ثبت کسب و کار (تبلیغات)
اطلاعات کاری و تماس با مرکز
نام مرکز :

زمینه فعالیت : تجهیزات و لوازم پزشکی (جراحی, بیمارستانی و ...) - واردات و/یا صادرات

توضیحات : ----
مدیریت :حامد گل بابایی
تخفیف : ----
شعبه 1
موبایل : ----
آدرس : تهران-میرزای شیرازی شمالی - خ. ناهید - پ. 42 - واحد 3
فکس :88917803
ایمیل :----

مراکز مرتبط

تولید و پخش تجهیزات و لوازم رادیولوژی

تهران - محدوده محله فاطمی مرکز تهران

نمایش تلفن و آدرس

فروش تجهیزات و لوازم پزشکی (جراحی, بیمارستانی...

تهران - محدوده محله زرتشت مرکز تهران

نمایش تلفن و آدرس

فروش تجهیزات پزشکی

تهران - محدوده محله میدان ولیعصر مرکز تهران

نمایش تلفن و آدرس

تولید و پخش تجهیزات و لوازم رادیولوژی

تهران - محدوده محله میرزای شیرازی مرکز تهران

نمایش تلفن و آدرس

تجهیزات و لوازم دندانپزشکی

تهران - محدوده محله ساعی شمال تهران

نمایش تلفن و آدرس

ارتوپدی فنی

تهران - محدوده محله سنایی مرکز تهران

نمایش تلفن و آدرس

تجهیزات و لوازم پزشکی (جراحی, بیمارستانی و .....

تهران - محدوده محله عباس آباد مرکز تهران

نمایش تلفن و آدرس

فروش تجهیزات و لوازم پزشکی (جراحی, بیمارستانی...

تهران - محدوده محله فاطمی مرکز تهران

نمایش تلفن و آدرس

تجهیزات و لوازم پزشکی (جراحی, بیمارستانی و .....

تهران - محدوده محله میرزای شیرازی مرکز تهران

نمایش تلفن و آدرس

فروش تجهیزات و لوازم پزشکی (جراحی, بیمارستانی...

تهران - محدوده محله میرزای شیرازی مرکز تهران

نمایش تلفن و آدرس

تجهیزات و لوازم دندانپزشکی

تهران - محدوده محله گاندی مرکز تهران

نمایش تلفن و آدرس

تجهیزات و لوازم ارتوپدی و توانبخشی

تهران - محدوده محله ایرانشهر مرکز تهران

نمایش تلفن و آدرس

تولید و پخش تجهیزات و لوازم پزشکی (جراحی, بیم...

تهران - محدوده محله بلوار کشاورز مرکز تهران

نمایش تلفن و آدرس

تولید و پخش تجهیزات و لوازم پزشکی (جراحی, بیم...

تهران - محدوده محله میرزای شیرازی مرکز تهران

نمایش تلفن و آدرس

تجهیزات و لوازم دندانپزشکی

تهران - محدوده محله فاطمی مرکز تهران

نمایش تلفن و آدرس

فروش تجهیزات و لوازم پزشکی (جراحی, بیمارستانی...

تهران - محدوده محله میرزای شیرازی مرکز تهران

نمایش تلفن و آدرس
×
افزایش امکانات
جهت افزایش امکانات ذیل به اطلاعات شغلی خود:

مبلغ را از طریق روش ذیل پرداخت نمایید:

×
ثبت درخواست حذف یا ویرایش اطلاعات مرکز
*نام:
*نام خانوادگی:
*موبایل:
توجه : لطفاً دلایل حذف و یا مواردی که باید ویرایش شود را در این قسمت وارد نمایید(اگر تلفن و یا آدرس و ... تغییر کرده است تلفن و یا آدرس و ... جدید را نیز در این قسمت وارد نمایید.)
* توضیحات:
* کد امنیتی: