ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین آموزشگاه زبان در شهر تهران

نام مرکز : پونک (پسرانه)
آموزش زبان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - آموزش زبان ترمیک - بهترین آموزشگاه زبان - کلاس زبان دوره فشرده - آموزش زبان - آموزش زبان دوره بزرگسالان - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - آموزش زبان دوره فشرده - آموزش زبان دوره کودکان - کلاس زبان انگلیسی - آموزش زبان انگلیسی - آموزش انگلیسی - آموزش زبان دوره بحث آزاد - آموزش مکالمه - لیست بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه زبان
تهران - محدوده محله پونک جنوبی غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : نور
آموزش زبان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - بهترین آموزشگاه زبان - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - آموزش زبان - آموزش زبان دوره فشرده - کلاس زبان انگلیسی - آموزش انگلیسی - آموزش زبان ترمیک - کلاس زبان دوره فشرده - آموزش زبان دوره کودکان - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - آموزش زبان انگلیسی - آموزش زبان دوره بحث آزاد - آموزش مکالمه - آموزش زبان دوره بزرگسالان - لیست بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه زبان
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : ایزایران
آموزش زبان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزش مکالمه - آموزش زبان دوره بزرگسالان - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - آموزش زبان - آموزش زبان انگلیسی - آموزش انگلیسی - آموزش زبان دوره بحث آزاد - آموزش زبان دوره فشرده - کلاس زبان انگلیسی - بهترین آموزشگاه زبان - آموزش زبان ترمیک - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - آموزش زبان دوره کودکان - کلاس زبان دوره فشرده - لیست بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه زبان
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : استاد قائم مقامی
مدرس زبان فرانسوی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزشگاه زبان لیست بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه زبان
تهران - محدوده محله میرداماد شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : علامه قطب راوندی - شعبه مطهری
آموزش زبان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - بهترین آموزش زبان دوره فشرده - آموزش زبان دوره کودکان - آموزش زبان دوره بحث آزاد - آموزش انگلیسی - کلاس زبان دوره فشرده - کلاس زبان انگلیسی - آموزش مکالمه - آموزش زبان انگلیسی - آموزش زبان ترمیک - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - آموزش زبان - آموزش زبان دوره بزرگسالان - لیست بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه زبان
تهران - محدوده محله میرزای شیرازی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : سفیران
آموزش زبان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - بهترین آموزشگاه زبان - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - آموزش زبان - کلاس زبان دوره فشرده - آموزش زبان دوره کودکان - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - کلاس زبان انگلیسی - آموزش انگلیسی - آموزش زبان دوره بزرگسالان - آموزش زبان دوره فشرده - آموزش مکالمه - آموزش زبان ترمیک - آموزش زبان انگلیسی - آموزش زبان دوره بحث آزاد - لیست بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه زبان
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : آرشیا
آموزش زبان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - بهترین آموزشگاه زبان - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - آموزش زبان دوره بزرگسالان - آموزش زبان انگلیسی - کلاس زبان انگلیسی - آموزش زبان دوره فشرده - کلاس زبان دوره فشرده - آموزش مکالمه - آموزش زبان دوره کودکان - آموزش زبان دوره بحث آزاد - آموزش انگلیسی - آموزش زبان - آموزش زبان ترمیک - لیست بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه زبان
تهران - محدوده محله شهرک اکباتان غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : دانش - شعبه پارک ساعی
آموزش زبان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزش زبان دوره فشرده - آموزش زبان ترمیک - آموزش زبان دوره بحث آزاد - آموزش زبان انگلیسی - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - آموزش مکالمه - کلاس زبان انگلیسی - بهترین آموزشگاه زبان - آموزش زبان دوره بزرگسالان - آموزش زبان - کلاس زبان دوره فشرده - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - آموزش زبان دوره کودکان - آموزش انگلیسی - لیست بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه زبان
تهران - محدوده محله ساعی شمال تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : رستمی
مدرس زبان انگلیسی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزشگاه زبان لیست بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه زبان
تهران - محدوده محله دولت آباد جنوب تهران منطقه 20
0 %
نام مرکز : پارسایان - شعبه گیشا
آموزش زبان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزش زبان ترمیک - آموزش زبان - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - آموزش زبان دوره فشرده - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - کلاس زبان دوره فشرده - آموزش مکالمه - کلاس زبان انگلیسی - آموزش زبان دوره بحث آزاد - آموزش زبان دوره کودکان - بهترین آموزشگاه زبان - آموزش زبان انگلیسی - آموزش زبان دوره بزرگسالان - آموزش انگلیسی - لیست بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه زبان
تهران - محدوده محله گیشا غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : ایرانمهر - شعبه پاسداران
آموزش زبان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزش مکالمه - آموزش زبان ترمیک - کلاس زبان دوره فشرده - کلاس زبان انگلیسی - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - آموزش زبان دوره بزرگسالان - بهترین آموزشگاه زبان - آموزش زبان انگلیسی - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - آموزش زبان - آموزش زبان دوره کودکان - آموزش زبان دوره فشرده - آموزش انگلیسی - آموزش زبان دوره بحث آزاد - لیست بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه زبان
تهران - محدوده محله پاسداران شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : بنیاد بین‌المللی مطالعات چین
آموزش زبان چینی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزش زبان چینی - زبان چینی لیست بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه زبان
تهران - محدوده محله انقلاب مرکز تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : خانه زبان پارسایان
آموزش زبان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - آموزش زبان دوره بزرگسالان - کلاس زبان انگلیسی - آموزش انگلیسی - آموزش زبان دوره بحث آزاد - آموزش زبان ترمیک - کلاس زبان دوره فشرده - آموزش زبان دوره فشرده - بهترین آموزشگاه زبان - آموزش زبان - آموزش مکالمه - آموزش زبان دوره کودکان - آموزش زبان انگلیسی - لیست بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه زبان
تهران - محدوده محله گیشا غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : فرهیختگان دانشگاه تهران
آموزش زبان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزش زبان - بهترین آموزشگاه زبان - آموزش زبان دوره کودکان - آموزش زبان انگلیسی - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - آموزش مکالمه - آموزش زبان دوره فشرده - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - آموزش انگلیسی - کلاس زبان دوره فشرده - آموزش زبان دوره بحث آزاد - کلاس زبان انگلیسی - آموزش زبان دوره بزرگسالان - آموزش زبان ترمیک - لیست بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه زبان
تهران - محدوده محله گیشا غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : گلستان
آموزش زبان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - بهترین آموزشگاه زبان - آموزش زبان ترمیک - آموزش زبان - آموزش زبان دوره بحث آزاد - کلاس زبان دوره فشرده - آموزش زبان دوره فشرده - آموزش زبان دوره کودکان - آموزش انگلیسی - آموزش زبان دوره بزرگسالان - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - آموزش مکالمه - آموزش زبان انگلیسی - کلاس زبان انگلیسی - لیست بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه زبان
تهران - محدوده محله نازی آباد جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : جواد مهربان
مدرس زبان انگلیسی
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزشگاه زبان لیست بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه زبان
تهران - محدوده محله جردن شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : ایرانمهر - شعبه نیاوران
آموزش زبان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزش زبان - آموزش انگلیسی - آموزش زبان دوره بحث آزاد - کلاس زبان دوره فشرده - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - آموزش زبان دوره فشرده - آموزش زبان انگلیسی - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - آموزش مکالمه - آموزش زبان دوره کودکان - آموزش زبان دوره بزرگسالان - بهترین آموزشگاه زبان - آموزش زبان ترمیک - کلاس زبان انگلیسی - لیست بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه زبان
تهران - محدوده محله کامرانیه شمال تهران منطقه 1
0 %
نام مرکز : مرکز بین المللی کارینو
آموزش زبان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزش مکالمه - آموزش زبان دوره کودکان - آموزش زبان دوره بزرگسالان - آموزش زبان دوره فشرده - آموزش زبان انگلیسی - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - آموزش انگلیسی - آموزش زبان ترمیک - آموزش زبان دوره بحث آزاد - بهترین آموزشگاه زبان - کلاس زبان دوره فشرده - آموزش زبان - کلاس زبان انگلیسی - لیست بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه زبان
