ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین آموزشگاه موسیقی در شهر تهران

نام مرکز : آموزشگاه موسیقی دل آرام
آموزشگاه موسیقی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه موسیقی - آموزش سازهای کلاسیک - آموزش تنبک - آموزش موسیقی - آموزش سازهای زهی - آموزشگاه سازهای مدرن - آموزش انواع ساز - آموزش پیانو - آموزش انواع سازهای ایرانی - آموزش ویولن - آموزش ساز زهی - آموزش انواع سازهای سنتی - آموزش گیتار - آموزش موسیقی کودکان - آموزشگاه سازهای سنتی - آموزش تئوری موسیقی - آموزش ساز سنتور - آموزش سازهای مدرن - آموزش صفر تا صد موسیقی - آموزش ساز ایرانی - آموزشگاه ساز سنتی - آموزش تار - آموزش سازهای کوبه ای - آموزش ساز کلاسیک - آموزش کمانچه - آموزش ساز دف - آموزش کیبورد - آموزش سازهای ایرانی - آموزشگاه سازهای کلاسیک سنتی - بهترین آموزشگاه موسیقی - آموزش سه تار - آموزش سازهای بادی - لیست بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه موسیقی
تهران - محدوده محله پونک غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : آموزشگاه موسیقی یاس
آموزشگاه موسیقی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه موسیقی - آموزشگاه سازهای مدرن - آموزش موسیقی - آموزش انواع سازهای سنتی - آموزشگاه ساز سنتی - آموزش ساز دف - آموزش پیانو - آموزش ساز کلاسیک - آموزش سه تار - آموزش ساز ایرانی - آموزش سازهای کلاسیک - آموزشگاه سازهای سنتی - آموزش سازهای ایرانی - آموزش موسیقی کودکان - آموزش صفر تا صد موسیقی - آموزش کیبورد - آموزش ویولن - آموزش ساز زهی - بهترین آموزشگاه موسیقی - آموزش تنبک - آموزش تار - آموزش ساز سنتور - آموزش تئوری موسیقی - آموزش سازهای کوبه ای - آموزش سازهای مدرن - آموزش سازهای زهی - آموزش سازهای بادی - آموزش انواع سازهای ایرانی - آموزش کمانچه - آموزش انواع ساز سنتی - آموزشگاه سازهای کلاسیک - آموزش گیتار - لیست بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه موسیقی
تهران - محدوده محله مینی سیتی شمال تهران منطقه 1
0 %
نام مرکز : آموزشگاه موسیقی پویش
آموزشگاه موسیقی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه موسیقی - آموزشگاه موسیقی - آموزشگاه سازهای کلاسیک - آموزش صفر تا صد موسیقی - آموزش سازهای بادی - آموزش سازهای مدرن - آموزش موسیقی کودکان - آموزش انواع ساز - آموزش سازهای کلاسیک - آموزش سه تار - آموزش تنبک - آموزش کمانچه - آموزش انواع سازهای ایرانی - آموزش انواع سازهای سنتی - آموزشگاه سازهای مدرن - آموزش پیانو - آموزش سازهای کوبه ای - آموزش ساز سنتور - آموزشگاه سازهای سنتی - آموزش تار - آموزش ساز دف - آموزشگاه ساز سنتی - آموزش سازهای زهی - آموزش سازهای ایرانی سنتی - آموزش تئوری موسیقی - آموزش موسیقی - آموزش ساز زهی - آموزش ساز کلاسیک - آموزش ویولن - آموزش گیتار - آموزش کیبورد - بهترین آموزشگاه موسیقی - آموزش ساز ایرانی - لیست بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه موسیقی
تهران - محدوده محله سید خندان شرق تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : آموزشگاه موسیقی گلبانگ
آموزشگاه موسیقی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه موسیقی - آموزش کمانچه - آموزشگاه ساز سنتی - آموزش ساز کلاسیک - آموزش صفر تا صد موسیقی - آموزش موسیقی کودکان - آموزش کیبورد - آموزش سازهای مدرن - آموزشگاه سازهای کلاسیک - آموزش پیانو - آموزش سازهای بادی - آموزش سازهای کوبه ای - آموزش موسیقی - آموزش گیتار - آموزشگاه سازهای مدرن - آموزش تار - آموزش انواع ساز - آموزش تئوری موسیقی - آموزش انواع سازهای سنتی - آموزش ساز ایرانی - آموزش انواع سازهای ایرانی سنتی - آموزش ساز زهی - آموزش ساز دف - آموزش تنبک - آموزش ویولن - بهترین آموزشگاه موسیقی - آموزش سه تار - آموزش ساز سنتور - لیست بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه موسیقی
تهران - محدوده محله ستارخان غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : آموزشگاه موسیقی بیداد
آموزشگاه موسیقی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه موسیقی - آموزش ساز کلاسیک - آموزش ساز زهی - آموزش صفر تا صد موسیقی - بهترین آموزشگاه موسیقی - آموزش ویولن - آموزش سازهای کوبه ای - آموزش ساز ایرانی سنتی - آموزش سه تار - آموزش کمانچه - آموزشگاه سازهای مدرن - آموزش سازهای بادی - آموزش موسیقی کودکان - آموزش ساز سنتور - آموزشگاه ساز سنتی - آموزش تار - آموزش تنبک - آموزش ساز دف - آموزش موسیقی - آموزش کیبورد - آموزش پیانو - آموزش تئوری موسیقی - آموزش گیتار - آموزش انواع ساز - آموزش انواع سازهای ایرانی - آموزش انواع سازهای سنتی - آموزش سازهای مدرن - آموزشگاه سازهای کلاسیک - لیست بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه موسیقی
تهران - محدوده محله توحید مرکز تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : آموزشگاه موسیقی دانشمند
آموزشگاه موسیقی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه موسیقی - آموزش سازهای ایرانی - آموزش سازهای زهی - بهترین آموزشگاه موسیقی - آموزش سازهای کوبه ای - آموزش موسیقی کودکان - آموزش انواع ساز - آموزش ساز ایرانی - آموزش صفر تا صد موسیقی - آموزش سازهای مدرن - آموزش ساز دف - آموزش تنبک سنتی - آموزش گیتار - آموزش ساز سنتور - آموزش کیبورد - آموزش تئوری موسیقی - آموزش ساز کلاسیک - آموزش سه تار - آموزش سازهای بادی - آموزش انواع سازهای سنتی - آموزش موسیقی - آموزش پیانو - آموزش کمانچه - آموزشگاه سازهای مدرن - آموزشگاه ساز سنتی - آموزش سازهای کلاسیک - آموزشگاه سازهای سنتی - آموزش انواع سازهای ایرانی - آموزش ویولن - آموزش تار - آموزش ساز زهی - آموزشگاه سازهای کلاسیک - لیست بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه موسیقی
تهران - محدوده محله شهرک غرب غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : آرمان دهکده جهانی - شعبه غرب
آموزش موسیقی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه موسیقی - آموزش ساز دف - آموزش سه تار - آموزشگاه ساز سنتی - آموزش کیبورد - آموزش سازهای زهی - آموزش انواع سازهای ایرانی - آموزش صفر تا صد موسیقی - آموزش کمانچه - آموزش تئوری موسیقی - آموزش پیانو - آموزش موسیقی کودکان - آموزش ویولن - آموزش سازهای بادی - آموزش انواع سازهای سنتی سنتی - آموزشگاه سازهای سنتی - آموزش سازهای کوبه ای - آموزش ساز ایرانی - آموزش ساز کلاسیک - آموزش انواع ساز - آموزشگاه سازهای کلاسیک - آموزش ساز زهی - آموزشگاه سازهای مدرن - آموزش ساز سنتور - آموزش تار - آموزش سازهای ایرانی - آموزش گیتار - آموزش سازهای مدرن - آموزش موسیقی - آموزش تنبک - بهترین آموزشگاه موسیقی - لیست بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه موسیقی
