ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین آموزش زبان در شهر تهران

نام مرکز : آموزش امیر
زمینه فعالیت : آموزشگاه زبان
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آموزش زبان در پاسداران و ضرابخانه
آموزش زبان - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - آموزش انگلیسی دوره نیمه فشرده دوره کودکان - کلاس زبان انگلیسی - بهترین آمو... لیست بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزش زبان
تهران - محدوده محله پاسداران و ضرابخانه شمال تهران منطقه 4
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : آموزشگاه اله یار
زمینه فعالیت : آموزشگاه زبان
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آموزش زبان در میرداماد
آموزش زبان - بهترین آموزشگاه زبان دوره بحث آزاد دوره بزرگسالان از مبتدی تا پیشرفته انگلیسی دوره فشرده - آموزشگاه زبان تر... لیست بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزش زبان
تهران - محدوده محله میرداماد شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : آموزشگاه دانش - شعبه پارک ساعی
زمینه فعالیت : آموزشگاه زبان
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آموزش زبان در ساعی
آموزش زبان - آموزش زبان دوره فشرده دوره بزرگسالان از مبتدی تا پیشرفته - آموزش انگلیسی - کلاس زبان انگلیسی - کلاس زبان دو... لیست بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزش زبان
تهران - محدوده محله ساعی شمال تهران منطقه 6
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : آموزشگاه پرن
زمینه فعالیت : آموزشگاه زبان
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آموزش زبان در شهرک شهید محلاتی
آموزش زبان - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته دوره کودکان دوره بزرگسالان - بهترین آموزشگاه زبان - آموزش انگلیسی دوره نیمه ... لیست بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزش زبان
تهران - محدوده محله شهرک شهید محلاتی شمال تهران منطقه 1
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : پرتو دانش - شعبه دولت
زمینه فعالیت : آموزش زبان (فرانسه - آلمانی - ایتالیایی)
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آموزش زبان در دولت
آموزش زبان - آموزش زبان ترمیک دوره نیمه فشرده - آموزش مکالمه - کلاس زبان انگلیسی دوره بزرگسالان - بهترین آموزشگاه زبان ا... لیست بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزش زبان
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : آموزشگاه اس. ال. آی
زمینه فعالیت : آموزشگاه زبان
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آموزش زبان در جردن
آموزش زبان - آموزش زبان دوره بزرگسالان دوره نیمه فشرده - بهترین آموزشگاه زبان - آموزش انگلیسی دوره کودکان - آموزش مکالمه... لیست بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزش زبان
تهران - محدوده محله جردن شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : آموزشگاه آریان پور نوین
زمینه فعالیت : آموزشگاه زبان
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آموزش زبان در سعادت آباد
آموزش زبان - آموزش مکالمه - آموزشگاه زبان - کلاس زبان انگلیسی دوره نیمه فشرده - بهترین آموزشگاه زبان ترمیک دوره بزرگسالا... لیست بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزش زبان
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : آموزشگاه ایرانمهر - شعبه دولت
زمینه فعالیت : آموزشگاه زبان
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آموزش زبان در دولت
آموزش زبان - آیلتس - آموزش انگلیسی انگلیسی دوره بزرگسالان دوره کودکان دوره فشرده - بهترین آموزشگاه زبان - کلاس زبان انگل... لیست بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزش زبان
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : آموزشگاه بیان سلیس
زمینه فعالیت : آموزشگاه زبان
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آموزش زبان در محمودیه
آموزش زبان - آموزش زبان دوره بحث آزاد دوره نیمه فشرده دوره بزرگسالان از مبتدی تا پیشرفته - آموزشگاه زبان دوره فشرده انگل... لیست بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزش زبان
تهران - محدوده محله محمودیه شمال تهران منطقه 1
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : جواد مهربان
زمینه فعالیت : مدرس زبان انگلیسی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آموزش زبان در جردن
