینگ کابل
نمایش تلفن و آدرس
ابزار برقی - ابزار برقی لیست بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ابزار برقی
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : آرین لوله
لامپ روشنایی
نمایش تلفن و آدرس
ابزار برقی - ابزار برقی لیست بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ابزار برقی
تهران - محدوده محله لاله زار مرکز تهران منطقه 12
0 %
نام مرکز : آلفا صنعت پارس
توزیع و یا انتقال نیرو - سیم وکابل
نمایش تلفن و آدرس
ابزار برقی - ابزار برقی لیست بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ابزار برقی
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : آما صنعت
تولید فروش و تعمیر ابزار برقی
نمایش تلفن و آدرس
ابزار برقی - فروش و تعمیر لوازم برقی لیست بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ابزار برقی
تهران - محدوده محله لاله زار مرکز تهران منطقه 12
0 %
نام مرکز : شرکت نمادین طرح
ساخت انواع خودروها و تجهیزات آتش نشانی و خدمات شهری
نمایش تلفن و آدرس
ابزار برقی - کلاه ایمنی - بهترین تجهیزات آتش نشانی - توپ اطفا حریق - خودروهای صنعتی - مانیتور دستی - ماسک اکسیژن آتش نشانی - خودروهای خدمات شهری - مانیتور برقی - خودروی مه پاش - تجهیزات ماشین آتش نشانی - فوگ نازل - کفش ایمنی آتش نشانی - خودروی پیشرو - کپسول آتش نشانی - نازل فوم - قیمت انواع تجهیزات آتش نشانی - خودروهای آتش نشانی - تجهیزات ایمنی آتش نشانی - تجهیزات آتش نشانی - مانیتور پرتاب آب و فوم - تریلر مانیتور - عینک ایمنی آتش نشانی - خودروی امداد و نجات - تانکر آتش نشانی - تریلرفوم - تجهیزات اطفا حریق - لباس آتش نشانی - واترمیست - خودروی آتش نشانی - خودروی پودر پاش - ابزار آتش نشانی - لوازم اطفا حریق - لیست بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ابزار برقی
تهران - محدوده محله یافت آباد جنوب تهران منطقه 18
0 %
نام مرکز : حامیم ارتباط
باتری صنعتی/ ترانسفورماتور/ (UPS) برق اضطراری, ترانس و منابع تغذیه - یو. پی. اس
نمایش تلفن و آدرس
ابزار برقی - ابزار برقی لیست بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ابزار برقی
تهران - محدوده محله میرزای شیرازی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : ویرا دژ آرتا
تاسیسات برق صنعتی و یا ساختمانی
نمایش تلفن و آدرس
ابزار برقی - ابزار برقی لیست بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ابزار برقی
تهران - محدوده محله افسریه شرق تهران منطقه 15
0 %
نام مرکز : 63 برق تهران/ پست 20
توزیع برق و یا انتقال نیرو
نمایش تلفن و آدرس
ابزار برقی - ابزار برقی لیست بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ابزار برقی
تهران - محدوده محله کامرانیه شمال تهران منطقه 1
0 %
نام مرکز : آبان
تولید و پخش تجهیزات برق صنعتی و یا ساختمانی
نمایش تلفن و آدرس
ابزار برقی - ابزار برقی لیست بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ابزار برقی
تهران - محدوده محله لاله زار مرکز تهران منطقه 12
0 %
نام مرکز : اریس تجارت
فروش سینی کابل و نردبان کابل و تراکینگ کابل
نمایش تلفن و آدرس
ابزار برقی - ابزار برقی لیست بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین ابزار برقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین ابزار برقی
تهران - محدوده محله میرداماد شمال تهران منطقه 3
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
راهنمای خرید ابزارآلات برقی
اگر با اصطلاحات خاص ابزارآلات برقی آشنایی نداشته باشید، احتمالا رفتن تا فروشگاه ابزار و انتخاب و خرید ابزاری که کاملا متناسب با نیاز شما باشد، کار آسانی نخواهد بود. ویژگی های متفاوت و انتخاب های گوناگونی وجود دارند که تصمیم گیری را دشوار می کنند. نه تنها برندهای متفاوت برای انتخاب در بازار وجود دارند بلکه هر کدام ویژگی های خاص و متفاوتی ارائه می کنند که کار را سخت تر می کند. سایز و توان و سایر قابلیت های ابزار چیزهایی است که از قبل باید راجع به آن بدانید. در این مطلب برخی مشخصات ابزار برقی آورده شده تا در انتخاب و خرید ابزار راحت تر باشید.