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : آموزشگاه موسیقی ودا
آموزشگاه موسیقی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه موسیقی - بهترین آموزشگاه موسیقی - آموزش سازهای مدرن - آموزش سازهای کلاسیک - آموزش سازهای ایرانی - آموزشگاه سازهای مدرن - آموزش ساز دف - آموزش انواع سازهای ایرانی - آموزش صفر تا صد موسیقی - آموزش ساز زهی - آموزش پیانو - آموزش ساز ایرانی - آموزش سازهای بادی - آموزشگاه ساز سنتی - آموزش کیبورد - آموزش کمانچه سنتی - آموزش تئوری موسیقی - آموزش موسیقی کودکان - آموزش سازهای زهی - آموزش ساز کلاسیک - آموزش سازهای کوبه ای - آموزش ساز سنتور - آموزش ویولن - آموزش انواع ساز - آموزش تار - آموزشگاه سازهای کلاسیک - آموزش موسیقی - آموزش گیتار - آموزش تنبک - آموزش انواع سازهای سنتی - آموزشگاه سازهای سنتی - آموزش سه تار - لیست بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه موسیقی
تهران - محدوده محله شهرک اکباتان غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : سیمرغ
آموزشگاه موسیقی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه موسیقی - آموزشگاه موسیقی سنتی - آموزش انواع سازهای سنتی - آموزش ساز کلاسیک - آموزش کیبورد - آموزش تنبک - آموزش انواع ساز - آموزش ویولن - آموزش موسیقی - آموزش سازهای کلاسیک - آموزش سازهای بادی - آموزش ساز ایرانی - آموزش موسیقی کودکان - آموزش ساز سنتور - آموزشگاه سازهای مدرن - آموزش سازهای کوبه ای - آموزش صفر تا صد موسیقی - آموزش تار - آموزش ساز زهی - آموزش پیانو - آموزشگاه سازهای کلاسیک - آموزش تئوری موسیقی - آموزش سه تار - آموزش گیتار - آموزش ساز دف - آموزش سازهای مدرن - آموزش کمانچه - آموزش سازهای ایرانی - آموزشگاه سازهای سنتی - آموزش انواع سازهای ایرانی - بهترین آموزشگاه موسیقی - آموزشگاه ساز سنتی - آموزش سازهای زهی - لیست بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه موسیقی
تهران - محدوده محله پیروزی شرق تهران منطقه 13
0 %
نام مرکز : آوای تکین
آموزشگاه موسیقی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه موسیقی - آموزش سازهای ایرانی سنتی - آموزش ساز زهی - آموزش سازهای بادی - آموزش تار - آموزش تئوری موسیقی - آموزش گیتار - بهترین آموزشگاه موسیقی - آموزش صفر تا صد موسیقی - آموزش موسیقی کودکان - آموزش سازهای کوبه ای - آموزشگاه سازهای سنتی - آموزش موسیقی - آموزش کیبورد - آموزش انواع ساز - آموزش انواع سازهای سنتی - آموزش ساز ایرانی - آموزشگاه سازهای کلاسیک - آموزش سازهای زهی - آموزشگاه ساز سنتی - آموزش ساز دف - آموزش پیانو - آموزش سه تار - آموزشگاه سازهای مدرن - آموزش سازهای مدرن - آموزش ساز سنتور - آموزش ساز کلاسیک - آموزش ویولن - آموزش تنبک - آموزش انواع سازهای ایرانی - آموزش کمانچه - لیست بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه موسیقی
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : پوریا
آموزش موسیقی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه موسیقی - آموزش انواع ساز - آموزش کیبورد - آموزش گیتار - آموزش پیانو - آموزش تار - آموزشگاه سازهای سنتی - آموزشگاه ساز سنتی - آموزش تئوری موسیقی - آموزش انواع سازهای ایرانی - آموزش ساز دف - آموزش سازهای بادی - آموزشگاه سازهای کلاسیک - آموزش سازهای زهی - آموزش موسیقی کودکان - آموزش سازهای مدرن - آموزشگاه سازهای مدرن - آموزش تنبک - آموزش سازهای کوبه ای - آموزش صفر تا صد موسیقی - آموزش ساز کلاسیک - آموزش ساز ایرانی سنتی - آموزش انواع سازهای سنتی - بهترین آموزشگاه موسیقی - آموزش ساز سنتور - آموزش سه تار - آموزش ساز زهی - آموزش کمانچه - آموزش ویولن - آموزش موسیقی - آموزش سازهای ایرانی - لیست بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه موسیقی
تهران - محدوده محله پاسداران شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : آموزشگاه موسیقی طریقت
آموزش موسیقی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه موسیقی - آموزشگاه سازهای سنتی - آموزش ساز سنتور - آموزش کمانچه - آموزش سازهای کوبه ای - آموزش ساز ایرانی - آموزش صفر تا صد موسیقی - آموزش سازهای مدرن - آموزش انواع ساز - آموزش سه تار - آموزش ساز دف - بهترین آموزشگاه موسیقی - آموزش گیتار - آموزش موسیقی سنتی - آموزش پیانو - آموزش تئوری موسیقی - آموزش سازهای زهی - آموزش تار - آموزش انواع سازهای ایرانی - آموزش انواع سازهای سنتی - آموزشگاه سازهای مدرن - آموزش کیبورد - آموزش تنبک - آموزش موسیقی کودکان - آموزش ساز زهی - آموزش ساز کلاسیک - آموزشگاه سازهای کلاسیک - آموزشگاه ساز سنتی - آموزش سازهای ایرانی - آموزش سازهای بادی - آموزش ویولن - لیست بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه موسیقی
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : اربابی
آموزشگاه موسیقی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه موسیقی - آموزش سازهای کوبه ای - آموزش سازهای کلاسیک - آموزش سازهای مدرن - بهترین آموزشگاه موسیقی - آموزش انواع سازهای ایرانی - آموزش تئوری موسیقی - آموزش صفر تا صد موسیقی - آموزش ساز زهی - آموزش پیانو - آموزشگاه سازهای کلاسیک - آموزش سازهای بادی - آموزش سه تار - آموزش انواع سازهای سنتی - آموزش ساز دف - آموزشگاه سازهای سنتی - آموزشگاه سازهای مدرن - آموزش ویولن - آموزش موسیقی - آموزش ساز کلاسیک - آموزش سازهای ایرانی - آموزش تار - آموزش انواع ساز - آموزش گیتار - آموزشگاه ساز سنتی - آموزش تنبک - آموزش ساز ایرانی - آموزش سازهای زهی - آموزش کیبورد سنتی - آموزش موسیقی کودکان - آموزش ساز سنتور - آموزش کمانچه - لیست بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه موسیقی
تهران - محدوده محله صادقیه غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : قاصدک
آموزشگاه موسیقی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه موسیقی - آموزش سازهای کوبه ای - آموزش سازهای زهی - بهترین آموزشگاه موسیقی - آموزش ساز زهی - آموزش ویولن - آموزش تنبک - آموزش سازهای مدرن - آموزش ساز کلاسیک - آموزشگاه سازهای مدرن - آموزشگاه ساز سنتی - آموزش گیتار - آموزش سازهای ایرانی - آموزش انواع سازهای سنتی - آموزش سه تار - آموزش موسیقی - آموزش تار - آموزش کمانچه - آموزش ساز ایرانی - آموزشگاه سازهای کلاسیک - آموزش موسیقی کودکان - آموزش ساز سنتور - آموزش صفر تا صد موسیقی - آموزش تئوری موسیقی - آموزش ساز دف - آموزش کیبورد سنتی - آموزش پیانو - آموزش سازهای بادی - آموزش انواع سازهای ایرانی - آموزش انواع ساز - آموزشگاه سازهای سنتی - لیست بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه موسیقی
تهران - محدوده محله چیذر شمال تهران منطقه 1
0 %
نام مرکز : آموزشگاه موسیقی باغ نغمه ها
آموزشگاه موسیقی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه موسیقی - آموزشگاه موسیقی سنتی - آموزش سازهای ایرانی - آموزشگاه سازهای کلاسیک - آموزش کیبورد - آموزش انواع سازهای ایرانی - آموزش انواع ساز - آموزش تار - آموزش گیتار - آموزش موسیقی کودکان - بهترین آموزشگاه موسیقی - آموزش تئوری موسیقی - آموزش ویولن - آموزش تنبک - آموزش ساز سنتور - آموزش ساز زهی - آموزشگاه سازهای سنتی - آموزش سه تار - آموزش ساز دف - آموزش انواع سازهای سنتی - آموزش پیانو - آموزشگاه ساز سنتی - آموزش موسیقی - آموزش سازهای مدرن - آموزش کمانچه - آموزش صفر تا صد موسیقی - آموزش سازهای کوبه ای - آموزشگاه سازهای مدرن - آموزش سازهای زهی - آموزش ساز ایرانی - آموزش سازهای کلاسیک - آموزش سازهای بادی - آموزش ساز کلاسیک - لیست بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه موسیقی
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : تهران موزیک
آموزشگاه موسیقی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه موسیقی - آموزشگاه سازهای سنتی سنتی - آموزش انواع سازهای ایرانی - آموزش موسیقی - آموزش تار - آموزش ساز سنتور - آموزش سازهای بادی - آموزش تنبک - آموزش موسیقی کودکان - آموزش کمانچه - آموزش سازهای زهی - آموزش سازهای ایرانی - آموزش ساز کلاسیک - آموزش کیبورد - آموزشگاه ساز سنتی - آموزش ساز ایرانی - آموزش سازهای کوبه ای - آموزش صفر تا صد موسیقی - آموزش ساز دف - آموزشگاه سازهای مدرن - آموزش ساز زهی - آموزش انواع سازهای سنتی - بهترین آموزشگاه موسیقی - آموزش سازهای مدرن - آموزش گیتار - آموزش ویولن - آموزشگاه سازهای کلاسیک - آموزش سه تار - آموزش تئوری موسیقی - آموزش انواع ساز - آموزش پیانو - لیست بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه موسیقی
تهران - محدوده محله امیر آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : کامکارها
آموزشگاه موسیقی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه موسیقی - آموزش موسیقی - آموزش ساز زهی - آموزش سازهای کوبه ای - آموزش ساز کلاسیک - آموزش سازهای بادی - آموزش سازهای مدرن - آموزش ساز ایرانی - آموزش سه تار - آموزش کیبورد - آموزش پیانو - آموزشگاه سازهای کلاسیک - آموزش کمانچه سنتی - آموزش انواع سازهای ایرانی - آموزش تار - آموزش تنبک - آموزش انواع ساز - آموزش تئوری موسیقی - آموزش سازهای زهی - آموزشگاه سازهای مدرن - آموزش صفر تا صد موسیقی - آموزش ویولن - آموزشگاه سازهای سنتی - آموزش ساز دف - آموزش سازهای ایرانی - آموزش انواع سازهای سنتی - بهترین آموزشگاه موسیقی - آموزش ساز سنتور - آموزش موسیقی کودکان - آموزشگاه ساز سنتی - آموزش گیتار - لیست بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه موسیقی
تهران - محدوده محله آرژانتین مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : آموزشگاه موسیقی پدر
آموزشگاه موسیقی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه موسیقی - آموزشگاه سازهای سنتی - آموزش تار - آموزش ساز سنتور - آموزش کمانچه - آموزشگاه سازهای کلاسیک - آموزش ساز ایرانی - بهترین آموزشگاه موسیقی - آموزش انواع سازهای سنتی - آموزش ساز زهی - آموزشگاه سازهای مدرن - آموزش تئوری موسیقی - آموزش موسیقی کودکان - آموزشگاه ساز سنتی - آموزش سازهای کلاسیک - آموزش سازهای بادی - آموزش سازهای کوبه ای - آموزش کیبورد - آموزش سه تار - آموزش سازهای مدرن - آموزش ساز دف - آموزش موسیقی - آموزش انواع ساز - آموزش سازهای زهی - آموزش صفر تا صد موسیقی - آموزش ویولن - آموزش سازهای ایرانی سنتی - آموزش تنبک - آموزش انواع سازهای ایرانی - آموزش گیتار - آموزش پیانو - آموزش ساز کلاسیک - لیست بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه موسیقی
تهران - محدوده محله صادقیه غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : آموزشگاه موسیقی سلاله
آموزشگاه موسیقی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه موسیقی - آموزشگاه موسیقی سنتی - بهترین آموزشگاه موسیقی - آموزشگاه سازهای مدرن - آموزش ساز سنتور - آموزش انواع ساز - آموزش سازهای کلاسیک - آموزش تنبک - آموزش سازهای مدرن - آموزش پیانو - آموزش ویولن - آموزش انواع سازهای سنتی - آموزش ساز دف - آموزش سازهای زهی - آموزش تار - آموزش سازهای کوبه ای - آموزش صفر تا صد موسیقی - آموزش تئوری موسیقی - آموزشگاه ساز سنتی - آموزش ساز زهی - آموزش ساز ایرانی - آموزش سازهای ایرانی - آموزش موسیقی - آموزش سازهای بادی - آموزش ساز کلاسیک - آموزش گیتار - آموزش موسیقی کودکان - آموزش سه تار - آموزش کمانچه - آموزش انواع سازهای ایرانی - آموزش کیبورد - آموزشگاه سازهای کلاسیک - آموزشگاه سازهای سنتی - لیست بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه موسیقی
تهران - محدوده محله ظفر شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : آموزشگاه موسیقی فارابی
آموزشگاه موسیقی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه موسیقی - آموزش ویولن - آموزش موسیقی کودکان - آموزش موسیقی - آموزشگاه سازهای مدرن - آموزش ساز کلاسیک - آموزش گیتار - آموزش سازهای ایرانی - آموزش سازهای بادی سنتی - آموزش ساز زهی - آموزشگاه ساز سنتی - آموزش کیبورد - آموزش سه تار - آموزش انواع سازهای سنتی - آموزش سازهای کلاسیک - آموزش ساز دف - آموزش سازهای زهی - آموزش انواع سازهای ایرانی - آموزشگاه سازهای سنتی - آموزش انواع ساز - آموزش سازهای کوبه ای - آموزش تار - بهترین آموزشگاه موسیقی - آموزش ساز سنتور - آموزشگاه سازهای کلاسیک - آموزش تنبک - آموزش پیانو - آموزش کمانچه - آموزش سازهای مدرن - آموزش تئوری موسیقی - آموزش صفر تا صد موسیقی - آموزش ساز ایرانی - لیست بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه موسیقی
تهران - محدوده محله آزادی غرب تهران منطقه 9
0 %
نام مرکز : آموزشگاه موسیقی پگاه
