اطلاعات شغلی
نام مرکز : دفتر وکالت روشنک فرهودیان
زمینه فعالیت : وکیل و مشاور حقوقی
نمایش تلفن و آدرس
دفتر وکالت روشنک فرهودیان گروه وکیل و مشاور حقوقی - ایران جابینو
رسیدگی به دعاوی-مشاور حقوقی-وکیل-وکیل اراضی-وکیل الزام به تنظیم سند-وکیل امور ثبتی-وکیل تخلیه ملک-وکیل خانواده-وکیل خلع ید-وکیل دادگاه خانواده-وکیل زمین خواری-وکیل سرقفلی-وکیل طلاق-وکیل مصادره اموال-وکیل ملکی-وکیل مهریه-وکیل کیفری
بابل-ابل حیابان مدرس نبش ششم بهمن روبه روی ع...
نمایش تلفن و آدرس
0 % تخفیف
نام مرکز : دفتر وکالت سمیرا شمس تبار کامی
زمینه فعالیت : وکیل و مشاور حقوقی
نمایش تلفن و آدرس
دفتر وکالت سمیرا شمس تبار کامی گروه وکیل و مشاور حقوقی - ایران جابینو
رسیدگی به دعاوی-مشاور حقوقی-وکیل-وکیل اراضی-وکیل الزام به تنظیم سند-وکیل امور ثبتی-وکیل تخلیه ملک-وکیل خانواده-وکیل خلع ید-وکیل دادگاه خانواده-وکیل زمین خواری-وکیل سرقفلی-وکیل طلاق-وکیل مصادره اموال-وکیل ملکی-وکیل مهریه-وکیل کیفری
بابل-خ مدرس روبه روی بانک آینده خ عرفانی ۱۸ م...
نمایش تلفن و آدرس
0 % تخفیف
نام مرکز : دفتر وکالت زهرا بیکلر نیا شاینگی
زمینه فعالیت : وکیل و مشاور حقوقی
نمایش تلفن و آدرس
دفتر وکالت زهرا بیکلر نیا شاینگی گروه وکیل و مشاور حقوقی - ایران جابینو
رسیدگی به دعاوی-مشاور حقوقی-وکیل-وکیل اراضی-وکیل الزام به تنظیم سند-وکیل امور ثبتی-وکیل تخلیه ملک-وکیل خانواده-وکیل خلع ید-وکیل دادگاه خانواده-وکیل زمین خواری-وکیل سرقفلی-وکیل طلاق-وکیل مصادره اموال-وکیل ملکی-وکیل مهریه-وکیل کیفری
بابل-خ طالقانی پاسداران ۱۷
نمایش تلفن و آدرس
0 % تخفیف
نام مرکز : دفتر وکالت علی محمد قلی زاده شمس
زمینه فعالیت : وکیل و مشاور حقوقی
نمایش تلفن و آدرس
دفتر وکالت علی محمد قلی زاده شمس گروه وکیل و مشاور حقوقی - ایران جابینو
رسیدگی به دعاوی-مشاور حقوقی-وکیل-وکیل اراضی-وکیل الزام به تنظیم سند-وکیل امور ثبتی-وکیل تخلیه ملک-وکیل خانواده-وکیل خلع ید-وکیل دادگاه خانواده-وکیل زمین خواری-وکیل سرقفلی-وکیل طلاق-وکیل مصادره اموال-وکیل ملکی-وکیل مهریه-وکیل کیفری
بابل-بندپی غربی روستای کاردیکلا غربی خ امامزا...
نمایش تلفن و آدرس
0 % تخفیف
نام مرکز : دفتر وکالت علی رحیمیان امیری
زمینه فعالیت : وکیل و مشاور حقوقی
نمایش تلفن و آدرس
دفتر وکالت علی رحیمیان امیری گروه وکیل و مشاور حقوقی - ایران جابینو
رسیدگی به دعاوی-مشاور حقوقی-وکیل-وکیل اراضی-وکیل الزام به تنظیم سند-وکیل امور ثبتی-وکیل تخلیه ملک-وکیل خانواده-وکیل خلع ید-وکیل دادگاه خانواده-وکیل زمین خواری-وکیل سرقفلی-وکیل طلاق-وکیل مصادره اموال-وکیل ملکی-وکیل مهریه-وکیل کیفری
بابل-خ مدرس ۴ راه فرهنگ ط ۵
نمایش تلفن و آدرس
0 % تخفیف
نام مرکز : دفتر وکالت فرهاد یوسفی تبار امیری
زمینه فعالیت : وکیل و مشاور حقوقی
نمایش تلفن و آدرس
دفتر وکالت فرهاد یوسفی تبار امیری گروه وکیل و مشاور حقوقی - ایران جابینو
رسیدگی به دعاوی-مشاور حقوقی-وکیل-وکیل اراضی-وکیل الزام به تنظیم سند-وکیل امور ثبتی-وکیل تخلیه ملک-وکیل خانواده-وکیل خلع ید-وکیل دادگاه خانواده-وکیل زمین خواری-وکیل سرقفلی-وکیل طلاق-وکیل مصادره اموال-وکیل ملکی-وکیل مهریه-وکیل کیفری
بابل- امیر کلا خ شهدا جنب پل پاساژ میداداش عز...
نمایش تلفن و آدرس
0 % تخفیف
نام مرکز : دفتر وکالت علی محمدعلی پورعلمداری
زمینه فعالیت : وکیل و مشاور حقوقی
نمایش تلفن و آدرس
دفتر وکالت علی محمدعلی پورعلمداری گروه وکیل و مشاور حقوقی - ایران جابینو
رسیدگی به دعاوی-مشاور حقوقی-وکیل-وکیل اراضی-وکیل الزام به تنظیم سند-وکیل امور ثبتی-وکیل تخلیه ملک-وکیل خانواده-وکیل خلع ید-وکیل دادگاه خانواده-وکیل زمین خواری-وکیل سرقفلی-وکیل طلاق-وکیل مصادره اموال-وکیل ملکی-وکیل مهریه-وکیل کیفری
بابل-بابل چهار شنبه جنب کوچه ایثار ۳۳ پ ۹۹
نمایش تلفن و آدرس
0 % تخفیف
نام مرکز : دفتر وکالت حسین کلانتری درونکلا
زمینه فعالیت : وکیل و مشاور حقوقی
نمایش تلفن و آدرس
دفتر وکالت حسین کلانتری درونکلا گروه وکیل و مشاور حقوقی - ایران جابینو
رسیدگی به دعاوی-مشاور حقوقی-وکیل-وکیل اراضی-وکیل الزام به تنظیم سند-وکیل امور ثبتی-وکیل تخلیه ملک-وکیل خانواده-وکیل خلع ید-وکیل دادگاه خانواده-وکیل زمین خواری-وکیل سرقفلی-وکیل طلاق-وکیل مصادره اموال-وکیل ملکی-وکیل مهریه-وکیل کیفری
بابل-کمربندی غربی خ مدرس مجتمع نیما واحد ۳۶
نمایش تلفن و آدرس
0 % تخفیف
نام مرکز : دفتر وکالت مهرداد حسن نسب
زمینه فعالیت : وکیل و مشاور حقوقی
نمایش تلفن و آدرس
دفتر وکالت مهرداد حسن نسب گروه وکیل و مشاور حقوقی - ایران جابینو
رسیدگی به دعاوی-مشاور حقوقی-وکیل-وکیل اراضی-وکیل الزام به تنظیم سند-وکیل امور ثبتی-وکیل تخلیه ملک-وکیل خانواده-وکیل خلع ید-وکیل دادگاه خانواده-وکیل زمین خواری-وکیل سرقفلی-وکیل طلاق-وکیل مصادره اموال-وکیل ملکی-وکیل مهریه-وکیل کیفری
بابل-خ مدرس مجتمع یاس
نمایش تلفن و آدرس
0 % تخفیف
نام مرکز : دفتر وکالت محمد عسکری نژاد امیری
زمینه فعالیت : وکیل و مشاور حقوقی
نمایش تلفن و آدرس
دفتر وکالت محمد عسکری نژاد امیری گروه وکیل و مشاور حقوقی - ایران جابینو
رسیدگی به دعاوی-مشاور حقوقی-وکیل-وکیل اراضی-وکیل الزام به تنظیم سند-وکیل امور ثبتی-وکیل تخلیه ملک-وکیل خانواده-وکیل خلع ید-وکیل دادگاه خانواده-وکیل زمین خواری-وکیل سرقفلی-وکیل طلاق-وکیل مصادره اموال-وکیل ملکی-وکیل مهریه-وکیل کیفری
بابل-میدان استانه خ مطهری ساختمان ابان
نمایش تلفن و آدرس
0 % تخفیف
نام مرکز : دفتر وکالت زربانو خانقلی
زمینه فعالیت : وکیل و مشاور حقوقی
نمایش تلفن و آدرس
دفتر وکالت زربانو خانقلی گروه وکیل و مشاور حقوقی - ایران جابینو
رسیدگی به دعاوی-مشاور حقوقی-وکیل-وکیل اراضی-وکیل الزام به تنظیم سند-وکیل امور ثبتی-وکیل تخلیه ملک-وکیل خانواده-وکیل خلع ید-وکیل دادگاه خانواده-وکیل زمین خواری-وکیل سرقفلی-وکیل طلاق-وکیل مصادره اموال-وکیل ملکی-وکیل مهریه-وکیل کیفری
بابل-خ مدرس مجتمع تجاری یاس ط ۳ واحد ۴۹
نمایش تلفن و آدرس
0 % تخفیف
نام مرکز : دفتر وکالت رمضانعلی علیزاده شیروانی
زمینه فعالیت : وکیل و مشاور حقوقی
نمایش تلفن و آدرس
دفتر وکالت رمضانعلی علیزاده شیروانی گروه وکیل و مشاور حقوقی - ایران جابینو
رسیدگی به دعاوی-مشاور حقوقی-وکیل-وکیل اراضی-وکیل الزام به تنظیم سند-وکیل امور ثبتی-وکیل تخلیه ملک-وکیل خانواده-وکیل خلع ید-وکیل دادگاه خانواده-وکیل زمین خواری-وکیل سرقفلی-وکیل طلاق-وکیل مصادره اموال-وکیل ملکی-وکیل مهریه-وکیل کیفری
بابل-خ طبری ک سرداران ۱۲ پ ۳۴
نمایش تلفن و آدرس
0 % تخفیف
درباره ما
ایران جابینو یک بانک جامع اطلاعات مشاغل سراسر ایران می باشد که در قالب یک بستر وب طراحی و پیاده سازی شده است .

خدمات ارائه شده شامل موارد زیر می باشد :
- ثبت اطلاعات شغلی در سراسر ایران
- قرار گرفتن اطلاعات مشاغل در بانک اطلاعاتی ایران جابینو جهت جستجو کاربران در این سایت و سایر موتورهای جستجو
- جستجوی هوشمند مشاغل و خدمات براساس زمینه شغلی و محله
- ارائه یک وب سایت کامل (شامل گالری تصاویر ، ثبت محصول و خدمات ، ثبت سفارش ، اخبار ، درباره ما ، تماس با ما و ... و کنترل پنل اختصاصی جهت مدیریت کلیه اطلاعات ثبت شده ) با آدرس اختصاصی ، قالبی متفاوت و رنگ دلخواه
- تبدیل اطلاعات عادی به ویژه و نمایش با اولویت بیشتر نسبت به سایر اطلاعات
- بنر تبلیغاتی با گرافیک دلخواه و نمایش آن به صورت ثابت و یا با استفاده از کلمات کلیدی مرتبط در قسمت جستجو
هدف از ایجاد این بانک اطلاعاتی و خدمات فوق ، از یک طرف دسترسی آسان کاربران برای یافتن خدمات مورد نیاز خود و از طرف دیگر ارائه توضیحات جامع از خدمات و محصولات از جانب صاحبین مشاغل در بستری امن با کاربری ساده می باشد.
درباره ایران جابینو
تماس با ما