قدرت
در بازار امروزی دو مدل اصلی ابزار برقی وجود دارد. برخی مدل ها کابل دارند و باید به منبع برق متصل شوند تا کار کنند. بسته به محیط کار ممکن است دستگاه را به برق شهری و یا ژنراتور وصل نمایید؛ ولی در هر صورت برق دستگاه از منبعی خارجی تامین می گردد. میزان قدرت این نوع مدل ها با آمپراژ مشخص می شود. در اره، دریل، دستگاه های دمنده و مکنده و … آمپراژ بالاتر به معنای قدرت بیشتر است. با پیشرفت تکنولوژی و مهار الکتریستیه در موتورهای کوچکتر، شاهد رشد روزافزون توان دستگاه ها با موتور های کوچک هستیم. تا چند سال پیش دستگاهی با ۵ یا ۶ آمپر پرچمدار بازار به حساب می آمد. این اعداد به سرعت رشد کردند. این روزها دستگاه هایی با توان ۱۱ یا ۱۲ آمپر و حتی بیشتر چندان عجیب به نظر نمی رسند.توجه داشته باشید که در کنار میزان آمپر هر ابزار برقی میزان توان خروجی آن که بر حسب واحد .ات(W)مشخص میشود بسیار مهم تر است به طوریکه دستگاههای با توان بالاتر عدد بزرگتری از توان برحسب واحد وات را دارا هستند.

نوع دوم  ابزارآلات شارژی هستند که این روزها به خوبی در بازار مطرح هستند. در این مدل ها ولتاژ ابزار بیانگر توان آن است. زمانی که ابزارهای شارژی وارد بازار شدند باتری های ۹٫۶ ولت کاملا ایده آل در نظر گرفته میشدند و رهبر بازار بودند. با افزایش تقاضا برای گشتاور بالاتر و طول عمر بیشتر، تولیدکنندگان قدرت باتری ها را تا ۱۲ ولت و بعد ۱۴٫۴ ولت افزایش دادند. از آن پس شاهد افزایش روز افزون قدرت تا ۳۶ ولت و بالاتر بودیم. در حال حاضر باتری های پر قدرتی در بازار وجود دارند که می توانند انرژی لازم برای کارکرد یک اره فارسی بر را تامین کنند، چیزی که با باتری های ۹٫۶ ولت قابل تصور نبود. با پیشرفت مستمر ابزارآلات شارژی شاهد افزایش توانایی های آن ها خواهیم بود.

ویژگی ها
در کنار توجه به توان مورد نیاز، برخی خصوصیات  و ویژگی ها در ابزار برقی وجود دارند که باعث سهولت کاربری می شوند. سازندگان ابزارآلات برقی، با توجه به نیاز استادکاران محصولاتی برای افزایش سرعت اجرای کار و محصولات چندکاره را روانه بازار کردند. قابلیت تعویض سریع تیغه، مته و … برای پیمانکاران و استادکارانی که به صورت پروژه ای کار می کنند حائز اهمیت است.

در مدت کوتاهی، تکنولوژی لیزر هم به قابلیت های ابزار افزوده شد. شاید لیزر مستقیما در افزایش دقت کار تاثیر نداشته باشد؛ ولی قطعا باعث کاهش زمان اجرا خواهد شد. لیزر هم مانند قابلیت قبلی با تمرکز بر نیاز پیمانکاران به محصولات اضافه شد؛ برای پیمانکار وقت واقعا طلا است.

این ویژگی ها برای تولیدکننده هزینه دارند و به قیمت ابزار اضافه می کند. اگر به درستی نمی دانید که به چنین ویژگی هایی نیاز دارید یا نه، بهتر است در نظر بگیرید هر چند وقت یک بار از آن ابزار استفاده خواهید کرد. اگر قرار است هر روز ابزاری را به کار برید، احتمالا صرفه جویی در زمان برایتان ارزشمند خواهد بود. اگر فقط چند مرتبه در سال به ابزارتان نیاز دارید، بهتر است به جای امکانات اضافه، بیشتر به عملکرد دستگاه توجه نمایید.