آموزش زبان - کلاس زبان دوره فشرده دوره فشرده - آموزش مکالمه دوره بزرگسالان انگلیسی دوره نیمه فشرده ترمیک - بهترین آموزشگ... لیست بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزش زبان
تهران - محدوده محله جردن شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : آکادمی تخصصی زبان آریابان
زمینه فعالیت : آموزشگاه زبان
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آموزش زبان در دولت
آموزش زبان - آموزش زبان دوره فشرده - کلاس زبان دوره فشرده - آیلتس - بهترین آموزشگاه زبان دوره بزرگسالان از مبتدی تا پیشر... لیست بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزش زبان
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : آموزشگاه امیر (پسرانه)
زمینه فعالیت : آموزشگاه زبان
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آموزش زبان در پاسداران و ضرابخانه
آموزش زبان - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - آموزش مکالمه از مبتدی تا پیشرفته انگلیسی - کلاس زبان انگلیسی - آیلتس ترمیک - آ... لیست بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزش زبان
تهران - محدوده محله پاسداران و ضرابخانه شمال تهران منطقه 4
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : عرصه (علوم پزشکی)
زمینه فعالیت : آموزشگاه زبان
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آموزش زبان در ازگل
آموزش زبان - آموزش انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته - کلاس زبان دوره فشرده - آموزش مکالمه - آیلتس انگلیسی دوره بزرگسالان دوره... لیست بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزش زبان
تهران - محدوده محله ازگل شمال تهران منطقه 1
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : آموزشگاه خرسند
زمینه فعالیت : آموزشگاه زبان
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آموزش زبان در جردن
آموزش زبان - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - کلاس زبان دوره فشرده دوره کودکان - کلاس زبان انگلیسی - بهترین آموزشگاه زبا... لیست بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزش زبان
تهران - محدوده محله جردن شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : آموزشگاه ایرانمهر - شعبه پاسداران
زمینه فعالیت : آموزشگاه زبان
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آموزش زبان در پاسداران
آموزش زبان - آموزش زبان ترمیک دوره فشرده دوره نیمه فشرده - آیلتس - آموزشگاه زبان دوره کودکان - بهترین آموزشگاه زبان دوره... لیست بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزش زبان
تهران - محدوده محله پاسداران شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : استاد قائم مقامی
زمینه فعالیت : مدرس زبان فرانسوی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آموزش زبان در میرداماد
آموزش زبان - آموزش زبان ترمیک - کلاس زبان انگلیسی - آموزش مکالمه - آیلتس - آموزش انگلیسی - بهترین آموزشگاه زبان دوره بزر... لیست بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزش زبان
تهران - محدوده محله میرداماد شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : آموزشگاه ایرانمهر - شعبه نیاوران
زمینه فعالیت : آموزشگاه زبان
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آموزش زبان در کامرانیه
آموزش زبان - آموزش زبان دوره بحث آزاد - آموزش مکالمه انگلیسی - آموزش انگلیسی - کلاس زبان دوره فشرده - آیلتس ترمیک دوره ک... لیست بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزش زبان
تهران - محدوده محله کامرانیه شمال تهران منطقه 1
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : خانه زبان مفید
زمینه فعالیت : آموزشگاه زبان
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آموزش زبان در جردن
آموزش زبان - آموزش زبان دوره کودکان دوره بحث آزاد از مبتدی تا پیشرفته - کلاس زبان انگلیسی - آموزش انگلیسی انگلیسی دوره ف... لیست بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزش زبان
تهران - محدوده محله جردن شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : آموزشگاه آیلتس ایران
زمینه فعالیت : آموزشگاه زبان
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آموزش زبان در ساعی