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : ایران آسیا - شعبه مرزداران
آموزش زبان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - کلاس زبان دوره فشرده - آموزش زبان دوره کودکان - آموزش مکالمه - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - بهترین آموزشگاه زبان - آموزش زبان دوره فشرده - آموزش زبان ترمیک - کلاس زبان انگلیسی - آموزش زبان دوره بحث آزاد - آموزش انگلیسی - آموزش زبان انگلیسی - آموزش زبان دوره بزرگسالان - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - آموزش زبان - لیست بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه زبان
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : گلدیس - شعبه سعادت آباد
آموزش زبان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزش زبان انگلیسی - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - آموزش زبان دوره فشرده - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - آموزش مکالمه - بهترین آموزشگاه زبان - آموزش زبان دوره بحث آزاد - آموزش زبان ترمیک - کلاس زبان دوره فشرده - آموزش زبان - آموزش انگلیسی - آموزش زبان دوره بزرگسالان - کلاس زبان انگلیسی - آموزش زبان دوره کودکان - لیست بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه زبان
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : کوکی
آموزش زبان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزش انگلیسی - آموزش مکالمه - آموزش زبان - آموزش زبان انگلیسی - آموزش زبان دوره فشرده - آموزش زبان دوره کودکان - بهترین آموزشگاه زبان - آموزش زبان دوره بزرگسالان - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - آموزش زبان ترمیک - کلاس زبان دوره فشرده - آموزش زبان دوره بحث آزاد - کلاس زبان انگلیسی - لیست بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه زبان
تهران - محدوده محله گیشا غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : سفیر گفتمان - شعبه صادقیه (خواهران)
آموزش زبان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزش زبان دوره فشرده - آموزش مکالمه - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - بهترین آموزشگاه زبان - آموزش انگلیسی - آموزش زبان دوره کودکان - آموزش زبان دوره بزرگسالان - آموزش زبان دوره بحث آزاد - کلاس زبان دوره فشرده - آموزش زبان ترمیک - آموزش زبان انگلیسی - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - کلاس زبان انگلیسی - آموزش زبان - لیست بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه زبان
تهران - محدوده محله صادقیه غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : کیهان
آموزش زبان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزش زبان دوره بحث آزاد - آموزش زبان انگلیسی - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - کلاس زبان دوره فشرده - بهترین آموزشگاه زبان - آموزش مکالمه - کلاس زبان انگلیسی - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - آموزش انگلیسی - آموزش زبان دوره بزرگسالان - آموزش زبان دوره فشرده - آموزش زبان دوره کودکان - آموزش زبان - آموزش زبان ترمیک - لیست بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه زبان
تهران - محدوده محله شهرک اکباتان غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : موسسه ان. سی. ال. سی
آموزش زبان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزش زبان دوره فشرده - آموزش مکالمه - آموزش زبان دوره بحث آزاد - کلاس زبان دوره فشرده - آموزش زبان دوره بزرگسالان - بهترین آموزشگاه زبان - آموزش زبان ترمیک - آموزش انگلیسی - آموزش زبان دوره کودکان - کلاس زبان انگلیسی - آموزش زبان انگلیسی - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - آموزش زبان - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - لیست بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه زبان
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : پرن
آموزش زبان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزش زبان دوره فشرده - آموزش زبان دوره بزرگسالان - آموزش زبان انگلیسی - آموزش انگلیسی - آموزش زبان ترمیک - بهترین آموزشگاه زبان - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - آموزش مکالمه - کلاس زبان انگلیسی - آموزش زبان - آموزش زبان دوره بحث آزاد - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - آموزش زبان دوره کودکان - کلاس زبان دوره فشرده - لیست بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه زبان
تهران - محدوده محله شهرک شهید محلاتی شمال تهران منطقه 1
0 %
نام مرکز : سخن
آموزش زبان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - کلاس زبان انگلیسی - آموزش مکالمه - آموزش زبان دوره بزرگسالان - آموزش زبان ترمیک - آموزش زبان انگلیسی - آموزش انگلیسی - آموزش زبان دوره فشرده - کلاس زبان دوره فشرده - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - بهترین آموزشگاه زبان - آموزش زبان - آموزش زبان دوره کودکان - آموزش زبان دوره بحث آزاد - لیست بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه زبان
تهران - محدوده محله پیروزی شرق تهران منطقه 13
0 %
نام مرکز : او. ال. سی (سایت آموزش)
آموزش زبان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزش زبان انگلیسی - آموزش زبان دوره کودکان - آموزش زبان ترمیک - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - آموزش مکالمه - آموزش انگلیسی - آموزش زبان دوره بحث آزاد - آموزش زبان دوره فشرده - کلاس زبان انگلیسی - بهترین آموزشگاه زبان - آموزش زبان - آموزش زبان دوره بزرگسالان - کلاس زبان دوره فشرده - لیست بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه زبان
تهران - محدوده محله سهروردی مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : پگاه
آموزش زبان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزش زبان دوره کودکان - کلاس زبان انگلیسی - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - آموزش زبان ترمیک - آموزش زبان دوره فشرده - آموزش زبان - بهترین آموزش مکالمه - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - کلاس زبان دوره فشرده - آموزش زبان انگلیسی - آموزش زبان دوره بزرگسالان - آموزش زبان دوره بحث آزاد - آموزش انگلیسی - لیست بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه زبان
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : تین
آموزش زبان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - کلاس زبان انگلیسی - آموزش مکالمه - کلاس زبان دوره فشرده - آموزش زبان دوره فشرده - آموزش زبان دوره بزرگسالان - آموزش زبان انگلیسی - آموزش زبان دوره بحث آزاد - آموزش انگلیسی - آموزش زبان ترمیک - آموزش زبان - آموزش زبان دوره کودکان - بهترین آموزشگاه زبان - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - لیست بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه زبان
تهران - محدوده محله جماران شمال تهران منطقه 1
0 %
نام مرکز : ام. آی. ای
آموزش زبان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزش زبان - آموزش انگلیسی - آموزش زبان دوره بحث آزاد - کلاس زبان دوره فشرده - آموزش مکالمه - بهترین آموزشگاه زبان - آموزش زبان دوره فشرده - آموزش زبان دوره کودکان - آموزش زبان انگلیسی - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - آموزش زبان دوره بزرگسالان - کلاس زبان انگلیسی - آموزش زبان ترمیک - لیست بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه زبان
تهران - محدوده محله بلوار فردوس غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : حکیمی (روسی)
آموزش زبان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزش زبان دوره بحث آزاد - بهترین آموزشگاه زبان - آموزش زبان ترمیک - آموزش زبان - کلاس زبان انگلیسی - آموزش زبان دوره فشرده - آموزش انگلیسی - آموزش زبان دوره بزرگسالان - آموزش زبان انگلیسی - آموزش مکالمه - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - کلاس زبان دوره فشرده - آموزش زبان دوره کودکان - لیست بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه زبان
تهران - محدوده محله ساعی شمال تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : برتر
آموزش زبان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزش زبان دوره بزرگسالان - آموزش زبان - آموزش انگلیسی - آموزش زبان دوره بحث آزاد - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - آموزش زبان دوره فشرده - کلاس زبان انگلیسی - کلاس زبان دوره فشرده - آموزش زبان ترمیک - آموزش زبان دوره کودکان - آموزش مکالمه - آموزش زبان انگلیسی - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - بهترین آموزشگاه زبان - لیست بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه زبان
تهران - محدوده محله میرزای شیرازی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : فاطمی
آموزش زبان
نمایش تلفن و آدرس
آموزشگاه زبان - آموزش زبان دوره کودکان - آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - کلاس زبان انگلیسی - آموزش زبان دوره بزرگسالان - بهترین آموزشگاه زبان - آموزش زبان دوره فشرده - آموزش مکالمه - آموزش انگلیسی - آموزش زبان - آموزش زبان دوره بحث آزاد - آموزش زبان ترمیک - آموزش زبان انگلیسی - آموزش زبان دوره نیمه فشرده - کلاس زبان دوره فشرده - لیست بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین آموزشگاه زبان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین آموزشگاه زبان
تهران - محدوده محله بلوار فردوس غرب تهران منطقه 5
0 %
تعداد مراکز :82
 123  صفحه1از3
مطالب مفید
آموزشگاه زبان خوب و معیارهای انتخاب آن