برند
شرکت های ارائه کننده ابزار با کیفیت برقی کم نیستند. شرکت هایی که در تبلیغات، محصولات خود را قدرتمندترین، با کیفیت ترین و بهترین ابزار معرفی می کنند. با اینکه تمامی شرکت ها در حال بهبود مستمر کیفیت محصولات هستند، باید به تبلیغات و مارکتینگ هم توجه داشته باشند. تمامی تولید کنندگان ابزار در چرخه رقابت هستند و تلاش میکنند محصولی متمایز از سایرین ارائه نمایند. بنابراین بهتر است ابزاری را انتخاب نمایید که بیشترین تطابق را با نیازهای شما داشته باشد.

شاید برای تصمیم گیری در مورد برند محصول توجه به خدمات پس از فروش و شرایط آن بهترین راهنما باشد. برند های بزرگ و معتبر تولید کننده ابزار، محصولات خود را با گارانتی ارائه می کنند، این گارانتی ممکن است شامل یک تا چندین مرتبه تعویض رایگان قطعات باشد. اگر قرار است پولتان را صرف خرید ابزار کنید، بهتر است آخرین ابزاری باشد که می خرید.

خرید ابزار
حالا که با نکات اولیه خرید ابزار آشنا شدید، زمان آن رسیده که کار عملی را آغاز کنید؛ هر چه بیشتر به نیازها و خواسته هایتان از ابزار توجه کرده باشید، با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس بیشتری خرید خواهید کرد. شاید مطالعه چند راهنمای خرید و وبلاگ های مقایسه و بررسی ابزار هم مفید واقع شود. این مرحله به خصوص در انتخاب میان برندهای مختلف ابزار کمک خواهد کرد. به علاوه اگر خرید خود را از نمایندگان فروش انجام دهید احتمال دارد از تخفیف های دوره ای برندها هم برخوردار شوید؛ و البته خرید همزمان چند محصول از یک برند احتمالا صرفه اقتصادی خوبی برایتان خواهد داشت. اگر خوب دقت کنید انتخاب ابزار برقی ایده آل چندان کار سختی نخواهد بود.
منبع:
www.ronix.ir
0 امتیاز از 0 رأی
جدیدترین مقالات
انسان همواره برای زیبا بودن و داشتن چهره ای جوان و شفاف تلاش می کنند. با رشد علم پزشکی و به وجود آمدن روش های مدرن و با عوارض کم، دست یافتن به چهره ای جوان و جذاب دیگر دور از دسترس نیست. امروزه مراجعه به کلینیک های تخصصی پوست، مو و زیبایی یک امر کاملا عادی تلقی می شود.
تی آر ایکس در حال حاضر جزو بخش های جدا نشدنی و ذاتی هر باشگاه بدنسازی است که بصورت فانکشنال و عملکرد محور مانند ( یوگا ، پیلاتس ، سی ایکس ، تکواندو ، ژیمناستیک ، جودو ، کوهنودی ، صخره نوردی ، دره نوردی ، اسکای جامپ ، گلف ، تنیس ، زومبا و کلیه ورزشها ) شده است.
ICDL چهار حرف اول کلمات تشکیل دهنده عبارت International Computer Driving License به معنای مدرک بین المللی کاربری رایانه است. شرکت در کلاس های مرتبط با ICDL درک کار آموزان از رایانه را بهبود می بخشد و باعث استفاده کارآمد از نرم افزارها توسط این افراد می شود. این مدرک که توسط کارفرمایان به عنوان اثبات توانایی و شایستگی برای کار در زمینه IT بر شمرده می شود، تنها پس از یادگیری طیف گسترده ای از توانایی های کامپیوتری قابل دریافت است.
یکی از مواردی که می تواند تاثیر به سزایی برای امنیت منزل داشته باشد استفاده از درب ضد سرقت بجای درب معمولی، می باشد.
شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید تفاوت درب ضد سرقت و درب معمولی چیست؟ و تعویض درب چقدر میتواند در بالا بردن امنیت آپارتمان ها تاثیرگذار باشد. به همین جهت در این مطلب به مقایسه درب ضد سرقت و درب معمولی می پردازیم.