آموزش زبان - آموزش زبان ترمیک دوره بزرگسالان - کلاس زبان دوره فشرده - آموزش انگلیسی - کلاس زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشر... لیست بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزش زبان
تهران - محدوده محله ساعی شمال تهران منطقه 6
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : آموزشگاه تین
زمینه فعالیت : آموزشگاه زبان
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آموزش زبان در جماران
آموزش زبان - آموزش زبان ترمیک دوره کودکان - آموزش مکالمه دوره بحث آزاد - آیلتس - آموزشگاه زبان دوره بزرگسالان - بهترین آ... لیست بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزش زبان
تهران - محدوده محله جماران شمال تهران منطقه 1
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : آموزشگاه حکیمی (روسی)
زمینه فعالیت : آموزشگاه زبان
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آموزش زبان در ساعی
آموزش زبان - کلاس زبان دوره فشرده دوره بزرگسالان - آیلتس دوره نیمه فشرده - آموزش مکالمه دوره فشرده - آموزش انگلیسی ترمیک... لیست بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزش زبان
تهران - محدوده محله ساعی شمال تهران منطقه 6
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : آموزشگاه گلدیس - شعبه سعادت آباد
زمینه فعالیت : آموزشگاه زبان
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آموزش زبان در سعادت آباد
آموزش زبان - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - آیلتس - کلاس زبان انگلیسی دوره کودکان دوره بحث آزاد - آموزش انگلیسی - آموزش مک... لیست بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزش زبان
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : آموزشگاه موسسه ان. سی. ال. سی
زمینه فعالیت : آموزشگاه زبان
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آموزش زبان در سعادت آباد
آموزش زبان - آیلتس - آموزش انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته - کلاس زبان دوره فشرده انگلیسی - بهترین آموزشگاه زبان دوره بحث آز... لیست بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزش زبان
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : سحر نظری
زمینه فعالیت : مدرس زبان فرانسوی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آموزش زبان در ازگل
آموزش زبان - آموزش مکالمه دوره نیمه فشرده - کلاس زبان دوره فشرده ترمیک از مبتدی تا پیشرفته دوره کودکان دوره بزرگسالان - ... لیست بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزش زبان
تهران - محدوده محله ازگل شمال تهران منطقه 1
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : موسسه تدریس خصوصی بهار اندیشه
زمینه فعالیت : تدریس خصوصی کلیه دروس از ابتدایی تا دانشگاه در تمام نقاط تهران
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آموزش زبان در قلهک
آموزش زبان - معلم زبان - استاد دروس صنایع - دبیر عربی - معلم ریاضی - تدریس خصوصی کنکور - دبیر شیمی - استاد فیزیک - استاد... لیست بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزش زبان
تهران - محدوده محله قلهک شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : آموزشگاه آرشیا
زمینه فعالیت : آموزشگاه زبان
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آموزش زبان در شهرک اکباتان
آموزش زبان - آموزش انگلیسی ترمیک دوره نیمه فشرده - آیلتس انگلیسی دوره بحث آزاد دوره بزرگسالان دوره کودکان - کلاس زبان دو... لیست بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزش زبان
تهران - محدوده محله شهرک اکباتان غرب تهران منطقه 5
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : آموزشگاه آتیه سازان کودکان - ش. 2
زمینه فعالیت : آموزشگاه زبان
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آموزش زبان در ستارخان
آموزش زبان - کلاس زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش انگلیسی دوره بزرگسالان انگلیسی دوره کودکان - کلاس زبان دوره ف... لیست بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزش زبان
تهران - محدوده محله ستارخان غرب تهران منطقه 2
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : آموزشگاه خضرا
زمینه فعالیت : آموزشگاه زبان
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آموزش زبان در بلوار فردوس
آموزش زبان - کلاس زبان انگلیسی ترمیک دوره بحث آزاد - آموزشگاه زبان دوره فشرده - کلاس زبان دوره فشرده - آموزش مکالمه دوره... لیست بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزش زبان