 به دنبال یک آموزشگاه زبان خوب هستید و نمی‌توانید پیدا کنید؟ آیا در آموزشگاه‌ های زیادی تلاش کردید انگلیسی یاد بگیرید و موفق نبودید؟ راستی یک آموزشگاه زبان خوب چیست و چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟

بسیاری از ما به نحوی درگیر یادگیری زبان هستیم. ممکن است زبان انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی و یا زبان دیگری را برای یادگیری انتخاب کرده‌ و در حال ادامهٔ تحصیل در آن حوزه باشیم. هرکدام نیز روش منحصر به‌ فرد خود را برای فرا گرفتن این زبان پیش رو گرفته‌ایم.

برخی مطالعه به‌صورت خود خوان یا Self Study را در دستور کار خود قرار داده‌ایم و برخی نیز از نرم‌ افزارها و روش‌های دیگر بهره می‌بریم؛ اما اغلب ما می‌دانیم که کلاس درس و حضور در یک آموزشگاه زبان خوب می‌تواند تاثیر فراوانی در یادگیری شما داشته باشد.


یک آموزشگاه زبان خوب چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟
حضور در کلاس درس و تعامل با استاد و سایر زبان آموزان یکی از روش‌ های یادگیری زبان بوده که امتحان خود را پس داده است. تقریبا از هر کسی بپرسیم بهترین راه یادگیری یک زبان خارجی چیست، به ما پیشنهاد می‌شود به یک آموزشگاه زبان خوب مراجعه کنیم.

برای انتخاب یک موسسه زبان خوب، بسیار مهم است که خام تبلیغات و زرق و برق های آنها نشده و با استفاده از معیارهایی استاندارد آموزشگاه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

در این نوشته، 6 معیار مهم و اصلی برای انتخاب یک موسسه زبان خوب را نام برده و درباره آنها توضیح داده‌ایم. اگر این موضوع برای شما هم مهم است، پیشنهاد می‌کنیم حتما ادامه این مطلب را مطالعه کنید.

۱ – موقعیت مکانی آموزشگاه
اگر در شهری بزرگ مثل تهران زندگی می‌کنید، حتما با معضل ترافیک آشنایید و می‌دانید که سفر به محله‌های نسبتا دور در شهر آن هم هر روز، چقدر انرژی شما را گرفته و تا چه حد باعث تلف شدن وقت شما می‌شود.

اگر آموزشگاهی که انتخاب می‌کنید نسبت به محل زندگی شما دور باشد، نه تنها کلی وقت که می‌توانید صرف تمرین یا استراحت کنید را از دست می‌دهید بلکه سر کلاس های زبان هم کم انرژی و بی انگیزه شده و کم کم کیفیت و بازدهی شما در یادگیری هم پایین خواهد آمد.

به همین خاطر، سعی کنید جایی را انتخاب کنید که تا حد امکان به شما نزدیک بوده و رفت و آمدتان به آنجا آسان باشد.

منظور ما از این حرف، این نیست که همان اول به سراغ نزدیک‌ ترین آموزشگاه موجود بروید و آنجا ثبت‌نام کنید.

موقعیت مکانی فقط یکی از معیارهای انتخاب است. پس عجله نکنید و پیش از ثبت نام نهایی، معیارهای دیگر را هم در نظر بگیرید.

۲ – زمان‌بندی کلاس‌ها
افراد مختلف، در زمان‌های متفاوتی از روز در اوج توانایی برای یادگیری زبان انگلیسی هستند. بعضی از ما صبح‌ها بهتر یاد می‌گیریم و بعضی هم عصرها و شب‌ها. حتی افرادی را دیده‌ایم که تنها در نیمه‌های شب مطالعه کرده و اعتقاد دارند در زمان‌های دیگر نمی‌توانند به‌ خوبی چیزی یاد بگیرند.

داشتن انعطاف در زمان‌ بندی کلاس‌ ها یکی دیگر از معیارهای انتخاب یک آموزشگاه زبان است. اگر مایل هستید در کلاس‌ های صبح شرکت کنید آموزشگاه باید این امکان را برای شما به وجود بیاورد. اگر عصرها و یا شب‌ها مایل به شرکت در کلاس هستید هم باید آموزشگاهی را انتخاب کنید که در این زمان‌ ها نیز کلاس داشته باشد.

اگر شاغل هستید و زمان‌ خالی شما ممکن است دچار تغییراتی شود نیز می‌توانید با آموزشگاه زبان صحبت کرده و متناسب با وقت خود در کلاس‌ها شرکت کنید. انعطاف‌ پذیری در زمان‌بندی یکی از ویژگی های یک آموزشگاه زبان خوب است. این باعث می‌شود شما با خیالی راحت‌ تر به کارهای روزمره خود هم برسید.

۳ – کارنامه آموزشگاه
هر آموزشگاه زبان بسته به زمینه کاری خود زبان‌آموزانی داشته که تعدادی از آنها در انتهای کار یک مدرک زبان کسب می‌کنند. خروجی یک آموزشگاه، چیزی است که یک آموزشگاه زبان خوب را از آموزشگاه های معمولی‌تر متمایز می‌کند.

معمولا در هنگام ثبت‌نام، اطلاعاتی در این‌ باره از طرف موسسه به شما ارائه شده که در خیلی از موارد جنبه تبلیغاتی دارد.

اما بهتر است به این اطلاعات اکتفا نکنید.

قبل از مراجعه حضوری، می‌توانید با جستجوی اسم آموزشگاه مورد نظر و یا مراجعه به سایت آن از خروجی آن مطلع شوید و مطمئن شوید که آیا در این آموزشگاه می‌توانید به هدف نهایی خود که همان یادگیری زبان یا موفقیت در یکی از آزمون های بین المللی است برسید یا خیر.

مسلماً اگر آموزشگاهی نتایج خوبی داشته و میزان رضایت زبان آموزان از آن بیشتر باشد یعنی توانسته نسبت به رقبای خود بهتر کار کند و احتمالا شما را در مسیر موفقیت در یادگیری زبان انگلیسی بهتر همراهی خواهد کرد.

۴ – مدرسان زبان شاغل در آموزشگاه
در کنار تمامی معیارهایی که در این نوشته به آنها اشاره کردیم، سنگ محک اصلی برای شناسایی یک آموزشگاه زبان خوب از میان هزاران آموزشگاه شاید یک‌ چیز باشد: مدرسین شاغل در آن آموزشگاه. به راستی اگر استاد خوبی نداشته باشید آیا می‌توانید موفق باشید؟

اصلاً تاثیر مدرس بر دانشجو به چه میزان است و چگونه می‌تواند باعث پیشرفت او شود؟

آموزشگاه‌ های خوب و معتبر زبان، در استخدام استادان حساسیت و سختگیری فراوانی دارند. ازطرف دیگر، برخی موسسه‌ها (که اتفاقا شعب فراوانی هم دارند) بدون آنکه از سابقه و پیشینهٔ یک مدرس مطمئن باشند به قصد کسب منفعت مالی در آموزشگاه از او استفاده می‌کنند و نتیجه نهایی این کار نیز نیازی به توضیح ندارد.

در هنگام ثبت‌نام، حتماً از مسئولان آموزشگاه از سوابق مدرسین بپرسید و مدارک و فعالیت‌های قبلی آنها را به‌صورت مستند بررسی کنید. سوالات مختلف بپرسید و یا حتی با زبان آموزانی که در آموزشگاه در حال تحصیل هستند درباره میزان رضایتشان از اساتید گفتگو کنید.

اگر با مدرس زبان آقا و یا خانم بهتر می‌توانید یاد بگیرید در هنگام ثبت نام از موسسه بخواهید که این مورد را هم برای شما در نظر بگیرند. در حقیقت هیچ اجباری برای شما در انتخاب مدرس زبان وجود ندارد و یک آموزشگاه زبان خوب و حرفه‌ای باید به شما در انتخاب مدرس زبان مدنظرتان نیز کمک کند.

۵ – محیط آموزشگاه
آرام بودن محیط آموزشگاه در حین تدریس نیز از موارد مهم و ضروری است، آموزشگاه اگر نتواند آرامش شما را در هنگام مطالعه و یادگیری فراهم کند قطعاً نمی‌تواند بازده آموزشی خوبی برای شما داشته باشد.

این مورد را به‌ راحتی در هنگام ثبت‌نام و در زمان کلاس‌ها می‌توانید مشاهده کنید، نظم و آرامش کلاس در هنگام تدریس استاد به‌ راحتی قابل‌ تشخیص است. در این مورد، محدوده سنی زبان آموزان نیز می‌تواند مهم باشد.

برخی آموزشگاه‌ها برای سنین مختلف برنامه‌ریزی زمانی متفاوتی را لحاظ کرده و یا محل آموزش آنها را متفاوت از بقیه در نظر می‌گیرند. برای مثال، انرژی بالای زبان آموزان کودک و خردسال باعث می‌شود کلاس های آنها پر سر و صداتر بوده و کنترل و برقراری نظم در آنها دشوار باشد. آموزشگاه‌ های حرفه‌ای معمولا باید تدابیری می‌اندیشند که این بی‌نظمی و آشفتگی اجتناب‌ناپذیر خللی در فرآیند یادگیری سایرین مخصوصا زبان آموزان بزرگسال ایجاد نکند.

۶ – امکانات موجود در آموزشگاه
امکاناتی که یک آموزشگاه زبان برای فراگیران فراهم می‌کند می‌تواند یکی ازمعیارهای انتخاب یک آموزشگاه زبان خوب باشد. با پیشرفت تکنولوژی و حرکت بشر به سمت مدرن شدن، عدم استفاده از ابزارهای مدرن و مخصوصا امکانات آموزشی یک نقص محسوب می‌شود.

آموزشگاه های زبان خوب، تمامی امکانات لازم در امر آموزش را در اختیار استاد و زبان‌آموز قرار می‌دهند تا بازده و کارایی آموزشی بالا رفته و در محیطی سودمند و هدفمندتر تعاملی مناسب بین شاگرد و استاد در زمینهٔ یادگیری زبان برقرار شود.

شاید درگذشته با یک ماژیک و یک‌ تخته و اندکی کاغذ تدریس زبان انگلیسی به‌ راحتی انجام می‌شد اما در حال حاضر تکنولوژی این فرایند را هم سرعت بخشیده و هم کارآمدتر کرده است. آموزشگاه‌ های زبان هم می‌توانند با فراهم سازی امکانات این روند را تسهیل کنند.

در هنگام ثبت‌نام، به امکانات آموزشی و مخصوصاً امکانات دیجیتال آموزشگاه توجه کنید و در صورتی‌ که آن را مطابق با نیاز آموزشی خود می‌بینید ادامه مراحل را نیز انجام دهید. در صورتی‌ که نتوانید با امکانات آموزشی آنجا ارتباط برقرار کنید هیچ اجباری برای ماندن شما در آنجا وجود ندارد.

نتیجه گیری
راز موفقیت در آموزش و یادگیری صحیح و سودمند زبان انتخاب یک آموزشگاه زبان خوب است، یک آموزشگاه زبان می‌تواند تاثیر بسزایی هم بر یادگیری شما و هم انگیزه و ارادهٔ شما در امر یادگیری داشته باشد.

مسلماً یک آموزشگاه با یک محیط نامناسب و بی‌نظم و شلوغ هیچوفت نمی‌تواند نتیجه مساعدی در برداشته باشد. از این‌ رو باید به محیطی که در آن تحصیل می‌کنید توجه داشته باشید، همچنین سعی کنید آموزشگاهی انتخاب کنید که با زمان بندی مفید یادگیری شما منطبق باشد، یعنی بتوانید در زمان‌هایی که پتانسیل بالایی برای یادگیری دارید در کلاس حاضر شوید.

از طرفی برای آنکه بتوانید در یک محیط مدرن و با انواع و اقسام ابزار یادگیری به تحصیل زبان بپردازید بهتر آن است که آموزشگاهی انتخاب کنید که امکانات آموزشی و علی‌الخصوص امکانات آموزشی دیجیتال آن مطابق با چیزی باشد که در نظر دارید.

مواردی نظیر خروجی آموزشگاه و کارنامه‌ای که در طی سال‌های فعالیتش داشته و یا مدرسانی که در آن به تدریس مشغول هستند نیز از موارد مهمی هستند که حتماً باید به آن‌ها توجه داشته باشید. با رعایت این موارد می‌توان با اطمینان گفت که از آموزشگاهی که در آن به یادگیری زبان می‌پردازید نتایج خوبی خواهید گرفت.

منبع:www.iran-europe.net
4 امتیاز از 25 رأی
جدیدترین مقالات
ورزش هوازی که به آن کاردیو یا ایروبیک هم گفته می شود ، ورزش هایی هستند که در آن خون اکسیژن‌دار توسط قلب پمپاژ شده تا اکسیژن به تمام عضلات در حال فعالیت برسد. ورزش هوازی موجب افزایش ضربان قلب و افزایش میزان تنفس برای مدت نسبتا طولانی می‌شود. در واقع ورزش هایی که موجب افزایش جریان خون و بالا بردن سرعت گردش خون در بدنمی شود ورزش های هوازی نامیده می شوند.
ارتودنسیارتودنسی قسمتی از دندان پزشکی است که در معنای لغوی به معنای ردیف کردن دندان است . در ارتودنسی دندان هایی که سر جای خود نیستند را با استفاده از ابزار ارتودنسی در سرجای خود قرار داده و مشکلات نامرتبی دندان را رفع می کنند .
کابینت ممبران سبکی نو از دسته ی کابینت کلاسیک می باشد. این نوع از کابینت می تواند انتخاب خوبی برای طراحی دکوراسیون آشپزخانه باشد. به همین دلیل پیشنهاد می کنم تا انتها این مقاله را بخوانید و با کابینت ممبران و ویژگی های آن به طور کامل آشنا شوید تا انتخاب مناسبی برای کابینت آشپزخانه خود داشته باشید.

دوربین تحت شبکه نوعی از دوربین مداربسته است که برخلاف دوربین مداربسته توربو اچ دی که انتقال اطلاعات را از طریق کابل انجام می دهد ، اطلاعات را از طریق پروتکل شبکه انتقال می دهند . دوربین مداربسته تحت شکه به نوعی یک کامپیوتر کوچک است که این توانایی را دارد تا پردازش تصاویر را در خود دوربین به انجام رساند.