آموزشگاه موسیقی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه موسیقی - آموزش تنبک - آموزشگاه سازهای کلاسیک - آموزش گیتار - آموزش کمانچه - آموزش سازهای کلاسیک - آموزش سازهای ایرانی - آموزشگاه ساز سنتی - آموزش صفر تا صد موسیقی - آموزش موسیقی کودکان - آموزش ساز سنتور - آموزش انواع سازهای ایرانی - آموزش سه تار - آموزش ساز کلاسیک - آموزش موسیقی - آموزش ساز ایرانی - آموزش تئوری موسیقی - بهترین آموزشگاه موسیقی - آموزش سازهای مدرن - آموزشگاه سازهای سنتی - آموزش سازهای زهی - آموزش ساز زهی - آموزش انواع سازهای سنتی - آموزش ویولن - آموزش تار - آموزشگاه سازهای مدرن - آموزش سازهای بادی سنتی - آموزش ساز دف - آموزش کیبورد - آموزش انواع ساز - آموزش پیانو - آموزش سازهای کوبه ای - لیست بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه موسیقی
تهران - محدوده محله رودکی غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : سیمرغ
آموزش موسیقی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه موسیقی - آموزش ساز سنتور - آموزش کمانچه - آموزش سازهای کوبه ای - آموزش سازهای مدرن - آموزش تار - آموزش گیتار - آموزش انواع ساز سنتی - آموزش سازهای زهی - آموزش انواع سازهای سنتی - آموزش سازهای بادی - آموزشگاه سازهای سنتی - آموزشگاه سازهای مدرن - آموزش موسیقی کودکان - آموزشگاه سازهای کلاسیک - آموزش پیانو - آموزش انواع سازهای ایرانی - آموزش ساز کلاسیک - آموزش ساز ایرانی - آموزش ساز دف - آموزش سازهای ایرانی - آموزش کیبورد - آموزش موسیقی - آموزش ویولن - بهترین آموزشگاه موسیقی - آموزش ساز زهی - آموزش تنبک - آموزش سه تار - آموزش صفر تا صد موسیقی - آموزشگاه ساز سنتی - آموزش تئوری موسیقی - لیست بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه موسیقی
تهران - محدوده محله نیروی هوایی شرق تهران منطقه 13
0 %
نام مرکز : جام جم - شعبه فرمانیه
آموزش موسیقی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه موسیقی - آموزشگاه سازهای سنتی - آموزش ساز زهی - آموزش سازهای کوبه ای - آموزش گیتار - آموزش سه تار - آموزش موسیقی کودکان - آموزش صفر تا صد موسیقی - آموزش انواع ساز - آموزش تنبک - آموزش ساز ایرانی - آموزش ویولن - آموزش تار - آموزش تئوری موسیقی - آموزش موسیقی سنتی - آموزش سازهای مدرن - آموزش ساز کلاسیک - آموزش کمانچه - آموزش سازهای ایرانی - آموزش سازهای بادی - آموزش انواع سازهای ایرانی - آموزش کیبورد - آموزش انواع سازهای سنتی - آموزشگاه سازهای کلاسیک - بهترین آموزشگاه موسیقی - آموزش ساز سنتور - آموزشگاه ساز سنتی - آموزش سازهای زهی - آموزش ساز دف - آموزشگاه سازهای مدرن - آموزش پیانو - لیست بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه موسیقی
تهران - محدوده محله دزاشیب شمال تهران منطقه 1
0 %
نام مرکز : آموزشگاه موسیقی کوبه
آموزشگاه موسیقی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه موسیقی - آموزشگاه موسیقی - آموزش ساز ایرانی - آموزشگاه سازهای سنتی - آموزش تنبک - بهترین آموزشگاه موسیقی - آموزش ساز کلاسیک - آموزش ویولن - آموزش سازهای کلاسیک - آموزش تار - آموزش ساز زهی - آموزش موسیقی کودکان - آموزش کیبورد - آموزش انواع ساز - آموزش سازهای ایرانی - آموزش انواع سازهای ایرانی - آموزش انواع سازهای سنتی سنتی - آموزشگاه ساز سنتی - آموزش سازهای کوبه ای - آموزش ساز دف - آموزشگاه سازهای کلاسیک - آموزش موسیقی - آموزش سازهای بادی - آموزش صفر تا صد موسیقی - آموزش سه تار - آموزش سازهای مدرن - آموزش تئوری موسیقی - آموزش ساز سنتور - آموزشگاه سازهای مدرن - آموزش کمانچه - آموزش سازهای زهی - آموزش پیانو - آموزش گیتار - لیست بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه موسیقی
تهران - محدوده محله پونک غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : آموزشگاه موسیقی سل (sol)
آموزشگاه موسیقی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه موسیقی - آموزش تار - آموزش ویولن - آموزش موسیقی - آموزشگاه ساز سنتی - آموزش سه تار سنتی - آموزش ساز سنتور - آموزش انواع سازهای ایرانی - آموزش انواع سازهای سنتی - آموزش سازهای کلاسیک - آموزش سازهای بادی - آموزش ساز زهی - آموزش کمانچه - آموزش سازهای زهی - آموزش ساز ایرانی - آموزش تنبک - آموزش سازهای ایرانی - آموزش پیانو - آموزش تئوری موسیقی - آموزش ساز کلاسیک - آموزش سازهای کوبه ای - آموزشگاه سازهای مدرن - آموزش موسیقی کودکان - آموزشگاه سازهای سنتی - آموزش ساز دف - آموزش سازهای مدرن - بهترین آموزشگاه موسیقی - آموزش انواع ساز - آموزشگاه سازهای کلاسیک - آموزش گیتار - آموزش کیبورد - آموزش صفر تا صد موسیقی - لیست بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه موسیقی
تهران - محدوده محله پونک غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : برومند
آموزشگاه موسیقی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه موسیقی - آموزش کیبورد - آموزش سه تار - آموزش ساز زهی - آموزش کمانچه - آموزشگاه سازهای کلاسیک - آموزش سازهای کوبه ای - آموزش گیتار - آموزش سازهای بادی - آموزش سازهای ایرانی - آموزش موسیقی - آموزش ویولن - آموزش سازهای زهی - آموزش صفر تا صد موسیقی - آموزشگاه سازهای مدرن - آموزش انواع سازهای سنتی - آموزش تنبک - آموزش موسیقی کودکان - آموزشگاه سازهای سنتی - آموزش پیانو - آموزش انواع سازهای ایرانی - آموزش سازهای مدرن - آموزش انواع ساز - آموزش سازهای کلاسیک - بهترین آموزشگاه موسیقی سنتی - آموزشگاه ساز سنتی - آموزش ساز دف - آموزش ساز ایرانی - آموزش تئوری موسیقی - آموزش تار - آموزش ساز سنتور - آموزش ساز کلاسیک - لیست بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه موسیقی
تهران - محدوده محله ستارخان غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : آموزشگاه موسیقی نوا
آموزشگاه موسیقی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه موسیقی - آموزش انواع سازهای ایرانی - آموزش ساز ایرانی - آموزش ویولن - آموزش ساز دف سنتی - آموزش صفر تا صد موسیقی - آموزش کمانچه - آموزشگاه ساز سنتی - آموزش پیانو - آموزش تئوری موسیقی - آموزش ساز سنتور - آموزش ساز کلاسیک - آموزش تنبک - آموزش تار - آموزش سازهای کلاسیک - آموزش سازهای مدرن - آموزش سازهای ایرانی - آموزشگاه سازهای مدرن - آموزش سه تار - بهترین آموزشگاه موسیقی - آموزش انواع سازهای سنتی - آموزش سازهای زهی - آموزشگاه سازهای کلاسیک - آموزش ساز زهی - آموزش گیتار - آموزش سازهای کوبه ای - آموزش موسیقی کودکان - آموزش انواع ساز - آموزش کیبورد - آموزشگاه سازهای سنتی - آموزش سازهای بادی - آموزش موسیقی - لیست بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه موسیقی
تهران - محدوده محله خوش غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : آموزشگاه موسیقی ارغوان
آموزشگاه موسیقی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه موسیقی - آموزش انواع سازهای سنتی - آموزش صفر تا صد موسیقی - آموزش گیتار - آموزش تنبک - آموزشگاه ساز سنتی - آموزش پیانو - آموزش ویولن - آموزش تار - آموزشگاه سازهای سنتی - آموزش موسیقی کودکان - آموزش سازهای کلاسیک - آموزشگاه سازهای مدرن - آموزش ساز دف - آموزش ساز ایرانی - آموزش انواع سازهای ایرانی - بهترین آموزشگاه موسیقی - آموزش سازهای بادی - آموزش سه تار - آموزش سازهای مدرن - آموزش ساز کلاسیک - آموزشگاه سازهای کلاسیک - آموزش سازهای کوبه ای - آموزش تئوری موسیقی - آموزش موسیقی سنتی - آموزش انواع ساز - آموزش سازهای ایرانی - آموزش ساز سنتور - آموزش کیبورد - آموزش ساز زهی - آموزش سازهای زهی - آموزش کمانچه - لیست بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه موسیقی
تهران - محدوده محله شهرک غرب غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : آموزشگاه موسیقی کرال
آموزشگاه موسیقی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه موسیقی - آموزش سازهای مدرن - آموزش سازهای ایرانی - آموزش ساز ایرانی - آموزش صفر تا صد موسیقی - آموزشگاه سازهای کلاسیک - آموزشگاه سازهای سنتی - آموزش تئوری موسیقی - آموزش انواع سازهای ایرانی - آموزش انواع سازهای سنتی - آموزش موسیقی کودکان - آموزش انواع ساز - آموزشگاه سازهای مدرن - آموزش موسیقی - آموزش ساز زهی - آموزش پیانو سنتی - آموزش گیتار - آموزش تار - آموزش کمانچه - آموزش سازهای کوبه ای - آموزش ویولن - آموزش تنبک - آموزش سه تار - آموزش سازهای بادی - آموزش سازهای زهی - آموزش ساز کلاسیک - آموزش سازهای کلاسیک - آموزش کیبورد - آموزش ساز سنتور - آموزشگاه ساز سنتی - آموزش ساز دف - بهترین آموزشگاه موسیقی - لیست بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه موسیقی
تهران - محدوده محله صادقیه غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : آوای جام جم
آموزشگاه موسیقی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه موسیقی - آموزش ساز کلاسیک - آموزش ساز زهی - آموزش ساز سنتور - آموزش کیبورد - آموزش انواع سازهای ایرانی - آموزش موسیقی کودکان - آموزشگاه ساز سنتی - آموزش سازهای کلاسیک - آموزش سازهای بادی - آموزشگاه سازهای کلاسیک سنتی - بهترین آموزشگاه موسیقی - آموزش سازهای مدرن - آموزش انواع سازهای سنتی - آموزش سازهای کوبه ای - آموزشگاه سازهای سنتی - آموزش کمانچه - آموزش سازهای ایرانی - آموزش ساز دف - آموزش موسیقی - آموزش سازهای زهی - آموزش گیتار - آموزشگاه سازهای مدرن - آموزش تئوری موسیقی - آموزش انواع ساز - آموزش پیانو - آموزش تنبک - آموزش صفر تا صد موسیقی - آموزش سه تار - آموزش ویولن - آموزش ساز ایرانی - آموزش تار - لیست بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه موسیقی
تهران - محدوده محله گیشا غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : آموزشگاه موسیقی باغ نغمه ها
آموزشگاه موسیقی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه موسیقی - آموزش تئوری موسیقی - آموزش سه تار - آموزش صفر تا صد موسیقی - آموزش سازهای کلاسیک سنتی - آموزش سازهای کوبه ای - بهترین آموزشگاه موسیقی - آموزش ساز دف - آموزش ساز کلاسیک - آموزش ساز سنتور - آموزشگاه سازهای کلاسیک - آموزش پیانو - آموزش موسیقی کودکان - آموزش انواع سازهای ایرانی - آموزشگاه سازهای مدرن - آموزش انواع ساز - آموزش سازهای مدرن - آموزش تار - آموزش کمانچه - آموزش ساز زهی - آموزشگاه سازهای سنتی - آموزش گیتار - آموزش موسیقی - آموزش کیبورد - آموزش ویولن - آموزشگاه ساز سنتی - آموزش ساز ایرانی - آموزش سازهای ایرانی - آموزش سازهای زهی - آموزش انواع سازهای سنتی - آموزش تنبک - آموزش سازهای بادی - لیست بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه موسیقی
تهران - محدوده محله ونک مرکز تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : آموزشگاه موسیقی کنسرتو (نفیر)
آموزشگاه موسیقی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه موسیقی - آموزش ساز زهی - آموزش ساز ایرانی - بهترین آموزشگاه موسیقی - آموزشگاه سازهای سنتی - آموزش تنبک - آموزش گیتار - آموزش کمانچه - آموزش صفر تا صد موسیقی - آموزش تئوری موسیقی سنتی - آموزش سازهای زهی - آموزشگاه سازهای مدرن - آموزش سازهای کوبه ای - آموزش موسیقی - آموزشگاه سازهای کلاسیک - آموزش موسیقی کودکان - آموزش پیانو - آموزش سازهای مدرن - آموزش ویولن - آموزش انواع سازهای ایرانی - آموزش ساز دف - آموزش سازهای کلاسیک - آموزش سازهای ایرانی - آموزش ساز سنتور - آموزش کیبورد - آموزش انواع سازهای سنتی - آموزش انواع ساز - آموزش تار - آموزش سه تار - آموزش سازهای بادی - آموزشگاه ساز سنتی - آموزش ساز کلاسیک - لیست بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه موسیقی
تهران - محدوده محله شهرک اکباتان غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : آموزشگاه موسیقی حجاز
آموزشگاه موسیقی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه موسیقی - آموزش ساز دف - آموزش انواع ساز - آموزش سازهای کوبه ای - آموزش تار سنتی - آموزش ساز سنتور - آموزش انواع سازهای سنتی - آموزش پیانو - آموزش ویولن - آموزشگاه ساز سنتی - آموزش تئوری موسیقی - آموزش صفر تا صد موسیقی - بهترین آموزشگاه موسیقی - آموزش موسیقی کودکان - آموزش کمانچه - آموزش سازهای مدرن - آموزش گیتار - آموزش انواع سازهای ایرانی - آموزشگاه سازهای مدرن - آموزش موسیقی - آموزش سازهای زهی - آموزش سازهای بادی - آموزش کیبورد - آموزش سازهای کلاسیک - آموزش سه تار - آموزش سازهای ایرانی - آموزش تنبک - آموزش ساز کلاسیک - آموزشگاه سازهای سنتی - آموزش ساز زهی - آموزش ساز ایرانی - آموزشگاه سازهای کلاسیک - لیست بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه موسیقی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه موسیقی
تهران - محدوده محله آزادی غرب تهران منطقه 9
0 %
تعداد مراکز :89
 123  صفحه1از3
مطالب مفید
انتخاب ساز موسیقی؛ کدام ساز را برای نواختن انتخاب کنیم؟

ساز زدن یکی از بهترین لذت های زندگی است. فرقی نمی‌کند در کودکی شروع به یادگیری کنیم، عضو گروه موسیقی باشیم یا پس از اینکه بچه‌های‌مان از آب‌وگل درآمدند، نواختن ساز را یاد بگیریم! اگر به موسیقی و نواختن ساز علاقه دارید اما نمی‌دانید چه سازی را انتخاب کنید، این مطلب به دردتان می‌خورد. با ما همراه باشید تا شما را با سه گام برای انتخاب ساز موسیقی آشنا کنیم.

۱. با پیانو یا کیبورد شروع کنید
پیانو برای تازه‌کارها ساز رایجی است زیرا این ساز کمک می‌کند موسیقی را به‌راستی درک کنیم. پیانو در انواع فرهنگ‌ها و سبک‌های موسیقی، سازی رایج است. فرقی نمی‌کند در چه سنی باشید؛ پیانو یا کیبورد انتخاب خوبی برای یادگیری موسیقی و نواختن یک ساز است.

بعد از آموختن پیانو، برخی از سازها را هم می‌توانید با کمی تمرین بنوازید، مانند اُرگ، آکاردئون، سینتی‌سایزر، هارپسی‌کورد (سازی بین پیانو و چنگ) و هارمونیوم (ساز بادی کوچکی شبیه ارگ که با انگشتان نواخته می‌شود).

۲. گیتار را امتحان کنید
شاید با خود بگویید که پیانو ساز خیلی گران‌قیمتی است، جاگیر است یا به هر علتی دسترسی به آن تقریبا برای‌تان غیرممکن باشد، در این صورت نواختن گیتار را به شما پیشنهاد می‌کنیم. یادگیری نواختن گیتار درهای بسیاری را در سبک‌های مختلف ـ از موسیقی کلاسیک گرفته تا دِث‌متال ـ به روی‌تان باز می‌کند. گیتار بیش از هر ساز دیگری در فرهنگ عامیانه اثرگذار بوده است. بیشتر آدم‌هایی که تصمیم می‌گیرند ساز بزنند، در گام نخست به گیتار فکر می‌کنند. بهتر است با گیتار آکوستیک یا الکتریک شروع کنید.

بعد از حرفه‌ای شدن در اصول کلی نواختن گیتار، می‌توانید سایر سازهای شش‌سیمه را هم بنوازید، مانند گیتارباس، ماندولین، بانجو، هارپ (چنگ) و دولسیمر (سازی شبیه به سنتور).

در سازهای سنتی ایرانی، انواع تار، سه‌تار و تنبور، عود و… در این دسته جای می‌گیرند.

۳. سازهای کلاسیک را در نظر بگیرید
سازهای زهی کلاسیک

نوازندگی سازهای کلاسیک در ارکسترها، کوارتت‌های زهی و دیگر رویدادهای موسیقایی، یکی از معتبرترین حرفه‌ها در دنیای موسیقی است. اگر به نوای موسیقی کلاسیک علاقه دارید، سازهای کلاسیک را امتحان کنید. شاید این سازها کمی تجملاتی به نظر برسند اما باید بدانید استفاده از آنها در انواع موسیقی و حتی موسیقی قومی رایج است. سازهای کلاسیک زهی عبارت‌اند از:

ویولن
در دنیای موسیقی، ویولن پیشتاز سازهای زهی است. ویولن دامنه‌ٔ صوتی خوبی دارد و در دست گرفتن آن ساده است. کمتر سازی رسایی ویولن را دارد.

ویولا یا ویولن‌آلتو
کمی بزرگ‌تر از ویولن است و صدایی بم‌تر دارد. اگر دست‌های بلندتر و بزرگ‌تر دارید، ممکن است ویولا برای‌تان مناسب‌تر از ویولن باشد.

ویولنسل
ویولنسل خیلی بزرگ‌تر از ویولن است. باید آن را در حالت نشسته و با قرار دادن آن بین زانوهای‌تان بنوازید. ویولنسل صدایی غنی و بم، مانند صدای مردانه دارد. همچنین درحالی‌‌که می‌تواند ارتفاع صوتی ویولن را خلق کند، به‌شدت آهنگین است.

کُنترباس
در میان سازهای هم‌خانوادهٔ ویولن، کنترباس بم‌ترین صدا را دارد. در موسیقی کلاسیک، این ساز اغلب با آرشه و گاهی برای تاثیرگذاری بیشتر با زخمه نواخته می‌شود. اما در موسیقی جاز یا بلوگرس، معمولا با زخمه و گاهی با آرشه نواخته می‌شود.

در سازهای سنتی ایرانی، انواع کمانچه در این دسته جای می‌گیرند.

به‌نظر «دالیا میگِل»، استاد ویولن، خوب است بچه‌ها را به یادگیری نواختن ویولن تشویق کنیم. ویولن ساز خوبی برای بچه‌هاست زیرا به‌خوبی آنها را درگیر می‌کند. هرچند ویولن یکی از پیچیده‌ترین سازهاست، اما مربی می‌تواند نواختن آن را به کاری جذاب و سرگرم‌کننده تبدیل کند.

۴. سازهای بادی برنجی را در دست بگیرید
سازهای بادی برنجی

سازهای بادی، چه ساده باشند چه پیچیده، در واقع لوله‌هایی فلزی هستند با دریچه‌ها و دکمه‌هایی که گام موسیقی را تغییر می‌دهند. برای نواختن سازهای بادی باید در آنها بدمید. این دسته سازها در انواع کنسرت‌ها، ارکسترها، گروهای جاز و گروه‌های موسیقی نظامی به کار می‌روند. همچنین در موسیقی سول و آر. اند. بی (R&B) کلاسیک به‌عنوان ساز ترکیبی استفاده می‌شوند. برخی از سازهای بادی برنجی عبارت‌اند از: ترومپت، ترومبون، توبا، کُر یا هورن، باریتون و سوسافون.

۵. سازهای بادی چوبی را فراموش نکنید
سازهای بادی چوبی هم با دمیدن درون‌شان نواخته می‌شوند. در این سازها صدا با لرزش زبانه‌ها تولید می‌شود. البته سازهای بادی بدون زبانه، مانند فلوت هم وجود دارند. نواختن این سازها به قدرت بدنی نیاز دارد زیرا برای تولید صدا باید پیوسته در آنها بدمیم. سازهای بادی چوبی که نواهای زیبایی خلق می‌کنند، در موسیقی جاز و کلاسیک پرکاربرد هستند. برخی از سازهای بادی چوبی عبارت‌اند از: فلوت، پیکولو، فایف، ساکسیفون، کلارینت، اُبوا، هارمونیکا (سازدهنی) و باسون (فاگوت).

در سازهای سنتی ایرانی، نی در این دسته جای می‌گیرد.

۶. با سازهای کوبه‌ای ضرب‌آهنگ را درک کنید
ایجاد ضرب‌آهنگ (ریتم) وظیفهٔ سازهای کوبه‌ای است. در گروه‌های موسیقی مختلف، این کار با درام و ترکیب ابزارهای دیگر انجام می‌شود. سازهای کوبه‌ای شامل درام، ویبرافون، ماریمبا، زیلوفون، زنگوله، سنج و بانگو است.

در میان سازهای سنتی ایرانی، دایره، تنبک، دف و … در این دسته قرار می‌گیرند.

۷. ابزارهای نوی نواختن موسیقی را هم در نظر بگیرید

امروزه می‌توان با ابزارهای گوناگونی موسیقی خلق کرد. شاید در گوشهٔ خیابان نوازنده‌ای را ببینید که با چند قوطی رنگ نوایی دل‌نشین خلق می‌کند! ابزارهای نو هم در این میان جای خود را باز کرده‌اند. تبلت‌ها با انواع اپلیکیشن‌ها و ترن‌تیبل‌ها (ابزاری دایره‌ای و چرخنده که برای پخش موسیقی ضبط‌شده به کار می‌رود) از جملهٔ این ابزارهای نو هستند.

۸. گوشه‌چشمی به سازهای خاص داشته باشید
سازهای موسیقی بسیار متنوع‌تر از آن‌اند که بتوان همهٔ آنها را دسته‌بندی کرد. فرهنگ‌ها و کشورهای مختلف سازهای سنتی خودشان را دارند. شاید بد نباشد گوشه‌چشمی به این سازها داشته باشید. برخی از آنها عبارت‌اند از:

آرخو و گوچین (سازهای چینی)؛
سی‌تار (ساز هندی)؛
کوتو (هارپ ژاپنی)؛
کینا (فلوت سنتی آمریکای لاتین)؛
یوکلِلی یا اوکوله له (سازی شبیه به گیتار کوچک)؛
پَن فلوت (سازی با چندین لولۀ چوبی کنار هم)؛
اُکارینا (ساز بادی باستانی شبیه به فلوت)؛
فلوتِ ریکوردر؛
تین ویستل (نوعی فلوت ایرلندی)؛
ملوفون (ساز بادی برنجی)؛
هورن آلتو؛
بوگل (ساز بادی برنجی)؛
پیکولو ترومپت؛
فلوگل‌هورن (ساز بادی برنجی)؛
نی‌انبان (نوعی از آن، ساز سنتی اسکاتلند و نوعی از آن، ساز سنتی جنوب ایران است).
انتخاب ساز مناسب
۱. پیش از انتخاب، سازهای مختلف را امتحان کنید
گیتار، ترومپت، ویولن و … را امتحان و نوایی خلق کنید. بی‌تردید، راه درازی تا خلق موسیقی دارید اما همین کافی است تا حس‌وحال نواختن سازهای مختلف دست‌تان بیاید و ببینید دوست دارید سال‌های آینده را به نواختن آنها سپری کنید یا نه. برای امتحان کردن سازهای مختلف می توانید به یک آموزشگاه موسیقی یا فروشگاه ادوات موسیقی بروید و از آنها بخواهید که سازها را در اختیارتان قرار دهند تا تست کنید که چه سازی بیشتر به دلیتان می نشیند. اگر هم این امکان را ندارید می‌توانید با جست‌وجو در گوگل،‌ سازهای مختلف را بررسی کنید،‌با صدای آنها آشنا شوید و ببینید که چطور آنها را در دست می‌گیرند، چالش‌های هرکدام از آنها چیست و… .

۲. امکان‌های موجود را در نظر بگیرید
بیشتر گروه‌های موسیقی برای سازهای مختلف به نوازنده نیاز دارند. گروه‌های گوناگون را (در فرهنگ‌سراها یا موسسات آموزش موسیقی، مدرسه و دانشگاه)‌ بررسی کنید و ببینید برای چه سازی جای خالی دارند. بیشتر گروه‌ها امکان شروع کار را با سازی خاص فراهم می‌کنند؛ همچنین در ادامه به شما امکان تغییر ساز و گسترش دامنهٔ تجربه‌تان را می‌دهند.

۳. دامنهٔ انتخاب‌تان را محدود نکنید
شاید دل‌تان بخواهد دف بنوازید اما گروهی که عضوش هستید، به‌اندازهٔ کافی دف‌نواز دارد. سخت نگیرید و کار را با تنبک شروع کنید. بعدها می‌توانید به سراغ دف بروید.

۴. قد و هیکل‌تان را در نظر داشته باشید
برای کودکان با اندام کوچک‌شان هر سازی مناسب نیست. افتادن دندان‌های شیری بچه‌ها، همچنین داشتن ارتودنسی را در انتخاب سازهای بادی در نظر بگیرید. اندازهٔ دست‌ها و انگشت‌ها هم در انتخاب ساز مناسب موثر هستند.

شناسایی بهترین انتخاب

۱. ساز موردعلاقه‌تان را پیدا کنید
هنگام گوش دادن به موسیقی، چه نوایی بیشتر به دل‌تان می‌نشیند؟ در حال شنیدن موسیقی، آیا ضرب‌آهنگ را با انگشتان‌تان و ضربه زدن دنبال می‌کنید؟ این‌ موارد به شناسایی آنچه به‌راستی موردعلاقه‌تان است، کمک می‌کنند.

۲. موقعیت‌ و محدودیت‌های‌تان را در نظر بگیرید
شاید علاقهٔ شدیدی به درامز داشته باشید. اما ممکن است محل زندگی و سروصدای درامز، امکان نواختن را به شما ندهد. حواس‌تان به محدودیت‌های‌تان باشد. می‌توانید درامز دیجیتال را جایگزین کنید و صدایش را با گوشی و هدفون بشنوید. می‌توانید با انواع کم‌صداتر مانند درامز کونگا شروع کنید. شاید هم امکان نواختن در موسسه یا آموزشگاه را داشته باشید.

۳. انتخاب کنید
می‌توانید بررسی و ارزیابی انواع ساز را مدت‌ها ادامه دهید؛ اما یک کار دیگر هم می‌توانید انجام دهید: چشمان‌تان را ببندید و نام ۵ ساز نخستی را که به ذهن‌تان می‌رسد، روی کاغذ بنویسید. یکی از این سازها، بهترین انتخاب برای شماست. ممکن است نخستین ساز همان چیزی باشد که به‌راستی دوست دارید بنوازید یا سازی باشد که ترجیح می‌دهید موسیقی را با آن فرابگیرید.

با امتحان کردن سازها به‌نوبت، بیشتر به آنچه می‌خواهید نزدیک می‌شوید. با امتحان کردن ساز پنجم، احتمالا جواب را پیدا می‌کنید. به هر حال و به‌احتمال زیاد، از نواختن همهٔ این ۵ ساز لذت خواهید برد اما اینکه کدام‌یک برای شما بهترین است، بستگی به خودتان و شیوهٔ یادگیری‌تان دارد.
منبع:
www.chetor.com
 
4.3 امتیاز از 23 رأی
جدیدترین مقالات
انسان همواره برای زیبا بودن و داشتن چهره ای جوان و شفاف تلاش می کنند. با رشد علم پزشکی و به وجود آمدن روش های مدرن و با عوارض کم، دست یافتن به چهره ای جوان و جذاب دیگر دور از دسترس نیست. امروزه مراجعه به کلینیک های تخصصی پوست، مو و زیبایی یک امر کاملا عادی تلقی می شود.
در فرهنگ ما ایرانیان، پوشش و تزیین پنجره‌های خانه نسبت به دیگر نقاط جهان از اهمیت زیادی برخوردار است، به گونه‌ای که هر روز طرح‌ها و مدل‌های جدیدی به بازار عرضه می‌شود. این تنوع در طرح و مدل دست مشتری را برای انتخاب انواع پارچه پرده‌ای باز می‌گذارد، اما از طرف دیگر همین تنوع پارچه، مشتری را برای انتخاب دچار سردرگمی می‌کند؛ به همین دلیل شناخت از انواع پارچه پرده‌ای که در بازار موجود است، حائز اهمیت می‌باشد.
ما در این مقاله سعی کرده‌ایم، با معرفی انواع پارچه پرده‌ای شما را به شناختی ابتدایی در این زمینه برسانیم.
کاراته نوعی ورزش رزمی بدون اسلحه هست. فردی که این هنر رو می‌دونه، می‌تونه بدون استفاده از اسلحه، با وارد کردن ضربه توسط دست یا پا دشمن رو شکست بده. کاراته واژه‌ای ژاپنی به معنی دست خالی هست. در این ورزش، قدرت بدن به نقطه‌ای که ضربه توسط اون وارد می‌شه، انتقال پیدا می‌کنه. کاراته کار بوسیله دست‌ها، ساعد، پاشنه پا، زانو و آرنج خود ضربه می‌زنه.
حتماً تا کنون دوربین های مداربسته ترافیکی را در کنار جاده ها و تقاطع های شلوغ بزرگراه ها مشاهده کرده‌اید. این دوربین ها دارای سیستم های امنیتی هوشمند هستند که از آنها می توان برای مطالعه الگوهای ترافیکی، نظارت و کنترل ترافیک و جریمه افرادی که قوانین راهنمایی و رانندگی را نقض می کنند استفاده کرد.