تهران - محدوده محله بلوار فردوس غرب تهران منطقه 5
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : آموزشگاه آرمان گر
زمینه فعالیت : آموزشگاه زبان
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آموزش زبان در ستارخان
آموزش زبان - آموزشگاه زبان ترمیک دوره فشرده دوره کودکان دوره نیمه فشرده از مبتدی تا پیشرفته دوره بحث آزاد انگلیسی - کلاس... لیست بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزش زبان
تهران - محدوده محله ستارخان غرب تهران منطقه 2
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : آموزشگاه پارسایان - شعبه گیشا
زمینه فعالیت : آموزشگاه زبان
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آموزش زبان در گیشا
آموزش زبان - آموزشگاه زبان - کلاس زبان انگلیسی - آموزش انگلیسی - کلاس زبان دوره فشرده از مبتدی تا پیشرفته انگلیسی - آموز... لیست بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزش زبان
تهران - محدوده محله گیشا غرب تهران منطقه 2
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : آموزشگاه کوکی
زمینه فعالیت : آموزشگاه زبان
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آموزش زبان در گیشا
آموزش زبان - آموزش زبان انگلیسی ترمیک دوره فشرده دوره نیمه فشرده - بهترین آموزشگاه زبان از مبتدی تا پیشرفته دوره بزرگسال... لیست بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزش زبان
تهران - محدوده محله گیشا غرب تهران منطقه 2
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : آموزشگاه سیمای فرهنگ (پسرانه)
زمینه فعالیت : آموزشگاه زبان
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آموزش زبان در شهران
آموزش زبان - کلاس زبان دوره فشرده - کلاس زبان انگلیسی - آموزشگاه زبان - آموزش انگلیسی - بهترین آموزشگاه زبان دوره بزرگسا... لیست بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزش زبان
تهران - محدوده محله شهران غرب تهران منطقه 5
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : آموزشگاه ایران زمین
زمینه فعالیت : آموزشگاه زبان
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : آموزش زبان در ستارخان
آموزش زبان - آیلتس - آموزش انگلیسی دوره بحث آزاد از مبتدی تا پیشرفته ترمیک دوره بزرگسالان - کلاس زبان انگلیسی - بهترین آ... لیست بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزش زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزش زبان
تهران - محدوده محله ستارخان غرب تهران منطقه 2
نمایش تلفن و آدرس
0 %
تعداد مراکز :90
 123  صفحه1از3
جدیدترین مقالات
بهترین روش ها و ساده‌ترین روشهای شستن انواع پرده برای خانه تکانی رابه شما آموزش خواهیم داد . شستن انواع پرده : «پرده تور؛ پرده پارچه ای؛ پرده پلیسه؛ پرده چوبی و ..» . پرده ها به دلیل این که پشت پنجره ها قرار می‌گیرند آلودگی بالایی رابه خود جذب میکنند و به همین خاطر تمیز کردن آن همه ی ساله توصیه میشود. برای شستن انواع پرده چیکار باید کرد.
در ابتدا لازم است توضیحاتی در زمینه کامپوزیت ونیر و لمینت دندان بیان کنیم.یک لایه از مواد همرنگ دندان و یا روشن تر بنام کامپوزیت توسط دندانپزشک زیبایی بر روی دندان جهت اصلاح لبخند و یا رنگ و شکل دندان ها قرار داده می شود که به آن کامپوزیت ونیر گفته می شود.لمینت دندان عبارت است از یک لایه بسیار نازک از مواد همرنگ دندان از جنس سرامیک که برای اصلاح فرم ،رنگ و بهبود وضعیت قرارگیری دندانها و... در لابراتوار به دستور دندانپزشک زیبایی ساخته می شوند و پس از ارسال به مطب توسط دندانپزشک روی سطح بیرونی دندانها قرار می گیرند.
برای زیباتر شدن کف منزل و نمای کلی منزل از کفپوش استفاده می کند. امروزه استفاده از پارکت و لمینت در جهان و ایران گسترش یافته و برای انجام این خدمات ساختمانی که پوشاندن کف منازل می باشد از پارکت چوبی یا لمینت ( پارکت لمینت) استفاده می کنند.
از مهم ترین عناصر دکوراسیون آشپزخانه، کابینت ها هستند که باعث شکل گرفتن و جلوه بخشیدن به فضای آشپزخانه می شود. کابینت ها دارای انواع متنوع و گوناگونی بوده که هر کدام دارای جنس های متفاوت و با طرح های مخصوص به خود، پاسخگوی هر نوع سلیقه ای می باشند. اما هر کدام از این کابینت ها می بایست متناسب با محیط اجرا یا همان آشپزخانه انتخاب شوند و مسلما آشنایی با انواع آنها و تفاوت هایی که با یکدیگر دارند، می تواند کمک قابل توجهی در انتخاب بهتر کابینت های شما داشته باشد.