ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)

اطلاعات کاری و تماس با مرکز
نام مرکز :

زمینه فعالیت : قالیشویی

توضیحات : ----

مدیریت :کریم آبادی

تخفیف : ثبت نشده است

شعبه 1

تلفن :22979007-8

موبایل :ثبت نشده است

آدرس :تهران-پاسداران - گلستان پنجم - خ. مکران جنوبی - ک. سیزدهم - پ. ٢٦

فکس :ثبت نشده است

ایمیل :ثبت نشده است

افزایش امکانات
جهت افزایش امکانات ذیل به اطلاعات شغلی خود:

مبلغرا از طریق روش ذیل پرداخت نمایید: