ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)

اطلاعات کاری و تماس با مرکز
نام مرکز :

زمینه فعالیت : قالیشویی

توضیحات : ----

مدیریت :بخشی

تخفیف : ثبت نشده است

شعبه 1

تلفن :88528686,22119596,55909143

موبایل :ثبت نشده است

آدرس :تهران-شهر ری - اشرف آباد - خ. موتورآب - فرعی دوم

فکس :ثبت نشده است

ایمیل :ثبت نشده است

افزایش امکانات
جهت افزایش امکانات ذیل به اطلاعات شغلی خود:

مبلغرا از طریق روش ذیل پرداخت نمایید: