تفاوت بیمه عمر با بیمه تامین اجتماعی در چیست؟

همه افرادی که در صنعت بیمه فعالیت دارند به این موضوع واقفند که بیمه عمر و بیمه تامین اجتماعی دارای تفاوت های بسیاری بوده و قابل قیاس با یکدیگر نیستند. در این مطلب سعی کرده ایم که به موارد مختلفی از بیمه عمر و تامین اجتماعی بپردزیم و با مقایسه آنها مزایا و معایب هر کدام را متوجه گردیم.
 
دلایلی که بیمه گذاران را در مقایسه ی این دو بیمه نامه با یکدیگر دچار اشتباه میکند
 
برخی از وِیژگی ها میان این دو  بیمه  مشترک بوده و همین موجب میشود که بیمه گذاران و یا افرادی که تحت پوشش بیمه عمر یا تامین اجتماعی قرار دارند دچار اشتباه شده و تصور کنند که این دو بیمه نامه با یکدیگر هم پوشانی دارند و با داشتن یکی از آنها دیگر نیازی به دیگری نیست. از ویژگیهای مشترکی که بیمه عمر و تامین اجتماعی دارند، میتوان به دریافت مستمری در پایان دوره ی بیمه نامه و ارائه ی برخی از پوشش های درمانی اشاره نمود. اما باید بدانید که کارکرد و ماهیت این ویژگی ها در هر کدام از این بیمه ها با یکدیگر تفاوت دارد. در واقع مهمترین عاملی که موجب اشتباه در افراد میگردد، ناکافی بودن اطلاعات و عدم آگاهی است.
 
   
در مورد بیمه تامین اجتماعی و ماهیت آن چه میدانید؟
 
این بیمه  توسط سازمان تامین اجتماعی ارائه شده و بیمه ای اجباری است. طبق قانون کار تمامی ارگان ها و سازمان ها وظیفه دارند که کارکنان خود را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار داده و با کسر مبلغ معینی از حقوق ماهیانه آنها به عنوان حق بیمه، آن را به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نمایند. این مبلغ بر اساس درصد مشخصی از حقوق پرسنل تعیین شده، قابل تغییر نمیباشد و خود شخص بیمه شده هم نقشی در تعیین مبلغ آن ندارد. مدت بیمه تامین اجتماعی که توسط قانون کار تعیین میگردد برای تمام افراد به غیر از برخی مشاغل یا کسانی که جزو استثنا میباشند، 30 سال بوده و فرد بیمه شده موظف است در تمام این سالها حق بیمه خود را به طور کامل بپردازد تا پس از پایان دوره از مزایای بازنشستگی و پرداخت مستمری تامین اجتماعی استفاده نماید. سازمان تامین اجتماعی در ازای مبلغی که به عنوان حق بیمه از افراد دریافت میکند به آنها دفترچه بیمه درمانی داده تا به وسیله آن فرد بیمه شده و تمام افراد تحت تکفل او بتوانند از آن استفاده کنند. لازم به ذکر است که فرد بیمه شده نمیتواند قبل از پایان 30 سال پرداختی های خود را از سازمان بیمه دریافت کند و این ویژگی مختص پایان دوره میباشد. یکی دیگر از خدمات سازمان تامین اجتماعی، ارائه بیمه بیکاری برای افراد است تا این ایام در سابقه ی بیمه ای بیمه شدگان محاسبه گردد. 
 
در مورد بیمه عمر و سرمایه گذاری و ماهیت آن چه میدانید؟
 
این بیمه بر خلاف بیمه تامین اجتماعی یک بیمه اختیاری است و شرکت های بیمه دولتی یا خصوصی آن را به مشتریان ارائه میدهند. این امکان برای افراد وجود دارد که از این بیمه برای خود یا سایر اعضای خانواده خود استفاده نمایند. در بیمه عمر و سرمایه گذاری میزان مبلغ حق بیمه و نحوه پرداخت آن که معمولا ماهانه، سه ماهه، شش ماهه یا سالانه میباشد توسط خود فرد تعیین میشود و در مدت دوره ی بیمه نیز میتواند مبلغ یا روش پرداخت حق بیمه را تغییر دهد. فردی که تحت پوشش بیمه عمر و سرمایه گذاری قرار میگیرد، در ازای حق بیمه ای که پرداخت میکند پوششی را تحت عنوان «سرمایه فوت به هر علت» دریافت نموده که مبلغ آن تا سقف ۲۵ یا ۳۰ برابر حق بیمه به اختیار بیمه گذار تعیین میشود. با این ویژگی در صورتیکه فرد بیمه شده فوت گردد تمام مبلغ سرمایه ی فوت که توسط بیمه گذار تعیین گردیده به ذینفعان بیمه که خود شخص بیمه گذار انتخاب شده اند، پرداخت میگردد. علاوه بر این ویژگی بیمه گذار این امکان را دارد که برخی پوشش های دیگر را نیز روی بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری خود خریداری نماید. 
در ادامه ما برخی از این پوشش ها را برایتان شرح میدهیم که در صورت لزوم با مراجعه به یک  نمایندگی بیمه عمر  میز میتوانید اطلاعات لازم را کسب نمایید.
 
پوشش سرمایه ی فوت بر اثر بروز حادثه
 
به واسطه این پوشش اگر فرد بیمه شده بر اثر حادثه فوت گردد، هم مبلغ سرمایه فوت عادی بیمه نامه و هم مبلغ پوشش سرمایه فوت حادثه، به ذینفعان بیمه نامه پرداخت میگردد.
 
پوشش نقص عضو و از کار افتادگی بر اثر حادثه
 
این پوشش موجب میگردد تا در صورت نقص عضو و از کارافتادگی بیمه شده، غرامتی معادل ۳ تا ۴ برابر سرمایه ی فوت عادی بیمه نامه به وی پرداخت شود.
 
پوشش هزینه های پزشکی بر اثر حادثه
 
اگر بر اثر حادثه ای فرد بیمه شده مجبور به پردخت هزینه های پزشکی شود، توسط این پوشش تمام هزینه ها به او پرداخت میگردد. مبلغ این پوشش به صورت ضریبی از سرمایه ی فوت عادی و یا سرمایه ی فوت حادثه ی بیمه نامه و به انتخاب شخص بیمه گذار تعیین میشود.
 
پوشش سرمایه ی مخصوص بیماری های خاص
 
در صورتیکه فرد بیمه شده به بیماری های خاصی نظیر انواع سرطان، سکتههای قلبی و مغزی، عمل قلب باز و پیوند اعضا مبتلا گردد، سرمایه ی خریداری شده برای این پوشش به ذینفع بیمه نامه پرداخت خواهد شد. در این پوشش نیز مبلغ و میزان به صورت ضریبی از سرمایه ی فوت عادی بیمه نامه و به انتخاب شخص بیمه گذار تعیین میگردد.
 
پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه
 
پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه این امکان را به بیمه گذار میدهد که اگر به صورت دائمی دچار از کارافتادگی گردد، دیگر تا پایان دوره ی بیمه نامه حق بیمه ای پرداخت نکند اما تمام پوشش ها و امکانات بیمه نامه به قوت خود باقی بماند. این پوشش در شرکت های مختلف به شکلهای متفاوتی ارائه میشود.
 
پوشش مستمری از کارافتادگی
 
با این پوشش فرد بیمه گذار این امکان را پیدا میکند که به وسیله آن در صورت از کارافتادگی مبلغی معادل ۱ تا ۳ یا ۴ برابر حق بیمه هر سال بیمه نامه ی خود را تحت عنوان مستمری از شرکت بیمه دریافت نماید. 
 
پوشش درمان تکمیلی انفرادی
 
تمام شرکت های بیمه، بیمه ی درمان تکمیلی  را به صورت گروهی ارائه میدهند زیرا این نوع از بیمه قابلیت پوشش انفرادی را ندارد. البته برخی از شرکت های بیمه در کنار بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری برای بیمه شدگان خود این امکان را فراهم کرده اند که پوشش درمان تکمیلی را به صورت انفرادی خریداری کنند. به واسطه این پوشش اگر بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری دارای بیمه گر اول باشد و سهم بیمه گر اول از هزینه های درمانی آنها کسر شده باشد، کلیه ی هزینه های درمانی به آنها پرداخت خواهد شد. شاید برایتان سوال شود که منظور از بیمه گر اول چیست؟ در واقع منظور سازمان بیمه ای است که بخشی از هزینه های درمان بیمه شده خود را که دفترچه بیمه درمانی دارند، پرداخت نموده و الباقی هزینه ها توسط بیمه شدگان در صورت داشتن پوشش بیمه تکمیلی توسط شرکت بیمه گر بیمه ی تکمیلی پرداخت میشود. از میان این سازمان ها میتوان بیمه تامین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی، بیمه سلامت، بیمه فرهنگیان، بیمه پرسنل بانکها، بیمه نیروهای مسلح و … را نام برد.
مبالغی که بابت بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری پرداخت میشود، به جز بخشی که صرف پوشش های خریداری شده و هزینه های اداری میگردد، به الباقی آن سود قطعی که توسط بیمه مرکزی تعیین شده و نیز سود مشارکت در منافع به صورت سالانه پرداخت شده و در بیمه نامه به صورت اندوخته ذخیره میشود. این امکان برای بیمه گذار وجود دارد که طی مدت دوره ی بیمه نامه در هر زمانی که بخواهد بیمه نامه ی خود را بازخرید کرده و مبلغ اندوخته ی خود را از شرکت بیمه دریافت نماید. از این بابت است که به این بیمه، بیمه سرمایه گذاری گفته میشود. از دیگر ویژگی های بیمه عمر، تعیین مدت بیمه نامه توسط خود بیمه گذار و همچنین تعیین درصد افزایش سالانه حق بیمه و پوشش ها برای بیمه گذار است. بیمه شدگان میتوانند بعد از دو سال از زمان بیمه نامه تا سقف نود درصد از ارزش بازخرید بیمه نامه خود را به صورت وام و بدون ضامن از شرکت بیمه به صورت فوری و بیست و چهار ساعته دریافت نمایند. همچنین این امکان برای بیمه گذار وجود دارد که در صورت تمایل بعد از دو سال از آغاز بیمه نامه تا سقف هفتاد درصد از ارزش بازخرید بیمه نامه خود را برداشت نموده و بیمه نامه همچنان با پوشش های آن ادامه یابد.
 
  
 
بیمه عمر و سرمایه گذاری و بیمه تامین اجتماعی چه تفاوتهایی با یکدیگر دارند؟
 
پیشتر گفتیم که بیمه تامین اجتماعی اجباری بوده و فرد توسط سازمان یا اداره ای تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار میگیرد و هیچگونه اختیاری در تعیین میزان و مبلغ حق بیمه ی خود و مدت آن را نداشته و نمیتوانند مبلغ واریزی خود را دریافت کنند. در بیمه تامین اجتماعی همانند بیمه عمر و سرمایه گذاری امکان دریافت تسهیلات وام و برخورداری از پوشش های بیمه وجود ندارد. اما بیمه تامین اجتماعی برای بیمه شدگان خود و افراد تحت تکفل آنها دفترچه درمانی تهیه نموده و به واسطه آن قسمتی از هزینه های درمانی را به عنوان بیمه گر اول پرداخت میکند. بیمه بیکاری نیز از دیگر مزایایی است که فقط بیمه تامین اجتماعی دارد و در این ایام به بیمه شدگان خدمات رسانی میکند. در مورد پوشش هزینه های درمانی میتوان گفت که بیمه عمر و تامین اجتماعی مکمل یکدیگر میباشند. به این شکل که برخی از این هزینه ها توسط بیمه تامین اجتماعی و الباقی با خرید بیمه ی درمان تکمیلی انفرادی روی بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری پرداخت گردد. همانطور که اشاره نمودیم بیمه عمر و سرمایه گذاری پوششهای دیگری نیز به بیمه شدگان ارائه میدهد. بیمه عمر دارای مزایای بسیاری میباشد که از میان آنها به مواردی همانند تعیین مبلغ حق بیمه، مدت بیمه نامه و نحوه ی دریافت مستمری در پایان دوره ی بیمه نامه توسط بیمه گذار، امکان بازخرید طی دوره ی بیمه نامه، ارائه ی سود مشارکت در منافع به اندوخته ی بیمه نامه، امکان دریافت وام از محل بیمه نامه، امکان برداشت از اندوخته طی دوره ی بیمه نامه، امکان ایجاد تغییر در مبالغ حق بیمه و پوششهای بیمه نامه در طول مدت بیمه نامه اشاره نمودیم. 
در کنار مزایای بیمه عمر باید معایب آن را نیز ذکر نمود. از معایبی که بیمه های عمر دارند، محدود بودن میزان پوشش ها در شرکت های بیمه ای میباشد. 
به طور کل میتوان گفت که بیمه عمر و سرمایه ­گذاری و بیمه تامین اجتماعی، هر کدام کارکردها و خدمات کاملاً متفاوتی داشته و هیچکدام نمیتوانند جایگزین دیگری گردد. البته برای دریافت اطلاعات بیشتر و دقیقتر میتوانید به یک  نمایندگی بیمه  مراجعه نموده و تمام سوالات خود را مطرح نمایید و ابهاماتی که برایتان وجود دارد را از بین ببرید.


برچسب ها :

نمایندگی بیمه

نمایندگی بیمه عمر

بیمه